XSCT - KQXSCT - Xổ số Cần Thơ - Bảng kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 28/02/2024

G.Tám

61

G.Bảy

440

G.Sáu

4130

3919

8559

G.Năm

1165

G.Tư

54452

03967

44313

87289

65011

19240

01446

G.Ba

98584

18506

G.Nhì

57843

G.Nhất

05761

Đ.Biệt

039809

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 28/02/2024
Đầu Lô tô
0 6 9
1 1 3 9
2  
3 0
4 0 0 3 6
5 2 9
6 1 5 7
7  
8 4 9
9  
Lô tô Đuôi
3 4 4 0
1 6 1
5 2
1 4 3
8 4
6 5
0 4 6
6 7
  8
0 1 5 8 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 21/02/2024

G.Tám

62

G.Bảy

586

G.Sáu

3729

0702

9289

G.Năm

3854

G.Tư

73832

26787

08271

37449

48291

42628

93067

G.Ba

53677

21247

G.Nhì

76023

G.Nhất

59319

Đ.Biệt

710609

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 21/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 9
1 9
2 3 8 9
3 2
4 7 9
5 4
6 7
7 1 7
8 6 7 9
9 1
Lô tô Đuôi
  0
7 9 1
0 3 2
2 3
5 4
  5
8 6
4 6 7 8 7
2 8
0 1 2 4 8 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 14/02/2024

G.Tám

56

G.Bảy

958

G.Sáu

9909

7319

1272

G.Năm

9786

G.Tư

79284

77869

56890

40385

34286

61977

99029

G.Ba

63570

30827

G.Nhì

00183

G.Nhất

85205

Đ.Biệt

024603

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 14/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 5 9
1 9
2 7 9
3  
4  
5 8
6 9
7 0 2 7
8 3 4 5 6 6
9 0
Lô tô Đuôi
7 9 0
  1
7 2
0 8 3
8 4
0 8 5
8 8 6
2 7 7
5 8
0 1 2 6 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 07/02/2024

G.Tám

64

G.Bảy

688

G.Sáu

9860

6016

5855

G.Năm

4553

G.Tư

51230

49964

35866

06219

68829

65810

68734

G.Ba

29688

99775

G.Nhì

51130

G.Nhất

64759

Đ.Biệt

496955

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 07/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 6 9
2 9
3 0 0 4
4  
5 3 5 5 9
6 0 4 6
7 5
8 8 8
9  
Lô tô Đuôi
1 3 3 6 0
  1
  2
5 3
3 6 4
5 5 7 5
1 6 6
  7
8 8 8
1 2 5 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 31/01/2024

G.Tám

90

G.Bảy

496

G.Sáu

4072

9438

3865

G.Năm

2218

G.Tư

35939

41884

85754

74009

37024

27378

00661

G.Ba

47092

32139

G.Nhì

95356

G.Nhất

34903

Đ.Biệt

029325

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 31/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 9
1 8
2 4 5
3 8 9 9
4  
5 4 6
6 1 5
7 2 8
8 4
9 2 6
Lô tô Đuôi
  0
6 1
7 9 2
0 3
2 5 8 4
2 6 5
5 9 6
  7
1 3 7 8
0 3 3 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 24/01/2024

G.Tám

19

G.Bảy

081

G.Sáu

5325

5477

9921

G.Năm

7688

G.Tư

67586

37363

39258

65127

69312

06967

68593

G.Ba

13453

14230

G.Nhì

63701

G.Nhất

50893

Đ.Biệt

073529

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 24/01/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 2
2 1 5 7 9
3 0
4  
5 3 8
6 3 7
7 7
8 1 6 8
9 3 3
Lô tô Đuôi
3 0
0 2 8 1
1 2
5 6 9 9 3
  4
2 5
8 6
2 6 7 7
5 8 8
2 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 17/01/2024

G.Tám

59

G.Bảy

719

G.Sáu

4960

9936

9756

G.Năm

9682

G.Tư

43768

29136

65743

09750

74241

64976

17746

G.Ba

47555

46520

G.Nhì

62038

G.Nhất

67320

Đ.Biệt

986122

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 17/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 9
2 0 0 2
3 6 6 8
4 1 3 6
5 0 5 6
6 0 8
7 6
8 2
9  
Lô tô Đuôi
2 2 5 6 0
4 1
2 8 2
4 3
  4
5 5
3 3 4 5 7 6
  7
3 6 8
1 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 10/01/2024

G.Tám

39

G.Bảy

807

G.Sáu

1597

8575

0170

G.Năm

7299

G.Tư

31218

08968

82786

82470

35352

86514

82541

G.Ba

59365

03595

G.Nhì

27305

G.Nhất

48567

Đ.Biệt

885120

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 10/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 7
1 4 8
2 0
3  
4 1
5 2
6 5 7 8
7 0 0 5
8 6
9 5 7 9
Lô tô Đuôi
2 7 7 0
4 1
5 2
  3
1 4
0 6 7 9 5
8 6
0 6 9 7
1 6 8
9 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 03/01/2024

G.Tám

10

G.Bảy

189

G.Sáu

6061

1567

3411

G.Năm

5099

G.Tư

16700

03917

22758

51124

44158

65878

99202

G.Ba

51110

18699

G.Nhì

28828

G.Nhất

96138

Đ.Biệt

255488

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 03/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 2
1 0 1 7
2 4 8
3 8
4  
5 8 8
6 1 7
7 8
8 8 9
9 9 9
Lô tô Đuôi
0 1 0
1 6 1
0 2
  3
2 4
  5
  6
1 6 7
2 3 5 5 7 8 8
8 9 9 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 27/12/2023

G.Tám

57

G.Bảy

640

G.Sáu

4152

9727

7099

G.Năm

9707

G.Tư

23419

63710

57838

55898

39097

19392

27247

G.Ba

07278

36663

G.Nhì

74583

G.Nhất

14939

Đ.Biệt

125668

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 27/12/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 0 9
2 7
3 8 9
4 0 7
5 2
6 3 8
7 8
8 3
9 2 7 8 9
Lô tô Đuôi
1 4 0
  1
5 9 2
6 8 3
  4
  5
  6
0 2 4 9 7
3 6 7 9 8
1 3 9 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 20/12/2023

G.Tám

31

G.Bảy

958

G.Sáu

2233

7862

3142

G.Năm

6608

G.Tư

41313

90487

41769

10821

73634

04528

72824

G.Ba

57633

38051

G.Nhì

91598

G.Nhất

81495

Đ.Biệt

905764

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 20/12/2023
Đầu Lô tô
0 8
1 3
2 1 4 8
3 3 3 4
4 2
5 1 8
6 2 4 9
7  
8 7
9 5 8
Lô tô Đuôi
  0
2 5 1
4 6 2
1 3 3 3
2 3 6 4
9 5
  6
8 7
0 2 5 9 8
6 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 13/12/2023

G.Tám

93

G.Bảy

526

G.Sáu

7133

4073

3903

G.Năm

9545

G.Tư

14316

20891

96856

73563

33350

22430

29767

G.Ba

48497

87005

G.Nhì

42406

G.Nhất

09716

Đ.Biệt

505614

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 13/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 5 6
1 4 6 6
2 6
3 0 3
4 5
5 0 6
6 3 7
7 3
8  
9 1 7
Lô tô Đuôi
3 5 0
9 1
  2
0 3 6 7 3
1 4
0 4 5
0 1 1 2 5 6
6 9 7
  8
  9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 06/12/2023

G.Tám

70

G.Bảy

212

G.Sáu

9417

5711

0405

G.Năm

0915

G.Tư

33677

81463

02759

93356

64091

79065

70166

G.Ba

66696

27905

G.Nhì

42591

G.Nhất

39360

Đ.Biệt

488382

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 06/12/2023
Đầu Lô tô
0 5 5
1 1 2 5 7
2  
3  
4  
5 6 9
6 0 3 5 6
7 7
8 2
9 1 1 6
Lô tô Đuôi
6 0
1 9 9 1
1 8 2
6 3
  4
0 0 1 6 5
5 6 9 6
1 7 7
  8
5 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 29/11/2023

G.Tám

93

G.Bảy

182

G.Sáu

4139

0619

1824

G.Năm

0028

G.Tư

93800

02587

23716

27876

52455

18952

91369

G.Ba

25578

03989

G.Nhì

32720

G.Nhất

91906

Đ.Biệt

370295

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 29/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 6
1 6 9
2 0 4 8
3 9
4  
5 2 5
6 9
7 6 8
8 2 7 9
9 5
Lô tô Đuôi
0 2 0
  1
5 8 2
  3
2 4
5 9 5
0 1 7 6
8 7
2 7 8
1 3 6 8 9
XSCT - KQXSCT- Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Cần Thơ cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSCT mở thưởng các ngày trước đó.

XSCT - KQXSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Cần Thơ ở kênh nào

- Kết quả xổ số Cần Thơ được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop