XSTN - KQXSTN - Xổ số Tây Ninh - Bảng kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 29/02/2024

G.Tám

46

G.Bảy

139

G.Sáu

5209

5330

3584

G.Năm

7290

G.Tư

52297

32015

47224

42491

51198

86376

85789

G.Ba

78446

89439

G.Nhì

51115

G.Nhất

33253

Đ.Biệt

241898

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 29/02/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 5 5
2 4
3 0 9 9
4 6
5 3
6  
7 6
8 4 9
9 0 1 7 8 8
Lô tô Đuôi
3 9 0
9 1
  2
5 3
2 8 4
1 1 5
4 7 6
9 7
9 9 8
0 3 3 8 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 22/02/2024

G.Tám

68

G.Bảy

791

G.Sáu

1243

6241

9479

G.Năm

6925

G.Tư

72156

18634

00553

41689

28329

86092

05249

G.Ba

02023

28134

G.Nhì

74738

G.Nhất

31450

Đ.Biệt

962536

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 22/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 3 5 9
3 4 4 6 8
4 1 3 9
5 0 3 6
6  
7 9
8 9
9 1 2
Lô tô Đuôi
5 0
4 9 1
9 2
2 4 5 3
3 3 4
2 5
3 5 6
  7
3 8
2 4 7 8 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 15/02/2024

G.Tám

63

G.Bảy

874

G.Sáu

3525

0601

0736

G.Năm

7553

G.Tư

97431

05985

16763

50772

86408

71517

53705

G.Ba

14782

95662

G.Nhì

21157

G.Nhất

98030

Đ.Biệt

186526

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 15/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 5 8
1 7
2 5 6
3 0 1 6
4  
5 3 7
6 2 3
7 2 4
8 2 5
9  
Lô tô Đuôi
3 0
0 3 1
6 7 8 2
5 6 3
7 4
0 2 8 5
2 3 6
1 5 7
0 8
  9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 08/02/2024

G.Tám

99

G.Bảy

612

G.Sáu

8240

3877

3750

G.Năm

0129

G.Tư

96194

90523

88229

70911

83976

28660

91341

G.Ba

44547

67309

G.Nhì

13160

G.Nhất

60905

Đ.Biệt

025605

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 08/02/2024
Đầu Lô tô
0 5 5 9
1 1 2
2 3 9 9
3  
4 0 1 7
5 0
6 0 0
7 6 7
8  
9 4
Lô tô Đuôi
4 5 6 6 0
1 4 1
1 2
2 3
9 4
0 0 5
7 6
4 7 7
  8
0 2 2 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 01/02/2024

G.Tám

13

G.Bảy

027

G.Sáu

4084

3837

2270

G.Năm

4487

G.Tư

97095

21524

98958

31812

64080

34310

96504

G.Ba

70709

79465

G.Nhì

63253

G.Nhất

15970

Đ.Biệt

549159

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 01/02/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1 0 2
2 4 7
3 7
4  
5 3 8 9
6 5
7 0 0
8 0 4 7
9 5
Lô tô Đuôi
1 7 7 8 0
  1
1 2
5 3
0 2 8 4
6 9 5
  6
2 3 8 7
5 8
0 5 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 25/01/2024

G.Tám

48

G.Bảy

823

G.Sáu

0008

5473

3659

G.Năm

7013

G.Tư

20488

98545

97417

04021

83124

45038

83825

G.Ba

77492

30130

G.Nhì

48784

G.Nhất

97154

Đ.Biệt

742678

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 25/01/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 3 7
2 1 3 4 5
3 0 8
4 5
5 4 9
6  
7 3 8
8 4 8
9 2
Lô tô Đuôi
3 0
2 1
9 2
1 2 7 3
2 5 8 4
2 4 5
  6
1 7
0 3 7 8 8
5 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 18/01/2024

G.Tám

49

G.Bảy

724

G.Sáu

1520

5950

1920

G.Năm

8828

G.Tư

74069

40125

92730

67924

39838

93736

70974

G.Ba

22761

29644

G.Nhì

80096

G.Nhất

52020

Đ.Biệt

993362

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 18/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 0 0 0 4 4 5 8
3 0 6 8
4 4
5 0
6 1 2 9
7 4
8  
9 6
Lô tô Đuôi
2 2 2 3 5 0
6 1
6 2
  3
2 2 4 7 4
2 5
3 9 6
  7
2 3 8
6 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 11/01/2024

G.Tám

64

G.Bảy

939

G.Sáu

1911

1965

1314

G.Năm

2538

G.Tư

66085

13231

69497

00994

48994

38647

91997

G.Ba

14794

47156

G.Nhì

31721

G.Nhất

44488

Đ.Biệt

934958

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 11/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 4
2 1
3 1 8 9
4 7
5 6 8
6 5
7  
8 5 8
9 4 4 4 7 7
Lô tô Đuôi
  0
1 2 3 1
  2
  3
1 9 9 9 4
6 8 5
5 6
4 9 9 7
3 5 8 8
3 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 04/01/2024

G.Tám

31

G.Bảy

519

G.Sáu

9139

9205

4740

G.Năm

1842

G.Tư

89133

02529

26804

17231

46535

61662

09991

G.Ba

18773

69133

G.Nhì

21661

G.Nhất

40440

Đ.Biệt

411630

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 04/01/2024
Đầu Lô tô
0 4 5
1 9
2 9
3 0 1 3 3 5 9
4 0 0 2
5  
6 1 2
7 3
8  
9 1
Lô tô Đuôi
3 4 4 0
3 6 9 1
4 6 2
3 3 7 3
0 4
0 3 5
  6
  7
  8
1 2 3 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 28/12/2023

G.Tám

68

G.Bảy

260

G.Sáu

0543

5552

9080

G.Năm

4146

G.Tư

28991

56049

07763

10994

51461

26490

70375

G.Ba

01648

32727

G.Nhì

06706

G.Nhất

01673

Đ.Biệt

090154

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 28/12/2023
Đầu Lô tô
0 6
1  
2 7
3  
4 3 6 8 9
5 2 4
6 0 1 3
7 3 5
8 0
9 0 1 4
Lô tô Đuôi
6 8 9 0
6 9 1
5 2
4 6 7 3
5 9 4
7 5
0 4 6
2 7
4 8
4 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 21/12/2023

G.Tám

14

G.Bảy

472

G.Sáu

3131

8115

6566

G.Năm

1881

G.Tư

88327

05602

96296

71578

03268

90976

48241

G.Ba

37669

30522

G.Nhì

43592

G.Nhất

56615

Đ.Biệt

462487

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 21/12/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 5 5
2 2 7
3 1
4 1
5  
6 6 8 9
7 2 6 8
8 1 7
9 2 6
Lô tô Đuôi
  0
3 4 8 1
0 2 7 9 2
  3
  4
1 1 5
6 7 9 6
2 8 7
6 7 8
6 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 14/12/2023

G.Tám

62

G.Bảy

342

G.Sáu

4557

7555

6750

G.Năm

5826

G.Tư

27211

19540

64909

26001

41687

87220

56330

G.Ba

92348

99445

G.Nhì

65791

G.Nhất

72290

Đ.Biệt

337451

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 14/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 9
1 1
2 0 6
3 0
4 0 2 5 8
5 0 1 5 7
6  
7  
8 7
9 0 1
Lô tô Đuôi
2 3 4 5 9 0
0 1 5 9 1
4 2
  3
  4
4 5 5
2 6
5 8 7
4 8
0 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 07/12/2023

G.Tám

08

G.Bảy

789

G.Sáu

7850

1337

1510

G.Năm

5699

G.Tư

71554

73090

02980

55288

01757

58406

82325

G.Ba

69532

89787

G.Nhì

69154

G.Nhất

19108

Đ.Biệt

066425

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 07/12/2023
Đầu Lô tô
0 6 8
1 0
2 5 5
3 2 7
4  
5 0 4 4 7
6  
7  
8 0 7 8 9
9 0 9
Lô tô Đuôi
1 5 8 9 0
  1
3 2
  3
5 5 4
2 2 5
0 6
3 5 8 7
0 8 8
8 9 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 30/11/2023

G.Tám

84

G.Bảy

534

G.Sáu

5376

0270

2772

G.Năm

2547

G.Tư

65922

64064

50495

36576

72347

38222

55719

G.Ba

46732

62038

G.Nhì

31075

G.Nhất

02937

Đ.Biệt

173171

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 30/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 9
2 2 2
3 2 4 7 8
4 7 7
5  
6 4
7 0 1 2 5 6 6
8  
9 5
Lô tô Đuôi
7 0
7 1
2 2 3 7 2
  3
3 6 4
7 9 5
7 7 6
3 4 4 7
3 8
1 9
XSTN - KQXSTN- Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tây Ninh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTN mở thưởng các ngày trước đó.

XSTN - KQXSTN - Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tây Ninh (XSMN TN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tây Ninh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tây Ninh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop