XSKG - KQXSKG - Xổ số Kiên Giang - Bảng kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 21/07/2024

G.Tám

87

G.Bảy

238

G.Sáu

9188

1027

2172

G.Năm

7914

G.Tư

82550

28067

16398

66389

07882

46174

35746

G.Ba

49561

46887

G.Nhì

69350

G.Nhất

80330

Đ.Biệt

320064

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 21/07/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4
2 7
3 0 8
4 6
5 0 0
6 1 4 7
7 2 4
8 2 7 8 9
9 8
Lô tô Đuôi
3 5 5 0
6 1
7 8 2
  3
1 6 7 4
  5
4 6
2 6 8 7
3 8 9 8
8 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 14/07/2024

G.Tám

63

G.Bảy

044

G.Sáu

5884

6787

9302

G.Năm

1953

G.Tư

52795

52937

46279

74290

27922

21468

26587

G.Ba

61820

20409

G.Nhì

50371

G.Nhất

35199

Đ.Biệt

712929

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 14/07/2024
Đầu Lô tô
0 2 9
1  
2 0 2 9
3 7
4 4
5 3
6 8
7 1 9
8 4 7 7
9 0 5 9
Lô tô Đuôi
2 9 0
7 1
0 2 2
5 3
4 8 4
9 5
  6
3 8 8 7
6 8
0 2 7 9 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 07/07/2024

G.Tám

27

G.Bảy

859

G.Sáu

8833

0038

7309

G.Năm

8787

G.Tư

17641

17557

70262

25806

11081

14638

43822

G.Ba

58950

39753

G.Nhì

00852

G.Nhất

42358

Đ.Biệt

468856

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 07/07/2024
Đầu Lô tô
0 6 9
1  
2 2
3 3 8 8
4 1
5 0 2 3 6 7 8 9
6 2
7  
8 1 7
9  
Lô tô Đuôi
5 0
4 8 1
2 5 6 2
3 5 3
  4
  5
0 5 6
5 8 7
3 3 5 8
0 5 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 30/06/2024

G.Tám

69

G.Bảy

422

G.Sáu

1728

8367

4391

G.Năm

8243

G.Tư

46041

99930

94533

78203

69944

78923

60448

G.Ba

26874

36481

G.Nhì

73855

G.Nhất

48622

Đ.Biệt

518901

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 30/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 3
1  
2 2 2 3 8
3 0 3
4 1 3 4 8
5 5
6 7
7 4
8 1
9 1
Lô tô Đuôi
3 0
0 4 8 9 1
2 2 2
0 2 3 4 3
4 7 4
5 5
  6
6 7
2 4 8
  9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 23/06/2024

G.Tám

41

G.Bảy

959

G.Sáu

5394

6232

7209

G.Năm

9715

G.Tư

14738

61661

78863

07084

27171

20066

12974

G.Ba

86182

82403

G.Nhì

09566

G.Nhất

51092

Đ.Biệt

638955

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 23/06/2024
Đầu Lô tô
0 3 9
1 5
2  
3 2 8
4  
5 5 9
6 1 3 6 6
7 1 4
8 2 4
9 2 4
Lô tô Đuôi
  0
6 7 1
3 8 9 2
0 6 3
7 8 9 4
1 5 5
6 6 6
  7
3 8
0 5 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 16/06/2024

G.Tám

92

G.Bảy

276

G.Sáu

2522

7105

0403

G.Năm

5078

G.Tư

34436

58617

55679

01985

25072

63631

05969

G.Ba

67843

01152

G.Nhì

26935

G.Nhất

73794

Đ.Biệt

945838

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 16/06/2024
Đầu Lô tô
0 3 5
1 7
2 2
3 1 5 6 8
4 3
5 2
6 9
7 2 6 8 9
8 5
9 4
Lô tô Đuôi
  0
3 1
2 5 7 2
0 4 3
9 4
0 3 8 5
3 7 6
1 7
3 7 8
6 7 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 09/06/2024

G.Tám

14

G.Bảy

140

G.Sáu

9895

8636

2667

G.Năm

4848

G.Tư

31213

06922

66779

16407

86509

66550

40049

G.Ba

40615

07489

G.Nhì

17892

G.Nhất

58646

Đ.Biệt

869227

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 09/06/2024
Đầu Lô tô
0 7 9
1 3 5
2 2 7
3 6
4 0 6 8 9
5 0
6 7
7 9
8 9
9 2 5
Lô tô Đuôi
4 5 0
  1
2 9 2
1 3
  4
1 9 5
3 4 6
0 2 6 7
4 8
0 4 7 8 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 02/06/2024

G.Tám

94

G.Bảy

564

G.Sáu

1859

8964

1480

G.Năm

0722

G.Tư

38976

42487

03927

30580

56417

59489

54100

G.Ba

72815

84842

G.Nhì

89624

G.Nhất

96831

Đ.Biệt

360184

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 02/06/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 5 7
2 2 4 7
3 1
4 2
5 9
6 4 4
7 6
8 0 0 4 7 9
9  
Lô tô Đuôi
0 8 8 0
3 1
2 4 2
  3
2 6 6 8 4
1 5
7 6
1 2 8 7
  8
5 8 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 26/05/2024

G.Tám

40

G.Bảy

182

G.Sáu

6992

5247

1054

G.Năm

9931

G.Tư

54724

45171

62527

87990

78731

82068

27759

G.Ba

80068

62003

G.Nhì

81495

G.Nhất

93922

Đ.Biệt

737647

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 26/05/2024
Đầu Lô tô
0 3
1  
2 2 4 7
3 1 1
4 7 7
5 4 9
6 8 8
7 1
8 2
9 0 2 5
Lô tô Đuôi
9 0
3 3 7 1
2 8 9 2
0 3
2 5 4
9 5
  6
2 4 4 7
6 6 8
5 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 19/05/2024

G.Tám

46

G.Bảy

766

G.Sáu

5735

2682

4445

G.Năm

1759

G.Tư

02379

02677

05147

10493

90231

09814

77099

G.Ba

50037

51979

G.Nhì

10671

G.Nhất

41803

Đ.Biệt

219024

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 19/05/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 4
2 4
3 1 5 7
4 5 7
5 9
6 6
7 1 7 9 9
8 2
9 3 9
Lô tô Đuôi
  0
3 7 1
8 2
0 9 3
1 2 4
3 4 5
6 6
3 4 7 7
  8
5 7 7 9 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 12/05/2024

G.Tám

36

G.Bảy

804

G.Sáu

2550

2129

5133

G.Năm

0386

G.Tư

62042

25995

23479

14917

07907

80693

92269

G.Ba

56329

84171

G.Nhì

17364

G.Nhất

10012

Đ.Biệt

741575

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 12/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 7
1 2 7
2 9 9
3 3
4 2
5 0
6 4 9
7 1 5 9
8 6
9 3 5
Lô tô Đuôi
5 0
7 1
1 4 2
3 9 3
0 6 4
7 9 5
8 6
0 1 7
  8
2 2 6 7 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 05/05/2024

G.Tám

73

G.Bảy

462

G.Sáu

8656

3229

1842

G.Năm

0019

G.Tư

70600

85920

22099

21850

97309

65872

69173

G.Ba

62470

76671

G.Nhì

78343

G.Nhất

44710

Đ.Biệt

879830

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 05/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 9
1 0 9
2 0 9
3 0
4 2 3
5 0 6
6 2
7 0 1 2 3
8  
9 9
Lô tô Đuôi
0 1 2 3 5 7 0
7 1
4 6 7 2
4 7 3
  4
  5
5 6
  7
  8
0 1 2 9 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 28/04/2024

G.Tám

43

G.Bảy

517

G.Sáu

1011

5697

3104

G.Năm

9325

G.Tư

70126

13547

07352

12819

90636

61854

37710

G.Ba

95887

10040

G.Nhì

62901

G.Nhất

36902

Đ.Biệt

508953

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 28/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 2 4
1 0 1 7 9
2 5 6
3 6
4 0 7
5 2 3 4
6  
7  
8 7
9 7
Lô tô Đuôi
1 4 0
0 1 1
0 5 2
5 3
0 5 4
2 5
2 3 6
1 4 8 9 7
  8
1 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 21/04/2024

G.Tám

28

G.Bảy

908

G.Sáu

6180

1157

5769

G.Năm

1680

G.Tư

69888

20746

26456

32021

44557

05469

07799

G.Ba

89179

32057

G.Nhì

44914

G.Nhất

72335

Đ.Biệt

975735

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 21/04/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 4
2 1
3 5 5
4 6
5 6 7 7 7
6 9 9
7 9
8 0 0 8
9 9
Lô tô Đuôi
8 8 0
2 1
  2
  3
1 4
3 3 5
4 5 6
5 5 5 7
0 8 8
6 6 7 9 9
XSKG - KQXSKG- Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Kiên Giang cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKG mở thưởng các ngày trước đó.

XSKG - KQXSKG - Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kiên Giang (XSMN KG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kiên Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kiên Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop