XSGL - KQXSGL - Xổ số Gia Lai - Bảng kết quả xổ số Gia Lai hôm nay

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 01/03/2024

G.Tám

64

G.Bảy

218

G.Sáu

7036

8684

8862

G.Năm

0414

G.Tư

46599

11374

71962

25938

28892

08395

19182

G.Ba

04038

01011

G.Nhì

24378

G.Nhất

01150

Đ.Biệt

155290

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 01/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 4 8
2  
3 6 8 8
4  
5 0
6 2 2
7 4 8
8 2 4
9 0 2 5 9
Lô tô Đuôi
5 9 0
1 1
6 6 8 9 2
  3
1 7 8 4
9 5
3 6
  7
1 3 3 7 8
9 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 23/02/2024

G.Tám

94

G.Bảy

302

G.Sáu

2489

3003

9102

G.Năm

1304

G.Tư

43504

33300

30190

11926

00388

70520

10868

G.Ba

62525

44708

G.Nhì

99616

G.Nhất

27364

Đ.Biệt

686327

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 23/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 2 2 3 4 4 8
1 6
2 0 5 6 7
3  
4  
5  
6 4 8
7  
8 8 9
9 0
Lô tô Đuôi
0 2 9 0
  1
0 0 2
0 3
0 0 6 4
2 5
1 2 6
2 7
0 6 8 8
8 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 16/02/2024

G.Tám

35

G.Bảy

778

G.Sáu

9950

0589

8426

G.Năm

6814

G.Tư

02462

92140

89893

78098

28769

88077

33302

G.Ba

84384

23940

G.Nhì

63130

G.Nhất

97257

Đ.Biệt

384028

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 16/02/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 4
2 6 8
3 0
4 0 0
5 0 7
6 2 9
7 7 8
8 4 9
9 3 8
Lô tô Đuôi
3 4 4 5 0
  1
0 6 2
9 3
1 8 4
  5
2 6
5 7 7
2 7 9 8
6 8 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 09/02/2024

G.Tám

39

G.Bảy

666

G.Sáu

4281

1283

4337

G.Năm

0838

G.Tư

97029

31765

25099

85963

95088

02720

87741

G.Ba

43044

13848

G.Nhì

40424

G.Nhất

92732

Đ.Biệt

219388

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 09/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 0 4 9
3 2 7 8
4 1 4 8
5  
6 3 5 6
7  
8 1 3 8 8
9 9
Lô tô Đuôi
2 0
4 8 1
3 2
6 8 3
2 4 4
6 5
6 6
3 7
3 4 8 8 8
2 9 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 02/02/2024

G.Tám

11

G.Bảy

572

G.Sáu

2506

7880

7969

G.Năm

7832

G.Tư

90202

48250

29648

93607

75086

58695

44039

G.Ba

85339

65706

G.Nhì

26234

G.Nhất

72011

Đ.Biệt

931321

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 02/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 6 6 7
1 1
2 1
3 2 4 9 9
4 8
5 0
6 9
7 2
8 0 6
9 5
Lô tô Đuôi
5 8 0
1 2 1
0 3 7 2
  3
3 4
9 5
0 0 8 6
0 7
4 8
3 3 6 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 26/01/2024

G.Tám

11

G.Bảy

797

G.Sáu

8682

2673

2263

G.Năm

7783

G.Tư

45908

20060

81196

50568

87132

81605

14641

G.Ba

85247

89597

G.Nhì

28618

G.Nhất

09830

Đ.Biệt

571519

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 26/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 8
1 8 9
2  
3 0 2
4 1 7
5  
6 0 3 8
7 3
8 2 3
9 6 7 7
Lô tô Đuôi
3 6 0
4 1
3 8 2
6 7 8 3
  4
0 5
9 6
4 9 9 7
0 1 6 8
1 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 19/01/2024

G.Tám

24

G.Bảy

152

G.Sáu

9563

8371

1469

G.Năm

2228

G.Tư

14639

79298

45399

68052

92892

79384

09472

G.Ba

11003

11927

G.Nhì

74381

G.Nhất

74151

Đ.Biệt

226290

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 19/01/2024
Đầu Lô tô
0 3
1  
2 7 8
3 9
4  
5 1 2 2
6 3 9
7 1 2
8 1 4
9 0 2 8 9
Lô tô Đuôi
9 0
5 7 8 1
5 5 7 9 2
0 6 3
8 4
  5
  6
2 7
2 9 8
3 6 9 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 12/01/2024

G.Tám

74

G.Bảy

901

G.Sáu

4272

6860

0176

G.Năm

0350

G.Tư

78836

45713

02519

77454

52711

36284

26825

G.Ba

41436

88351

G.Nhì

86223

G.Nhất

28354

Đ.Biệt

436511

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 12/01/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 1 1 3 9
2 3 5
3 6 6
4  
5 0 1 4 4
6 0
7 2 6
8 4
9  
Lô tô Đuôi
5 6 0
0 1 1 5 1
7 2
1 2 3
5 5 8 4
2 5
3 3 7 6
  7
  8
1 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 05/01/2024

G.Tám

27

G.Bảy

277

G.Sáu

7001

6686

7838

G.Năm

3106

G.Tư

55383

59422

21906

83354

41851

30740

39634

G.Ba

41855

49922

G.Nhì

37362

G.Nhất

00195

Đ.Biệt

808888

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 05/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 6 6
1  
2 2 2
3 4 8
4 0
5 1 4 5
6 2
7 7
8 3 6 8
9 5
Lô tô Đuôi
4 0
0 5 1
2 2 6 2
8 3
3 5 4
5 9 5
0 0 8 6
7 7
3 8 8
  9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 29/12/2023

G.Tám

17

G.Bảy

439

G.Sáu

2698

6559

0138

G.Năm

8512

G.Tư

63237

63851

03342

21107

70567

98155

59334

G.Ba

69084

67700

G.Nhì

94097

G.Nhất

72456

Đ.Biệt

726360

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 29/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 7
1 2
2  
3 4 7 8 9
4 2
5 1 5 6 9
6 0 7
7  
8 4
9 7 8
Lô tô Đuôi
0 6 0
5 1
1 4 2
  3
3 8 4
5 5
5 6
0 3 6 9 7
3 9 8
3 5 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 22/12/2023

G.Tám

83

G.Bảy

479

G.Sáu

5332

5923

7301

G.Năm

7166

G.Tư

57137

76604

56646

46700

46971

31307

08375

G.Ba

77512

88304

G.Nhì

85898

G.Nhất

58772

Đ.Biệt

008348

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 22/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 1 4 4 7
1 2
2 3
3 2 7
4 6 8
5  
6 6
7 1 2 5 9
8  
9 8
Lô tô Đuôi
0 0
0 7 1
1 3 7 2
2 3
0 0 4
7 5
4 6 6
0 3 7
4 9 8
7 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

XSGL ngày 15/12/2023

G.Tám

76

G.Bảy

686

G.Sáu

1063

1278

7654

G.Năm

6963

G.Tư

72070

00444

68194

16492

63883

44700

80521

G.Ba

26540

29524

G.Nhì

91901

G.Nhất

07428

Đ.Biệt

449058

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 15/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 1
1  
2 1 4 8
3  
4 0 4
5 4 8
6 3 3
7 0 8
8 3 6
9 2 4
Lô tô Đuôi
0 4 7 0
0 2 1
9 2
6 6 8 3
2 4 5 9 4
  5
8 6
  7
2 5 7 8
  9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

XSGL ngày 08/12/2023

G.Tám

81

G.Bảy

591

G.Sáu

7617

7799

7518

G.Năm

8648

G.Tư

88933

73830

20116

41307

35758

06419

91771

G.Ba

58543

31638

G.Nhì

21293

G.Nhất

37067

Đ.Biệt

433233

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 08/12/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 6 7 8 9
2  
3 0 3 3 8
4 3 8
5 8
6 7
7 1
8  
9 1 3 9
Lô tô Đuôi
3 0
7 9 1
  2
3 3 4 9 3
  4
  5
1 6
0 1 6 7
1 3 4 5 8
1 9 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL ngày 01/12/2023

G.Tám

54

G.Bảy

558

G.Sáu

9746

3315

8741

G.Năm

1964

G.Tư

14869

69329

79214

08566

71701

69303

90652

G.Ba

49124

06927

G.Nhì

07057

G.Nhất

71307

Đ.Biệt

331504

Bảng Loto xổ số Gia Lai ngày 01/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 3 4 7
1 4 5
2 4 7 9
3  
4 1 6
5 2 7 8
6 4 6 9
7  
8  
9  
Lô tô Đuôi
  0
0 4 1
5 2
0 3
0 1 2 6 4
1 5
4 6 6
0 2 5 7
5 8
2 6 9
XSGL - KQXSGL- Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Gia Lai cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSGL mở thưởng các ngày trước đó.

XSGL - KQXSGL - Dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Gia Lai (XSMN GL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Gia Lai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Gia Lai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Gia Lai siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop