Vietlott Power 6/55 - Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 11/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/06/2024
13 16 21 30 32 39 53
Giá trị Jackpot 1
62,127,460,650
Giá trị Jackpot 2
3,315,671,900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
62,127,460,650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,315,671,900
Giải nhất 5 số 19 40,000,000
Giải nhì 4 số 887 500,000
Giải ba 3 số 18295 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 08/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/06/2024
13 16 32 33 35 43 42
Giá trị Jackpot 1
59,286,413,550
Giá trị Jackpot 2
3,583,225,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
59,286,413,550
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,583,225,100
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 914 500,000
Giải ba 3 số 17872 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 06/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/06/2024
18 26 38 39 47 51 55
Giá trị Jackpot 1
56,657,129,250
Giá trị Jackpot 2
3,291,082,400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
56,657,129,250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,291,082,400
Giải nhất 5 số 18 40,000,000
Giải nhì 4 số 772 500,000
Giải ba 3 số 17171 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 04/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/06/2024
01 02 07 10 13 19 24
Giá trị Jackpot 1
54,037,387,650
Giá trị Jackpot 2
3,553,778,750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
54,037,387,650
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,553,778,750
Giải nhất 5 số 18 40,000,000
Giải nhì 4 số 1221 500,000
Giải ba 3 số 21813 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 01/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 01/06/2024
06 24 30 31 47 49 01
Giá trị Jackpot 1
51,723,546,150
Giá trị Jackpot 2
3,296,685,250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
51,723,546,150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,296,685,250
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 706 500,000
Giải ba 3 số 14445 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 30/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 30/05/2024
04 07 08 12 23 31 45
Giá trị Jackpot 1
49,053,378,900
Giá trị Jackpot 2
4,674,090,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
49,053,378,900
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,674,090,000
Giải nhất 5 số 29 40,000,000
Giải nhì 4 số 1092 500,000
Giải ba 3 số 19617 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 28/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 28/05/2024
01 25 29 37 40 54 50
Giá trị Jackpot 1
47,522,322,750
Giá trị Jackpot 2
4,503,972,650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
47,522,322,750
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,503,972,650
Giải nhất 5 số 11 40,000,000
Giải nhì 4 số 628 500,000
Giải ba 3 số 15067 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 25/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 25/05/2024
15 22 38 39 43 53 20
Giá trị Jackpot 1
44,500,277,100
Giá trị Jackpot 2
4,168,189,800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
44,500,277,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,168,189,800
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 547 500,000
Giải ba 3 số 12607 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 23/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 23/05/2024
08 12 42 47 51 52 36
Giá trị Jackpot 1
42,733,638,750
Giá trị Jackpot 2
3,971,896,650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
42,733,638,750
Jackpot 2 5 số + 1* 3 3,971,896,650
Giải nhất 5 số 11 40,000,000
Giải nhì 4 số 627 500,000
Giải ba 3 số 14273 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 21/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 21/05/2024
01 02 14 32 33 41 04
Giá trị Jackpot 1
40,422,908,100
Giá trị Jackpot 2
3,715,148,800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
40,422,908,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,715,148,800
Giải nhất 5 số 11 40,000,000
Giải nhì 4 số 640 500,000
Giải ba 3 số 14585 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 18/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 18/05/2024
12 18 20 25 27 52 44
Giá trị Jackpot 1
37,855,412,400
Giá trị Jackpot 2
3,429,871,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
37,855,412,400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,429,871,500
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 740 500,000
Giải ba 3 số 14703 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 16/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 16/05/2024
20 25 27 39 45 55 44
Giá trị Jackpot 1
35,985,134,550
Giá trị Jackpot 2
3,222,062,850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
35,985,134,550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,222,062,850
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 538 500,000
Giải ba 3 số 12439 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 14/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 14/05/2024
05 17 36 40 46 50 01
Giá trị Jackpot 1
33,986,568,900
Giá trị Jackpot 2
3,442,952,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
33,986,568,900
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,442,952,100
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 554 500,000
Giải ba 3 số 12448 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 11/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 11/05/2024
19 23 25 43 46 54 42
Giá trị Jackpot 1
31,730,182,500
Giá trị Jackpot 2
3,192,242,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
31,730,182,500
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,192,242,500
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 546 500,000
Giải ba 3 số 11770 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 09/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 09/05/2024
03 16 21 36 37 40 31
Giá trị Jackpot 1
62,575,096,350
Giá trị Jackpot 2
5,660,148,700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
1
62,575,096,350
Jackpot 2 5 số + 1* 1 5,660,148,700
Giải nhất 5 số 66 40,000,000
Giải nhì 4 số 888 500,000
Giải ba 3 số 17709 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 07/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 07/05/2024
21 26 35 41 44 52 13
Giá trị Jackpot 1
61,542,131,250
Giá trị Jackpot 2
5,545,374,800
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
61,542,131,250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5,545,374,800
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 912 500,000
Giải ba 3 số 19585 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 04/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 04/05/2024
05 27 35 45 49 55 18
Giá trị Jackpot 1
58,191,976,650
Giá trị Jackpot 2
5,173,135,400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
58,191,976,650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5,173,135,400
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 1120 500,000
Giải ba 3 số 17823 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 02/05/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 02/05/2024
30 32 33 36 42 48 18
Giá trị Jackpot 1
55,439,469,300
Giá trị Jackpot 2
4,867,301,250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
55,439,469,300
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,867,301,250
Giải nhất 5 số 10 40,000,000
Giải nhì 4 số 597 500,000
Giải ba 3 số 14270 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 30/04/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/04/2024
13 16 26 46 49 54 08
Giá trị Jackpot 1
52,411,684,800
Giá trị Jackpot 2
4,530,880,750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
52,411,684,800
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,530,880,750
Giải nhất 5 số 17 40,000,000
Giải nhì 4 số 774 500,000
Giải ba 3 số 15862 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN TRANG DỰ ĐOÁN XS 3 MIỀN – Vietlott Power 6/55

Vietlott Power 6/55 có tới 55 cặp số trong 1 lồng cầu (từ 01 đến 55). Xổ số tự chọn Power 655 có 2 giải Jackpot (Đặc Biệt) trong 1 kỳ xổ. Giải Jackpot 1 có mức khởi điểm tối thiểu là 30 tỷ đồng được xác định thông qua 6 lần quay số chính thức. Điểm mới của Power 6/55 là khi chỉ trúng 5 con số với kết quả xổ của giải Jackpot 1 thì bạn vẫn có cơ hội nhận giải Jackpot 2.

Vietlott Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1 đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba, Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc, trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1 và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot của Vietlott Power 6/55 thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Truy cập chuyên trang https://dudoanxs.org/ để xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 khi mở thưởng nhé.

backtop