XSBTH - KQXSBTH - Xổ số Bình Thuận - Bảng kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 18/07/2024

G.Tám

35

G.Bảy

854

G.Sáu

2527

4365

5292

G.Năm

8996

G.Tư

25256

22915

74147

57977

68376

82186

01082

G.Ba

53268

52534

G.Nhì

83476

G.Nhất

52684

Đ.Biệt

820235

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 18/07/2024
Đầu Lô tô
0  
1 5
2 7
3 4 5
4 7
5 4 6
6 5 8
7 6 6 7
8 2 4 6
9 2 6
Lô tô Đuôi
  0
  1
8 9 2
  3
3 5 8 4
1 3 6 5
5 7 7 8 9 6
2 4 7 7
6 8
  9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 11/07/2024

G.Tám

82

G.Bảy

381

G.Sáu

3506

8056

6321

G.Năm

8452

G.Tư

12801

22748

87228

22168

80673

18087

87790

G.Ba

52562

72574

G.Nhì

77010

G.Nhất

27936

Đ.Biệt

432449

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 11/07/2024
Đầu Lô tô
0 1 6
1 0
2 1 8
3 6
4 8 9
5 2 6
6 2 8
7 3 4
8 1 7
9 0
Lô tô Đuôi
1 9 0
0 2 8 1
5 6 2
7 3
7 4
  5
0 3 5 6
8 7
2 4 6 8
4 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 04/07/2024

G.Tám

66

G.Bảy

092

G.Sáu

9064

7441

0240

G.Năm

4470

G.Tư

04828

09748

23882

97468

04314

01115

81802

G.Ba

39353

90159

G.Nhì

42351

G.Nhất

94489

Đ.Biệt

693659

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 04/07/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 4 5
2 8
3  
4 0 1 8
5 1 3 9 9
6 4 8
7 0
8 2 9
9 2
Lô tô Đuôi
4 7 0
4 5 1
0 8 9 2
5 3
1 6 4
1 5
  6
  7
2 4 6 8
5 5 8 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 27/06/2024

G.Tám

97

G.Bảy

166

G.Sáu

0367

5713

5806

G.Năm

6724

G.Tư

36787

02967

11171

97444

89027

48484

12322

G.Ba

97053

60700

G.Nhì

21452

G.Nhất

80362

Đ.Biệt

492889

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 27/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 6
1 3
2 2 4 7
3  
4 4
5 2 3
6 2 6 7 7
7 1
8 4 7 9
9  
Lô tô Đuôi
0 0
7 1
2 5 6 2
1 5 3
2 4 8 4
  5
0 6 6
2 6 6 8 7
  8
8 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 20/06/2024

G.Tám

33

G.Bảy

179

G.Sáu

7614

0127

8950

G.Năm

4179

G.Tư

58429

06011

55184

39840

17711

73976

99612

G.Ba

03671

58819

G.Nhì

19835

G.Nhất

67754

Đ.Biệt

897706

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 20/06/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 1 1 2 4 9
2 7 9
3 5
4 0
5 0 4
6  
7 1 6 9 9
8 4
9  
Lô tô Đuôi
4 5 0
1 1 7 1
1 2
  3
1 5 8 4
3 5
0 7 6
2 7
  8
1 2 7 7 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 13/06/2024

G.Tám

66

G.Bảy

506

G.Sáu

1975

9598

5550

G.Năm

2123

G.Tư

42107

48198

22172

19520

40710

89817

00957

G.Ba

34750

01939

G.Nhì

92265

G.Nhất

58281

Đ.Biệt

186832

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 13/06/2024
Đầu Lô tô
0 6 7
1 0 7
2 0 3
3 2 9
4  
5 0 0 7
6 5
7 2 5
8 1
9 8 8
Lô tô Đuôi
1 2 5 5 0
8 1
3 7 2
2 3
  4
6 7 5
0 6
0 1 5 7
9 9 8
3 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 06/06/2024

G.Tám

00

G.Bảy

100

G.Sáu

0743

0793

7877

G.Năm

7807

G.Tư

77921

51291

26107

34326

03333

78283

99980

G.Ba

44785

57365

G.Nhì

96787

G.Nhất

28563

Đ.Biệt

012022

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 06/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 7 7
1  
2 1 2 6
3 3
4 3
5  
6 3 5
7 7
8 0 3 5 7
9 1 3
Lô tô Đuôi
0 8 0
2 9 1
2 2
3 4 6 8 9 3
  4
6 8 5
2 6
0 0 7 8 7
  8
  9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 30/05/2024

G.Tám

41

G.Bảy

774

G.Sáu

6354

7421

6045

G.Năm

3860

G.Tư

12634

92941

60028

02228

68334

45130

68001

G.Ba

60511

31880

G.Nhì

80167

G.Nhất

81965

Đ.Biệt

863973

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 30/05/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 1
2 1 8 8
3 0 4 4
4 1 5
5 4
6 0 5 7
7 3 4
8 0
9  
Lô tô Đuôi
3 6 8 0
0 1 2 4 1
  2
7 3
3 3 5 7 4
4 6 5
  6
6 7
2 2 8
  9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 23/05/2024

G.Tám

32

G.Bảy

279

G.Sáu

8104

5159

3122

G.Năm

0233

G.Tư

75049

78536

78546

12924

18035

61144

56559

G.Ba

91422

14227

G.Nhì

02819

G.Nhất

38186

Đ.Biệt

676628

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 23/05/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 9
2 2 2 4 7 8
3 3 5 6
4 4 6 9
5 9 9
6  
7 9
8 6
9  
Lô tô Đuôi
  0
  1
2 2 2
3 3
0 2 4 4
3 5
3 4 8 6
2 7
2 8
1 4 5 5 7 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 16/05/2024

G.Tám

64

G.Bảy

550

G.Sáu

1910

5083

4179

G.Năm

1416

G.Tư

85609

31974

42304

61726

82483

90097

28723

G.Ba

91633

17830

G.Nhì

50064

G.Nhất

45165

Đ.Biệt

001084

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 16/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1 0 6
2 3 6
3 0 3
4  
5 0
6 4 5
7 4 9
8 3 3 4
9 7
Lô tô Đuôi
1 3 5 0
  1
  2
2 3 8 8 3
0 6 7 8 4
6 5
1 2 6
9 7
  8
0 7 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 09/05/2024

G.Tám

56

G.Bảy

607

G.Sáu

4440

5286

0799

G.Năm

8409

G.Tư

54269

47393

34054

78530

78031

61904

20461

G.Ba

11727

85350

G.Nhì

26721

G.Nhất

30239

Đ.Biệt

773364

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 09/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 7 9
1  
2 1 7
3 0 1 9
4 0
5 0 4
6 1 4 9
7  
8 6
9 3 9
Lô tô Đuôi
3 4 5 0
2 3 6 1
  2
9 3
0 5 6 4
  5
8 6
0 2 7
  8
0 3 6 9 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

XSBTH ngày 02/05/2024

G.Tám

78

G.Bảy

875

G.Sáu

9957

7642

5401

G.Năm

7121

G.Tư

53888

16021

44386

96623

28029

07542

34219

G.Ba

57230

84764

G.Nhì

93838

G.Nhất

00057

Đ.Biệt

179433

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 02/05/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 9
2 1 1 3 9
3 0 3 8
4 2 2
5 7 7
6 4
7 5
8 6 8
9  
Lô tô Đuôi
3 0
0 2 2 1
4 4 2
2 3 3
6 4
7 5
8 6
5 5 7
3 8 8
1 2 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

XSBTH ngày 25/04/2024

G.Tám

32

G.Bảy

977

G.Sáu

4323

2868

7530

G.Năm

6704

G.Tư

55283

09924

66226

35568

97495

96877

96584

G.Ba

20709

95268

G.Nhì

67879

G.Nhất

62931

Đ.Biệt

026380

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 25/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1  
2 3 4 6
3 0 1
4  
5  
6 8 8 8
7 7 7 9
8 0 3 4
9 5
Lô tô Đuôi
3 8 0
3 1
  2
2 8 3
0 2 8 4
9 5
2 6
7 7 7
6 6 6 8
0 7 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH ngày 18/04/2024

G.Tám

27

G.Bảy

683

G.Sáu

7973

6201

8631

G.Năm

8082

G.Tư

70100

12924

66356

27272

62110

72662

41592

G.Ba

25509

30716

G.Nhì

86043

G.Nhất

29299

Đ.Biệt

134358

Bảng Loto xổ số Bình Thuận ngày 18/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 9
1 0 6
2 4
3 1
4 3
5 6 8
6 2
7 2 3
8 2 3
9 2 9
Lô tô Đuôi
0 1 0
0 3 1
6 7 8 9 2
4 7 8 3
2 4
  5
1 5 6
  7
5 8
0 9 9
XSBTH - KQXSBTH- Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Bình Thuận cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTH - KQXSBTH - Dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Thuận (XSMN BTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop