XSBL - KQXSBL - Xổ số Bạc Liêu - Bảng kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 11/06/2024

G.Tám

90

G.Bảy

678

G.Sáu

2993

0307

0460

G.Năm

4201

G.Tư

32543

76922

43392

45015

30689

74955

66916

G.Ba

40240

83195

G.Nhì

06584

G.Nhất

61295

Đ.Biệt

985521

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 11/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 7
1 5 6
2 1 2
3  
4 0 3
5 5
6 0
7 8
8 4 9
9 2 3 5 5
Lô tô Đuôi
4 6 0
0 2 1
2 9 2
4 9 3
8 4
1 5 9 9 5
1 6
0 7
7 8
8 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 04/06/2024

G.Tám

43

G.Bảy

288

G.Sáu

3644

4654

5354

G.Năm

6034

G.Tư

22702

90661

08440

79234

21485

39839

10078

G.Ba

13655

44456

G.Nhì

47351

G.Nhất

34128

Đ.Biệt

593027

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 04/06/2024
Đầu Lô tô
0 2
1  
2 7 8
3 4 4 9
4 0 4
5 1 4 4 5 6
6 1
7 8
8 5 8
9  
Lô tô Đuôi
4 0
5 6 1
0 2
  3
3 3 4 5 5 4
5 8 5
5 6
2 7
2 7 8 8
3 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 28/05/2024

G.Tám

63

G.Bảy

440

G.Sáu

6314

1194

2133

G.Năm

5019

G.Tư

23968

96432

27294

03909

28835

38577

08291

G.Ba

44704

87558

G.Nhì

23448

G.Nhất

02790

Đ.Biệt

843632

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 28/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1 4 9
2  
3 2 2 3 5
4 0 8
5 8
6 8
7 7
8  
9 0 1 4 4
Lô tô Đuôi
4 9 0
9 1
3 3 2
3 3
0 1 9 9 4
3 5
  6
7 7
4 5 6 8
0 1 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 21/05/2024

G.Tám

15

G.Bảy

072

G.Sáu

7851

5793

8256

G.Năm

7582

G.Tư

02666

13030

08580

23491

98548

89906

50620

G.Ba

71105

88627

G.Nhì

28935

G.Nhất

39571

Đ.Biệt

779132

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 21/05/2024
Đầu Lô tô
0 5 6
1  
2 0 7
3 0 2 5
4 8
5 1 6
6 6
7 1 2
8 0 2
9 1 3
Lô tô Đuôi
2 3 8 0
5 7 9 1
3 7 8 2
9 3
  4
0 3 5
0 5 6 6
2 7
4 8
  9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 14/05/2024

G.Tám

16

G.Bảy

748

G.Sáu

2442

3997

3860

G.Năm

0074

G.Tư

94295

32644

17478

94214

74145

49913

60766

G.Ba

72677

83448

G.Nhì

16876

G.Nhất

05833

Đ.Biệt

643547

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 14/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 4
2  
3 3
4 2 4 5 7 8 8
5  
6 0 6
7 4 6 7 8
8  
9 5 7
Lô tô Đuôi
6 0
  1
4 2
1 3 3
1 4 7 4
4 9 5
6 7 6
4 7 9 7
4 4 7 8
  9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 07/05/2024

G.Tám

76

G.Bảy

121

G.Sáu

5624

2912

5815

G.Năm

6713

G.Tư

94599

46983

00035

06316

95426

02299

89144

G.Ba

06460

88039

G.Nhì

30548

G.Nhất

94875

Đ.Biệt

650522

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 07/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2 3 5 6
2 1 2 4 6
3 5 9
4 4 8
5  
6 0
7 5
8 3
9 9 9
Lô tô Đuôi
6 0
2 1
1 2 2
1 8 3
2 4 4
1 3 7 5
1 2 6
  7
4 8
3 9 9 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 30/04/2024

G.Tám

59

G.Bảy

656

G.Sáu

6102

3478

5377

G.Năm

5712

G.Tư

75476

42928

37551

73634

05088

32997

26051

G.Ba

04718

28157

G.Nhì

22077

G.Nhất

83923

Đ.Biệt

597370

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 30/04/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 2 8
2 3 8
3 4
4  
5 1 1 6 7
6  
7 0 6 7 7 8
8 8
9 7
Lô tô Đuôi
7 0
5 5 1
0 1 2
2 3
3 4
  5
5 7 6
5 7 7 9 7
1 2 7 8 8
  9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 23/04/2024

G.Tám

41

G.Bảy

161

G.Sáu

0232

5720

7883

G.Năm

2194

G.Tư

42072

93893

97036

98175

47234

15438

74345

G.Ba

39834

87862

G.Nhì

39266

G.Nhất

51021

Đ.Biệt

714705

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 23/04/2024
Đầu Lô tô
0 5
1  
2 0 1
3 2 4 4 6 8
4 5
5  
6 1 2 6
7 2 5
8 3
9 3 4
Lô tô Đuôi
2 0
2 6 1
3 6 7 2
8 9 3
3 3 9 4
0 4 7 5
3 6 6
  7
3 8
  9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 16/04/2024

G.Tám

74

G.Bảy

869

G.Sáu

5206

2110

2061

G.Năm

4939

G.Tư

06827

87732

07940

78404

24275

87919

40707

G.Ba

40869

55335

G.Nhì

40833

G.Nhất

21775

Đ.Biệt

433905

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 16/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 6 7
1 0 9
2 7
3 2 3 5 9
4 0
5  
6 1 9 9
7 5 5
8  
9  
Lô tô Đuôi
1 4 0
6 1
3 2
3 3
0 4
0 3 7 7 5
0 6
0 2 7
  8
1 3 6 6 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 09/04/2024

G.Tám

27

G.Bảy

866

G.Sáu

1893

4338

6936

G.Năm

0583

G.Tư

81488

23435

49152

00074

56046

49755

34822

G.Ba

55700

50547

G.Nhì

14907

G.Nhất

52831

Đ.Biệt

830669

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 09/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 7
1  
2 2
3 1 5 6 8
4 6 7
5 2 5
6 6 9
7 4
8 3 8
9 3
Lô tô Đuôi
0 0
3 1
2 5 2
8 9 3
7 4
3 5 5
3 4 6 6
0 4 7
3 8 8
6 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 02/04/2024

G.Tám

95

G.Bảy

244

G.Sáu

8365

7387

5843

G.Năm

6451

G.Tư

20182

05392

97450

92990

74605

21616

49161

G.Ba

73469

63823

G.Nhì

23009

G.Nhất

54954

Đ.Biệt

532626

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 02/04/2024
Đầu Lô tô
0 5 9
1 6
2 3 6
3  
4 3 4
5 0 1 4
6 1 5 9
7  
8 2 7
9 0 2
Lô tô Đuôi
5 9 0
5 6 1
8 9 2
2 4 3
4 5 4
0 6 5
1 2 6
8 7
  8
0 6 9

SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu

XSBL ngày 26/03/2024

G.Tám

17

G.Bảy

671

G.Sáu

4686

5345

1256

G.Năm

0339

G.Tư

84069

19705

64030

37785

82751

16131

37077

G.Ba

38284

97473

G.Nhì

23411

G.Nhất

61398

Đ.Biệt

610432

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 26/03/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 1
2  
3 0 1 2 9
4 5
5 1 6
6 9
7 1 3 7
8 4 5 6
9 8
Lô tô Đuôi
3 0
1 3 5 7 1
3 2
7 3
8 4
0 4 8 5
5 8 6
7 7
9 8
3 6 9

XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay

XSBL ngày 19/03/2024

G.Tám

95

G.Bảy

581

G.Sáu

8328

8126

1213

G.Năm

5570

G.Tư

29686

16152

73066

27690

53890

30432

74754

G.Ba

20571

18443

G.Nhì

18029

G.Nhất

18371

Đ.Biệt

002939

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 19/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3
2 6 8 9
3 2 9
4 3
5 2 4
6 6
7 0 1 1
8 1 6
9 0 0
Lô tô Đuôi
7 9 9 0
7 7 8 1
3 5 2
1 4 3
5 4
  5
2 6 8 6
  7
2 8
2 3 9

KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu

XSBL ngày 12/03/2024

G.Tám

44

G.Bảy

135

G.Sáu

2262

1567

6486

G.Năm

8932

G.Tư

12425

85045

61019

90358

90269

48400

32391

G.Ba

17537

09371

G.Nhì

65923

G.Nhất

27006

Đ.Biệt

907757

Bảng Loto xổ số Bạc Liêu ngày 12/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 6
1 9
2 3 5
3 2 5 7
4 5
5 7 8
6 2 7 9
7 1
8 6
9 1
Lô tô Đuôi
0 0
7 9 1
3 6 2
2 3
  4
2 3 4 5
0 8 6
3 5 6 7
5 8
1 6 9
XSBL - KQXSBL- Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bạc Liêu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBL mở thưởng các ngày trước đó.

XSBL - KQXSBL - Dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bạc Liêu (XSMN BL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bạc Liêu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bạc Liêu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bạc Liêu siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop