XSBTR - KQXSBTR - Xổ số Bến Tre - Bảng kết quả xổ số Bến Tre hôm nay

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 05/03/2024

G.Tám

14

G.Bảy

564

G.Sáu

0905

3512

6982

G.Năm

2480

G.Tư

51773

90413

80807

56062

45341

33013

11932

G.Ba

53572

52067

G.Nhì

35782

G.Nhất

57842

Đ.Biệt

875382

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 05/03/2024
Đầu Lô tô
0 5 7
1 2 3 3
2  
3 2
4 1 2
5  
6 2 4 7
7 2 3
8 0 2 2 2
9  
Lô tô Đuôi
8 0
4 1
1 3 4 6 7 8 8 8 2
1 1 7 3
6 4
0 5
  6
0 6 7
  8
  9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 27/02/2024

G.Tám

59

G.Bảy

271

G.Sáu

4463

3857

3675

G.Năm

3205

G.Tư

79446

94729

98242

07323

05005

63976

59744

G.Ba

01839

59693

G.Nhì

94459

G.Nhất

78556

Đ.Biệt

665991

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 27/02/2024
Đầu Lô tô
0 5 5
1  
2 3 9
3 9
4 2 4 6
5 6 7 9
6 3
7 1 5 6
8  
9 1 3
Lô tô Đuôi
  0
7 9 1
4 2
2 6 9 3
4 4
0 0 7 5
4 5 7 6
5 7
  8
2 3 5 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 20/02/2024

G.Tám

48

G.Bảy

607

G.Sáu

4624

6977

6210

G.Năm

4425

G.Tư

40586

66957

86503

01607

89913

75771

46610

G.Ba

85424

17281

G.Nhì

85007

G.Nhất

45021

Đ.Biệt

576381

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 20/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 7 7 7
1 0 0 3
2 1 4 4 5
3  
4  
5 7
6  
7 1 7
8 1 1 6
9  
Lô tô Đuôi
1 1 0
2 7 8 8 1
  2
0 1 3
2 2 4
2 5
8 6
0 0 0 5 7 7
  8
  9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 13/02/2024

G.Tám

44

G.Bảy

750

G.Sáu

0487

9337

7864

G.Năm

2457

G.Tư

30276

51465

78706

61807

58205

07918

69408

G.Ba

06428

73201

G.Nhì

38517

G.Nhất

01984

Đ.Biệt

702041

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 13/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 5 6 7 8
1 7 8
2 8
3 7
4 1
5 0 7
6 4 5
7 6
8 4 7
9  
Lô tô Đuôi
5 0
0 4 1
  2
  3
6 8 4
0 6 5
0 7 6
0 1 3 5 8 7
0 1 2 8
  9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 06/02/2024

G.Tám

04

G.Bảy

870

G.Sáu

9563

7502

3902

G.Năm

4916

G.Tư

62693

80051

93027

64833

77416

01916

63646

G.Ba

62499

62517

G.Nhì

70268

G.Nhất

13814

Đ.Biệt

602776

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 06/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 2
1 4 6 6 6 7
2 7
3 3
4 6
5 1
6 3 8
7 0 6
8  
9 3 9
Lô tô Đuôi
7 0
5 1
0 0 2
3 6 9 3
1 4
  5
1 1 1 4 7 6
1 2 7
6 8
9 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 30/01/2024

G.Tám

15

G.Bảy

874

G.Sáu

4820

6778

4020

G.Năm

3012

G.Tư

14340

89112

48866

96406

43238

42737

38576

G.Ba

05554

59344

G.Nhì

30232

G.Nhất

32766

Đ.Biệt

857772

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 30/01/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 2 2
2 0 0
3 2 7 8
4 0 4
5 4
6 6 6
7 2 4 6 8
8  
9  
Lô tô Đuôi
2 2 4 0
  1
1 1 3 7 2
  3
4 5 7 4
  5
0 6 6 7 6
3 7
3 7 8
  9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 23/01/2024

G.Tám

52

G.Bảy

321

G.Sáu

3774

4396

4444

G.Năm

9523

G.Tư

56031

41372

09849

06380

61134

62661

43504

G.Ba

41565

94414

G.Nhì

11724

G.Nhất

96293

Đ.Biệt

453883

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 23/01/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 4
2 1 3 4
3 1 4
4 4 9
5  
6 1 5
7 2 4
8 0 3
9 3 6
Lô tô Đuôi
8 0
2 3 6 1
7 2
2 8 9 3
0 1 2 3 4 7 4
6 5
9 6
  7
  8
4 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 16/01/2024

G.Tám

17

G.Bảy

877

G.Sáu

7439

5062

6848

G.Năm

5342

G.Tư

41350

58948

07245

95281

60356

70482

81766

G.Ba

18931

58468

G.Nhì

77660

G.Nhất

08667

Đ.Biệt

495964

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 16/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2  
3 1 9
4 2 5 8 8
5 0 6
6 0 2 4 6 7 8
7 7
8 1 2
9  
Lô tô Đuôi
5 6 0
3 8 1
4 6 8 2
  3
6 4
4 5
5 6 6
6 7 7
4 4 6 8
3 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 09/01/2024

G.Tám

22

G.Bảy

968

G.Sáu

6137

0904

9776

G.Năm

6010

G.Tư

57094

15660

38266

53228

10120

06810

78642

G.Ba

40391

96901

G.Nhì

99978

G.Nhất

56181

Đ.Biệt

754864

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 09/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 4
1 0 0
2 0 8
3 7
4 2
5  
6 0 4 6 8
7 6 8
8 1
9 1 4
Lô tô Đuôi
1 1 2 6 0
0 8 9 1
4 2
  3
0 6 9 4
  5
6 7 6
3 7
2 6 7 8
  9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 02/01/2024

G.Tám

71

G.Bảy

559

G.Sáu

9610

4454

2544

G.Năm

9811

G.Tư

10865

94179

57226

63063

47461

06888

42128

G.Ba

53374

97041

G.Nhì

52826

G.Nhất

14202

Đ.Biệt

481251

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 02/01/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 0 1
2 6 6 8
3  
4 1 4
5 1 4 9
6 1 3 5
7 4 9
8 8
9  
Lô tô Đuôi
1 0
1 4 5 6 1
0 2
6 3
4 5 7 4
6 5
2 2 6
  7
2 8 8
5 7 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 26/12/2023

G.Tám

80

G.Bảy

876

G.Sáu

6058

5098

2109

G.Năm

4400

G.Tư

24426

66254

08609

89870

42783

57490

98945

G.Ba

94222

88704

G.Nhì

90944

G.Nhất

15787

Đ.Biệt

274974

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 26/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 4 9 9
1  
2 2 6
3  
4 4 5
5 4 8
6  
7 0 4 6
8 3 7
9 0 8
Lô tô Đuôi
0 7 9 0
  1
2 2
8 3
0 4 5 7 4
4 5
2 7 6
8 7
5 9 8
0 0 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 19/12/2023

G.Tám

11

G.Bảy

368

G.Sáu

7464

2361

9606

G.Năm

5694

G.Tư

87566

74459

06601

51565

30745

45492

53009

G.Ba

01622

17041

G.Nhì

36590

G.Nhất

10717

Đ.Biệt

079792

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 19/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 6 9
1 7
2 2
3  
4 1 5
5 9
6 1 4 5 6 8
7  
8  
9 0 2 2 4
Lô tô Đuôi
9 0
0 4 6 1
2 9 9 2
  3
6 9 4
4 6 5
0 6 6
1 7
6 8
0 5 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 12/12/2023

G.Tám

99

G.Bảy

475

G.Sáu

1396

7279

9694

G.Năm

1962

G.Tư

67478

57247

41439

90821

75619

94192

84742

G.Ba

30268

47848

G.Nhì

74281

G.Nhất

95284

Đ.Biệt

567457

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 12/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 9
2 1
3 9
4 2 7 8
5 7
6 2 8
7 5 8 9
8 1 4
9 2 4 6
Lô tô Đuôi
  0
2 8 1
4 6 9 2
  3
8 9 4
7 5
9 6
4 5 7
4 6 7 8
1 3 7 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 05/12/2023

G.Tám

51

G.Bảy

498

G.Sáu

6753

3249

0477

G.Năm

6437

G.Tư

41519

97806

21418

59949

50991

44946

94796

G.Ba

67107

20027

G.Nhì

65244

G.Nhất

11772

Đ.Biệt

249968

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 05/12/2023
Đầu Lô tô
0 6 7
1 8 9
2 7
3 7
4 4 6 9 9
5 3
6 8
7 2 7
8  
9 1 6 8
Lô tô Đuôi
  0
9 1
7 2
5 3
4 4
  5
0 4 9 6
0 2 3 7 7
1 6 9 8
1 4 4 9
XSBTR - KQXSBTR- Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bến Tre cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTR mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTR - KQXSBTR - Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bến Tre (XSMN BTR) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bến Tre ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bến Tre được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop