XSHG - KQXSHG - Xổ số Hậu Giang - Bảng kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 17/02/2024

G.Tám

93

G.Bảy

932

G.Sáu

8066

9247

1822

G.Năm

1539

G.Tư

81028

82972

05006

62816

84346

57290

15455

G.Ba

35047

95542

G.Nhì

61259

G.Nhất

09580

Đ.Biệt

340046

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 17/02/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 6
2 2 8
3 2 9
4 2 6 6 7 7
5 5 9
6 6
7 2
8 0
9 0
Lô tô Đuôi
8 9 0
  1
2 3 4 7 2
  3
  4
5 5
0 1 4 4 6 6
4 4 7
2 8
3 5 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 10/02/2024

G.Tám

20

G.Bảy

727

G.Sáu

2829

5902

8683

G.Năm

2954

G.Tư

49422

24008

93197

41190

64145

60606

75911

G.Ba

96826

93231

G.Nhì

86872

G.Nhất

85394

Đ.Biệt

817504

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 10/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 4 6 8
1 1
2 2 6 7 9
3 1
4 5
5 4
6  
7 2
8 3
9 0 4 7
Lô tô Đuôi
9 0
1 3 1
0 2 7 2
8 3
0 5 9 4
4 5
0 2 6
2 9 7
0 8
2 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 03/02/2024

G.Tám

88

G.Bảy

576

G.Sáu

2505

7181

0969

G.Năm

3871

G.Tư

76921

43240

41790

41574

63085

73980

85045

G.Ba

04926

75691

G.Nhì

33768

G.Nhất

26731

Đ.Biệt

168266

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 03/02/2024
Đầu Lô tô
0 5
1  
2 1 6
3 1
4 0 5
5  
6 6 8 9
7 1 4 6
8 0 1 5
9 0 1
Lô tô Đuôi
4 8 9 0
2 3 7 8 9 1
  2
  3
7 4
0 4 8 5
2 6 7 6
  7
6 8
6 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 27/01/2024

G.Tám

25

G.Bảy

882

G.Sáu

7827

4257

0747

G.Năm

5485

G.Tư

16161

48052

54744

85766

53759

95376

56868

G.Ba

24878

33199

G.Nhì

19778

G.Nhất

27064

Đ.Biệt

592318

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 27/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 8
2 7
3  
4 4 7
5 2 7 9
6 1 4 6 8
7 6 8 8
8 2 5
9 9
Lô tô Đuôi
  0
6 1
5 8 2
  3
4 6 4
8 5
6 7 6
2 4 5 7
1 6 7 7 8
5 9 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 20/01/2024

G.Tám

04

G.Bảy

380

G.Sáu

2707

6217

1468

G.Năm

9255

G.Tư

94851

46095

11292

86012

48409

44034

18425

G.Ba

32241

51567

G.Nhì

89250

G.Nhất

41816

Đ.Biệt

925403

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 20/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 7 9
1 2 6 7
2 5
3 4
4 1
5 0 1 5
6 7 8
7  
8 0
9 2 5
Lô tô Đuôi
5 8 0
4 5 1
1 9 2
0 3
3 4
2 5 9 5
1 6
0 1 6 7
6 8
0 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 13/01/2024

G.Tám

89

G.Bảy

956

G.Sáu

5275

3699

2161

G.Năm

4491

G.Tư

62589

49192

43922

67110

81323

01676

54863

G.Ba

60310

13203

G.Nhì

72290

G.Nhất

08536

Đ.Biệt

787903

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 13/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 3
1 0 0
2 2 3
3 6
4  
5 6
6 1 3
7 5 6
8 9
9 0 1 2 9
Lô tô Đuôi
1 1 9 0
6 9 1
2 9 2
0 0 2 6 3
  4
7 5
3 5 7 6
  7
  8
8 9 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 06/01/2024

G.Tám

98

G.Bảy

922

G.Sáu

8083

2150

3414

G.Năm

0008

G.Tư

42176

58131

39563

50793

87937

14625

99793

G.Ba

06619

12697

G.Nhì

84442

G.Nhất

66359

Đ.Biệt

300154

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 06/01/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 4 9
2 2 5
3 1 7
4 2
5 0 4 9
6 3
7 6
8 3
9 3 3 7
Lô tô Đuôi
5 0
3 1
2 4 2
6 8 9 9 3
1 5 4
2 5
7 6
3 9 7
0 8
1 5 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 30/12/2023

G.Tám

51

G.Bảy

936

G.Sáu

7317

1769

6883

G.Năm

8375

G.Tư

34093

44375

80056

26881

75929

32049

39928

G.Ba

88045

62636

G.Nhì

86561

G.Nhất

49696

Đ.Biệt

406248

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 30/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 7
2 8 9
3 6 6
4 5 8 9
5 6
6 1 9
7 5 5
8 1 3
9 3 6
Lô tô Đuôi
  0
6 8 1
  2
8 9 3
  4
4 7 7 5
3 3 5 9 6
1 7
2 4 8
2 4 6 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 23/12/2023

G.Tám

82

G.Bảy

237

G.Sáu

7779

4223

9706

G.Năm

1440

G.Tư

40992

80953

12531

61817

95441

46461

44530

G.Ba

36626

96681

G.Nhì

13492

G.Nhất

80920

Đ.Biệt

077331

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 23/12/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 7
2 0 3 6
3 0 1 1 7
4 0 1
5 3
6 1
7 9
8 1
9 2 2
Lô tô Đuôi
2 3 4 0
3 3 4 6 8 1
9 9 2
2 5 3
  4
  5
0 2 6
1 3 7
  8
7 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 16/12/2023

G.Tám

70

G.Bảy

317

G.Sáu

6195

5350

6207

G.Năm

4074

G.Tư

90496

14984

26269

91479

16671

48847

38755

G.Ba

48575

30334

G.Nhì

24694

G.Nhất

04480

Đ.Biệt

913539

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 16/12/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 7
2  
3 4 9
4 7
5 0 5
6 9
7 1 4 5 9
8 0 4
9 4 5 6
Lô tô Đuôi
5 8 0
7 1
  2
  3
3 7 8 9 4
5 7 9 5
9 6
0 1 4 7
  8
3 6 7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 09/12/2023

G.Tám

66

G.Bảy

061

G.Sáu

1954

1209

9172

G.Năm

8813

G.Tư

94265

15089

40361

80035

88997

68178

41724

G.Ba

71870

87310

G.Nhì

46752

G.Nhất

82765

Đ.Biệt

793778

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 09/12/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 0 3
2 4
3 5
4  
5 2 4
6 1 1 5 5
7 0 2 8 8
8 9
9 7
Lô tô Đuôi
1 7 0
6 6 1
5 7 2
1 3
2 5 4
3 6 6 5
  6
9 7
7 7 8
0 8 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 02/12/2023

G.Tám

62

G.Bảy

883

G.Sáu

8113

2082

8021

G.Năm

9718

G.Tư

81774

94126

99728

69511

85236

57355

41164

G.Ba

03189

02315

G.Nhì

86370

G.Nhất

49743

Đ.Biệt

642592

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 02/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 1 3 5 8
2 1 6 8
3 6
4 3
5 5
6 4
7 0 4
8 2 3 9
9 2
Lô tô Đuôi
7 0
1 2 1
8 9 2
1 4 8 3
6 7 4
1 5 5
2 3 6
  7
1 2 8
8 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 25/11/2023

G.Tám

86

G.Bảy

742

G.Sáu

3783

8716

4911

G.Năm

2356

G.Tư

18981

67751

31986

85232

63056

61124

02967

G.Ba

99480

19573

G.Nhì

12052

G.Nhất

68306

Đ.Biệt

058823

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 25/11/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 1 6
2 3 4
3 2
4 2
5 1 2 6 6
6 7
7 3
8 0 1 3 6
9  
Lô tô Đuôi
8 0
1 5 8 1
3 4 5 2
2 7 8 3
2 4
  5
0 1 5 5 8 6
6 7
  8
  9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 18/11/2023

G.Tám

98

G.Bảy

086

G.Sáu

2284

9657

7626

G.Năm

6553

G.Tư

00105

61245

51789

61099

30537

07509

54002

G.Ba

80597

10314

G.Nhì

30352

G.Nhất

01471

Đ.Biệt

445376

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 18/11/2023
Đầu Lô tô
0 2 5 9
1 4
2 6
3 7
4 5
5 2 3 7
6  
7 1 6
8 4 6 9
9 7 9
Lô tô Đuôi
  0
7 1
0 5 2
5 3
1 8 4
0 4 5
2 7 8 6
3 5 9 7
  8
0 8 9 9
XSHG - KQXSHG- Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hậu Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHG mở thưởng các ngày trước đó.

XSHG - KQXSHG - Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hậu Giang (XSMN HG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hậu Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hậu Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop