XSVT - KQXSVT - Xổ số Vũng Tàu - Bảng kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 16/07/2024

G.Tám

41

G.Bảy

293

G.Sáu

9364

7969

2538

G.Năm

5851

G.Tư

95640

25497

28599

59861

32864

05935

44146

G.Ba

47452

56322

G.Nhì

58138

G.Nhất

54863

Đ.Biệt

819555

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 16/07/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 2
3 5 8 8
4 0 6
5 1 2 5
6 1 3 4 4 9
7  
8  
9 3 7 9
Lô tô Đuôi
4 0
5 6 1
2 5 2
6 9 3
6 6 4
3 5 5
4 6
9 7
3 3 8
6 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 09/07/2024

G.Tám

92

G.Bảy

381

G.Sáu

3527

6815

5543

G.Năm

4541

G.Tư

99606

95756

83300

03501

66900

34941

85401

G.Ba

38868

27937

G.Nhì

46095

G.Nhất

26188

Đ.Biệt

874413

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 09/07/2024
Đầu Lô tô
0 0 0 1 1 6
1 3 5
2 7
3 7
4 1 1 3
5 6
6 8
7  
8 1 8
9 5
Lô tô Đuôi
0 0 0
0 0 4 4 8 1
  2
1 4 3
  4
1 9 5
0 5 6
2 3 7
6 8 8
  9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 02/07/2024

G.Tám

15

G.Bảy

006

G.Sáu

4825

2721

3323

G.Năm

8288

G.Tư

64084

84034

09457

72285

98494

28192

66036

G.Ba

89097

73161

G.Nhì

16553

G.Nhất

72063

Đ.Biệt

236345

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 02/07/2024
Đầu Lô tô
0 6
1  
2 1 3 5
3 4 6
4 5
5 3 7
6 1 3
7  
8 4 5 8
9 2 4 7
Lô tô Đuôi
  0
2 6 1
9 2
2 5 6 3
3 8 9 4
2 4 8 5
0 3 6
5 9 7
8 8
  9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 25/06/2024

G.Tám

89

G.Bảy

229

G.Sáu

1412

5312

4383

G.Năm

5890

G.Tư

08015

34721

66751

17217

67222

37412

11307

G.Ba

64527

28099

G.Nhì

12101

G.Nhất

89122

Đ.Biệt

610274

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 25/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 7
1 2 2 2 5 7
2 1 2 2 7 9
3  
4  
5 1
6  
7 4
8 3
9 0 9
Lô tô Đuôi
9 0
0 2 5 1
1 1 1 2 2 2
8 3
7 4
1 5
  6
0 1 2 7
  8
2 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 18/06/2024

G.Tám

90

G.Bảy

604

G.Sáu

9396

8783

8886

G.Năm

7142

G.Tư

47599

94312

69296

53800

43274

57562

03492

G.Ba

55750

97820

G.Nhì

13880

G.Nhất

75623

Đ.Biệt

305331

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 18/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 4
1 2
2 0 3
3 1
4 2
5 0
6 2
7 4
8 0 3 6
9 2 6 6 9
Lô tô Đuôi
0 2 5 8 0
3 1
1 4 6 9 2
2 8 3
0 7 4
  5
8 9 9 6
  7
  8
9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 11/06/2024

G.Tám

14

G.Bảy

581

G.Sáu

1078

5936

7462

G.Năm

5742

G.Tư

33735

30175

18486

08581

45709

11851

82110

G.Ba

43882

22177

G.Nhì

71363

G.Nhất

78725

Đ.Biệt

273420

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 11/06/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 0
2 0 5
3 5 6
4 2
5 1
6 2 3
7 5 7 8
8 1 1 2 6
9  
Lô tô Đuôi
1 2 0
5 8 8 1
4 6 8 2
6 3
  4
2 3 7 5
3 8 6
7 7
7 8
0 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 04/06/2024

G.Tám

95

G.Bảy

122

G.Sáu

0344

7761

4595

G.Năm

9353

G.Tư

58495

82334

20461

96070

09623

78794

52204

G.Ba

72958

21537

G.Nhì

50926

G.Nhất

82250

Đ.Biệt

208587

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 04/06/2024
Đầu Lô tô
0 4
1  
2 2 3 6
3 4 7
4 4
5 0 3 8
6 1 1
7 0
8 7
9 4 5 5
Lô tô Đuôi
5 7 0
6 6 1
2 2
2 5 3
0 3 4 9 4
9 9 5
2 6
3 8 7
5 8
  9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 28/05/2024

G.Tám

67

G.Bảy

033

G.Sáu

9727

3204

0995

G.Năm

7146

G.Tư

72990

41985

01211

58469

88996

23800

72219

G.Ba

69158

35489

G.Nhì

65777

G.Nhất

56257

Đ.Biệt

533920

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 28/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 4
1 1 9
2 0 7
3 3
4 6
5 7 8
6 9
7 7
8 5 9
9 0 5 6
Lô tô Đuôi
0 2 9 0
1 1
  2
3 3
0 4
8 9 5
4 9 6
2 5 7 7
5 8
1 6 8 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 21/05/2024

G.Tám

47

G.Bảy

503

G.Sáu

7976

1680

8237

G.Năm

9889

G.Tư

62343

47033

50707

47447

91539

84892

00895

G.Ba

37079

16217

G.Nhì

49533

G.Nhất

09407

Đ.Biệt

388678

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 21/05/2024
Đầu Lô tô
0 3 7 7
1 7
2  
3 3 3 7 9
4 3 7
5  
6  
7 6 8 9
8 0 9
9 2 5
Lô tô Đuôi
8 0
  1
9 2
0 3 3 4 3
  4
9 5
7 6
0 0 1 3 4 7
7 8
3 7 8 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 14/05/2024

G.Tám

18

G.Bảy

700

G.Sáu

7006

7062

7357

G.Năm

5234

G.Tư

99245

63097

28852

66560

34934

55218

22753

G.Ba

28454

49712

G.Nhì

59073

G.Nhất

72252

Đ.Biệt

520141

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 14/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 6
1 2 8
2  
3 4 4
4 1 5
5 2 2 3 4 7
6 0 2
7 3
8  
9 7
Lô tô Đuôi
0 6 0
4 1
1 5 5 6 2
5 7 3
3 3 5 4
4 5
0 6
5 9 7
1 8
  9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 07/05/2024

G.Tám

16

G.Bảy

140

G.Sáu

3971

3637

2103

G.Năm

5260

G.Tư

14424

71925

36757

17590

30109

24112

40248

G.Ba

75599

40101

G.Nhì

37500

G.Nhất

77767

Đ.Biệt

593227

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 07/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 3 9
1 2
2 4 5 7
3 7
4 0 8
5 7
6 0 7
7 1
8  
9 0 9
Lô tô Đuôi
0 4 6 9 0
0 7 1
1 2
0 3
2 4
2 5
  6
2 3 5 6 7
4 8
0 9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 30/04/2024

G.Tám

88

G.Bảy

673

G.Sáu

5761

3070

1790

G.Năm

2592

G.Tư

11663

17590

22648

89982

10615

04858

59369

G.Ba

17757

95814

G.Nhì

89042

G.Nhất

00967

Đ.Biệt

917876

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 30/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4 5
2  
3  
4 2 8
5 7 8
6 1 3 7 9
7 0 3 6
8 2
9 0 0 2
Lô tô Đuôi
7 9 9 0
6 1
4 8 9 2
6 7 3
1 4
1 5
7 6
5 6 7
4 5 8
6 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 23/04/2024

G.Tám

89

G.Bảy

540

G.Sáu

5467

0595

4574

G.Năm

7613

G.Tư

97310

91759

56979

68040

17545

01221

98442

G.Ba

52635

91015

G.Nhì

77505

G.Nhất

85068

Đ.Biệt

215261

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 23/04/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 0 3 5
2 1
3 5
4 0 0 2 5
5 9
6 1 7 8
7 4 9
8  
9 5
Lô tô Đuôi
1 4 4 0
2 6 1
4 2
1 3
7 4
0 1 3 4 9 5
  6
6 7
6 8
5 7 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 16/04/2024

G.Tám

58

G.Bảy

592

G.Sáu

8207

2125

4974

G.Năm

3385

G.Tư

89771

75420

21577

84812

98483

86864

96918

G.Ba

55480

24507

G.Nhì

50778

G.Nhất

16747

Đ.Biệt

822377

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 16/04/2024
Đầu Lô tô
0 7 7
1 2 8
2 0 5
3  
4 7
5  
6 4
7 1 4 7 7 8
8 0 3 5
9 2
Lô tô Đuôi
2 8 0
7 1
1 9 2
8 3
6 7 4
2 8 5
  6
0 0 4 7 7 7
1 7 8
  9
XSVT - KQXSVT- Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Vũng Tàu cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVT mở thưởng các ngày trước đó.

XSVT - KQXSVT - Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vũng Tàu (XSMN VT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vũng Tàu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vũng Tàu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop