XSBTR - KQXSBTR - Xổ số Bến Tre - Bảng kết quả xổ số Bến Tre hôm nay

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 11/06/2024

G.Tám

53

G.Bảy

434

G.Sáu

3960

1006

4311

G.Năm

2225

G.Tư

02185

87771

61229

06589

86936

24508

03941

G.Ba

50293

95301

G.Nhì

09701

G.Nhất

60376

Đ.Biệt

753148

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 11/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 1 6 8
1 1
2 5 9
3 4 6
4 1 8
5  
6 0
7 1 6
8 5 9
9 3
Lô tô Đuôi
6 0
0 0 1 4 7 1
  2
9 3
3 4
2 8 5
0 3 7 6
  7
0 4 8
2 8 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 04/06/2024

G.Tám

74

G.Bảy

554

G.Sáu

3152

3386

9254

G.Năm

6213

G.Tư

95216

82518

69495

76652

75459

74416

33917

G.Ba

48259

11736

G.Nhì

84050

G.Nhất

00832

Đ.Biệt

907431

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 04/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 6 6 7 8
2  
3 1 2 6
4  
5 0 2 2 4 4 9 9
6  
7  
8 6
9 5
Lô tô Đuôi
5 0
3 1
3 5 5 2
1 3
5 5 4
9 5
1 1 3 8 6
1 7
1 8
5 5 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 28/05/2024

G.Tám

57

G.Bảy

344

G.Sáu

1135

3339

7757

G.Năm

0484

G.Tư

96694

07921

01511

67819

62012

34958

66028

G.Ba

04305

89095

G.Nhì

87536

G.Nhất

40274

Đ.Biệt

851323

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 28/05/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 1 2 9
2 1 3 8
3 5 6 9
4 4
5 7 8
6  
7 4
8 4
9 4 5
Lô tô Đuôi
  0
1 2 1
1 2
2 3
4 7 8 9 4
0 3 9 5
3 6
5 7
2 5 8
1 3 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 21/05/2024

G.Tám

53

G.Bảy

509

G.Sáu

8462

6819

2952

G.Năm

9922

G.Tư

18925

07081

97423

69570

54029

21679

49079

G.Ba

40877

49209

G.Nhì

13923

G.Nhất

76808

Đ.Biệt

661030

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 21/05/2024
Đầu Lô tô
0 8 9 9
1 9
2 2 3 3 5 9
3 0
4  
5 2
6 2
7 0 7 9 9
8 1
9  
Lô tô Đuôi
3 7 0
8 1
2 5 6 2
2 2 3
  4
2 5
  6
7 7
0 8
0 0 1 2 7 7 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 14/05/2024

G.Tám

25

G.Bảy

491

G.Sáu

7262

8404

5765

G.Năm

5226

G.Tư

88289

53444

06758

50088

15711

33823

11824

G.Ba

76421

45465

G.Nhì

54704

G.Nhất

77260

Đ.Biệt

897285

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 14/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 4
1 1
2 1 3 4 6
3  
4 4
5 8
6 0 2 5 5
7  
8 5 8 9
9 1
Lô tô Đuôi
6 0
1 2 9 1
6 2
2 3
0 0 2 4 4
6 6 8 5
2 6
  7
5 8 8
8 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 07/05/2024

G.Tám

74

G.Bảy

510

G.Sáu

5498

2472

2610

G.Năm

9812

G.Tư

62580

90933

04066

72333

12593

54722

02735

G.Ba

88200

68987

G.Nhì

82587

G.Nhất

44619

Đ.Biệt

991172

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 07/05/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 0 0 2 9
2 2
3 3 3 5
4  
5  
6 6
7 2 2
8 0 7 7
9 3 8
Lô tô Đuôi
0 1 1 8 0
  1
1 2 7 7 2
3 3 9 3
  4
3 5
6 6
8 8 7
9 8
1 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 30/04/2024

G.Tám

17

G.Bảy

468

G.Sáu

9891

9390

3804

G.Năm

0756

G.Tư

56327

79315

86388

82081

36996

76565

11958

G.Ba

56479

18369

G.Nhì

16194

G.Nhất

15298

Đ.Biệt

436064

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 30/04/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 5
2 7
3  
4  
5 6 8
6 4 5 8 9
7 9
8 1 8
9 0 1 4 6 8
Lô tô Đuôi
9 0
8 9 1
  2
  3
0 6 9 4
1 6 5
5 9 6
2 7
5 6 8 9 8
6 7 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 23/04/2024

G.Tám

56

G.Bảy

881

G.Sáu

5721

7319

3495

G.Năm

4541

G.Tư

82281

84110

56095

08463

45624

29455

08337

G.Ba

07398

93827

G.Nhì

71334

G.Nhất

47900

Đ.Biệt

563964

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 23/04/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 0 9
2 1 4 7
3 4 7
4 1
5 5
6 3 4
7  
8 1 1
9 5 5 8
Lô tô Đuôi
0 1 0
2 4 8 8 1
  2
6 3
2 3 6 4
5 9 9 5
  6
2 3 7
9 8
1 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 16/04/2024

G.Tám

23

G.Bảy

512

G.Sáu

2911

6389

0517

G.Năm

5409

G.Tư

45268

61099

49278

85738

99571

93870

94737

G.Ba

47946

72722

G.Nhì

03955

G.Nhất

41764

Đ.Biệt

637925

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 16/04/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 1 2 7
2 2 5
3 7 8
4 6
5 5
6 4 8
7 0 1 8
8 9
9 9
Lô tô Đuôi
7 0
1 7 1
1 2 2
  3
6 4
2 5 5
4 6
1 3 7
3 6 7 8
0 8 9 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 09/04/2024

G.Tám

81

G.Bảy

590

G.Sáu

5974

9533

5388

G.Năm

3690

G.Tư

67860

70570

65178

52720

47394

14738

14307

G.Ba

94844

84680

G.Nhì

08401

G.Nhất

74098

Đ.Biệt

915430

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 09/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 7
1  
2 0
3 0 3 8
4 4
5  
6 0
7 0 4 8
8 0 8
9 0 0 4 8
Lô tô Đuôi
2 3 6 7 8 9 9 0
0 1
  2
3 3
4 7 9 4
  5
  6
0 7
3 7 8 9 8
  9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 02/04/2024

G.Tám

50

G.Bảy

272

G.Sáu

4377

3051

6707

G.Năm

4926

G.Tư

36973

97892

44229

08980

37326

31650

53524

G.Ba

66957

03300

G.Nhì

81009

G.Nhất

30856

Đ.Biệt

234272

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 02/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 7 9
1  
2 4 6 6 9
3  
4  
5 0 1 6 7
6  
7 2 2 3 7
8 0
9 2
Lô tô Đuôi
0 5 8 0
5 1
7 7 9 2
7 3
2 4
  5
2 2 5 6
0 5 7 7
  8
0 2 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

XSBTR ngày 26/03/2024

G.Tám

11

G.Bảy

917

G.Sáu

3925

4677

9040

G.Năm

5071

G.Tư

52864

71007

47577

60214

19997

75060

08019

G.Ba

89347

10737

G.Nhì

08723

G.Nhất

99350

Đ.Biệt

742973

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 26/03/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 4 7 9
2 3 5
3 7
4 0 7
5 0
6 0 4
7 1 3 7 7
8  
9 7
Lô tô Đuôi
4 5 6 0
7 1
  2
2 7 3
1 6 4
2 5
  6
0 1 3 4 7 7 9 7
  8
1 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

XSBTR ngày 19/03/2024

G.Tám

90

G.Bảy

934

G.Sáu

5031

6056

3920

G.Năm

8958

G.Tư

21867

93861

77360

54999

22996

59511

67031

G.Ba

30277

96249

G.Nhì

16270

G.Nhất

18424

Đ.Biệt

817660

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 19/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1
2 0 4
3 1 1 4
4 9
5 6 8
6 0 0 1 7
7 0 7
8  
9 6 9
Lô tô Đuôi
2 6 6 7 0
1 3 3 6 1
  2
  3
2 3 4
  5
5 9 6
6 7 7
5 8
4 9 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR ngày 12/03/2024

G.Tám

02

G.Bảy

939

G.Sáu

0958

1541

0536

G.Năm

8834

G.Tư

32149

28418

19776

69874

93924

15332

33717

G.Ba

75213

12105

G.Nhì

89042

G.Nhất

67256

Đ.Biệt

401945

Bảng Loto xổ số Bến Tre ngày 12/03/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 3 7 8
2 4
3 2 4 6 9
4 1 2 5 9
5 6 8
6  
7 4 6
8  
9  
Lô tô Đuôi
  0
4 1
3 4 2
1 3
2 3 7 4
0 4 5
3 5 7 6
1 7
1 5 8
3 4 9
XSBTR - KQXSBTR- Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bến Tre cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBTR mở thưởng các ngày trước đó.

XSBTR - KQXSBTR - Dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bến Tre (XSMN BTR) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bến Tre ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bến Tre được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bến Tre siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop