XSDNO - KQXSDNO - Xổ số Đắc Nông - Bảng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 02/03/2024

G.Tám

21

G.Bảy

706

G.Sáu

5797

6611

4946

G.Năm

1520

G.Tư

33089

16447

03758

38109

11620

17130

27004

G.Ba

72641

07534

G.Nhì

20980

G.Nhất

57104

Đ.Biệt

462239

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 02/03/2024
Đầu Lô tô
0 4 4 6 9
1 1
2 0 0
3 0 4 9
4 1 6 7
5 8
6  
7  
8 0 9
9 7
Lô tô Đuôi
2 2 3 8 0
1 4 1
  2
  3
0 0 3 4
  5
0 4 6
4 9 7
5 8
0 3 8 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 24/02/2024

G.Tám

76

G.Bảy

997

G.Sáu

6269

3687

9260

G.Năm

0446

G.Tư

60819

78563

04257

36681

83929

35158

46257

G.Ba

38128

96968

G.Nhì

32098

G.Nhất

24657

Đ.Biệt

744897

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 24/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 9
2 8 9
3  
4 6
5 7 7 7 8
6 0 3 8 9
7  
8 1 7
9 7 7 8
Lô tô Đuôi
6 0
8 1
  2
6 3
  4
  5
4 6
5 5 5 8 9 9 7
2 5 6 9 8
1 2 6 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 17/02/2024

G.Tám

46

G.Bảy

062

G.Sáu

3525

1981

2715

G.Năm

3712

G.Tư

97981

60892

33754

22541

91254

76546

09113

G.Ba

32523

25706

G.Nhì

25759

G.Nhất

91551

Đ.Biệt

535342

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 17/02/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 2 3 5
2 3 5
3  
4 1 2 6
5 1 4 4 9
6 2
7  
8 1 1
9 2
Lô tô Đuôi
  0
4 5 8 8 1
1 4 6 9 2
1 2 3
5 5 4
1 2 5
0 4 6
  7
  8
5 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 10/02/2024

G.Tám

02

G.Bảy

135

G.Sáu

9941

8369

2375

G.Năm

2529

G.Tư

11808

52138

56158

00907

68022

74729

40970

G.Ba

63682

69278

G.Nhì

56429

G.Nhất

98913

Đ.Biệt

044379

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 10/02/2024
Đầu Lô tô
0 7 8
1 3
2 2 9 9 9
3 5 8
4 1
5 8
6 9
7 0 5 8 9
8 2
9  
Lô tô Đuôi
7 0
4 1
2 8 2
1 3
  4
3 7 5
  6
0 7
0 3 5 7 8
2 2 2 6 7 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 03/02/2024

G.Tám

93

G.Bảy

815

G.Sáu

6131

0138

3884

G.Năm

2018

G.Tư

78718

56983

77428

37225

45683

28192

97623

G.Ba

00723

07049

G.Nhì

06239

G.Nhất

94485

Đ.Biệt

004119

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 03/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 5 8 8 9
2 3 3 5 8
3 1 8 9
4 9
5  
6  
7  
8 3 3 4 5
9 2
Lô tô Đuôi
  0
3 1
9 2
2 2 8 8 3
8 4
1 2 8 5
  6
  7
1 1 2 3 8
1 3 4 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 27/01/2024

G.Tám

33

G.Bảy

128

G.Sáu

2364

8962

6464

G.Năm

1354

G.Tư

23247

06646

62127

05510

78885

79490

62468

G.Ba

12563

68831

G.Nhì

57850

G.Nhất

66781

Đ.Biệt

978113

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 27/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 3
2 7 8
3 1
4 6 7
5 0 4
6 2 3 4 4 8
7  
8 1 5
9 0
Lô tô Đuôi
1 5 9 0
3 8 1
6 2
1 6 3
5 6 6 4
8 5
4 6
2 4 7
2 6 8
  9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 20/01/2024

G.Tám

74

G.Bảy

868

G.Sáu

8517

8161

6906

G.Năm

3848

G.Tư

51909

58103

44390

00084

96094

48053

10356

G.Ba

16534

96514

G.Nhì

46964

G.Nhất

26840

Đ.Biệt

828062

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 20/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 6 9
1 4 7
2  
3 4
4 0 8
5 3 6
6 1 2 4 8
7  
8 4
9 0 4
Lô tô Đuôi
4 9 0
6 1
6 2
0 5 3
1 3 6 8 9 4
  5
0 5 6
1 7
4 6 8
0 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 13/01/2024

G.Tám

64

G.Bảy

612

G.Sáu

3330

0951

1206

G.Năm

3670

G.Tư

84560

71550

05586

51251

59846

36616

82130

G.Ba

54067

76303

G.Nhì

49946

G.Nhất

63449

Đ.Biệt

917756

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 13/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 6
1 2 6
2  
3 0 0
4 6 6 9
5 0 1 1 6
6 0 7
7 0
8 6
9  
Lô tô Đuôi
3 3 5 6 7 0
5 5 1
1 2
0 3
  4
  5
0 1 4 4 5 8 6
6 7
  8
4 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 06/01/2024

G.Tám

31

G.Bảy

376

G.Sáu

3199

7881

5305

G.Năm

4341

G.Tư

03621

50298

05590

22527

52270

59342

83790

G.Ba

61900

88168

G.Nhì

49299

G.Nhất

39324

Đ.Biệt

030676

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 06/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 5
1  
2 1 4 7
3  
4 1 2
5  
6 8
7 0 6 6
8 1
9 0 0 8 9 9
Lô tô Đuôi
0 7 9 9 0
2 4 8 1
4 2
  3
2 4
0 5
7 7 6
2 7
6 9 8
9 9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 30/12/2023

G.Tám

36

G.Bảy

547

G.Sáu

3408

9473

6937

G.Năm

8012

G.Tư

07289

16993

86343

23480

50977

19107

16941

G.Ba

53540

91056

G.Nhì

61575

G.Nhất

73399

Đ.Biệt

768154

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 30/12/2023
Đầu Lô tô
0 7 8
1 2
2  
3 7
4 0 1 3 7
5 4 6
6  
7 3 5 7
8 0 9
9 3 9
Lô tô Đuôi
4 8 0
4 1
1 2
4 7 9 3
5 4
7 5
5 6
0 3 4 7 7
0 8
8 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 23/12/2023

G.Tám

14

G.Bảy

947

G.Sáu

5035

9974

9024

G.Năm

4376

G.Tư

54762

52518

51582

06801

32415

91967

18397

G.Ba

17956

42662

G.Nhì

25841

G.Nhất

44092

Đ.Biệt

193251

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 23/12/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 5 8
2 4
3 5
4 1 7
5 1 6
6 2 2 7
7 4 6
8 2
9 2 7
Lô tô Đuôi
  0
0 4 5 1
6 6 8 9 2
  3
2 7 4
1 3 5
5 7 6
4 6 9 7
1 8
  9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 16/12/2023

G.Tám

89

G.Bảy

383

G.Sáu

4305

3878

9968

G.Năm

1725

G.Tư

90762

09813

26130

19466

21678

50975

42654

G.Ba

42764

52979

G.Nhì

34714

G.Nhất

69461

Đ.Biệt

199333

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 16/12/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 3 4
2 5
3 0 3
4  
5 4
6 1 2 4 6 8
7 5 8 8 9
8 3
9  
Lô tô Đuôi
3 0
6 1
6 2
1 3 8 3
1 5 6 4
0 2 7 5
6 6
  7
6 7 7 8
7 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 09/12/2023

G.Tám

21

G.Bảy

707

G.Sáu

2447

3212

1949

G.Năm

4409

G.Tư

71299

69359

16604

30679

43183

66160

38998

G.Ba

42423

15364

G.Nhì

58481

G.Nhất

24610

Đ.Biệt

921470

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 09/12/2023
Đầu Lô tô
0 4 7 9
1 0 2
2 3
3  
4 7 9
5 9
6 0 4
7 0 9
8 1 3
9 8 9
Lô tô Đuôi
1 6 7 0
8 1
1 2
2 8 3
0 6 4
  5
  6
0 4 7
9 8
0 4 5 7 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 02/12/2023

G.Tám

58

G.Bảy

756

G.Sáu

3989

6317

3439

G.Năm

2932

G.Tư

84995

57652

68294

40716

21088

67368

21774

G.Ba

18870

13515

G.Nhì

10259

G.Nhất

84670

Đ.Biệt

766838

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 02/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 5 6 7
2  
3 2 8 9
4  
5 2 6 9
6 8
7 0 0 4
8 8 9
9 4 5
Lô tô Đuôi
7 7 0
  1
3 5 2
  3
7 9 4
1 9 5
1 5 6
1 7
3 6 8 8
3 5 8 9
XSDNO - KQXSDNO- Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đắc Nông cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNO mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNO - KQXSDNO - Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đắc Nông (XSMN DNO) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đắc Nông ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đắc Nông được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop