XSVT - KQXSVT - Xổ số Vũng Tàu - Bảng kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 05/03/2024

G.Tám

95

G.Bảy

528

G.Sáu

9335

7491

7599

G.Năm

4837

G.Tư

40060

72895

03796

40266

64323

64869

30428

G.Ba

21192

93887

G.Nhì

55510

G.Nhất

16112

Đ.Biệt

756738

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 05/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 2
2 3 8 8
3 5 7 8
4  
5  
6 0 6 9
7  
8 7
9 1 2 5 6 9
Lô tô Đuôi
1 6 0
9 1
1 9 2
2 3
  4
3 9 5
6 9 6
3 8 7
2 2 3 8
6 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 27/02/2024

G.Tám

32

G.Bảy

729

G.Sáu

8999

8338

4750

G.Năm

4701

G.Tư

48593

89153

78512

81888

30684

21620

76758

G.Ba

81765

97565

G.Nhì

26204

G.Nhất

51439

Đ.Biệt

785991

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 27/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 4
1 2
2 0 9
3 8 9
4  
5 0 3 8
6 5 5
7  
8 4 8
9 1 3 9
Lô tô Đuôi
2 5 0
0 9 1
1 2
5 9 3
0 8 4
6 6 5
  6
  7
3 5 8 8
2 3 9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 20/02/2024

G.Tám

83

G.Bảy

152

G.Sáu

4236

8770

8850

G.Năm

6350

G.Tư

34936

88822

33940

51796

07817

24713

35251

G.Ba

00475

69680

G.Nhì

30942

G.Nhất

84439

Đ.Biệt

043811

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 20/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 3 7
2 2
3 6 6 9
4 0 2
5 0 0 1 2
6  
7 0 5
8 0
9 6
Lô tô Đuôi
4 5 5 7 8 0
1 5 1
2 4 5 2
1 3
  4
7 5
3 3 9 6
1 7
  8
3 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 13/02/2024

G.Tám

35

G.Bảy

105

G.Sáu

4298

3314

8732

G.Năm

3597

G.Tư

62715

85538

96128

47754

94931

93404

83287

G.Ba

63072

51741

G.Nhì

03783

G.Nhất

75353

Đ.Biệt

824700

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 13/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 5
1 4 5
2 8
3 1 2 8
4 1
5 3 4
6  
7 2
8 3 7
9 7 8
Lô tô Đuôi
0 0
3 4 1
3 7 2
5 8 3
0 1 5 4
0 1 5
  6
8 9 7
2 3 9 8
  9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 06/02/2024

G.Tám

50

G.Bảy

167

G.Sáu

5850

4922

7198

G.Năm

5548

G.Tư

52523

48634

74813

10458

37627

97436

07009

G.Ba

69809

82524

G.Nhì

07123

G.Nhất

11250

Đ.Biệt

586275

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 06/02/2024
Đầu Lô tô
0 9 9
1 3
2 2 3 3 4 7
3 4 6
4 8
5 0 0 8
6 7
7 5
8  
9 8
Lô tô Đuôi
5 5 0
  1
2 2
1 2 2 3
2 3 4
7 5
3 6
2 6 7
4 5 9 8
0 0 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 30/01/2024

G.Tám

71

G.Bảy

701

G.Sáu

0219

6711

7026

G.Năm

3355

G.Tư

57102

90930

08867

30112

70179

19617

77453

G.Ba

85817

32664

G.Nhì

84959

G.Nhất

16321

Đ.Biệt

016148

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 30/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 2
1 1 2 7 7 9
2 1 6
3 0
4 8
5 3 5 9
6 4 7
7 9
8  
9  
Lô tô Đuôi
3 0
0 1 2 1
0 1 2
5 3
6 4
5 5
2 6
1 1 6 7
4 8
1 5 7 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 23/01/2024

G.Tám

44

G.Bảy

325

G.Sáu

6173

3224

6219

G.Năm

8444

G.Tư

36232

37076

40485

66020

84507

79462

04379

G.Ba

69792

08910

G.Nhì

48333

G.Nhất

36704

Đ.Biệt

048805

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 23/01/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 7
1 0 9
2 0 4 5
3 2 3
4 4
5  
6 2
7 3 6 9
8 5
9 2
Lô tô Đuôi
1 2 0
  1
3 6 9 2
3 7 3
0 2 4 4
0 2 8 5
7 6
0 7
  8
1 7 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 16/01/2024

G.Tám

51

G.Bảy

509

G.Sáu

3737

6448

2442

G.Năm

1174

G.Tư

96628

45760

55666

40687

33905

07186

22822

G.Ba

44491

64073

G.Nhì

85579

G.Nhất

50136

Đ.Biệt

178579

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 16/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 9
1  
2 2 8
3 6 7
4 2 8
5  
6 0 6
7 3 4 9 9
8 6 7
9 1
Lô tô Đuôi
6 0
9 1
2 4 2
7 3
7 4
0 5
3 6 8 6
3 8 7
2 4 8
0 7 7 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 09/01/2024

G.Tám

44

G.Bảy

046

G.Sáu

5927

0188

4116

G.Năm

2706

G.Tư

98278

48766

47909

36136

95680

17099

79181

G.Ba

62759

34221

G.Nhì

75359

G.Nhất

33967

Đ.Biệt

411383

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 09/01/2024
Đầu Lô tô
0 6 9
1 6
2 1 7
3 6
4 6
5 9 9
6 6 7
7 8
8 0 1 3 8
9 9
Lô tô Đuôi
8 0
2 8 1
  2
8 3
  4
  5
0 1 3 4 6 6
2 6 7
7 8 8
0 5 5 9 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 02/01/2024

G.Tám

52

G.Bảy

857

G.Sáu

8889

9775

5508

G.Năm

3078

G.Tư

01184

07196

02194

09071

80262

18228

38427

G.Ba

28762

06463

G.Nhì

80952

G.Nhất

49815

Đ.Biệt

627694

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 02/01/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 5
2 7 8
3  
4  
5 2 7
6 2 2 3
7 1 5 8
8 4 9
9 4 4 6
Lô tô Đuôi
  0
7 1
5 6 6 2
6 3
8 9 9 4
1 7 5
9 6
2 5 7
0 2 7 8
8 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 26/12/2023

G.Tám

89

G.Bảy

999

G.Sáu

0471

6155

1436

G.Năm

5334

G.Tư

34370

65766

58671

92162

54307

79987

07558

G.Ba

02242

08366

G.Nhì

31140

G.Nhất

36603

Đ.Biệt

632601

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 26/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 3 7
1  
2  
3 4 6
4 0 2
5 5 8
6 2 6 6
7 0 1 1
8 7
9 9
Lô tô Đuôi
4 7 0
0 7 7 1
4 6 2
0 3
3 4
5 5
3 6 6 6
0 8 7
5 8
9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 19/12/2023

G.Tám

14

G.Bảy

360

G.Sáu

8180

9818

9781

G.Năm

2377

G.Tư

82761

70851

61414

91127

25601

07113

42469

G.Ba

65225

86085

G.Nhì

00301

G.Nhất

49819

Đ.Biệt

248919

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 19/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 1
1 3 4 8 9 9
2 5 7
3  
4  
5 1
6 0 1 9
7 7
8 0 1 5
9  
Lô tô Đuôi
6 8 0
0 0 5 6 8 1
  2
1 3
1 4
2 8 5
  6
2 7 7
1 8
1 1 6 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 12/12/2023

G.Tám

59

G.Bảy

289

G.Sáu

4039

0628

2706

G.Năm

7184

G.Tư

08283

68629

05597

29974

42121

19014

96315

G.Ba

34889

35905

G.Nhì

28451

G.Nhất

60450

Đ.Biệt

437700

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 12/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 5 6
1 4 5
2 1 8 9
3 9
4  
5 0 1
6  
7 4
8 3 4 9 9
9 7
Lô tô Đuôi
0 5 0
2 5 1
  2
8 3
1 7 8 4
0 1 5
0 6
9 7
2 8
2 3 8 8 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 05/12/2023

G.Tám

44

G.Bảy

536

G.Sáu

1281

1955

3907

G.Năm

0798

G.Tư

86697

51490

70210

24365

90393

15983

60035

G.Ba

73067

84940

G.Nhì

21435

G.Nhất

97678

Đ.Biệt

772661

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 05/12/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 0
2  
3 5 5 6
4 0
5 5
6 1 5 7
7 8
8 1 3
9 0 3 7 8
Lô tô Đuôi
1 4 9 0
6 8 1
  2
8 9 3
  4
3 3 5 6 5
3 6
0 6 9 7
7 9 8
  9
XSVT - KQXSVT- Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vũng Tàu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVT mở thưởng các ngày trước đó.

XSVT - KQXSVT - Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vũng Tàu (XSMN VT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vũng Tàu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vũng Tàu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop