XSBTH - KQXSBTH - Xổ số Bình Thuận - Bảng kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 22/02/2024

G.Tám

73

G.Bảy

267

G.Sáu

1280

7236

1292

G.Năm

8003

G.Tư

90750

51158

35890

81861

81532

99425

17342

G.Ba

41563

10409

G.Nhì

40327

G.Nhất

53477

Đ.Biệt

764175

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 22/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 9
1  
2 5 7
3 2 6
4 2
5 0 8
6 1 3 7
7 5 7
8 0
9 0 2
Lô tô Đuôi
5 8 9 0
6 1
3 4 9 2
0 6 3
  4
2 7 5
3 6
2 6 7 7
5 8
0 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 15/02/2024

G.Tám

34

G.Bảy

478

G.Sáu

1576

7479

2161

G.Năm

3721

G.Tư

41882

01193

32686

89778

07353

91587

78193

G.Ba

79900

22396

G.Nhì

59364

G.Nhất

18051

Đ.Biệt

831043

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 15/02/2024
Đầu Lô tô
0 0
1  
2 1
3  
4 3
5 1 3
6 1 4
7 6 8 8 9
8 2 6 7
9 3 3 6
Lô tô Đuôi
0 0
2 5 6 1
8 2
4 5 9 9 3
6 4
  5
7 8 9 6
8 7
7 7 8
7 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 08/02/2024

G.Tám

08

G.Bảy

738

G.Sáu

9138

3781

2073

G.Năm

6273

G.Tư

54606

34070

61606

44151

77942

23503

26216

G.Ba

23047

56472

G.Nhì

98608

G.Nhất

28150

Đ.Biệt

110946

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 08/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 6 6 8
1 6
2  
3 8 8
4 2 6 7
5 0 1
6  
7 0 2 3 3
8 1
9  
Lô tô Đuôi
5 7 0
5 8 1
4 7 2
0 7 7 3
  4
  5
0 0 1 4 6
4 7
0 3 3 8
  9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 01/02/2024

G.Tám

48

G.Bảy

371

G.Sáu

9058

5448

0772

G.Năm

3652

G.Tư

92056

43180

13839

37739

22470

15171

99405

G.Ba

21379

47390

G.Nhì

18490

G.Nhất

60233

Đ.Biệt

398050

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 01/02/2024
Đầu Lô tô
0 5
1  
2  
3 3 9 9
4 8
5 0 2 6 8
6  
7 0 1 1 2 9
8 0
9 0 0
Lô tô Đuôi
5 7 8 9 9 0
7 7 1
5 7 2
3 3
  4
0 5
5 6
  7
4 5 8
3 3 7 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 25/01/2024

G.Tám

73

G.Bảy

653

G.Sáu

4833

3944

7101

G.Năm

3820

G.Tư

83996

11122

45205

91240

66391

37562

10874

G.Ba

70152

90511

G.Nhì

37036

G.Nhất

41009

Đ.Biệt

089436

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 25/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 5 9
1 1
2 0 2
3 3 6 6
4 0 4
5 2 3
6 2
7 4
8  
9 1 6
Lô tô Đuôi
2 4 0
0 1 9 1
2 5 6 2
3 5 3
4 7 4
0 5
3 3 9 6
  7
  8
0 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 18/01/2024

G.Tám

39

G.Bảy

139

G.Sáu

9823

4610

0772

G.Năm

5050

G.Tư

99878

88417

90693

05724

04499

91620

21551

G.Ba

76390

16613

G.Nhì

21082

G.Nhất

45605

Đ.Biệt

487423

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 18/01/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 0 3 7
2 0 3 3 4
3 9
4  
5 0 1
6  
7 2 8
8 2
9 0 3 9
Lô tô Đuôi
1 2 5 9 0
5 1
7 8 2
1 2 2 9 3
2 4
0 5
  6
1 7
7 8
3 9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 11/01/2024

G.Tám

63

G.Bảy

516

G.Sáu

9175

5116

2717

G.Năm

8931

G.Tư

93034

37353

73645

88505

38131

66263

21161

G.Ba

54361

70423

G.Nhì

84488

G.Nhất

63387

Đ.Biệt

461875

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 11/01/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 6 6 7
2 3
3 1 1 4
4 5
5 3
6 1 1 3
7 5 5
8 7 8
9  
Lô tô Đuôi
  0
3 3 6 6 1
  2
2 5 6 3
3 4
0 4 7 7 5
1 1 6
1 8 7
8 8
  9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 04/01/2024

G.Tám

95

G.Bảy

152

G.Sáu

5941

9173

5656

G.Năm

6041

G.Tư

13649

19290

56692

87940

27063

50087

91262

G.Ba

87778

89631

G.Nhì

72699

G.Nhất

95764

Đ.Biệt

521804

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 04/01/2024
Đầu Lô tô
0 4
1  
2  
3 1
4 0 1 1 9
5 2 6
6 2 3 4
7 3 8
8 7
9 0 2 9
Lô tô Đuôi
4 9 0
3 4 4 1
5 6 9 2
6 7 3
0 6 4
  5
5 6
8 7
7 8
4 9 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 28/12/2023

G.Tám

87

G.Bảy

076

G.Sáu

3445

1577

6116

G.Năm

6801

G.Tư

56263

34133

21225

02892

18524

97574

41171

G.Ba

68032

93716

G.Nhì

91881

G.Nhất

70045

Đ.Biệt

057647

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 28/12/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 6 6
2 4 5
3 2 3
4 5 5 7
5  
6 3
7 1 4 6 7
8 1
9 2
Lô tô Đuôi
  0
0 7 8 1
3 9 2
3 6 3
2 7 4
2 4 4 5
1 1 7 6
4 7 7
  8
  9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 21/12/2023

G.Tám

79

G.Bảy

235

G.Sáu

4714

5162

4272

G.Năm

8128

G.Tư

50529

30899

80469

28624

82334

61345

09445

G.Ba

17917

56126

G.Nhì

25102

G.Nhất

44098

Đ.Biệt

646578

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 21/12/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 4 7
2 4 6 8 9
3 4 5
4 5 5
5  
6 2 9
7 2 8
8  
9 8 9
Lô tô Đuôi
  0
  1
0 6 7 2
  3
1 2 3 4
3 4 4 5
2 6
1 7
2 7 9 8
2 6 9 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 14/12/2023

G.Tám

76

G.Bảy

527

G.Sáu

4281

6335

3326

G.Năm

1687

G.Tư

63482

31442

27926

90284

27426

84419

94589

G.Ba

17503

97388

G.Nhì

79964

G.Nhất

06090

Đ.Biệt

389053

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 14/12/2023
Đầu Lô tô
0 3
1 9
2 6 6 6 7
3 5
4 2
5 3
6 4
7  
8 1 2 4 7 8 9
9 0
Lô tô Đuôi
9 0
8 1
4 8 2
0 5 3
6 8 4
3 5
2 2 2 6
2 8 7
8 8
1 8 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 07/12/2023

G.Tám

17

G.Bảy

311

G.Sáu

5019

7366

1047

G.Năm

3666

G.Tư

60101

13305

47661

63342

03685

73214

64122

G.Ba

95433

37917

G.Nhì

04051

G.Nhất

00610

Đ.Biệt

909255

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 07/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 5
1 0 1 4 7 9
2 2
3 3
4 2 7
5 1 5
6 1 6 6
7  
8 5
9  
Lô tô Đuôi
1 0
0 1 5 6 1
2 4 2
3 3
1 4
0 5 8 5
6 6 6
1 4 7
  8
1 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 30/11/2023

G.Tám

82

G.Bảy

624

G.Sáu

5600

6702

3555

G.Năm

7621

G.Tư

59146

21291

81951

23927

06070

55555

08617

G.Ba

80871

42030

G.Nhì

87815

G.Nhất

45059

Đ.Biệt

917173

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 30/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 2
1 5 7
2 1 4 7
3 0
4 6
5 1 5 5 9
6  
7 0 1 3
8  
9 1
Lô tô Đuôi
0 3 7 0
2 5 7 9 1
0 2
7 3
2 4
1 5 5 5
4 6
1 2 7
  8
5 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 23/11/2023

G.Tám

73

G.Bảy

916

G.Sáu

5353

4275

8964

G.Năm

2067

G.Tư

24424

19932

99051

60032

17417

85284

22070

G.Ba

84214

10524

G.Nhì

14010

G.Nhất

65192

Đ.Biệt

111468

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 23/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 4 6 7
2 4 4
3 2 2
4  
5 1 3
6 4 7 8
7 0 5
8 4
9 2
Lô tô Đuôi
1 7 0
5 1
3 3 9 2
5 3
1 2 2 6 8 4
7 5
1 6
1 6 7
6 8
  9
XSBTH - KQXSBTH- Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTH - KQXSBTH - Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Thuận (XSMN BTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop