XSBP - KQXSBP - Xổ số Bình Phước - Bảng kết quả xổ số Bình Phước hôm nay

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 20/07/2024

G.Tám

55

G.Bảy

852

G.Sáu

3901

2262

8248

G.Năm

1509

G.Tư

34564

15486

66570

99448

04654

57024

27416

G.Ba

58550

89888

G.Nhì

63906

G.Nhất

42743

Đ.Biệt

771469

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 20/07/2024
Đầu Lô tô
0 1 6 9
1 6
2 4
3  
4 3 8 8
5 0 2 4
6 2 4 9
7 0
8 6 8
9  
Lô tô Đuôi
5 7 0
0 1
5 6 2
4 3
2 5 6 4
  5
0 1 8 6
  7
4 4 8 8
0 6 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 13/07/2024

G.Tám

10

G.Bảy

738

G.Sáu

2586

0863

2468

G.Năm

5438

G.Tư

82566

37155

34838

20532

84797

23324

89392

G.Ba

96079

39790

G.Nhì

39056

G.Nhất

67117

Đ.Biệt

781035

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 13/07/2024
Đầu Lô tô
0  
1 7
2 4
3 2 5 8 8 8
4  
5 5 6
6 3 6 8
7 9
8 6
9 0 2 7
Lô tô Đuôi
9 0
  1
3 9 2
6 3
2 4
3 5 5
5 6 8 6
1 9 7
3 3 3 6 8
7 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 06/07/2024

G.Tám

87

G.Bảy

018

G.Sáu

6049

6095

2885

G.Năm

1859

G.Tư

04634

88821

15458

41152

52034

15341

89987

G.Ba

45570

23808

G.Nhì

26565

G.Nhất

92924

Đ.Biệt

645393

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 06/07/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 8
2 1 4
3 4 4
4 1 9
5 2 8 9
6 5
7 0
8 5 7
9 3 5
Lô tô Đuôi
7 0
2 4 1
5 2
9 3
2 3 3 4
6 8 9 5
  6
8 7
0 1 5 8
4 5 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 29/06/2024

G.Tám

33

G.Bảy

129

G.Sáu

5762

0735

5389

G.Năm

9477

G.Tư

18027

42537

92782

46109

08524

19335

23333

G.Ba

84934

94816

G.Nhì

21613

G.Nhất

18309

Đ.Biệt

151637

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 29/06/2024
Đầu Lô tô
0 9 9
1 3 6
2 4 7 9
3 3 4 5 5 7 7
4  
5  
6 2
7 7
8 2 9
9  
Lô tô Đuôi
  0
  1
6 8 2
1 3 3
2 3 4
3 3 5
1 6
2 3 3 7 7
  8
0 0 2 8 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 22/06/2024

G.Tám

45

G.Bảy

105

G.Sáu

3702

2440

6799

G.Năm

8031

G.Tư

00183

83497

84876

92329

74341

78524

17638

G.Ba

58773

35280

G.Nhì

99975

G.Nhất

21219

Đ.Biệt

361140

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 22/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 5
1 9
2 4 9
3 1 8
4 0 0 1
5  
6  
7 3 5 6
8 0 3
9 7 9
Lô tô Đuôi
4 4 8 0
3 4 1
0 2
7 8 3
2 4
0 7 5
7 6
9 7
3 8
1 2 9 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 15/06/2024

G.Tám

96

G.Bảy

719

G.Sáu

9470

4795

5496

G.Năm

5517

G.Tư

37121

33731

10247

06863

38661

74017

08698

G.Ba

23510

90083

G.Nhì

49255

G.Nhất

28535

Đ.Biệt

464697

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 15/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 7 7 9
2 1
3 1 5
4 7
5 5
6 1 3
7 0
8 3
9 5 6 7 8
Lô tô Đuôi
1 7 0
2 3 6 1
  2
6 8 3
  4
3 5 9 5
9 6
1 1 4 9 7
9 8
1 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 08/06/2024

G.Tám

42

G.Bảy

124

G.Sáu

0000

8149

5358

G.Năm

7506

G.Tư

56411

62265

40437

70304

93506

35464

94673

G.Ba

62347

90820

G.Nhì

38602

G.Nhất

52962

Đ.Biệt

070194

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 08/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 2 4 6 6
1 1
2 0 4
3 7
4 7 9
5 8
6 2 4 5
7 3
8  
9 4
Lô tô Đuôi
0 2 0
1 1
0 6 2
7 3
0 2 6 9 4
6 5
0 0 6
3 4 7
5 8
4 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 01/06/2024

G.Tám

84

G.Bảy

308

G.Sáu

1422

5721

1375

G.Năm

5694

G.Tư

14210

04935

70780

41547

12430

87509

03839

G.Ba

76504

62252

G.Nhì

82255

G.Nhất

72148

Đ.Biệt

960451

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 01/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 8 9
1 0
2 1 2
3 0 5 9
4 7 8
5 1 2 5
6  
7 5
8 0
9 4
Lô tô Đuôi
1 3 8 0
2 5 1
2 5 2
  3
0 9 4
3 5 7 5
  6
4 7
0 4 8
0 3 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 25/05/2024

G.Tám

29

G.Bảy

513

G.Sáu

7660

3103

9364

G.Năm

6119

G.Tư

32042

87682

55045

11938

95408

37455

34036

G.Ba

32071

75213

G.Nhì

41715

G.Nhất

39687

Đ.Biệt

840032

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 25/05/2024
Đầu Lô tô
0 3 8
1 3 3 5 9
2  
3 2 6 8
4 2 5
5 5
6 0 4
7 1
8 2 7
9  
Lô tô Đuôi
6 0
7 1
3 4 8 2
0 1 1 3
6 4
1 4 5 5
3 6
8 7
0 3 8
1 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 18/05/2024

G.Tám

41

G.Bảy

288

G.Sáu

9328

7836

8780

G.Năm

5971

G.Tư

98110

53079

72202

33757

62234

58993

60786

G.Ba

80979

21314

G.Nhì

90507

G.Nhất

70309

Đ.Biệt

806781

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 18/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 7 9
1 0 4
2 8
3 4 6
4  
5 7
6  
7 1 9 9
8 0 1 6 8
9 3
Lô tô Đuôi
1 8 0
7 8 1
0 2
9 3
1 3 4
  5
3 8 6
0 5 7
2 8 8
0 7 7 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 11/05/2024

G.Tám

65

G.Bảy

330

G.Sáu

2642

0213

5372

G.Năm

1005

G.Tư

04348

79993

35744

63885

03270

87625

25728

G.Ba

91177

42499

G.Nhì

45481

G.Nhất

23992

Đ.Biệt

490251

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 11/05/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 3
2 5 8
3 0
4 2 4 8
5 1
6  
7 0 2 7
8 1 5
9 2 3 9
Lô tô Đuôi
3 7 0
5 8 1
4 7 9 2
1 9 3
4 4
0 2 8 5
  6
7 7
2 4 8
9 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 04/05/2024

G.Tám

55

G.Bảy

714

G.Sáu

1879

4743

5134

G.Năm

1109

G.Tư

55764

33161

75406

94074

89014

72494

12848

G.Ba

49915

84990

G.Nhì

27275

G.Nhất

94022

Đ.Biệt

988650

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 04/05/2024
Đầu Lô tô
0 6 9
1 4 4 5
2 2
3 4
4 3 8
5 0
6 1 4
7 4 5 9
8  
9 0 4
Lô tô Đuôi
5 9 0
6 1
2 2
4 3
1 1 3 6 7 9 4
1 7 5
0 6
  7
4 8
0 7 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 27/04/2024

G.Tám

20

G.Bảy

367

G.Sáu

7235

5072

3972

G.Năm

1328

G.Tư

71500

66577

02917

44104

93168

80429

51542

G.Ba

13482

67548

G.Nhì

60717

G.Nhất

63807

Đ.Biệt

881827

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 27/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 7
1 7 7
2 7 8 9
3 5
4 2 8
5  
6 7 8
7 2 2 7
8 2
9  
Lô tô Đuôi
0 0
  1
4 7 7 8 2
  3
0 4
3 5
  6
0 1 1 2 6 7 7
2 4 6 8
2 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 20/04/2024

G.Tám

79

G.Bảy

816

G.Sáu

6687

7490

8413

G.Năm

5559

G.Tư

48868

72776

31013

84062

65838

83704

47197

G.Ba

34337

19070

G.Nhì

61173

G.Nhất

39052

Đ.Biệt

911899

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 20/04/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 3 3 6
2  
3 7 8
4  
5 2 9
6 2 8
7 0 3 6
8 7
9 0 7 9
Lô tô Đuôi
7 9 0
  1
5 6 2
1 1 7 3
0 4
  5
1 7 6
3 8 9 7
3 6 8
5 9 9
XSBP - KQXSBP- Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Bình Phước cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBP mở thưởng các ngày trước đó.

XSBP - KQXSBP - Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Phước ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Phước được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop