XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tại Dự Đoán XS 3 Miền

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 25/02/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 13 54 47
G.Bảy 515 178 591
G.Sáu 3805 6374 6658 8443 6586 4792 1583 9440 0479
G.Năm 2681 6410 2202
G.Tư 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702
G.Ba 00632 68313 84909 96619 32391 23793
G.Nhì 09515 11035 52834
G.Nhất 33864 08116 58167
Đ.Biệt 057576 045153 276110
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 25/02/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 9 2 2
1 3 3 5 5 0 6 9 0
2 0 8   9
3 2 5 5 4
4   3 7 0 7
5 8 3 4 7 1
6 0 4 4 5 4 5 7
7 4 6 9 8 8 6 7 8 9
8 1 2 6 7 3
9   2 9 1 1 3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 24/02/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 25 30 76
G.Bảy 652 555 997
G.Sáu 5552 1363 7454 4582 0485 7876 6269 3687 9260
G.Năm 0165 3276 0446
G.Tư 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257
G.Ba 12091 45844 52291 21907 38128 96968
G.Nhì 21223 23984 32098
G.Nhất 62807 41327 24657
Đ.Biệt 289733 685811 744897
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 24/02/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 6 7 4 7  
1   1 7 9
2 3 5 5 7 8 9
3 3 9 0  
4 4 7 6 6
5 2 2 4 6 4 5 7 7 7 8
6 3 5   0 3 8 9
7 5 5 6 6 9 6
8   2 2 4 5 1 7
9 1 1 7 7 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 23/02/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 94 15
G.Bảy 302 036
G.Sáu 2489 3003 9102 4648 9250 3838
G.Năm 1304 6211
G.Tư 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
G.Ba 62525 44708 92615 68612
G.Nhì 99616 14656
G.Nhất 27364 46249
Đ.Biệt 686327 706092
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 23/02/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 2 2 3 4 4 8 8
1 6 1 2 5 5
2 0 5 6 7  
3   6 8
4   2 8 9
5   0 6
6 4 8  
7   0
8 8 9 3 6
9 0 4 2 4 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 22/02/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 38 56 35
G.Bảy 931 112 413
G.Sáu 6197 7105 0980 2606 0875 8748 6397 5377 9417
G.Năm 0249 5754 3370
G.Tư 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521
G.Ba 65658 11286 87845 42780 27120 55471
G.Nhì 34325 89599 65286
G.Nhất 25964 20810 69386
Đ.Biệt 070593 365867 839446
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 22/02/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 4 6  
1 0 0 0 2 1 3 7
2 3 4 5   0 1 7
3 1 5 8 3 8 2 5
4 1 9 5 8 6
5 1 8 4 4 6  
6 4 3 7  
7   2 5 0 1 5 7
8 0 6 0 9 0 6 6
9 3 7 9 7 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 21/02/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 01 00
G.Bảy 527 845
G.Sáu 0786 0917 1979 7615 0422 8536
G.Năm 4674 6330
G.Tư 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825
G.Ba 96187 83915 93987 37190
G.Nhì 92146 44788
G.Nhất 08287 02248
Đ.Biệt 454123 053869
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 21/02/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 0
1 5 7 5
2 3 7 2 3 3 5
3 8 9 0 6
4 3 6 5 8
5   5
6   4 9
7 3 4 8 9 3
8 6 7 7 7 1 7 8
9 6 0

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 20/02/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 91 58
G.Bảy 315 005
G.Sáu 5040 6504 2847 9738 0524 4631
G.Năm 9869 9400
G.Tư 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848
G.Ba 23412 86383 51991 11701
G.Nhì 55378 66491
G.Nhất 78236 17841
Đ.Biệt 611951 555830
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 20/02/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 4 9 0 1 5
1 2 5 8
2   4
3 6 0 1 8
4 0 7 1 8
5 1 4 2 8
6 5 9  
7 8 3
8 3 5 9 9  
9 1 1 1 2 6 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 19/02/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 14 79
G.Bảy 313 782
G.Sáu 7562 3162 5993 0573 0600 6416
G.Năm 6286 2103
G.Tư 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355 92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058
G.Ba 70853 33236 10627 65529
G.Nhì 29784 53755
G.Nhất 58242 94149
Đ.Biệt 390264 672720
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 19/02/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   0 3
1 3 4 6 2 6
2   0 7 8 9
3 5 6  
4 2 5 9
5 3 5 7 5 8 8
6 0 2 2 4 6 2
7   3 3 9
8 4 6 2
9 3 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 18/02/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 30 05 16
G.Bảy 560 462 989
G.Sáu 8276 8989 3964 5393 0020 5386 1190 4623 5051
G.Năm 9945 4930 2191
G.Tư 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054
G.Ba 13810 07635 99538 55270 33731 46617
G.Nhì 01875 39217 43843
G.Nhất 68374 32864 70109
Đ.Biệt 195624 977947 595802
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 18/02/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 2 5 2 2 5 9
1 0 2 4 7 6 6 7
2 0 4 7 0 6 3
3 0 5 5 0 8 1 1
4 5 8 7 3
5 9 4 6 1 4
6 0 4 1 2 4  
7 3 4 5 6 0  
8 9 6 2 7 9
9   3 0 1

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 17/02/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 23 04 46
G.Bảy 173 214 062
G.Sáu 8377 9081 7147 2883 1449 4505 3525 1981 2715
G.Năm 8649 6185 3712
G.Tư 01988 09208 51387 02910 43344 04979 48465 58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264 97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113
G.Ba 62690 99815 66986 64467 32523 25706
G.Nhì 94099 77794 25759
G.Nhất 24020 99093 91551
Đ.Biệt 837214 454548 535342
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 17/02/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8 1 3 4 5 6
1 0 4 5 0 3 4 2 3 5
2 0 3   3 5
3      
4 4 7 9 8 9 9 1 2 6 6
5     1 4 4 9
6 5 4 7 2
7 3 7 9 0  
8 1 7 8 3 5 6 1 1
9 0 9 3 4 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 16/02/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 35 61
G.Bảy 778 489
G.Sáu 9950 0589 8426 8552 4464 3824
G.Năm 6814 3405
G.Tư 02462 92140 89893 78098 28769 88077 33302 17033 55543 09031 13812 17608 74106 59531
G.Ba 84384 23940 07192 23676
G.Nhì 63130 85035
G.Nhất 97257 45504
Đ.Biệt 384028 143106
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 16/02/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 4 5 6 6 8
1 4 2
2 6 8 4
3 0 5 1 1 3 5
4 0 0 3
5 0 7 2
6 2 9 1 4
7 7 8 6
8 4 9 9
9 3 8 2

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 15/02/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 97 79 73
G.Bảy 630 028 674
G.Sáu 8835 0891 2350 7457 5378 5835 5510 6443 5118
G.Năm 3678 2588 1845
G.Tư 12959 36324 71858 30329 45094 06565 71736 23046 74766 20349 76930 92475 54386 38443 73226 74010 18703 53271 66589 29310 36070
G.Ba 41718 67094 05889 84899 58043 26611
G.Nhì 61133 13994 49120
G.Nhất 24562 08289 97325
Đ.Biệt 159648 941018 642858
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 15/02/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0     3
1 8 8 0 0 0 1 8
2 4 9 8 0 5 6
3 0 3 5 6 0 5  
4 8 3 6 9 3 3 5
5 0 8 9 7 8
6 2 5 6  
7 8 5 8 9 0 1 3 4
8   6 8 9 9 9
9 1 4 4 7 4 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 14/02/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 87 15
G.Bảy 330 589
G.Sáu 6403 2051 1271 5529 8909 5181
G.Năm 1213 6900
G.Tư 14962 08176 17189 01582 07424 20768 25733 02445 93108 55095 48178 11292 44652 72643
G.Ba 16707 86246 90585 16428
G.Nhì 68611 94307
G.Nhất 68831 02445
Đ.Biệt 611547 445451
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 14/02/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 7 0 7 8 9
1 1 3 5
2 4 8 9
3 0 1 3  
4 6 7 3 5 5
5 1 1 2
6 2 8  
7 1 6 8
8 2 7 9 1 5 9
9   2 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 13/02/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 60 70
G.Bảy 989 224
G.Sáu 4748 0793 6717 1643 1392 2967
G.Năm 4169 2097
G.Tư 17409 99591 59826 61241 24617 04128 45958 04993 28131 12058 21639 73820 18229 67111
G.Ba 08972 23312 81062 93768
G.Nhì 27135 11655
G.Nhất 55172 44138
Đ.Biệt 322438 662759
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 13/02/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 9  
1 2 7 7 1
2 6 8 0 4 9
3 5 8 1 8 9
4 1 8 3
5 8 5 8 9
6 0 9 2 7 8
7 2 2 0
8 9  
9 1 3 2 3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 12/02/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 96 81
G.Bảy 567 367
G.Sáu 8715 1882 2844 5234 2927 4245
G.Năm 1128 6322
G.Tư 44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953 93888 66172 00748 30528 56418 07040 97579
G.Ba 88573 06887 66309 12478
G.Nhì 71007 48581
G.Nhất 43618 78865
Đ.Biệt 246385 496750
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 12/02/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 9
1 5 8 8
2 8 2 7 8
3 0 2 9 4
4 4 0 5 8
5 3 0
6 7 9 5 7
7 3 2 8 9
8 0 2 5 7 1 1 8
9 6 7  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 11/02/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 98 81 50
G.Bảy 572 386 856
G.Sáu 0932 1708 0202 8315 2377 1232 1177 0465 6468
G.Năm 9334 1723 0071
G.Tư 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102
G.Ba 43684 00037 67184 80252 26275 99259
G.Nhì 72446 35903 15286
G.Nhất 15341 49049 19753
Đ.Biệt 881049 965046 615244
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 11/02/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 3 2 2
1 1 1 5 9
2 3 4 3 0
3 2 4 7 2  
4 1 6 8 9 6 9 4
5   0 2 4 0 3 6 6 9
6 6 3 6 5 5 8
7 2 3 9 7 1 5 7
8 4 1 4 4 5 6 6
9 8   9

GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN TRANG DỰ ĐOÁN XỔ SỐ 3 MIỀN – XSMT – XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XSMT – SXMT – KQXSMT – Xổ số Miền Trung có lịch mở thưởng trực tiếp vào lúc 17h15p -17h30 hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Trung. Người chơi có thể xem các dự đoán kết quả xổ số miền Trung và theo dõi lịch quay số mở thưởng miền Trung từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần tại chuyên trang https://dudoanxs.org/ nhé..

Danh sách các đài mở thưởng xổ số miền trung theo thứ tự từ thứ 2 đến Chủ Nhật

– Kết quả XSMT Thứ 2 : Xổ số Phú Yên, Xổ số Thừa Thiên Huế
– Kết quả XSMT Thứ 3 : Xổ số ĐăkLắc, Xổ số Quảng Nam
– Kết quả XSMT Thứ 4 : Xổ số Đà Nẵng, Xổ số Khánh Hòa
– Kết quả XSMT Thứ 5 : Xổ số Bình Định, Xổ số Quảng Bình, Xổ số Quảng Trị
– Kết quả XSMT Thứ 6 : Xổ số Gia lai, Xổ số Ninh Thuận
– Kết quả XSMT Thứ 7 : Xổ số Đà Nẵng, Xổ số Quảng Ngãi , Xổ số Đắc Nông
– Kết quả XSMT Chủ nhật : Xổ số Khánh Hòa, Xổ số Kon Tum

XSMT hay kết quả xổ số MT được mở thưởng vào lúc 17th15′ hàng ngày, Quay thưởng XSMT hôm nay – trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác. Xem ngay Trực tiếp XSMT hôm nay, tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày nhanh và chuẩn nhất.

Cơ cấu giải thưởng XSMT – Kết quả xổ số miền Trung cho các đài khu vực

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng KQXSMT hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

Cơ cấu giải thưởng cho các đài xổ số miền Trung mở thưởng bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 2 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 7 – Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 30 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

– Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

– Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

Cách dò vé số miền Trung cho các đài mở thưởng hàng ngày

– Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

– Thứ 2, gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả hôm nay qua SMS.

– Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem ngay trực tiếp XSMT trực tiếp xổ số hôm nay, tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay nhanh và chuẩn nhất từ dudoanxs.org nhé.

Chúc bạn may mắn!

backtop