XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tại Dự Đoán XS 3 Miền

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 20/05/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 54 70
G.Bảy 961 752
G.Sáu 5984 8718 3841 3013 4086 4063
G.Năm 2429 7389
G.Tư 06386 39864 27875 67554 12858 05105 44275 53544 85692 72355 98587 70963 64750 71274
G.Ba 95207 08484 07107 87710
G.Nhì 22058 94924
G.Nhất 80839 65869
Đ.Biệt 042509 054991
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 20/05/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 7 9 7
1 8 0 3
2 9 4
3 9  
4 1 4
5 4 4 8 8 0 2 5
6 1 4 3 3 9
7 5 5 0 4
8 4 4 6 6 7 9
9   1 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 19/05/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 39 06 45
G.Bảy 425 573 065
G.Sáu 7919 3574 2056 7090 6133 8510 8325 7038 7818
G.Năm 3538 9792 6295
G.Tư 75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610 39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188 43607 69026 64172 40506 65931 77720 00746
G.Ba 58839 94058 89275 95067 93142 44156
G.Nhì 38556 14112 99655
G.Nhất 15570 49802 85188
Đ.Biệt 298117 839184 979256
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 19/05/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0   2 6 6 6 7
1 0 1 7 9 0 2 5 8
2 5 9 0 5 6
3 8 9 9 3 1 8
4 4 8 8   2 5 6
5 6 6 8   5 6 6
6   7 5
7 0 2 4 5 3 4 5 2
8   3 4 6 8 8
9   0 2 5

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 18/05/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 58 93 38
G.Bảy 290 806 423
G.Sáu 6607 7514 0308 1409 2770 3883 6072 2295 4868
G.Năm 1160 6092 1466
G.Tư 99439 70875 44807 08655 21657 36188 93913 14292 12543 17962 66320 32846 73449 78514 43834 28565 18480 79952 58895 25702 08331
G.Ba 81647 47397 89286 89601 30492 71099
G.Nhì 95929 92897 02033
G.Nhất 05753 15772 30773
Đ.Biệt 558046 613514 389600
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 18/05/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7 7 8 1 6 9 0 2
1 3 4 4 4  
2 9 0 3
3 9   1 3 4 8
4 6 7 3 6 9  
5 3 5 7 8   2
6 0 2 5 6 8
7 5 0 2 2 3
8 8 3 6 0
9 0 7 2 2 3 7 2 5 5 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 17/05/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 29 93
G.Bảy 313 403
G.Sáu 1291 5420 3132 3972 5138 3608
G.Năm 0656 2903
G.Tư 02836 65039 60801 55363 45869 37199 97760 26144 19889 24927 37656 23717 11012 04227
G.Ba 79853 74178 52537 14967
G.Nhì 82005 16895
G.Nhất 12522 17518
Đ.Biệt 184332 886604
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 17/05/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 5 3 3 4 8
1 3 2 7 8
2 0 2 9 7 7
3 2 2 6 9 7 8
4   4
5 3 6 6
6 0 3 9 7
7 8 2
8   9
9 1 9 3 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 16/05/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 56 53 33
G.Bảy 356 868 001
G.Sáu 5523 8800 4872 9249 8649 5274 4315 6049 7073
G.Năm 6066 1492 6363
G.Tư 00875 72944 15426 45424 37476 63152 80669 34502 13226 60662 35486 00492 29885 61608 15651 23472 18971 32059 74188 16948 72413
G.Ba 79283 03641 61783 14335 98484 00370
G.Nhì 18448 71855 91501
G.Nhất 58606 37910 29794
Đ.Biệt 229333 843919 810920
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 16/05/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 6 2 8 1 1
1   0 9 3 5
2 3 4 6 6 0
3 3 5 3
4 1 4 8 9 9 8 9
5 2 6 6 3 5 1 9
6 6 9 2 8 3
7 2 5 6 4 0 1 2 3
8 3 3 5 6 4 8
9   2 2 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 15/05/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 00 20
G.Bảy 682 286
G.Sáu 5479 5582 9976 9029 2752 6653
G.Năm 3127 3666
G.Tư 15214 15989 09346 44446 81217 36222 08386 61936 97667 86427 50922 31968 47057 56226
G.Ba 92375 59315 51202 34118
G.Nhì 14039 97831
G.Nhất 08006 99354
Đ.Biệt 861225 421752
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 15/05/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0 6 2
1 4 5 7 8
2 2 5 7 0 2 6 7 9
3 9 1 6
4 6 6  
5   2 2 3 4 7
6   6 7 8
7 5 6 9  
8 2 2 6 9 6
9    

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 14/05/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 89 53
G.Bảy 838 101
G.Sáu 5436 9078 2636 0696 4911 3293
G.Năm 2682 8793
G.Tư 15372 85541 13957 13110 23371 62502 44662 05325 90626 45067 93999 97499 58141 73736
G.Ba 19471 44104 53518 21677
G.Nhì 35452 46185
G.Nhất 87066 04371
Đ.Biệt 929509 551652
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 14/05/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 4 9 1
1 0 1 8
2   5 6
3 6 6 8 6
4 1 1
5 2 7 2 3
6 2 6 7
7 1 1 2 8 1 7
8 2 9 5
9   3 3 6 9 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 13/05/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 97 55
G.Bảy 354 407
G.Sáu 1784 1763 5820 4297 4184 8988
G.Năm 1102 7379
G.Tư 35335 94493 05715 65211 49249 05252 01946 98980 81357 70272 88941 42974 56165 31277
G.Ba 15224 19334 39837 47361
G.Nhì 29191 87666
G.Nhất 65390 84587
Đ.Biệt 011632 941762
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 13/05/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 7
1 1 5  
2 0 4  
3 2 4 5 7
4 6 9 1
5 2 4 5 7
6 3 1 2 5 6
7   2 4 7 9
8 4 0 4 7 8
9 0 1 3 7 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 12/05/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 42 23 80
G.Bảy 422 225 500
G.Sáu 6759 1156 1636 1667 5119 8554 3517 2598 9571
G.Năm 4966 1904 1009
G.Tư 83982 69176 08056 29710 45718 19143 64764 02390 77922 21454 56238 52626 53205 53532 95372 93800 49646 75312 23986 16313 08074
G.Ba 41565 29865 15442 17891 15218 85265
G.Nhì 76408 56286 36444
G.Nhất 39521 12096 31072
Đ.Biệt 293762 756179 643774
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 12/05/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 4 5 0 0 9
1 0 8 9 2 3 7 8
2 1 2 2 3 5 6  
3 6 2 8  
4 2 3 2 4 6
5 6 6 9 4 4  
6 2 4 5 5 6 7 5
7 6 9 1 2 2 4 4
8 2 6 0 6
9   0 1 6 8

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 11/05/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 16 05 50
G.Bảy 530 391 050
G.Sáu 3005 0804 3434 2222 7260 4696 0933 6907 1338
G.Năm 1484 9885 8302
G.Tư 36562 22409 17261 21231 90419 47100 66055 42129 24356 63247 18468 06036 16613 55754 47260 61719 45636 88884 69092 60015 66053
G.Ba 07302 87478 31787 70402 08739 29967
G.Nhì 91940 33375 07775
G.Nhất 25130 02078 87716
Đ.Biệt 377478 995138 796887
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 11/05/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 0 2 4 5 9 2 5 2 7
1 6 9 3 5 6 9
2   2 9  
3 0 0 1 4 6 8 3 6 8 9
4 0 7  
5 5 4 6 0 0 3
6 1 2 0 8 0 7
7 8 8 5 8 5
8 4 5 7 4 7
9   1 6 2

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 10/05/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 30 68
G.Bảy 606 183
G.Sáu 2250 3579 0272 0741 1034 8006
G.Năm 1064 3109
G.Tư 69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432 85886 05759 13080 15525 26576 88259 06056
G.Ba 13160 86203 48617 24844
G.Nhì 61433 37606
G.Nhất 30685 81486
Đ.Biệt 633242 835554
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 10/05/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 6 6 6 9
1   7
2 9 5
3 0 2 3 6 4
4 2 1 4
5 0 2 4 6 9 9
6 0 4 8
7 2 3 9 6
8 5 0 3 6 6
9 3 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 09/05/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 37 14 96
G.Bảy 833 527 110
G.Sáu 9910 0909 0857 5404 1700 1800 2414 7327 1503
G.Năm 3793 6803 4986
G.Tư 24812 01274 56360 16754 69700 66163 34906 12815 16997 12581 53627 67846 92492 23085 14351 50162 07428 52648 43297 22802 60751
G.Ba 88414 01286 51368 54267 61611 65958
G.Nhì 23277 28471 94889
G.Nhất 88904 90900 57925
Đ.Biệt 051442 592097 827848
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 09/05/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 4 6 9 0 0 0 3 4 2 3
1 0 2 4 4 5 0 1 4
2   7 7 5 7 8
3 3 7    
4 2 6 8 8
5 4 7   1 1 8
6 0 3 7 8 2
7 4 7 1  
8 6 1 5 6 9
9 3 2 7 7 6 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 08/05/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 23 93
G.Bảy 803 285
G.Sáu 7080 8393 4653 6020 0669 5199
G.Năm 3755 1962
G.Tư 84856 29929 45998 44405 39904 31729 76944 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498
G.Ba 02666 16854 76421 27496
G.Nhì 96078 25831
G.Nhất 85209 93640
Đ.Biệt 136971 762242
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 08/05/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 4 5 9 7
1    
2 3 9 9 0 1
3   1 2 4
4 4 0 2
5 3 4 5 6 1
6 6 2 9
7 1 8 1 3
8 0 5
9 3 8 3 6 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 07/05/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 71 11
G.Bảy 748 505
G.Sáu 3133 4818 3417 6994 3283 2190
G.Năm 4703 6218
G.Tư 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204
G.Ba 78850 35802 44768 80111
G.Nhì 84414 70480
G.Nhất 96522 23655
Đ.Biệt 138194 951755
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 07/05/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 2 3 6 8 4 4 5
1 4 7 7 8 0 1 1 8
2 2  
3 3 0
4 8 8 4
5 0 7 1 5 5
6   8
7 1 4  
8   0 1 3
9 4 0 4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 06/05/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 31 99
G.Bảy 509 276
G.Sáu 1450 3141 0876 7586 2026 7012
G.Năm 9121 2105
G.Tư 30134 07411 75971 11224 40751 51334 75199 16852 86399 63155 63208 71169 65552 80855
G.Ba 95466 28827 52964 82007
G.Nhì 12820 94928
G.Nhất 87606 34087
Đ.Biệt 416753 643466
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 06/05/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 9 5 7 8
1 1 2
2 0 1 4 7 6 8
3 1 4 4  
4 1  
5 0 1 3 2 2 5 5
6 6 4 6 9
7 1 6 6
8   6 7
9 9 9 9

GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN TRANG DỰ ĐOÁN XỔ SỐ 3 MIỀN – XSMT – XỔ SỐ MIỀN TRUNG

XSMT – SXMT – KQXSMT – Xổ số Miền Trung có lịch mở thưởng trực tiếp vào lúc 17h15p -17h30 hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Trung. Người chơi có thể xem các dự đoán kết quả xổ số miền Trung và theo dõi lịch quay số mở thưởng miền Trung từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần tại chuyên trang https://dudoanxs.org/ nhé..

Danh sách các đài mở thưởng xổ số miền trung theo thứ tự từ thứ 2 đến Chủ Nhật

– Kết quả XSMT Thứ 2 : Xổ số Phú Yên, Xổ số Thừa Thiên Huế
– Kết quả XSMT Thứ 3 : Xổ số ĐăkLắc, Xổ số Quảng Nam
– Kết quả XSMT Thứ 4 : Xổ số Đà Nẵng, Xổ số Khánh Hòa
– Kết quả XSMT Thứ 5 : Xổ số Bình Định, Xổ số Quảng Bình, Xổ số Quảng Trị
– Kết quả XSMT Thứ 6 : Xổ số Gia lai, Xổ số Ninh Thuận
– Kết quả XSMT Thứ 7 : Xổ số Đà Nẵng, Xổ số Quảng Ngãi , Xổ số Đắc Nông
– Kết quả XSMT Chủ nhật : Xổ số Khánh Hòa, Xổ số Kon Tum

XSMT hay kết quả xổ số MT được mở thưởng vào lúc 17th15′ hàng ngày, Quay thưởng XSMT hôm nay – trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác. Xem ngay Trực tiếp XSMT hôm nay, tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày nhanh và chuẩn nhất.

Cơ cấu giải thưởng XSMT – Kết quả xổ số miền Trung cho các đài khu vực

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng KQXSMT hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

Cơ cấu giải thưởng cho các đài xổ số miền Trung mở thưởng bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 2 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 7 – Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 30 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

– Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

– Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

– Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

Cách dò vé số miền Trung cho các đài mở thưởng hàng ngày

– Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

– Thứ 2, gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả hôm nay qua SMS.

– Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem ngay trực tiếp XSMT trực tiếp xổ số hôm nay, tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay nhanh và chuẩn nhất từ dudoanxs.org nhé.

Chúc bạn may mắn!

backtop