XSDNO - KQXSDNO - Xổ số Đắc Nông - Bảng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 20/07/2024

G.Tám

85

G.Bảy

492

G.Sáu

2032

3264

5342

G.Năm

3815

G.Tư

07619

55286

29408

95274

79234

12966

42548

G.Ba

41535

78929

G.Nhì

28803

G.Nhất

66088

Đ.Biệt

341755

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 20/07/2024
Đầu Lô tô
0 3 8
1 5 9
2 9
3 2 4 5
4 2 8
5 5
6 4 6
7 4
8 6 8
9 2
Lô tô Đuôi
  0
  1
3 4 9 2
0 3
3 6 7 4
1 3 5 5
6 8 6
  7
0 4 8 8
1 2 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 13/07/2024

G.Tám

99

G.Bảy

690

G.Sáu

7212

3978

4643

G.Năm

6067

G.Tư

14702

53512

11158

32596

98825

77863

50958

G.Ba

39698

26885

G.Nhì

54699

G.Nhất

55872

Đ.Biệt

892548

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 13/07/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 2 2
2 5
3  
4 3 8
5 8 8
6 3 7
7 2 8
8 5
9 0 6 8 9
Lô tô Đuôi
9 0
  1
0 1 1 7 2
4 6 3
  4
2 8 5
9 6
6 7
4 5 5 7 9 8
9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 06/07/2024

G.Tám

88

G.Bảy

526

G.Sáu

9359

0840

7289

G.Năm

4859

G.Tư

84112

92349

37828

21846

93114

73993

43927

G.Ba

28667

77568

G.Nhì

54081

G.Nhất

79703

Đ.Biệt

101248

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 06/07/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 2 4
2 6 7 8
3  
4 0 6 8 9
5 9 9
6 7 8
7  
8 1 9
9 3
Lô tô Đuôi
4 0
8 1
1 2
0 9 3
1 4
  5
2 4 6
2 6 7
2 4 6 8
4 5 5 8 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 29/06/2024

G.Tám

09

G.Bảy

845

G.Sáu

9048

0519

8074

G.Năm

9543

G.Tư

47972

23132

64426

87165

75075

49497

12929

G.Ba

84107

36160

G.Nhì

79028

G.Nhất

12150

Đ.Biệt

064994

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 29/06/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 9
2 6 8 9
3 2
4 3 5 8
5 0
6 0 5
7 2 4 5
8  
9 4 7
Lô tô Đuôi
5 6 0
  1
3 7 2
4 3
7 9 4
4 6 7 5
2 6
0 9 7
2 4 8
1 2 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 22/06/2024

G.Tám

14

G.Bảy

028

G.Sáu

7742

8912

1283

G.Năm

6559

G.Tư

52451

93268

62705

57657

74011

57204

21197

G.Ba

01221

31353

G.Nhì

89291

G.Nhất

56155

Đ.Biệt

325107

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 22/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 7
1 1 2
2 1 8
3  
4 2
5 1 3 5 7 9
6 8
7  
8 3
9 1 7
Lô tô Đuôi
  0
1 2 5 9 1
1 4 2
5 8 3
0 4
0 5 5
  6
0 5 9 7
2 6 8
5 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 15/06/2024

G.Tám

44

G.Bảy

589

G.Sáu

5156

8485

8176

G.Năm

6823

G.Tư

56950

17375

11913

42672

20476

09095

04793

G.Ba

95946

02642

G.Nhì

55073

G.Nhất

58837

Đ.Biệt

701315

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 15/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 5
2 3
3 7
4 2 6
5 0 6
6  
7 2 3 5 6 6
8 5 9
9 3 5
Lô tô Đuôi
5 0
  1
4 7 2
1 2 7 9 3
  4
1 7 8 9 5
4 5 7 7 6
3 7
  8
8 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 08/06/2024

G.Tám

47

G.Bảy

015

G.Sáu

5807

9180

5133

G.Năm

1799

G.Tư

10205

26667

64908

69378

20365

11354

82420

G.Ba

41043

66245

G.Nhì

05902

G.Nhất

69732

Đ.Biệt

539125

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 08/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 5 7 8
1 5
2 0 5
3 2 3
4 3 5
5 4
6 5 7
7 8
8 0
9 9
Lô tô Đuôi
2 8 0
  1
0 3 2
3 4 3
5 4
0 1 2 4 6 5
  6
0 6 7
0 7 8
9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 01/06/2024

G.Tám

72

G.Bảy

569

G.Sáu

1852

2668

5716

G.Năm

3733

G.Tư

83942

59728

29169

01697

80635

54313

76660

G.Ba

36740

25729

G.Nhì

74152

G.Nhất

02157

Đ.Biệt

687059

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 01/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 6
2 8 9
3 3 5
4 0 2
5 2 2 7 9
6 0 8 9 9
7  
8  
9 7
Lô tô Đuôi
4 6 0
  1
4 5 5 2
1 3 3
  4
3 5
1 6
5 9 7
2 6 8
2 5 6 6 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 25/05/2024

G.Tám

84

G.Bảy

033

G.Sáu

7080

1757

6006

G.Năm

8286

G.Tư

61167

12217

62875

92445

43902

59322

73331

G.Ba

81761

44140

G.Nhì

04421

G.Nhất

81930

Đ.Biệt

685962

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 25/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 6
1 7
2 1 2
3 0 1 3
4 0 5
5 7
6 1 2 7
7 5
8 0 6
9  
Lô tô Đuôi
3 4 8 0
2 3 6 1
0 2 6 2
3 3
  4
4 7 5
0 8 6
1 5 6 7
  8
  9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 18/05/2024

G.Tám

38

G.Bảy

423

G.Sáu

6072

2295

4868

G.Năm

1466

G.Tư

43834

28565

18480

79952

58895

25702

08331

G.Ba

30492

71099

G.Nhì

02033

G.Nhất

30773

Đ.Biệt

389600

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 18/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 2
1  
2 3
3 1 3 4
4  
5 2
6 5 6 8
7 2 3
8 0
9 2 5 5 9
Lô tô Đuôi
0 8 0
3 1
0 5 7 9 2
2 3 7 3
3 4
6 9 9 5
6 6
  7
6 8
9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 11/05/2024

G.Tám

50

G.Bảy

050

G.Sáu

0933

6907

1338

G.Năm

8302

G.Tư

47260

61719

45636

88884

69092

60015

66053

G.Ba

08739

29967

G.Nhì

07775

G.Nhất

87716

Đ.Biệt

796887

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 11/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 7
1 5 6 9
2  
3 3 6 8 9
4  
5 0 3
6 0 7
7 5
8 4 7
9 2
Lô tô Đuôi
5 6 0
  1
0 9 2
3 5 3
8 4
1 7 5
1 3 6
0 6 8 7
3 8
1 3 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 04/05/2024

G.Tám

64

G.Bảy

417

G.Sáu

7744

7390

9555

G.Năm

7434

G.Tư

66828

85081

90821

88766

88687

66788

98517

G.Ba

25372

32080

G.Nhì

06355

G.Nhất

61288

Đ.Biệt

159781

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 04/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 7 7
2 1 8
3 4
4 4
5 5 5
6 6
7 2
8 0 1 1 7 8 8
9 0
Lô tô Đuôi
8 9 0
2 8 8 1
7 2
  3
3 4 4
5 5 5
6 6
1 1 8 7
2 8 8 8
  9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 27/04/2024

G.Tám

55

G.Bảy

123

G.Sáu

4299

1039

1244

G.Năm

8396

G.Tư

65426

48804

12778

76897

58605

24382

55586

G.Ba

75064

23848

G.Nhì

35656

G.Nhất

50199

Đ.Biệt

575240

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 27/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 5
1  
2 3 6
3 9
4 0 4 8
5 6
6 4
7 8
8 2 6
9 6 7 9 9
Lô tô Đuôi
4 0
  1
8 2
2 3
0 4 6 4
0 5
2 5 8 9 6
9 7
4 7 8
3 9 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 20/04/2024

G.Tám

52

G.Bảy

094

G.Sáu

4317

4393

1638

G.Năm

9099

G.Tư

85274

70682

63557

71423

59440

16851

25026

G.Ba

85276

21547

G.Nhì

41354

G.Nhất

00514

Đ.Biệt

525010

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 20/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 4 7
2 3 6
3 8
4 0 7
5 1 4 7
6  
7 4 6
8 2
9 3 4 9
Lô tô Đuôi
1 4 0
5 1
8 2
2 9 3
1 5 7 9 4
  5
2 7 6
1 4 5 7
3 8
9 9
XSDNO - KQXSDNO- Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Đắc Nông cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNO mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNO - KQXSDNO - Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đắc Nông (XSMN DNO) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đắc Nông ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đắc Nông được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop