XSQNI - KQXSQNI - Xổ số Quảng Ngãi - Bảng kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI ngày 17/02/2024

G.Tám

04

G.Bảy

214

G.Sáu

2883

1449

4505

G.Năm

6185

G.Tư

58810

83101

43013

32170

92603

19549

78264

G.Ba

66986

64467

G.Nhì

77794

G.Nhất

99093

Đ.Biệt

454548

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 17/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 3 5
1 0 3 4
2  
3  
4 8 9 9
5  
6 4 7
7 0
8 3 5 6
9 3 4
Lô tô Đuôi
1 7 0
0 1
  2
0 1 8 9 3
1 6 9 4
0 8 5
8 6
6 7
4 8
4 4 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI ngày 10/02/2024

G.Tám

05

G.Bảy

044

G.Sáu

3834

5529

5173

G.Năm

5233

G.Tư

36738

76753

03456

41105

92578

96707

16796

G.Ba

92534

21047

G.Nhì

71170

G.Nhất

52988

Đ.Biệt

945339

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 10/02/2024
Đầu Lô tô
0 5 7
1  
2 9
3 3 4 4 8 9
4 4 7
5 3 6
6  
7 0 3 8
8 8
9 6
Lô tô Đuôi
7 0
  1
  2
3 5 7 3
3 3 4 4
0 5
5 9 6
0 4 7
3 7 8 8
2 3 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI ngày 03/02/2024

G.Tám

99

G.Bảy

846

G.Sáu

7972

8092

7893

G.Năm

9471

G.Tư

68965

25191

03076

88336

69172

28661

97989

G.Ba

32336

87907

G.Nhì

66317

G.Nhất

35015

Đ.Biệt

801841

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 03/02/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 5 7
2  
3 6 6
4 1 6
5  
6 1 5
7 1 2 2 6
8 9
9 1 2 3
Lô tô Đuôi
  0
4 6 7 9 1
7 7 9 2
9 3
  4
1 6 5
3 3 4 7 6
0 1 7
  8
8 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI ngày 27/01/2024

G.Tám

22

G.Bảy

455

G.Sáu

7401

4166

5409

G.Năm

7240

G.Tư

47194

33573

10689

27860

28390

29247

05169

G.Ba

11588

00892

G.Nhì

89527

G.Nhất

37803

Đ.Biệt

327378

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 27/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 3 9
1  
2 7
3  
4 0 7
5 5
6 0 6 9
7 3 8
8 8 9
9 0 2 4
Lô tô Đuôi
4 6 9 0
0 1
9 2
0 7 3
9 4
5 5
6 6
2 4 7
7 8 8
0 6 8 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI ngày 20/01/2024

G.Tám

16

G.Bảy

130

G.Sáu

5008

8289

4532

G.Năm

4139

G.Tư

90454

02912

27004

15826

86231

94793

68936

G.Ba

73720

82107

G.Nhì

07033

G.Nhất

94406

Đ.Biệt

875091

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 20/01/2024
Đầu Lô tô
0 4 6 7 8
1 2
2 0 6
3 0 1 2 3 6 9
4  
5 4
6  
7  
8 9
9 1 3
Lô tô Đuôi
2 3 0
3 9 1
1 3 2
3 9 3
0 5 4
  5
0 2 3 6
0 7
0 8
3 8 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI ngày 13/01/2024

G.Tám

50

G.Bảy

201

G.Sáu

7304

1083

2551

G.Năm

3151

G.Tư

33783

13324

45825

71433

70683

36255

14542

G.Ba

92220

70371

G.Nhì

02983

G.Nhất

83385

Đ.Biệt

821966

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 13/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 4
1  
2 0 4 5
3 3
4 2
5 1 1 5
6 6
7 1
8 3 3 3 3 5
9  
Lô tô Đuôi
2 0
0 5 5 7 1
4 2
3 8 8 8 8 3
0 2 4
2 5 8 5
6 6
  7
  8
  9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI ngày 06/01/2024

G.Tám

03

G.Bảy

186

G.Sáu

6278

7871

6414

G.Năm

2486

G.Tư

75893

75848

36256

64705

34583

38027

49681

G.Ba

81059

89051

G.Nhì

55673

G.Nhất

21487

Đ.Biệt

024048

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 06/01/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 4
2 7
3  
4 8 8
5 1 6 9
6  
7 1 3 8
8 1 3 6 6 7
9 3
Lô tô Đuôi
  0
5 7 8 1
  2
7 8 9 3
1 4
0 5
5 8 8 6
2 8 7
4 4 7 8
5 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI ngày 30/12/2023

G.Tám

78

G.Bảy

369

G.Sáu

1870

3072

4402

G.Năm

4638

G.Tư

02222

99987

26188

45104

87605

64033

34433

G.Ba

38701

39498

G.Nhì

39619

G.Nhất

45427

Đ.Biệt

424362

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 30/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 2 4 5
1 9
2 2 7
3 3 3 8
4  
5  
6 2 9
7 0 2
8 7 8
9 8
Lô tô Đuôi
7 0
0 1
0 2 6 7 2
3 3 3
0 4
0 5
  6
2 8 7
3 8 9 8
1 6 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI ngày 23/12/2023

G.Tám

52

G.Bảy

052

G.Sáu

2237

4689

2738

G.Năm

1900

G.Tư

77520

29739

16827

63296

63709

93217

35881

G.Ba

27233

61923

G.Nhì

13982

G.Nhất

80335

Đ.Biệt

396664

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 23/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 9
1 7
2 0 3 7
3 3 5 7 8 9
4  
5 2
6 4
7  
8 1 2 9
9 6
Lô tô Đuôi
0 2 0
8 1
5 8 2
2 3 3
6 4
3 5
9 6
1 2 3 7
3 8
0 3 8 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI ngày 16/12/2023

G.Tám

84

G.Bảy

318

G.Sáu

7491

7102

6555

G.Năm

1354

G.Tư

95883

24306

07618

56359

03474

97868

55819

G.Ba

58980

24589

G.Nhì

20960

G.Nhất

07521

Đ.Biệt

933338

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 16/12/2023
Đầu Lô tô
0 2 6
1 8 8 9
2 1
3 8
4  
5 4 5 9
6 0 8
7 4
8 0 3 9
9 1
Lô tô Đuôi
6 8 0
2 9 1
0 2
8 3
5 7 4
5 5
0 6
  7
1 1 3 6 8
1 5 8 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI ngày 09/12/2023

G.Tám

64

G.Bảy

380

G.Sáu

9869

8197

0772

G.Năm

8721

G.Tư

52465

17799

35559

43311

76824

35183

10971

G.Ba

00641

56245

G.Nhì

49728

G.Nhất

30454

Đ.Biệt

018787

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 09/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 1
2 1 4 8
3  
4 1 5
5 4 9
6 5 9
7 1 2
8 0 3 7
9 7 9
Lô tô Đuôi
8 0
1 2 4 7 1
7 2
8 3
2 5 4
4 6 5
  6
8 9 7
2 8
5 6 9 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI ngày 02/12/2023

G.Tám

01

G.Bảy

228

G.Sáu

1580

8394

3819

G.Năm

8094

G.Tư

47288

24039

36887

04978

13769

35852

24422

G.Ba

93174

16177

G.Nhì

97494

G.Nhất

71185

Đ.Biệt

528610

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 02/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 9
2 2 8
3 9
4  
5 2
6 9
7 4 7 8
8 0 5 7 8
9 4 4 4
Lô tô Đuôi
1 8 0
  1
2 5 2
  3
7 9 9 9 4
8 5
  6
7 8 7
2 7 8 8
1 3 6 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI ngày 25/11/2023

G.Tám

50

G.Bảy

628

G.Sáu

0498

2498

4182

G.Năm

4196

G.Tư

40542

90464

76758

07275

47235

47936

63672

G.Ba

92713

65037

G.Nhì

78898

G.Nhất

51531

Đ.Biệt

815234

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 25/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 3
2 8
3 1 4 5 6 7
4 2
5 8
6 4
7 2 5
8 2
9 6 8 8 8
Lô tô Đuôi
  0
3 1
4 7 8 2
1 3
3 6 4
3 7 5
3 9 6
3 7
2 5 9 9 9 8
  9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI ngày 18/11/2023

G.Tám

73

G.Bảy

456

G.Sáu

7706

8806

6191

G.Năm

4323

G.Tư

00227

10534

61495

82208

29906

69989

90967

G.Ba

71596

12498

G.Nhì

58878

G.Nhất

99453

Đ.Biệt

274561

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 18/11/2023
Đầu Lô tô
0 6 6 6 8
1  
2 3 7
3 4
4  
5 3 6
6 1 7
7 8
8 9
9 1 5 6 8
Lô tô Đuôi
  0
6 9 1
  2
2 5 3
3 4
9 5
0 0 0 5 9 6
2 6 7
0 7 9 8
8 9
XSQNI - KQXSQNI- Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Ngãi cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNI mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNI - KQXSQNI - Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Ngãi (XSMN QNI) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Ngãi ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Ngãi được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop