XSDL - KQXSDL - Xổ số Đà Lạt - Bảng kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 21/07/2024

G.Tám

76

G.Bảy

908

G.Sáu

8556

5753

1511

G.Năm

5876

G.Tư

32694

55316

70334

56470

40941

80089

14218

G.Ba

72352

33113

G.Nhì

68959

G.Nhất

42669

Đ.Biệt

562945

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 21/07/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 1 3 6 8
2  
3 4
4 1 5
5 2 3 6 9
6 9
7 0 6
8 9
9 4
Lô tô Đuôi
7 0
1 4 1
5 2
1 5 3
3 9 4
4 5
1 5 7 6
  7
0 1 8
5 6 8 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 14/07/2024

G.Tám

74

G.Bảy

302

G.Sáu

3535

5463

8558

G.Năm

1222

G.Tư

00737

17292

08596

27751

28988

04847

19652

G.Ba

22400

44657

G.Nhì

59030

G.Nhất

56524

Đ.Biệt

891032

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 14/07/2024
Đầu Lô tô
0 0 2
1  
2 2 4
3 0 2 5 7
4 7
5 1 2 7 8
6 3
7  
8 8
9 2 6
Lô tô Đuôi
0 3 0
5 1
0 2 3 5 9 2
6 3
2 4
3 5
9 6
3 4 5 7
5 8 8
  9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 07/07/2024

G.Tám

38

G.Bảy

734

G.Sáu

6639

5267

8974

G.Năm

8428

G.Tư

15733

86745

87877

83209

53101

53720

71611

G.Ba

66588

26152

G.Nhì

37371

G.Nhất

47490

Đ.Biệt

090206

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 07/07/2024
Đầu Lô tô
0 1 6 9
1 1
2 0 8
3 3 4 9
4 5
5 2
6 7
7 1 4 7
8 8
9 0
Lô tô Đuôi
2 9 0
0 1 7 1
5 2
3 3
3 7 4
4 5
0 6
6 7 7
2 8 8
0 3 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 30/06/2024

G.Tám

04

G.Bảy

705

G.Sáu

8058

7668

1813

G.Năm

2428

G.Tư

99539

04240

06544

33359

92898

28667

12763

G.Ba

21508

95572

G.Nhì

80145

G.Nhất

33763

Đ.Biệt

743942

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 30/06/2024
Đầu Lô tô
0 5 8
1 3
2 8
3 9
4 0 2 4 5
5 8 9
6 3 3 7 8
7 2
8  
9 8
Lô tô Đuôi
4 0
  1
4 7 2
1 6 6 3
4 4
0 4 5
  6
6 7
0 2 5 6 9 8
3 5 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 23/06/2024

G.Tám

59

G.Bảy

348

G.Sáu

2469

8972

9983

G.Năm

3747

G.Tư

95106

79417

95296

38094

78955

28421

22391

G.Ba

37173

59563

G.Nhì

48865

G.Nhất

76385

Đ.Biệt

464423

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 23/06/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 7
2 1 3
3  
4 7 8
5 5
6 3 5 9
7 2 3
8 3 5
9 1 4 6
Lô tô Đuôi
  0
2 9 1
7 2
2 6 7 8 3
9 4
5 6 8 5
0 9 6
1 4 7
4 8
6 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 16/06/2024

G.Tám

20

G.Bảy

305

G.Sáu

8292

1757

2363

G.Năm

1058

G.Tư

65196

89825

37055

22283

80570

79340

74553

G.Ba

13360

32907

G.Nhì

22574

G.Nhất

78343

Đ.Biệt

960290

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 16/06/2024
Đầu Lô tô
0 5 7
1  
2 5
3  
4 0 3
5 3 5 7 8
6 0 3
7 0 4
8 3
9 0 2 6
Lô tô Đuôi
4 6 7 9 0
  1
9 2
4 5 6 8 3
7 4
0 2 5 5
9 6
0 5 7
5 8
  9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 09/06/2024

G.Tám

49

G.Bảy

401

G.Sáu

7539

9787

6559

G.Năm

8773

G.Tư

26071

54612

34493

55194

84484

41145

26689

G.Ba

86198

56308

G.Nhì

16674

G.Nhất

20050

Đ.Biệt

987763

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 09/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 8
1 2
2  
3 9
4 5
5 0 9
6 3
7 1 3 4
8 4 7 9
9 3 4 8
Lô tô Đuôi
5 0
0 7 1
1 2
6 7 9 3
7 8 9 4
4 5
  6
8 7
0 9 8
3 5 8 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 02/06/2024

G.Tám

90

G.Bảy

028

G.Sáu

1610

1074

2662

G.Năm

9465

G.Tư

16546

41265

28680

86227

57387

35129

48426

G.Ba

87307

68955

G.Nhì

85610

G.Nhất

99541

Đ.Biệt

474651

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 02/06/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 0 0
2 6 7 8 9
3  
4 1 6
5 1 5
6 2 5 5
7 4
8 0 7
9  
Lô tô Đuôi
1 1 8 0
4 5 1
6 2
  3
7 4
5 6 6 5
2 4 6
0 2 8 7
2 8
2 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 26/05/2024

G.Tám

02

G.Bảy

999

G.Sáu

0041

1079

4884

G.Năm

0392

G.Tư

31940

62179

79075

65909

48526

06856

59227

G.Ba

28177

32581

G.Nhì

29930

G.Nhất

65365

Đ.Biệt

294846

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 26/05/2024
Đầu Lô tô
0 9
1  
2 6 7
3 0
4 0 1 6
5 6
6 5
7 5 7 9 9
8 1 4
9 2 9
Lô tô Đuôi
3 4 0
4 8 1
9 2
  3
8 4
6 7 5
2 4 5 6
2 7 7
  8
0 7 7 9 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 19/05/2024

G.Tám

30

G.Bảy

870

G.Sáu

4800

8581

4675

G.Năm

6613

G.Tư

69737

34840

05977

49809

71819

49963

81092

G.Ba

19097

22620

G.Nhì

52264

G.Nhất

01582

Đ.Biệt

589920

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 19/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 9
1 3 9
2 0 0
3 7
4 0
5  
6 3 4
7 0 5 7
8 1 2
9 2 7
Lô tô Đuôi
0 2 2 4 7 0
8 1
8 9 2
1 6 3
6 4
7 5
  6
3 7 9 7
  8
0 1 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 12/05/2024

G.Tám

95

G.Bảy

901

G.Sáu

4400

7284

1929

G.Năm

5223

G.Tư

22228

16211

04594

34530

08717

47073

23945

G.Ba

49583

58467

G.Nhì

54817

G.Nhất

70574

Đ.Biệt

009572

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 12/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 1
1 1 7 7
2 3 8 9
3 0
4 5
5  
6 7
7 2 3 4
8 3 4
9 4
Lô tô Đuôi
0 3 0
0 1 1
7 2
2 7 8 3
7 8 9 4
4 5
  6
1 1 6 7
2 8
2 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 05/05/2024

G.Tám

81

G.Bảy

071

G.Sáu

7791

6716

0619

G.Năm

0729

G.Tư

03690

36668

24818

29385

97498

74126

45674

G.Ba

96906

82717

G.Nhì

42881

G.Nhất

59969

Đ.Biệt

464482

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 05/05/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 6 7 8 9
2 6 9
3  
4  
5  
6 8 9
7 1 4
8 1 2 5
9 0 1 8
Lô tô Đuôi
9 0
7 8 9 1
8 2
  3
7 4
8 5
0 1 2 6
1 7
1 6 9 8
1 2 6 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 28/04/2024

G.Tám

45

G.Bảy

385

G.Sáu

9419

3968

7767

G.Năm

3804

G.Tư

47234

88428

23559

28890

83511

84330

75588

G.Ba

53523

71430

G.Nhì

19365

G.Nhất

33160

Đ.Biệt

602561

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 28/04/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 1 9
2 3 8
3 0 0 4
4  
5 9
6 0 1 5 7 8
7  
8 5 8
9 0
Lô tô Đuôi
3 3 6 9 0
1 6 1
  2
2 3
0 3 4
6 8 5
  6
6 7
2 6 8 8
1 5 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 21/04/2024

G.Tám

55

G.Bảy

479

G.Sáu

2453

4322

1306

G.Năm

2498

G.Tư

54298

13270

90278

98628

96553

75497

73180

G.Ba

05091

80815

G.Nhì

29338

G.Nhất

72773

Đ.Biệt

371556

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 21/04/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 5
2 2 8
3 8
4  
5 3 3 6
6  
7 0 3 8 9
8 0
9 1 7 8 8
Lô tô Đuôi
7 8 0
9 1
2 2
5 5 7 3
  4
1 5
0 5 6
9 7
2 3 7 9 9 8
7 9
XSDL - KQXSDL- Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Đà Lạt cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDL mở thưởng các ngày trước đó.

XSDL - KQXSDL - Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Lạt (XSMN DL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Lạt ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Lạt được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop