XSMT 30 ngày - Bảng thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày

XSMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung 05/03/2024

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 05/03/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 14 74
G.Bảy 401 262
G.Sáu 2240 8934 2846 2576 8003 5744
G.Năm 1863 6233
G.Tư 73235 28728 02395 48993 53810 04642 02627 36589 43898 14381 62247 09202 01295 47241
G.Ba 10177 57533 43694 15306
G.Nhì 46465 45040
G.Nhất 64214 86223
Đ.Biệt 433523 629473
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 05/03/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 2 3 6
1 0 4 4  
2 3 7 8 3
3 3 4 5 3
4 0 2 6 0 1 4 7
5    
6 3 5 2
7 7 3 4 6
8   1 9
9 3 5 4 5 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 04/03/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 93 06
G.Bảy 248 139
G.Sáu 2372 8945 2337 4896 7609 1155
G.Năm 8433 6960
G.Tư 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344
G.Ba 36912 08140 50161 59565
G.Nhì 71461 50009
G.Nhất 07814 97969
Đ.Biệt 302925 851389
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 04/03/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   6 9 9
1 2 4 5  
2 5 8  
3 3 7 7 9
4 0 5 8 4 4
5 8 5 9
6 1 7 0 0 1 5 9
7 0 2 8  
8   8 9
9 3 5 6 6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 03/03/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 45 05 82
G.Bảy 857 212 237
G.Sáu 2977 6395 8414 1221 0255 4646 0483 9871 6147
G.Năm 7499 7261 1975
G.Tư 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044
G.Ba 52607 96328 22203 29354 12539 15012
G.Nhì 92186 50618 60208
G.Nhất 82786 10126 00400
Đ.Biệt 659894 471041 634594
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 03/03/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 3 4 5 0 0 2 7 8
1 4 2 8 9 2 2
2 2 4 8 1 6  
3 5 1 7 9
4 5 1 6 9 4 4 6 7
5 1 7 4 5  
6 2 1 1  
7 1 7 6 1 5
8 6 6 9 2 3
9 4 5 7 9   4

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 02/03/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 36 06 21
G.Bảy 038 394 706
G.Sáu 0055 8007 3677 1856 5781 5708 5797 6611 4946
G.Năm 2457 2764 1520
G.Tư 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004
G.Ba 74762 61079 49046 15194 72641 07534
G.Nhì 14909 04352 20980
G.Nhất 21866 81455 57104
Đ.Biệt 147917 049669 462239
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 02/03/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7 8 9 6 8 4 4 6 9
1 7   1
2   7 0 0 1
3 1 6 8 7 0 4 9
4   0 4 6 1 6 7
5 4 5 7 8 2 5 6 8
6 2 6 3 4 4 9  
7 7 9 2  
8 1 9 1 0 9
9 7 4 4 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 01/03/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 64 17
G.Bảy 218 650
G.Sáu 7036 8684 8862 6281 9237 5398
G.Năm 0414 7953
G.Tư 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122
G.Ba 04038 01011 98224 98984
G.Nhì 24378 96629
G.Nhất 01150 04572
Đ.Biệt 155290 173882
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 01/03/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0    
1 1 4 8 1 7
2   2 4 9
3 6 8 8 1 7
4    
5 0 0 1 3
6 2 2 4 4
7 4 8 2
8 2 4 1 2 4 9 9
9 0 2 5 9 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 29/02/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 23 31 69
G.Bảy 416 560 308
G.Sáu 9656 3120 1715 2444 5640 2598 3399 0224 1731
G.Năm 8933 8898 4433
G.Tư 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312
G.Ba 00050 51940 50511 98391 08782 99723
G.Nhì 74210 87609 13684
G.Nhất 39084 10422 70033
Đ.Biệt 525120 096454 856748
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 29/02/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0   9 2 8
1 0 0 5 6 1 9 2 7
2 0 0 2 3 6 7 0 2 3 4
3 3 1 8 1 3 3
4 0 0 4 0 8
5 0 6 4  
6   0 2 3 9
7   2 3  
8 4   2 2 4
9 0 5 8 1 8 8 8 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 28/02/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 47 36
G.Bảy 054 509
G.Sáu 9294 5261 0376 1321 2597 1148
G.Năm 3032 6098
G.Tư 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967
G.Ba 16139 33695 28343 71370
G.Nhì 61241 62918
G.Nhất 74216 84545
Đ.Biệt 944394 127372
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 28/02/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 9
1 6 8
2   1 2 3
3 2 2 9 3 6 6
4 1 4 7 3 5 8
5 4 9 9  
6 1 7
7 5 6 0 2
8    
9 4 4 5 8 0 7 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 27/02/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 18 27
G.Bảy 328 289
G.Sáu 3154 4463 9160 9467 0810 1542
G.Năm 0080 5047
G.Tư 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974
G.Ba 48838 61551 61542 66706
G.Nhì 73601 14250
G.Nhất 12429 72248
Đ.Biệt 279870 614661
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 27/02/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 6
1 8 0
2 3 8 9 9 7 8
3 8  
4   1 2 2 7 8
5 0 1 4 0
6 0 3 3 1 7 9
7 0 5 2 4 7
8 0 0 7 9
9 8  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 26/02/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 87 12
G.Bảy 882 449
G.Sáu 7158 8761 4905 0862 9127 9664
G.Năm 3985 1789
G.Tư 11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172 53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489
G.Ba 50723 97382 79177 80434
G.Nhì 22215 07513
G.Nhất 72435 67090
Đ.Biệt 428591 415322
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 26/02/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5  
1 0 5 2 3
2 3 2 7
3 2 5 4
4 3 5 9
5 0 8  
6 1 1 2 4 4
7 2 3 7
8 2 2 5 7 9 9 9
9 1 7 0 4 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 25/02/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 13 54 47
G.Bảy 515 178 591
G.Sáu 3805 6374 6658 8443 6586 4792 1583 9440 0479
G.Năm 2681 6410 2202
G.Tư 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702
G.Ba 00632 68313 84909 96619 32391 23793
G.Nhì 09515 11035 52834
G.Nhất 33864 08116 58167
Đ.Biệt 057576 045153 276110
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 25/02/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 9 2 2
1 3 3 5 5 0 6 9 0
2 0 8   9
3 2 5 5 4
4   3 7 0 7
5 8 3 4 7 1
6 0 4 4 5 4 5 7
7 4 6 9 8 8 6 7 8 9
8 1 2 6 7 3
9   2 9 1 1 3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 24/02/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 25 30 76
G.Bảy 652 555 997
G.Sáu 5552 1363 7454 4582 0485 7876 6269 3687 9260
G.Năm 0165 3276 0446
G.Tư 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257
G.Ba 12091 45844 52291 21907 38128 96968
G.Nhì 21223 23984 32098
G.Nhất 62807 41327 24657
Đ.Biệt 289733 685811 744897
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 24/02/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 6 7 4 7  
1   1 7 9
2 3 5 5 7 8 9
3 3 9 0  
4 4 7 6 6
5 2 2 4 6 4 5 7 7 7 8
6 3 5   0 3 8 9
7 5 5 6 6 9 6
8   2 2 4 5 1 7
9 1 1 7 7 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 23/02/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 94 15
G.Bảy 302 036
G.Sáu 2489 3003 9102 4648 9250 3838
G.Năm 1304 6211
G.Tư 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
G.Ba 62525 44708 92615 68612
G.Nhì 99616 14656
G.Nhất 27364 46249
Đ.Biệt 686327 706092
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 23/02/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 2 2 3 4 4 8 8
1 6 1 2 5 5
2 0 5 6 7  
3   6 8
4   2 8 9
5   0 6
6 4 8  
7   0
8 8 9 3 6
9 0 4 2 4 6

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 22/02/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 38 56 35
G.Bảy 931 112 413
G.Sáu 6197 7105 0980 2606 0875 8748 6397 5377 9417
G.Năm 0249 5754 3370
G.Tư 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521
G.Ba 65658 11286 87845 42780 27120 55471
G.Nhì 34325 89599 65286
G.Nhất 25964 20810 69386
Đ.Biệt 070593 365867 839446
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 22/02/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 4 6  
1 0 0 0 2 1 3 7
2 3 4 5   0 1 7
3 1 5 8 3 8 2 5
4 1 9 5 8 6
5 1 8 4 4 6  
6 4 3 7  
7   2 5 0 1 5 7
8 0 6 0 9 0 6 6
9 3 7 9 7 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 21/02/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 01 00
G.Bảy 527 845
G.Sáu 0786 0917 1979 7615 0422 8536
G.Năm 4674 6330
G.Tư 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825
G.Ba 96187 83915 93987 37190
G.Nhì 92146 44788
G.Nhất 08287 02248
Đ.Biệt 454123 053869
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 21/02/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 0
1 5 7 5
2 3 7 2 3 3 5
3 8 9 0 6
4 3 6 5 8
5   5
6   4 9
7 3 4 8 9 3
8 6 7 7 7 1 7 8
9 6 0

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 20/02/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 91 58
G.Bảy 315 005
G.Sáu 5040 6504 2847 9738 0524 4631
G.Năm 9869 9400
G.Tư 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848
G.Ba 23412 86383 51991 11701
G.Nhì 55378 66491
G.Nhất 78236 17841
Đ.Biệt 611951 555830
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 20/02/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 4 9 0 1 5
1 2 5 8
2   4
3 6 0 1 8
4 0 7 1 8
5 1 4 2 8
6 5 9  
7 8 3
8 3 5 9 9  
9 1 1 1 2 6 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 19/02/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 14 79
G.Bảy 313 782
G.Sáu 7562 3162 5993 0573 0600 6416
G.Năm 6286 2103
G.Tư 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355 92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058
G.Ba 70853 33236 10627 65529
G.Nhì 29784 53755
G.Nhất 58242 94149
Đ.Biệt 390264 672720
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 19/02/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   0 3
1 3 4 6 2 6
2   0 7 8 9
3 5 6  
4 2 5 9
5 3 5 7 5 8 8
6 0 2 2 4 6 2
7   3 3 9
8 4 6 2
9 3 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 18/02/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 30 05 16
G.Bảy 560 462 989
G.Sáu 8276 8989 3964 5393 0020 5386 1190 4623 5051
G.Năm 9945 4930 2191
G.Tư 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054
G.Ba 13810 07635 99538 55270 33731 46617
G.Nhì 01875 39217 43843
G.Nhất 68374 32864 70109
Đ.Biệt 195624 977947 595802
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 18/02/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 2 5 2 2 5 9
1 0 2 4 7 6 6 7
2 0 4 7 0 6 3
3 0 5 5 0 8 1 1
4 5 8 7 3
5 9 4 6 1 4
6 0 4 1 2 4  
7 3 4 5 6 0  
8 9 6 2 7 9
9   3 0 1

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 17/02/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 23 04 46
G.Bảy 173 214 062
G.Sáu 8377 9081 7147 2883 1449 4505 3525 1981 2715
G.Năm 8649 6185 3712
G.Tư 01988 09208 51387 02910 43344 04979 48465 58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264 97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113
G.Ba 62690 99815 66986 64467 32523 25706
G.Nhì 94099 77794 25759
G.Nhất 24020 99093 91551
Đ.Biệt 837214 454548 535342
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 17/02/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8 1 3 4 5 6
1 0 4 5 0 3 4 2 3 5
2 0 3   3 5
3      
4 4 7 9 8 9 9 1 2 6 6
5     1 4 4 9
6 5 4 7 2
7 3 7 9 0  
8 1 7 8 3 5 6 1 1
9 0 9 3 4 2

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 16/02/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 35 61
G.Bảy 778 489
G.Sáu 9950 0589 8426 8552 4464 3824
G.Năm 6814 3405
G.Tư 02462 92140 89893 78098 28769 88077 33302 17033 55543 09031 13812 17608 74106 59531
G.Ba 84384 23940 07192 23676
G.Nhì 63130 85035
G.Nhất 97257 45504
Đ.Biệt 384028 143106
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 16/02/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 4 5 6 6 8
1 4 2
2 6 8 4
3 0 5 1 1 3 5
4 0 0 3
5 0 7 2
6 2 9 1 4
7 7 8 6
8 4 9 9
9 3 8 2

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 15/02/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 97 79 73
G.Bảy 630 028 674
G.Sáu 8835 0891 2350 7457 5378 5835 5510 6443 5118
G.Năm 3678 2588 1845
G.Tư 12959 36324 71858 30329 45094 06565 71736 23046 74766 20349 76930 92475 54386 38443 73226 74010 18703 53271 66589 29310 36070
G.Ba 41718 67094 05889 84899 58043 26611
G.Nhì 61133 13994 49120
G.Nhất 24562 08289 97325
Đ.Biệt 159648 941018 642858
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 15/02/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0     3
1 8 8 0 0 0 1 8
2 4 9 8 0 5 6
3 0 3 5 6 0 5  
4 8 3 6 9 3 3 5
5 0 8 9 7 8
6 2 5 6  
7 8 5 8 9 0 1 3 4
8   6 8 9 9 9
9 1 4 4 7 4 9  

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 14/02/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 87 15
G.Bảy 330 589
G.Sáu 6403 2051 1271 5529 8909 5181
G.Năm 1213 6900
G.Tư 14962 08176 17189 01582 07424 20768 25733 02445 93108 55095 48178 11292 44652 72643
G.Ba 16707 86246 90585 16428
G.Nhì 68611 94307
G.Nhất 68831 02445
Đ.Biệt 611547 445451
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 14/02/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 7 0 7 8 9
1 1 3 5
2 4 8 9
3 0 1 3  
4 6 7 3 5 5
5 1 1 2
6 2 8  
7 1 6 8
8 2 7 9 1 5 9
9   2 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 13/02/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 60 70
G.Bảy 989 224
G.Sáu 4748 0793 6717 1643 1392 2967
G.Năm 4169 2097
G.Tư 17409 99591 59826 61241 24617 04128 45958 04993 28131 12058 21639 73820 18229 67111
G.Ba 08972 23312 81062 93768
G.Nhì 27135 11655
G.Nhất 55172 44138
Đ.Biệt 322438 662759
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 13/02/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 9  
1 2 7 7 1
2 6 8 0 4 9
3 5 8 1 8 9
4 1 8 3
5 8 5 8 9
6 0 9 2 7 8
7 2 2 0
8 9  
9 1 3 2 3 7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 12/02/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 96 81
G.Bảy 567 367
G.Sáu 8715 1882 2844 5234 2927 4245
G.Năm 1128 6322
G.Tư 44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953 93888 66172 00748 30528 56418 07040 97579
G.Ba 88573 06887 66309 12478
G.Nhì 71007 48581
G.Nhất 43618 78865
Đ.Biệt 246385 496750
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 12/02/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 9
1 5 8 8
2 8 2 7 8
3 0 2 9 4
4 4 0 5 8
5 3 0
6 7 9 5 7
7 3 2 8 9
8 0 2 5 7 1 1 8
9 6 7  

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 11/02/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 98 81 50
G.Bảy 572 386 856
G.Sáu 0932 1708 0202 8315 2377 1232 1177 0465 6468
G.Năm 9334 1723 0071
G.Tư 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102
G.Ba 43684 00037 67184 80252 26275 99259
G.Nhì 72446 35903 15286
G.Nhất 15341 49049 19753
Đ.Biệt 881049 965046 615244
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 11/02/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 3 2 2
1 1 1 5 9
2 3 4 3 0
3 2 4 7 2  
4 1 6 8 9 6 9 4
5   0 2 4 0 3 6 6 9
6 6 3 6 5 5 8
7 2 3 9 7 1 5 7
8 4 1 4 4 5 6 6
9 8   9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 10/02/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 40 05 02
G.Bảy 060 044 135
G.Sáu 3273 5534 4398 3834 5529 5173 9941 8369 2375
G.Năm 4337 5233 2529
G.Tư 81309 10519 96365 09608 86454 86224 35670 36738 76753 03456 41105 92578 96707 16796 11808 52138 56158 00907 68022 74729 40970
G.Ba 49791 35401 92534 21047 63682 69278
G.Nhì 01517 71170 56429
G.Nhất 13286 52988 98913
Đ.Biệt 855278 945339 044379
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 10/02/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 8 9 5 5 7 2 7 8
1 7 9   3
2 4 9 2 9 9 9
3 4 7 3 4 4 8 9 5 8
4 0 4 7 1
5 4 3 6 8
6 0 5   9
7 0 3 8 0 3 8 0 5 8 9
8 6 8 2
9 1 8 6  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 09/02/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 39 26
G.Bảy 666 715
G.Sáu 4281 1283 4337 5184 4065 3131
G.Năm 0838 4276
G.Tư 97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741 04751 15882 47786 31959 41859 34265 49025
G.Ba 43044 13848 67034 11440
G.Nhì 40424 40211
G.Nhất 92732 17545
Đ.Biệt 219388 189383
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 09/02/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0    
1   1 5
2 0 4 9 5 6
3 2 7 8 9 1 4
4 1 4 8 0 5
5   1 9 9
6 3 5 6 5 5
7   6
8 1 3 8 8 2 3 4 6
9 9  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 08/02/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 79 69 09
G.Bảy 898 154 710
G.Sáu 2034 4096 7336 6265 7134 8717 4481 8399 9488
G.Năm 9783 7557 5227
G.Tư 88211 90222 97055 52001 47840 98626 49966 39764 54427 85740 18392 89195 54420 17497 98156 03119 74308 46547 78534 66715 59416
G.Ba 96659 68741 64112 12067 51909 79610
G.Nhì 82442 56721 63604
G.Nhất 69623 05949 21935
Đ.Biệt 642864 672489 385355
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 08/02/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1   4 8 9 9
1 1 2 7 0 0 5 6 9
2 2 3 6 0 1 7 7
3 4 6 4 4 5
4 0 1 2 0 9 7
5 5 9 4 7 5 6
6 4 6 4 5 7 9  
7 9    
8 3 9 1 8
9 6 8 2 5 7 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 07/02/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 75 48
G.Bảy 292 847
G.Sáu 5616 6320 1374 4706 7040 9275
G.Năm 3168 8597
G.Tư 80315 67568 31199 07542 88966 59470 16631 41498 63647 06535 04495 69050 12906 82494
G.Ba 31490 15893 70887 48180
G.Nhì 96997 92368
G.Nhất 87240 53263
Đ.Biệt 125098 480177
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 07/02/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   6 6
1 5 6  
2 0  
3 1 5
4 0 2 0 7 7 8
5   0
6 6 8 8 3 8
7 0 4 5 5 7
8   0 7
9 0 2 3 7 8 9 4 5 7 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 06/02/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 52 97
G.Bảy 229 762
G.Sáu 4414 4214 9008 6866 4637 7893
G.Năm 4995 9103
G.Tư 50308 33314 96752 35752 36786 99001 84518 83102 08548 84855 22099 32026 03234 36410
G.Ba 05709 92311 48831 66012
G.Nhì 01481 67028
G.Nhất 46778 62142
Đ.Biệt 295502 576501
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 06/02/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 2 8 8 9 1 2 3
1 1 4 4 4 8 0 2
2 9 6 8
3   1 4 7
4   2 8
5 2 2 2 5
6   2 6
7 8  
8 1 6  
9 5 3 7 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 05/02/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 43 41
G.Bảy 004 712
G.Sáu 0821 9334 7760 8362 2444 4714
G.Năm 9636 8988
G.Tư 18081 64488 47841 13299 81918 80456 13703 77180 69733 44417 22375 65888 83133 01569
G.Ba 32223 14176 77192 66909
G.Nhì 67876 57227
G.Nhất 44115 89282
Đ.Biệt 984658 691996
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 05/02/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4 9
1 5 8 2 4 7
2 1 3 7
3 4 6 3 3
4 1 3 1 4
5 6 8  
6 0 2 9
7 6 6 5
8 1 8 0 2 8 8
9 9 2 6

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 04/02/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 36 73 97
G.Bảy 422 605 040
G.Sáu 2430 6634 9691 4011 4613 0442 3236 1848 4997
G.Năm 3993 6524 3003
G.Tư 65146 39860 73244 74402 51580 62490 95009 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669 57301 01628 06475 89464 72929 66394 03314
G.Ba 55438 71877 02076 99078 79132 43788
G.Nhì 97467 92358 23003
G.Nhất 86128 22851 40535
Đ.Biệt 008488 795661 998266
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 04/02/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 9 5 1 3 3
1   1 3 8 4
2 2 8 4 8 9
3 0 4 6 8   2 5 6
4 4 6 2 4 6 0 8
5   1 7 8  
6 0 7 1 8 9 4 6
7 7 1 3 6 8 5
8 0 8   8
9 0 1 3   4 7 7

XSMT 30 ngày – KQXSMT 30 – Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất – DUDOANXS.ORG

KQXSMT 30 ngày – XSMT 30 ngày – Xổ Số MT 30 ngày – Thống kê kết quả xổ số hôm nay miền Trung 30 ngày gần đây CHÍNH XÁC. Giúp người chơi có được những dữ liệu chuẩn xác khi nhận định hôm nay xổ số miền Trung đánh con gì?

Bảng thống kê KQXS MT 30 ngày đầy đủ và hữu ích giúp người chơi có thể tìm kiếm những điểm chung và phát hiện ra quy luật quay ngay trong bảng tổng hợp xổ số miền Trung trong 30 ngày gần nhất. Ngoài ra bạn còn có thể xem thêm các bộ số đẹp, VIP, có độ tin cậy cao hoàn toàn miễn phí của đài XSMT tại đây nhé.

XSMT 30 ngày - Bảng thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày

Hướng dẫn cách xem thống kê XSMT 30 ngày gần đây

Bước 1: Truy cập vào chuyên trang https://dudoanxs.org/

Bước 2: Tại mục ” Sổ kết quả ” , bạn Click vào mục ” XSMT ” trên thanh công cụ Menu.

Bước 3: Lúc này có 4 tab hiện ra đó là XSMT 30 ngày, XSMT 60 ngày, XSMT 90 ngày, XSMT 100 ngày  hãy chọn sang tab “ XSMT 30 ngày ” để xem toàn bộ thống kê 30 ngày liên tiếp của xổ số truyền thống miền Trung.

Bảng thống kê kết quả XSMT 30 ngày được chúng tôi cập nhật liên tục, sớm nhất và chính xác nhất sau mỗi buổi quay số. Anh em hãy truy cập vào chuyên trang DUDOANXS.ORG thường xuyên để có thể tra cứu bảng thống kê xổ số miền Trung chi tiết và nhận được thêm các cặp số đẹp, loto VIP miền Trung được chúng tôi chia sẻ nữa nhé.

backtop