XSQT - KQXSQT - Xổ số Quảng Trị - Bảng kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 20/06/2024

G.Tám

51

G.Bảy

010

G.Sáu

2556

5755

7792

G.Năm

0603

G.Tư

99576

31976

49249

17940

29171

42108

90765

G.Ba

33877

42297

G.Nhì

25357

G.Nhất

21567

Đ.Biệt

904097

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 20/06/2024
Đầu Lô tô
0 3 8
1 0
2  
3  
4 0 9
5 5 6 7
6 5 7
7 1 6 6 7
8  
9 2 7 7
Lô tô Đuôi
1 4 0
7 1
9 2
0 3
  4
5 6 5
5 7 7 6
5 6 7 9 9 7
0 8
4 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 13/06/2024

G.Tám

59

G.Bảy

223

G.Sáu

5053

0045

2950

G.Năm

1232

G.Tư

11815

04168

05264

04864

51517

01231

00965

G.Ba

90322

38691

G.Nhì

72395

G.Nhất

22050

Đ.Biệt

289941

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 13/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 5 7
2 2 3
3 1 2
4 1 5
5 0 0 3
6 4 4 5 8
7  
8  
9 1 5
Lô tô Đuôi
5 5 0
3 4 9 1
2 3 2
2 5 3
6 6 4
1 4 6 9 5
  6
1 7
6 8
  9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 06/06/2024

G.Tám

40

G.Bảy

692

G.Sáu

7440

9950

4115

G.Năm

7085

G.Tư

11894

95565

69818

02596

32228

37013

79139

G.Ba

09718

81075

G.Nhì

26596

G.Nhất

86356

Đ.Biệt

574749

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 06/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 5 8 8
2 8
3 9
4 0 9
5 0 6
6 5
7 5
8 5
9 2 4 6 6
Lô tô Đuôi
4 5 0
  1
9 2
1 3
9 4
1 6 7 8 5
5 9 9 6
  7
1 1 2 8
3 4 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 30/05/2024

G.Tám

01

G.Bảy

151

G.Sáu

5608

7774

6502

G.Năm

6041

G.Tư

80342

13395

13625

61962

13382

11466

57550

G.Ba

53572

73770

G.Nhì

78893

G.Nhất

94252

Đ.Biệt

791206

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 30/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 6 8
1  
2 5
3  
4 1 2
5 0 1 2
6 2 6
7 0 2 4
8 2
9 3 5
Lô tô Đuôi
5 7 0
4 5 1
0 4 5 6 7 8 2
9 3
7 4
2 9 5
0 6 6
  7
0 8
  9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 23/05/2024

G.Tám

08

G.Bảy

954

G.Sáu

2997

0888

7340

G.Năm

1862

G.Tư

92594

30420

51114

98332

45629

40880

11289

G.Ba

34039

62519

G.Nhì

44011

G.Nhất

65927

Đ.Biệt

193859

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 23/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 4 9
2 0 7 9
3 2 9
4 0
5 4 9
6 2
7  
8 0 8 9
9 4 7
Lô tô Đuôi
2 4 8 0
1 1
3 6 2
  3
1 5 9 4
  5
  6
2 9 7
8 8
1 2 3 5 8 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 16/05/2024

G.Tám

33

G.Bảy

001

G.Sáu

4315

6049

7073

G.Năm

6363

G.Tư

15651

23472

18971

32059

74188

16948

72413

G.Ba

98484

00370

G.Nhì

91501

G.Nhất

29794

Đ.Biệt

810920

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 16/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 1
1 3 5
2 0
3  
4 8 9
5 1 9
6 3
7 0 1 2 3
8 4 8
9 4
Lô tô Đuôi
2 7 0
0 0 5 7 1
7 2
1 6 7 3
8 9 4
1 5
  6
  7
4 8 8
4 5 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 09/05/2024

G.Tám

96

G.Bảy

110

G.Sáu

2414

7327

1503

G.Năm

4986

G.Tư

14351

50162

07428

52648

43297

22802

60751

G.Ba

61611

65958

G.Nhì

94889

G.Nhất

57925

Đ.Biệt

827848

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 09/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 3
1 0 1 4
2 5 7 8
3  
4 8 8
5 1 1 8
6 2
7  
8 6 9
9 7
Lô tô Đuôi
1 0
1 5 5 1
0 6 2
0 3
1 4
2 5
8 6
2 9 7
2 4 4 5 8
8 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 02/05/2024

G.Tám

67

G.Bảy

332

G.Sáu

7553

1976

2454

G.Năm

8080

G.Tư

78932

97133

64538

42081

62205

43327

89854

G.Ba

07877

52130

G.Nhì

68536

G.Nhất

04420

Đ.Biệt

896991

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 02/05/2024
Đầu Lô tô
0 5
1  
2 0 7
3 0 2 2 3 6 8
4  
5 3 4 4
6  
7 6 7
8 0 1
9 1
Lô tô Đuôi
2 3 8 0
8 9 1
3 3 2
3 5 3
5 5 4
0 5
3 7 6
2 7 7
3 8
  9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 25/04/2024

G.Tám

60

G.Bảy

081

G.Sáu

0371

7029

2408

G.Năm

8675

G.Tư

28386

84177

24986

48035

39148

15875

77248

G.Ba

51223

05852

G.Nhì

37937

G.Nhất

10558

Đ.Biệt

126179

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 25/04/2024
Đầu Lô tô
0 8
1  
2 3 9
3 5 7
4 8 8
5 2 8
6  
7 1 5 5 7 9
8 1 6 6
9  
Lô tô Đuôi
  0
7 8 1
5 2
2 3
  4
3 7 7 5
8 8 6
3 7 7
0 4 4 5 8
2 7 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 18/04/2024

G.Tám

64

G.Bảy

807

G.Sáu

3078

6531

5101

G.Năm

1003

G.Tư

72415

48655

84171

65699

14118

82030

35618

G.Ba

47089

26564

G.Nhì

70113

G.Nhất

74485

Đ.Biệt

998654

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 18/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 3 7
1 3 5 8 8
2  
3 0 1
4  
5 4 5
6 4
7 1 8
8 5 9
9 9
Lô tô Đuôi
3 0
0 3 7 1
  2
0 1 3
5 6 4
1 5 8 5
  6
0 7
1 1 7 8
8 9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 11/04/2024

G.Tám

84

G.Bảy

612

G.Sáu

3913

4239

4890

G.Năm

8816

G.Tư

69090

25712

15836

37219

14522

39031

96166

G.Ba

73223

32330

G.Nhì

60605

G.Nhất

16945

Đ.Biệt

833501

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 11/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 5
1 2 2 3 6 9
2 2 3
3 0 1 6 9
4 5
5  
6 6
7  
8  
9 0 0
Lô tô Đuôi
3 9 9 0
0 3 1
1 1 2 2
1 2 3
  4
0 4 5
1 3 6 6
  7
  8
1 3 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 04/04/2024

G.Tám

82

G.Bảy

328

G.Sáu

9366

1791

6843

G.Năm

3795

G.Tư

37937

04185

18763

31771

59383

13425

21594

G.Ba

68204

56106

G.Nhì

56873

G.Nhất

64054

Đ.Biệt

184007

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 04/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 6 7
1  
2 5 8
3 7
4 3
5 4
6 3 6
7 1 3
8 3 5
9 1 4 5
Lô tô Đuôi
  0
7 9 1
  2
4 6 7 8 3
0 5 9 4
2 8 9 5
0 6 6
0 3 7
2 8
  9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 28/03/2024

G.Tám

33

G.Bảy

502

G.Sáu

3965

5577

4388

G.Năm

4547

G.Tư

86868

45508

73473

13638

85074

90666

41477

G.Ba

00477

94856

G.Nhì

93710

G.Nhất

08080

Đ.Biệt

900167

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 28/03/2024
Đầu Lô tô
0 2 8
1 0
2  
3 8
4 7
5 6
6 5 6 7 8
7 3 4 7 7 7
8 0 8
9  
Lô tô Đuôi
1 8 0
  1
0 2
7 3
7 4
6 5
5 6 6
4 6 7 7 7 7
0 3 6 8 8
  9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 21/03/2024

G.Tám

37

G.Bảy

857

G.Sáu

9211

2908

0443

G.Năm

8469

G.Tư

40871

83806

67194

29760

78775

36925

26560

G.Ba

18572

10979

G.Nhì

52655

G.Nhất

54207

Đ.Biệt

129129

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 21/03/2024
Đầu Lô tô
0 6 7 8
1 1
2 5 9
3  
4 3
5 5 7
6 0 0 9
7 1 2 5 9
8  
9 4
Lô tô Đuôi
6 6 0
1 7 1
7 2
4 3
9 4
2 5 7 5
0 6
0 5 7
0 8
2 6 7 9
XSQT - KQXSQT- Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Trị cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQT mở thưởng các ngày trước đó.

XSQT - KQXSQT - Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Trị (XSMN QT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Trị ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Trị được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop