XSBL - KQXSBL - Xổ số Bạc Liêu - Bảng kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 20/02/2024

G.Tám

79

G.Bảy

592

G.Sáu

9723

7108

2985

G.Năm

0830

G.Tư

24329

25925

34051

80643

08738

36133

52048

G.Ba

24240

14867

G.Nhì

83332

G.Nhất

41891

Đ.Biệt

812901

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 20/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 8
1  
2 3 5 9
3 0 2 3 8
4 0 3 8
5 1
6 7
7  
8 5
9 1 2
Lô tô Đuôi
3 4 0
0 5 9 1
3 9 2
2 3 4 3
  4
2 8 5
  6
6 7
0 3 4 8
2 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 13/02/2024

G.Tám

08

G.Bảy

599

G.Sáu

1524

0981

6545

G.Năm

9223

G.Tư

04210

51941

57585

82087

43609

92057

49668

G.Ba

23871

70014

G.Nhì

21134

G.Nhất

18009

Đ.Biệt

789605

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 13/02/2024
Đầu Lô tô
0 5 9 9
1 0 4
2 3 4
3 4
4 1 5
5 7
6 8
7 1
8 1 5 7
9 9
Lô tô Đuôi
1 0
4 7 8 1
  2
2 3
1 2 3 4
0 4 8 5
  6
5 8 7
6 8
0 0 9 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 06/02/2024

G.Tám

52

G.Bảy

320

G.Sáu

0392

3837

3827

G.Năm

3019

G.Tư

23101

13784

50875

30880

97741

62050

99364

G.Ba

81495

46248

G.Nhì

25880

G.Nhất

79602

Đ.Biệt

710368

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 06/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 2
1 9
2 0 7
3 7
4 1 8
5 0
6 4 8
7 5
8 0 0 4
9 2 5
Lô tô Đuôi
2 5 8 8 0
0 4 1
0 9 2
  3
6 8 4
7 9 5
  6
2 3 7
4 6 8
1 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 30/01/2024

G.Tám

40

G.Bảy

405

G.Sáu

7223

4406

3850

G.Năm

3957

G.Tư

50826

41078

96209

65883

89598

95263

15758

G.Ba

27714

18579

G.Nhì

35199

G.Nhất

82090

Đ.Biệt

758755

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 30/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 6 9
1 4
2 3 6
3  
4  
5 0 5 7 8
6 3
7 8 9
8 3
9 0 8 9
Lô tô Đuôi
5 9 0
  1
  2
2 6 8 3
1 4
0 5 5
0 2 6
5 7
5 7 9 8
0 7 9 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 23/01/2024

G.Tám

20

G.Bảy

865

G.Sáu

8290

1626

9647

G.Năm

2942

G.Tư

43362

80045

33540

82444

61700

71807

62677

G.Ba

96883

48044

G.Nhì

98435

G.Nhất

50555

Đ.Biệt

044138

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 23/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 7
1  
2 6
3 5 8
4 0 2 4 4 5 7
5 5
6 2 5
7 7
8 3
9 0
Lô tô Đuôi
0 4 9 0
  1
4 6 2
8 3
4 4 4
3 4 5 6 5
2 6
0 4 7 7
3 8
  9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 16/01/2024

G.Tám

03

G.Bảy

230

G.Sáu

7898

5290

3789

G.Năm

2784

G.Tư

44158

73264

89432

49699

15368

00737

64491

G.Ba

19853

07037

G.Nhì

31443

G.Nhất

82310

Đ.Biệt

432494

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 16/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0
2  
3 0 2 7 7
4 3
5 3 8
6 4 8
7  
8 4 9
9 0 1 4 8 9
Lô tô Đuôi
1 3 9 0
9 1
3 2
4 5 3
6 8 9 4
  5
  6
3 3 7
5 6 9 8
8 9 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 09/01/2024

G.Tám

94

G.Bảy

254

G.Sáu

0692

0820

0834

G.Năm

2481

G.Tư

00296

43056

46713

19587

27212

35473

15830

G.Ba

07107

83628

G.Nhì

23626

G.Nhất

40554

Đ.Biệt

799733

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 09/01/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 2 3
2 0 6 8
3 0 3 4
4  
5 4 4 6
6  
7 3
8 1 7
9 2 6
Lô tô Đuôi
2 3 0
8 1
1 9 2
1 3 7 3
3 5 5 4
  5
2 5 9 6
0 8 7
2 8
  9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 02/01/2024

G.Tám

48

G.Bảy

372

G.Sáu

2163

0216

2346

G.Năm

0670

G.Tư

07180

69467

63925

62453

13168

96964

03851

G.Ba

72841

80783

G.Nhì

81804

G.Nhất

09858

Đ.Biệt

404325

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 02/01/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 6
2 5 5
3  
4 1 6
5 1 3 8
6 3 4 7 8
7 0 2
8 0 3
9  
Lô tô Đuôi
7 8 0
4 5 1
7 2
5 6 8 3
0 6 4
2 2 5
1 4 6
6 7
5 6 8
  9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 26/12/2023

G.Tám

32

G.Bảy

605

G.Sáu

7122

8043

8699

G.Năm

1215

G.Tư

35063

90067

11547

36384

15126

63008

62475

G.Ba

63340

21237

G.Nhì

82100

G.Nhất

49038

Đ.Biệt

757302

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 26/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 2 5 8
1 5
2 2 6
3 7 8
4 0 3 7
5  
6 3 7
7 5
8 4
9 9
Lô tô Đuôi
0 4 0
  1
0 2 2
4 6 3
8 4
0 1 7 5
2 6
3 4 6 7
0 3 8
9 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 19/12/2023

G.Tám

06

G.Bảy

565

G.Sáu

1552

2174

8843

G.Năm

6875

G.Tư

82759

34508

49738

84473

65900

19467

35515

G.Ba

03870

81543

G.Nhì

92447

G.Nhất

44510

Đ.Biệt

391262

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 19/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 8
1 0 5
2  
3 8
4 3 3 7
5 2 9
6 2 5 7
7 0 3 4 5
8  
9  
Lô tô Đuôi
0 1 7 0
  1
5 6 2
4 4 7 3
7 4
1 6 7 5
  6
4 6 7
0 3 8
5 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 12/12/2023

G.Tám

86

G.Bảy

316

G.Sáu

2755

6424

1657

G.Năm

7082

G.Tư

56338

59187

39317

16213

35962

94803

11614

G.Ba

25905

51710

G.Nhì

53903

G.Nhất

73227

Đ.Biệt

008040

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 12/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 3 5
1 0 3 4 6 7
2 4 7
3 8
4 0
5 5 7
6 2
7  
8 2 7
9  
Lô tô Đuôi
1 4 0
  1
6 8 2
0 0 1 3
1 2 4
0 5 5
1 6
1 2 5 8 7
3 8
  9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 05/12/2023

G.Tám

48

G.Bảy

720

G.Sáu

3518

0826

9339

G.Năm

8491

G.Tư

77573

73386

57625

94284

88136

73266

32316

G.Ba

91672

78975

G.Nhì

83478

G.Nhất

02523

Đ.Biệt

006152

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 05/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 6 8
2 0 3 5 6
3 6 9
4  
5 2
6 6
7 2 3 5 8
8 4 6
9 1
Lô tô Đuôi
2 0
9 1
5 7 2
2 7 3
8 4
2 7 5
1 2 3 6 8 6
  7
1 7 8
3 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 28/11/2023

G.Tám

91

G.Bảy

850

G.Sáu

8671

5422

4732

G.Năm

7954

G.Tư

80485

14605

47823

62318

16723

76879

46406

G.Ba

43590

84746

G.Nhì

54116

G.Nhất

33531

Đ.Biệt

552155

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 28/11/2023
Đầu Lô tô
0 5 6
1 6 8
2 2 3 3
3 1 2
4 6
5 0 4 5
6  
7 1 9
8 5
9 0
Lô tô Đuôi
5 9 0
3 7 1
2 3 2
2 2 3
5 4
0 5 8 5
0 1 4 6
  7
1 8
7 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 21/11/2023

G.Tám

34

G.Bảy

398

G.Sáu

7360

1802

7097

G.Năm

1536

G.Tư

28777

39401

25397

92542

80840

87671

72277

G.Ba

23313

55070

G.Nhì

31245

G.Nhất

96638

Đ.Biệt

378081

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 21/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 2
1 3
2  
3 6 8
4 0 2 5
5  
6 0
7 0 1 7 7
8 1
9 7 7 8
Lô tô Đuôi
4 6 7 0
0 7 8 1
0 4 2
1 3
  4
4 5
3 6
7 7 9 9 7
3 9 8
  9
XSBL - KQXSBL- Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bạc Liêu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBL mở thưởng các ngày trước đó.

XSBL - KQXSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bạc Liêu (XSMN BL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bạc Liêu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bạc Liêu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop