XSBTH - KQXSBTH - Xổ số Bình Thuận - Bảng kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 13/06/2024

G.Tám

66

G.Bảy

506

G.Sáu

1975

9598

5550

G.Năm

2123

G.Tư

42107

48198

22172

19520

40710

89817

00957

G.Ba

34750

01939

G.Nhì

92265

G.Nhất

58281

Đ.Biệt

186832

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 13/06/2024
Đầu Lô tô
0 6 7
1 0 7
2 0 3
3 2 9
4  
5 0 0 7
6 5
7 2 5
8 1
9 8 8
Lô tô Đuôi
1 2 5 5 0
8 1
3 7 2
2 3
  4
6 7 5
0 6
0 1 5 7
9 9 8
3 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 06/06/2024

G.Tám

00

G.Bảy

100

G.Sáu

0743

0793

7877

G.Năm

7807

G.Tư

77921

51291

26107

34326

03333

78283

99980

G.Ba

44785

57365

G.Nhì

96787

G.Nhất

28563

Đ.Biệt

012022

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 06/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 7 7
1  
2 1 2 6
3 3
4 3
5  
6 3 5
7 7
8 0 3 5 7
9 1 3
Lô tô Đuôi
0 8 0
2 9 1
2 2
3 4 6 8 9 3
  4
6 8 5
2 6
0 0 7 8 7
  8
  9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 30/05/2024

G.Tám

41

G.Bảy

774

G.Sáu

6354

7421

6045

G.Năm

3860

G.Tư

12634

92941

60028

02228

68334

45130

68001

G.Ba

60511

31880

G.Nhì

80167

G.Nhất

81965

Đ.Biệt

863973

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 30/05/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 1
2 1 8 8
3 0 4 4
4 1 5
5 4
6 0 5 7
7 3 4
8 0
9  
Lô tô Đuôi
3 6 8 0
0 1 2 4 1
  2
7 3
3 3 5 7 4
4 6 5
  6
6 7
2 2 8
  9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 23/05/2024

G.Tám

32

G.Bảy

279

G.Sáu

8104

5159

3122

G.Năm

0233

G.Tư

75049

78536

78546

12924

18035

61144

56559

G.Ba

91422

14227

G.Nhì

02819

G.Nhất

38186

Đ.Biệt

676628

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 23/05/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 9
2 2 2 4 7 8
3 3 5 6
4 4 6 9
5 9 9
6  
7 9
8 6
9  
Lô tô Đuôi
  0
  1
2 2 2
3 3
0 2 4 4
3 5
3 4 8 6
2 7
2 8
1 4 5 5 7 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 16/05/2024

G.Tám

64

G.Bảy

550

G.Sáu

1910

5083

4179

G.Năm

1416

G.Tư

85609

31974

42304

61726

82483

90097

28723

G.Ba

91633

17830

G.Nhì

50064

G.Nhất

45165

Đ.Biệt

001084

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 16/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1 0 6
2 3 6
3 0 3
4  
5 0
6 4 5
7 4 9
8 3 3 4
9 7
Lô tô Đuôi
1 3 5 0
  1
  2
2 3 8 8 3
0 6 7 8 4
6 5
1 2 6
9 7
  8
0 7 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 09/05/2024

G.Tám

56

G.Bảy

607

G.Sáu

4440

5286

0799

G.Năm

8409

G.Tư

54269

47393

34054

78530

78031

61904

20461

G.Ba

11727

85350

G.Nhì

26721

G.Nhất

30239

Đ.Biệt

773364

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 09/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 7 9
1  
2 1 7
3 0 1 9
4 0
5 0 4
6 1 4 9
7  
8 6
9 3 9
Lô tô Đuôi
3 4 5 0
2 3 6 1
  2
9 3
0 5 6 4
  5
8 6
0 2 7
  8
0 3 6 9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 02/05/2024

G.Tám

78

G.Bảy

875

G.Sáu

9957

7642

5401

G.Năm

7121

G.Tư

53888

16021

44386

96623

28029

07542

34219

G.Ba

57230

84764

G.Nhì

93838

G.Nhất

00057

Đ.Biệt

179433

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 02/05/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 9
2 1 1 3 9
3 0 3 8
4 2 2
5 7 7
6 4
7 5
8 6 8
9  
Lô tô Đuôi
3 0
0 2 2 1
4 4 2
2 3 3
6 4
7 5
8 6
5 5 7
3 8 8
1 2 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 25/04/2024

G.Tám

32

G.Bảy

977

G.Sáu

4323

2868

7530

G.Năm

6704

G.Tư

55283

09924

66226

35568

97495

96877

96584

G.Ba

20709

95268

G.Nhì

67879

G.Nhất

62931

Đ.Biệt

026380

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 25/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1  
2 3 4 6
3 0 1
4  
5  
6 8 8 8
7 7 7 9
8 0 3 4
9 5
Lô tô Đuôi
3 8 0
3 1
  2
2 8 3
0 2 8 4
9 5
2 6
7 7 7
6 6 6 8
0 7 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 18/04/2024

G.Tám

27

G.Bảy

683

G.Sáu

7973

6201

8631

G.Năm

8082

G.Tư

70100

12924

66356

27272

62110

72662

41592

G.Ba

25509

30716

G.Nhì

86043

G.Nhất

29299

Đ.Biệt

134358

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 18/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 9
1 0 6
2 4
3 1
4 3
5 6 8
6 2
7 2 3
8 2 3
9 2 9
Lô tô Đuôi
0 1 0
0 3 1
6 7 8 9 2
4 7 8 3
2 4
  5
1 5 6
  7
5 8
0 9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 11/04/2024

G.Tám

00

G.Bảy

669

G.Sáu

0206

6114

5822

G.Năm

8682

G.Tư

60520

43851

79420

44585

84774

75146

43425

G.Ba

50400

55097

G.Nhì

85576

G.Nhất

81313

Đ.Biệt

553973

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 11/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 6
1 3 4
2 0 0 2 5
3  
4 6
5 1
6 9
7 3 4 6
8 2 5
9 7
Lô tô Đuôi
0 2 2 0
5 1
2 8 2
1 7 3
1 7 4
2 8 5
0 4 7 6
9 7
  8
6 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 04/04/2024

G.Tám

21

G.Bảy

191

G.Sáu

5062

5184

0776

G.Năm

4461

G.Tư

70074

04820

45288

97208

31795

50303

25312

G.Ba

78080

97303

G.Nhì

42203

G.Nhất

03028

Đ.Biệt

483319

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 04/04/2024
Đầu Lô tô
0 3 3 3 8
1 2 9
2 0 8
3  
4  
5  
6 1 2
7 4 6
8 0 4 8
9 1 5
Lô tô Đuôi
2 8 0
6 9 1
1 6 2
0 0 0 3
7 8 4
9 5
7 6
  7
0 2 8 8
1 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 28/03/2024

G.Tám

13

G.Bảy

508

G.Sáu

2193

7393

0332

G.Năm

3410

G.Tư

64229

13687

32079

00117

84172

67414

24438

G.Ba

28703

18208

G.Nhì

15514

G.Nhất

65872

Đ.Biệt

252065

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 28/03/2024
Đầu Lô tô
0 3 8 8
1 0 4 4 7
2 9
3 2 8
4  
5  
6 5
7 2 2 9
8 7
9 3 3
Lô tô Đuôi
1 0
  1
3 7 7 2
0 9 9 3
1 1 4
6 5
  6
1 8 7
0 0 3 8
2 7 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 21/03/2024

G.Tám

11

G.Bảy

134

G.Sáu

5475

4706

5131

G.Năm

3953

G.Tư

53202

95267

47400

93265

69471

63907

17801

G.Ba

26160

84704

G.Nhì

58566

G.Nhất

05148

Đ.Biệt

208737

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 21/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 2 4 6 7
1  
2  
3 1 4 7
4 8
5 3
6 0 5 6 7
7 1 5
8  
9  
Lô tô Đuôi
0 6 0
0 3 7 1
0 2
5 3
0 3 4
6 7 5
0 6 6
0 3 6 7
4 8
  9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 14/03/2024

G.Tám

54

G.Bảy

123

G.Sáu

6185

4506

3020

G.Năm

5378

G.Tư

97757

06529

30891

07412

80442

92123

38036

G.Ba

51959

49806

G.Nhì

84095

G.Nhất

91714

Đ.Biệt

378409

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 14/03/2024
Đầu Lô tô
0 6 6 9
1 2 4
2 0 3 3 9
3 6
4 2
5 7 9
6  
7 8
8 5
9 1 5
Lô tô Đuôi
2 0
9 1
1 4 2
2 2 3
1 4
8 9 5
0 0 3 6
5 7
7 8
0 2 5 9
XSBTH - KQXSBTH- Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTH - KQXSBTH - Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Thuận (XSMN BTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop