XSDN - KQXSDN - Xổ số Đồng Nai - Bảng kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 21/02/2024

G.Tám

68

G.Bảy

478

G.Sáu

8374

9291

3604

G.Năm

2449

G.Tư

76954

40987

77749

48857

06223

47289

38298

G.Ba

13638

46192

G.Nhì

14131

G.Nhất

89456

Đ.Biệt

854430

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 21/02/2024
Đầu Lô tô
0 4
1  
2 3
3 0 1 8
4 9 9
5 4 6 7
6  
7 4 8
8 7 9
9 1 2 8
Lô tô Đuôi
3 0
3 9 1
9 2
2 3
0 5 7 4
  5
5 6
5 8 7
3 7 9 8
4 4 8 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 14/02/2024

G.Tám

00

G.Bảy

465

G.Sáu

1820

0974

1725

G.Năm

1996

G.Tư

33449

54063

32743

52603

39827

55559

35288

G.Ba

78874

67427

G.Nhì

16422

G.Nhất

39714

Đ.Biệt

496201

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 14/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 3
1 4
2 0 2 5 7 7
3  
4 3 9
5 9
6 3 5
7 4 4
8 8
9 6
Lô tô Đuôi
2 0
0 1
2 2
0 4 6 3
1 7 7 4
2 6 5
9 6
2 2 7
8 8
4 5 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 07/02/2024

G.Tám

46

G.Bảy

859

G.Sáu

2217

2767

2955

G.Năm

9544

G.Tư

23691

44883

33670

70404

91023

92338

08273

G.Ba

88179

65177

G.Nhì

35258

G.Nhất

48535

Đ.Biệt

318678

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 07/02/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 7
2 3
3 5 8
4 4
5 5 8 9
6 7
7 0 3 7 8 9
8 3
9 1
Lô tô Đuôi
7 0
9 1
  2
2 7 8 3
0 4 4
3 5 5
  6
1 6 7 7
3 5 7 8
5 7 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 31/01/2024

G.Tám

55

G.Bảy

018

G.Sáu

6971

2556

5387

G.Năm

4300

G.Tư

91260

17367

58513

95682

61806

51211

83433

G.Ba

51845

47409

G.Nhì

57446

G.Nhất

04877

Đ.Biệt

922096

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 31/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 6 9
1 1 3 8
2  
3 3
4 5 6
5 6
6 0 7
7 1 7
8 2 7
9 6
Lô tô Đuôi
0 6 0
1 7 1
8 2
1 3 3
  4
4 5
0 4 5 9 6
6 7 8 7
1 8
0 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 24/01/2024

G.Tám

22

G.Bảy

087

G.Sáu

2268

1107

7190

G.Năm

9515

G.Tư

51131

67189

03341

34872

11314

62960

00370

G.Ba

77908

36285

G.Nhì

81933

G.Nhất

59217

Đ.Biệt

386539

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 24/01/2024
Đầu Lô tô
0 7 8
1 4 5 7
2  
3 1 3 9
4 1
5  
6 0 8
7 0 2
8 5 7 9
9 0
Lô tô Đuôi
6 7 9 0
3 4 1
7 2
3 3
1 4
1 8 5
  6
0 1 8 7
0 6 8
3 8 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 17/01/2024

G.Tám

20

G.Bảy

187

G.Sáu

3187

5183

9467

G.Năm

9607

G.Tư

96082

67208

58278

34992

79416

91196

45569

G.Ba

61046

35220

G.Nhì

28427

G.Nhất

86019

Đ.Biệt

960202

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 17/01/2024
Đầu Lô tô
0 2 7 8
1 6 9
2 0 7
3  
4 6
5  
6 7 9
7 8
8 2 3 7 7
9 2 6
Lô tô Đuôi
2 0
  1
0 8 9 2
8 3
  4
  5
1 4 9 6
0 2 6 8 8 7
0 7 8
1 6 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 10/01/2024

G.Tám

79

G.Bảy

254

G.Sáu

2213

7204

3734

G.Năm

2112

G.Tư

05841

54389

83857

02154

86812

92283

01366

G.Ba

45669

12926

G.Nhì

46813

G.Nhất

93894

Đ.Biệt

556758

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 10/01/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 2 2 3 3
2 6
3 4
4 1
5 4 4 7 8
6 6 9
7  
8 3 9
9 4
Lô tô Đuôi
  0
4 1
1 1 2
1 1 8 3
0 3 5 5 9 4
  5
2 6 6
5 7
5 8
6 8 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 03/01/2024

G.Tám

53

G.Bảy

774

G.Sáu

7435

4720

2183

G.Năm

7112

G.Tư

11550

27998

07042

13339

26976

27818

75514

G.Ba

45924

21208

G.Nhì

40810

G.Nhất

07613

Đ.Biệt

930474

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 03/01/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 0 2 3 4 8
2 0 4
3 5 9
4 2
5 0
6  
7 4 4 6
8 3
9 8
Lô tô Đuôi
1 2 5 0
  1
1 4 2
1 8 3
1 2 7 7 4
3 5
7 6
  7
0 1 9 8
3 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 27/12/2023

G.Tám

23

G.Bảy

372

G.Sáu

8493

0878

3420

G.Năm

1157

G.Tư

36237

28229

59216

69760

55351

73816

49195

G.Ba

90834

07430

G.Nhì

79056

G.Nhất

36070

Đ.Biệt

688995

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 27/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 6 6
2 0 9
3 0 4 7
4  
5 1 6 7
6 0
7 0 2 8
8  
9 3 5 5
Lô tô Đuôi
2 3 6 7 0
5 1
7 2
9 3
3 4
9 9 5
1 1 5 6
3 5 7
7 8
2 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 20/12/2023

G.Tám

14

G.Bảy

760

G.Sáu

3439

5445

1682

G.Năm

6086

G.Tư

52858

48371

06024

42188

05083

34964

88714

G.Ba

43727

84452

G.Nhì

67921

G.Nhất

69550

Đ.Biệt

048181

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 20/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 4
2 1 4 7
3 9
4 5
5 0 2 8
6 0 4
7 1
8 1 2 3 6 8
9  
Lô tô Đuôi
5 6 0
2 7 8 1
5 8 2
8 3
1 2 6 4
4 5
8 6
2 7
5 8 8
3 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 13/12/2023

G.Tám

37

G.Bảy

057

G.Sáu

4571

8786

8672

G.Năm

8296

G.Tư

56061

51076

44553

71402

66404

14316

40333

G.Ba

97877

33640

G.Nhì

08438

G.Nhất

79437

Đ.Biệt

899264

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 13/12/2023
Đầu Lô tô
0 2 4
1 6
2  
3 3 7 8
4 0
5 3 7
6 1 4
7 1 2 6 7
8 6
9 6
Lô tô Đuôi
4 0
6 7 1
0 7 2
3 5 3
0 6 4
  5
1 7 8 9 6
3 5 7 7
3 8
  9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 06/12/2023

G.Tám

02

G.Bảy

694

G.Sáu

6911

8521

4071

G.Năm

4316

G.Tư

64296

82467

29853

31368

33181

02508

10885

G.Ba

34889

10520

G.Nhì

34263

G.Nhất

09223

Đ.Biệt

291649

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 06/12/2023
Đầu Lô tô
0 8
1 1 6
2 0 1 3
3  
4 9
5 3
6 3 7 8
7 1
8 1 5 9
9 4 6
Lô tô Đuôi
2 0
1 2 7 8 1
  2
2 5 6 3
9 4
8 5
1 9 6
6 7
0 6 8
4 8 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 29/11/2023

G.Tám

68

G.Bảy

413

G.Sáu

1563

9698

6043

G.Năm

6813

G.Tư

42431

31699

21582

37687

66001

02192

44004

G.Ba

27069

81394

G.Nhì

84650

G.Nhất

67983

Đ.Biệt

643993

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 29/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 4
1 3 3
2  
3 1
4 3
5 0
6 3 9
7  
8 2 3 7
9 2 3 4 8 9
Lô tô Đuôi
5 0
0 3 1
8 9 2
1 1 4 6 8 9 3
0 9 4
  5
  6
8 7
9 8
6 9 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 22/11/2023

G.Tám

20

G.Bảy

054

G.Sáu

5548

0541

8354

G.Năm

9256

G.Tư

46334

93736

73591

26263

43640

37014

77876

G.Ba

61144

60909

G.Nhì

84283

G.Nhất

07799

Đ.Biệt

187240

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 22/11/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 4
2  
3 4 6
4 0 0 1 4 8
5 4 4 6
6 3
7 6
8 3
9 1 9
Lô tô Đuôi
4 4 0
4 9 1
  2
6 8 3
1 3 4 5 5 4
  5
3 5 7 6
  7
4 8
0 9 9
XSDN - KQXSDN- Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Nai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDN mở thưởng các ngày trước đó.

XSDN - KQXSDN - Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Nai (XSMN DN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Nai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Nai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop