XSGL - KQXSGL - Xổ số Gia Lai - Bảng kết quả xổ số Gia Lai hôm nay

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 07/06/2024

G.Tám

19

G.Bảy

643

G.Sáu

8898

8885

4683

G.Năm

9758

G.Tư

91634

52490

42283

53641

07631

40391

98878

G.Ba

38236

16018

G.Nhì

64352

G.Nhất

07295

Đ.Biệt

247798

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 07/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 8
2  
3 1 4 6
4 1 3
5 2 8
6  
7 8
8 3 3 5
9 0 1 5 8 8
Lô tô Đuôi
9 0
3 4 9 1
5 2
4 8 8 3
3 4
8 9 5
3 6
  7
1 5 7 9 9 8
  9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 31/05/2024

G.Tám

09

G.Bảy

042

G.Sáu

3917

8194

4411

G.Năm

5788

G.Tư

78502

29821

60088

48029

13555

93104

22573

G.Ba

87368

16721

G.Nhì

69805

G.Nhất

29502

Đ.Biệt

087970

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 31/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 2 4 5
1 1 7
2 1 1 9
3  
4 2
5 5
6 8
7 0 3
8 8 8
9 4
Lô tô Đuôi
7 0
1 2 2 1
0 0 4 2
7 3
0 9 4
0 5 5
  6
1 7
6 8 8 8
2 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 24/05/2024

G.Tám

74

G.Bảy

665

G.Sáu

0706

8808

1079

G.Năm

1608

G.Tư

14228

29117

07704

35411

64460

03950

83393

G.Ba

23283

44032

G.Nhì

60762

G.Nhất

46296

Đ.Biệt

397150

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 24/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 6 8 8
1 1 7
2 8
3 2
4  
5 0 0
6 0 2 5
7 9
8 3
9 3 6
Lô tô Đuôi
5 5 6 0
1 1
3 6 2
8 9 3
0 4
6 5
0 9 6
1 7
0 0 2 8
7 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 17/05/2024

G.Tám

29

G.Bảy

313

G.Sáu

1291

5420

3132

G.Năm

0656

G.Tư

02836

65039

60801

55363

45869

37199

97760

G.Ba

79853

74178

G.Nhì

82005

G.Nhất

12522

Đ.Biệt

184332

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 17/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 5
1 3
2 0 2
3 2 2 6 9
4  
5 3 6
6 0 3 9
7 8
8  
9 1 9
Lô tô Đuôi
2 6 0
0 9 1
2 3 3 2
1 5 6 3
  4
0 5
3 5 6
  7
7 8
3 6 9 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 10/05/2024

G.Tám

30

G.Bảy

606

G.Sáu

2250

3579

0272

G.Năm

1064

G.Tư

69193

99773

27652

10699

37629

43936

84432

G.Ba

13160

86203

G.Nhì

61433

G.Nhất

30685

Đ.Biệt

633242

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 10/05/2024
Đầu Lô tô
0 3 6
1  
2 9
3 2 3 6
4 2
5 0 2
6 0 4
7 2 3 9
8 5
9 3 9
Lô tô Đuôi
5 6 0
  1
3 4 5 7 2
0 3 7 9 3
6 4
8 5
0 3 6
  7
  8
2 7 9 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 03/05/2024

G.Tám

01

G.Bảy

131

G.Sáu

6435

6083

2722

G.Năm

0937

G.Tư

29839

30301

27460

35502

77890

69722

09479

G.Ba

58227

33099

G.Nhì

56584

G.Nhất

14133

Đ.Biệt

371175

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 03/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 2
1  
2 2 2 7
3 1 3 5 7 9
4  
5  
6 0
7 5 9
8 3 4
9 0 9
Lô tô Đuôi
6 9 0
0 3 1
0 2 2 2
3 8 3
8 4
3 7 5
  6
2 3 7
  8
3 7 9 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 26/04/2024

G.Tám

96

G.Bảy

211

G.Sáu

4331

8371

3728

G.Năm

7893

G.Tư

74246

96387

26890

82753

03687

69664

56874

G.Ba

31376

25991

G.Nhì

93323

G.Nhất

22425

Đ.Biệt

585889

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 26/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1
2 3 5 8
3 1
4 6
5 3
6 4
7 1 4 6
8 7 7 9
9 0 1 3
Lô tô Đuôi
9 0
1 3 7 9 1
  2
2 5 9 3
6 7 4
2 5
4 7 6
8 8 7
2 8
8 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 19/04/2024

G.Tám

87

G.Bảy

360

G.Sáu

6803

4363

1436

G.Năm

8515

G.Tư

16052

16849

06394

94184

18993

48826

22301

G.Ba

10796

68413

G.Nhì

85777

G.Nhất

58683

Đ.Biệt

147991

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 19/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 3
1 3 5
2 6
3 6
4 9
5 2
6 0 3
7 7
8 3 4
9 1 3 4 6
Lô tô Đuôi
6 0
0 9 1
5 2
0 1 6 8 9 3
8 9 4
1 5
2 3 9 6
7 7
  8
4 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 12/04/2024

G.Tám

30

G.Bảy

654

G.Sáu

5428

1951

4400

G.Năm

4928

G.Tư

76261

48675

10480

09461

62969

71322

26774

G.Ba

91108

96333

G.Nhì

54143

G.Nhất

25210

Đ.Biệt

403367

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 12/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 8
1 0
2 2 8 8
3 3
4 3
5 1 4
6 1 1 7 9
7 4 5
8 0
9  
Lô tô Đuôi
0 1 8 0
5 6 6 1
2 2
3 4 3
5 7 4
7 5
  6
6 7
0 2 2 8
6 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 05/04/2024

G.Tám

95

G.Bảy

151

G.Sáu

4224

4511

2017

G.Năm

1134

G.Tư

25785

03760

06599

99244

39464

16149

39247

G.Ba

88796

72182

G.Nhì

30569

G.Nhất

05016

Đ.Biệt

854776

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 05/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 6 7
2 4
3 4
4 4 7 9
5 1
6 0 4 9
7 6
8 2 5
9 6 9
Lô tô Đuôi
6 0
1 5 1
8 2
  3
2 3 4 6 4
8 5
1 7 9 6
1 4 7
  8
4 6 9 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 29/03/2024

G.Tám

23

G.Bảy

808

G.Sáu

8126

7664

3701

G.Năm

2705

G.Tư

05354

50364

91799

16520

30523

31493

13043

G.Ba

92786

18175

G.Nhì

17590

G.Nhất

40233

Đ.Biệt

786688

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 29/03/2024
Đầu Lô tô
0 1 5 8
1  
2 0 3 6
3 3
4 3
5 4
6 4 4
7 5
8 6 8
9 0 3 9
Lô tô Đuôi
2 9 0
0 1
  2
2 3 4 9 3
5 6 6 4
0 7 5
2 8 6
  7
0 8 8
9 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 22/03/2024

G.Tám

49

G.Bảy

497

G.Sáu

0555

5883

0337

G.Năm

6545

G.Tư

53899

16558

24653

04146

37029

42836

01138

G.Ba

30407

79991

G.Nhì

77640

G.Nhất

00914

Đ.Biệt

982528

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 22/03/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 4
2 8 9
3 6 7 8
4 0 5 6
5 3 5 8
6  
7  
8 3
9 1 7 9
Lô tô Đuôi
4 0
9 1
  2
5 8 3
1 4
4 5 5
3 4 6
0 3 9 7
2 3 5 8
2 9 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 15/03/2024

G.Tám

83

G.Bảy

845

G.Sáu

2483

3870

3855

G.Năm

5582

G.Tư

43067

40618

37558

10096

92502

83217

06986

G.Ba

18954

89906

G.Nhì

64530

G.Nhất

38600

Đ.Biệt

199174

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 15/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 2 6
1 7 8
2  
3 0
4 5
5 4 5 8
6 7
7 0 4
8 2 3 6
9 6
Lô tô Đuôi
0 3 7 0
  1
0 8 2
8 3
5 7 4
4 5 5
0 8 9 6
1 6 7
1 5 8
  9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 08/03/2024

G.Tám

15

G.Bảy

088

G.Sáu

8960

7611

7058

G.Năm

4382

G.Tư

89561

93931

94229

29559

72058

34438

10777

G.Ba

27450

76688

G.Nhì

81616

G.Nhất

64922

Đ.Biệt

239343

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 08/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 6
2 2 9
3 1 8
4 3
5 0 8 8 9
6 0 1
7 7
8 2 8 8
9  
Lô tô Đuôi
5 6 0
1 3 6 1
2 8 2
4 3
  4
  5
1 6
7 7
3 5 5 8 8 8
2 5 9
XSGL - KQXSGL- Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Gia Lai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSGL mở thưởng các ngày trước đó.

XSGL - KQXSGL - Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Gia Lai (XSMN GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Gia Lai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Gia Lai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop