XSMT 30 ngày - Bảng thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 22/07/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 73 39
G.Bảy 524 927
G.Sáu 0994 1791 7471 5645 1106 2185
G.Năm 1239 6258
G.Tư 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937
G.Ba 26585 32733 14783 28095
G.Nhì 28994 89767
G.Nhất 92990 05382
Đ.Biệt 531363 651413
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 22/07/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   2 6
1   3 3
2 4 6 7
3 0 1 3 9 4 7 9
4   5 6
5 7 1 8
6 3 6 8 7
7 1 3  
8 5 2 3 5
9 0 1 4 4 5 0 5

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 21/07/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 90 71 42
G.Bảy 284 100 279
G.Sáu 7673 0779 6808 3232 7272 4977 7224 4469 4986
G.Năm 7230 9874 2657
G.Tư 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895
G.Ba 15542 05979 62488 17171 22501 58654
G.Nhì 15282 14248 57825
G.Nhất 75397 51498 42203
Đ.Biệt 465951 665774 031897
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 21/07/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 0 7 1 3 4
1   8 8
2 3 9 4 5
3 0 2 9  
4 2 8 2
5 1 2 9 4 7
6   4 6 9
7 3 9 9 1 1 2 4 4 7 9 9
8 2 2 4 7 8 2 6
9 0 1 3 7 9 8 5 7 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 20/07/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 71 14 85
G.Bảy 071 492 492
G.Sáu 3609 5552 6554 2191 2441 5262 2032 3264 5342
G.Năm 6304 9182 3815
G.Tư 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548
G.Ba 00913 63270 91889 70527 41535 78929
G.Nhì 50195 22717 28803
G.Nhất 48827 02722 66088
Đ.Biệt 008960 973360 341755
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 20/07/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 9 9 3 8
1 3 4 7 5 9
2 7 7 9 2 7 9
3   0 2 4 5
4 2 3 1 3 2 8
5 2 4 2 2 5 6 5
6 0 4 6 9 0 2 4 6
7 0 1 1   4
8   2 9 5 6 8
9 5 1 2 2

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 19/07/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 94 43
G.Bảy 721 340
G.Sáu 9165 0851 5395 6765 8475 9388
G.Năm 0714 5961
G.Tư 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285
G.Ba 92509 84470 91439 92974
G.Nhì 05834 28579
G.Nhất 81530 55353
Đ.Biệt 829851 690254
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 19/07/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 9 4
1 0 4  
2 1  
3 0 4 9
4   0 3 5
5 1 1 9 3 4
6 0 0 5 1 5 9
7 0 7 4 5 9
8 6 5 8 8
9 4 5 0 0

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 18/07/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 68 48 68
G.Bảy 756 742 211
G.Sáu 7841 2695 2573 8590 7705 6803 0487 8575 2465
G.Năm 1313 5790 7941
G.Tư 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83525 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808
G.Ba 31128 28989 56921 89637 08515 40700
G.Nhì 18818 80813 00450
G.Nhất 41916 53631 47846
Đ.Biệt 908085 725785 158005
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 18/07/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0   3 5 0 5 6 8
1 3 6 8 3 1 5
2 6 8 1 1 5  
3 3 1 7 2
4 1 3 2 8 0 1 6
5 6   0
6 1 6 8 5 9 3 4 5 7 8
7 3 3 1 5
8 5 9 0 5 9 7
9 5 6 0 0  

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 17/07/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 98 99
G.Bảy 395 874
G.Sáu 2062 7964 6373 1366 4107 2814
G.Năm 9233 9458
G.Tư 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952
G.Ba 13979 71713 41151 71519
G.Nhì 80627 99661
G.Nhất 00497 80251
Đ.Biệt 074387 110541
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 17/07/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 0 7
1 3 4 9
2 7 9 3
3 3 5 0 8
4   1
5   1 1 2 8
6 2 4 1 6 9
7 1 3 9 4
8 4 7  
9 5 7 8 8 9 4 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 16/07/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 29 04
G.Bảy 508 892
G.Sáu 5516 0257 9777 6515 4541 3401
G.Năm 3425 8147
G.Tư 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734
G.Ba 60411 06461 84806 14074
G.Nhì 20020 23669
G.Nhất 29186 57179
Đ.Biệt 290395 868876
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 16/07/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 0 4 8 1 4 6
1 1 1 6 5
2 0 5 9 3
3 7 2 4
4   1 3 7
5 7  
6 1 6 8 9
7 7 9 4 6 9
8 3 6  
9 5 2 3 8

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 15/07/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 19 21
G.Bảy 948 523
G.Sáu 5798 0130 5336 8920 0048 4221
G.Năm 0196 8638
G.Tư 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997
G.Ba 69648 67850 87857 34155
G.Nhì 36608 75739
G.Nhất 37999 89510
Đ.Biệt 106477 979599
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 15/07/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8 7
1 9 0 0
2 9 0 1 1 1 3
3 0 5 6 8 9
4 1 8 8 8
5 0 5 5 7 8
6    
7 7 8
8 0  
9 6 7 7 8 9 6 7 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 14/07/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 11 08 08
G.Bảy 253 286 602
G.Sáu 8861 0103 7238 4483 2419 4208 7234 7432 7916
G.Năm 2155 1794 9251
G.Tư 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075
G.Ba 15516 27197 06015 72018 11131 61001
G.Nhì 08096 44559 18918
G.Nhất 83216 48632 39854
Đ.Biệt 530557 017421 726892
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 14/07/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 8 8 1 2 3 8
1 1 1 6 6 5 8 9 6 8
2   1 9  
3 8 1 2 2 9 1 2 4 6
4 1 3 4  
5 3 5 7 9 9 1 4
6 1 8 1 9
7 2   5
8   3 6 3
9 0 2 6 7 0 4 2 3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 13/07/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 52 52 99
G.Bảy 666 772 690
G.Sáu 4156 6529 6499 7279 6993 1875 7212 3978 4643
G.Năm 5068 0974 6067
G.Tư 11946 49760 87866 57138 67038 30082 39063 16374 63501 95354 43214 16309 32200 57086 14702 53512 11158 32596 98825 77863 50958
G.Ba 83579 88491 55820 18087 39698 26885
G.Nhì 60366 30856 54699
G.Nhất 68817 56962 55872
Đ.Biệt 484038 654542 892548
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 13/07/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   0 1 9 2
1 7 4 2 2
2 9 0 5
3 8 8 8    
4 6 2 3 8
5 2 6 2 4 6 8 8
6 0 3 6 6 6 8 2 3 7
7 9 2 4 4 5 9 2 8
8 2 6 7 5
9 1 9 3 0 6 8 9 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 12/07/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 67 73
G.Bảy 703 890
G.Sáu 3852 6758 6704 8743 0554 2494
G.Năm 4526 4928
G.Tư 90425 20282 20690 36481 64005 22689 97102 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086
G.Ba 33341 71175 31684 12795
G.Nhì 12855 47903
G.Nhất 20450 58523
Đ.Biệt 622589 958925
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 12/07/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 3 4 5 3 5
1    
2 5 6 3 5 8
3    
4 1 3
5 0 2 5 8 0 4
6 7  
7 5 3 7
8 1 2 9 9 4 5 5 6
9 0 0 2 4 5

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 11/07/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 03 97 92
G.Bảy 865 147 026
G.Sáu 6439 5926 1088 3524 2588 1322 4941 7304 9950
G.Năm 0548 3157 8033
G.Tư 53705 29150 39931 91609 25097 06601 84199 05676 01056 98298 53077 58186 47030 89736 97543 97160 39984 65523 43871 89400 25537
G.Ba 73536 11081 03357 74353 73985 86652
G.Nhì 95895 29324 38408
G.Nhất 50561 01672 59119
Đ.Biệt 402055 514214 698911
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 11/07/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 3 5 9   0 4 8
1   4 1 9
2 6 2 4 4 3 6
3 1 6 9 0 6 3 7
4 8 7 1 3
5 0 5 3 6 7 7 0 2
6 1 5   0
7   2 6 7 1
8 1 8 6 8 4 5
9 5 7 9 7 8 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 10/07/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 26 87
G.Bảy 738 459
G.Sáu 4241 1194 2134 2091 7679 0499
G.Năm 5273 2050
G.Tư 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050
G.Ba 08893 36465 97922 46713
G.Nhì 65235 30061
G.Nhất 61105 00830
Đ.Biệt 473146 138382
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 10/07/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5  
1 5 3 3
2 6 2
3 4 4 5 7 8 0
4 1 6 1 3
5   0 0 1 5 9
6 5 1
7 3 6 6 9
8 9 2 7 7
9 3 4 5 1 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 09/07/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 09 80
G.Bảy 044 382
G.Sáu 0745 2440 2107 7961 4887 2577
G.Năm 5378 1204
G.Tư 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552
G.Ba 67820 53248 30059 25682
G.Nhì 03619 61698
G.Nhất 35937 21519
Đ.Biệt 383140 557763
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 09/07/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4 5 7 9 2 4
1 3 9 9
2 0  
3 7 2
4 0 0 4 5 8  
5   2 9
6   1 3
7 0 6 8 1 3 7
8 3 8 0 2 2 6 7
9   8 8

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 08/07/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 35 11
G.Bảy 926 714
G.Sáu 2327 0145 9004 3558 7980 0854
G.Năm 2904 7128
G.Tư 83819 30637 86886 53049 98806 07856 82084 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805
G.Ba 72094 14854 21643 19676
G.Nhì 82183 77483
G.Nhất 91387 10538
Đ.Biệt 174608 778965
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 08/07/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 4 6 8 0 5
1 9 1 4
2 6 7 5 6 8
3 5 7 8
4 5 9 3
5 4 6 4 8
6   5
7   6
8 3 4 6 7 0 2 3
9 4 5 7

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 07/07/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 36 57 65
G.Bảy 555 883 116
G.Sáu 9658 9658 3767 2307 9698 5041 4062 4681 7162
G.Năm 7606 7862 4969
G.Tư 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045
G.Ba 00148 00640 37914 86546 90278 79977
G.Nhì 33377 99190 69394
G.Nhất 44544 17770 67759
Đ.Biệt 268289 649329 188588
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 07/07/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 6 7 0 3
1   4 6
2 0 9  
3 6 5 9
4 0 4 8 1 6 6 5
5 5 6 8 8 8 1 5 7 9
6 2 7 2 5 7 2 2 5 9 9
7 7 0 9 2 7 8
8 1 9 3 1 8
9 6 0 8 4 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 06/07/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 37 05 88
G.Bảy 278 783 526
G.Sáu 3741 2865 8816 6160 5084 3285 9359 0840 7289
G.Năm 8461 7173 4859
G.Tư 17388 82744 65812 85329 73666 27771 02781 26876 85257 08143 83726 44835 28011 76552 84112 92349 37828 21846 93114 73993 43927
G.Ba 77615 77331 02796 59332 28667 77568
G.Nhì 83564 16990 54081
G.Nhất 56259 43500 79703
Đ.Biệt 232916 421628 101248
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 06/07/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   0 5 3
1 2 5 6 6 1 2 4
2 9 6 8 6 7 8
3 1 7 2 5  
4 1 4 3 0 6 8 9
5 9 2 7 9 9
6 1 4 5 6 0 7 8
7 1 8 3 6  
8 1 8 3 4 5 1 8 9
9   0 6 3

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 05/07/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 73 32
G.Bảy 561 396
G.Sáu 1687 5872 6531 0934 6010 1871
G.Năm 4588 0486
G.Tư 89517 51650 46354 27761 04102 77346 90951 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944
G.Ba 68843 57494 29031 58904
G.Nhì 46542 86794
G.Nhất 72622 96627
Đ.Biệt 022294 926307
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 05/07/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 4 7
1 7 0 1 1
2 2 7
3 1 1 2 4
4 2 3 6 4 5
5 0 1 4  
6 1 1  
7 2 3 1 4
8 7 8 4 6
9 4 4 4 5 6

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 04/07/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 62 50 03
G.Bảy 321 878 217
G.Sáu 6824 8142 3205 1234 7611 1875 9199 8789 1054
G.Năm 9575 8764 3598
G.Tư 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649
G.Ba 52263 16516 36184 48839 10711 11277
G.Nhì 70678 34556 56877
G.Nhất 96621 02291 82343
Đ.Biệt 563819 667402 326890
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 04/07/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 5 2 4 7 3
1 6 7 8 9 1 1 5 7
2 1 1 4 2 2  
3   4 9  
4 2 8 0 3 8 9
5 2 5 0 4 6 8 3 4 9
6 2 3 4 6
7 5 8 5 8 5 7 7
8 1 4 9
9   1 0 8 9

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 03/07/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 21 94
G.Bảy 306 734
G.Sáu 2726 4775 9684 2790 6319 7714
G.Năm 8459 1064
G.Tư 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502
G.Ba 65063 98305 83558 69857
G.Nhì 58413 22575
G.Nhất 10122 75174
Đ.Biệt 300596 817339
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 03/07/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 6 2
1 1 3 4 9
2 1 2 4 6  
3 1 2 4 9
4 6 0
5 9 1 7 8 8
6 3 0 4 4
7 3 5 4 5 7
8 3 4  
9 6 0 4

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 02/07/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 53 19
G.Bảy 316 200
G.Sáu 3310 2655 0782 4727 1997 7548
G.Năm 7108 7219
G.Tư 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901
G.Ba 23685 64045 95202 74127
G.Nhì 67211 32732
G.Nhất 76520 87343
Đ.Biệt 945687 685646
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 02/07/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4 6 8 9 0 1 2 9
1 0 1 6 0 9 9
2 0 2 3 7 7
3   2 9
4 4 5 3 3 6 8
5 0 3 5  
6    
7    
8 2 5 7 2 4
9   7

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 01/07/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 03 19
G.Bảy 667 375
G.Sáu 1588 9027 1796 8007 5668 8187
G.Năm 0079 6078
G.Tư 47096 85531 53962 04237 70845 58895 16173 89888 49599 10534 28082 09494 21404 97610
G.Ba 28038 07489 65787 28256
G.Nhì 81438 77016
G.Nhất 33060 13262
Đ.Biệt 881691 459623
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 01/07/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4 7
1   0 6 9
2 7 3
3 1 7 8 8 4
4 5  
5   6
6 0 2 7 2 8
7 3 9 5 8
8 8 9 2 7 7 8
9 1 5 6 6 4 9

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 30/06/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 37 44 49
G.Bảy 820 436 793
G.Sáu 7392 8453 4011 0772 5164 2182 4663 6341 8130
G.Năm 3092 5070 9140
G.Tư 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 01960 56237 89585 58300 46813 84751 03903
G.Ba 04775 98633 06779 36570 29501 62083
G.Nhì 63237 95143 95701
G.Nhất 65734 30608 89490
Đ.Biệt 204068 373746 679901
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 30/06/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0 8 0 1 1 1 3
1 1 9   3
2 0    
3 3 4 7 7 6 0 7
4 2 5 3 4 6 0 1 9
5 3 2 2 1
6 0 5 7 8 3 4 0 3
7 5 0 0 2 9  
8   2 2 3 5
9 2 2 2 6 6 0 3

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT ngày 29/06/2024

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.Tám 54 55 09
G.Bảy 408 751 845
G.Sáu 8408 0881 4268 7490 3083 5318 9048 0519 8074
G.Năm 8377 9869 9543
G.Tư 90065 70518 33669 71781 70351 79384 07086 14249 72603 77861 52311 16406 77002 90078 47972 23132 64426 87165 75075 49497 12929
G.Ba 22324 21487 56596 53878 84107 36160
G.Nhì 17135 89319 79028
G.Nhất 84832 28638 12150
Đ.Biệt 152866 408691 064994
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 29/06/2024
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8 8 2 3 6 7 9
1 8 1 8 9 9
2 4   6 8 9
3 2 5 8 2
4   9 3 5 8
5 1 4 1 5 0
6 5 6 8 9 1 9 0 5
7 7 8 8 2 4 5
8 1 1 4 6 7 3  
9   0 1 6 4 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 28/06/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 51 99
G.Bảy 639 036
G.Sáu 2611 3168 0981 7567 4759 4767
G.Năm 7189 0735
G.Tư 37383 70288 06859 12798 47088 46921 44922 42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143
G.Ba 64515 15997 54401 81072
G.Nhì 67958 66698
G.Nhất 11653 24366
Đ.Biệt 866075 805487
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 28/06/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0   1
1 1 5 0 1
2 1 2 5
3 9 5 6
4   3 6 7
5 1 3 8 9 9
6 8 6 7 7
7 5 2
8 1 3 8 8 9 1 7
9 7 8 8 9

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT ngày 27/06/2024

Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.Tám 05 29 82
G.Bảy 351 734 323
G.Sáu 6466 5326 5636 3748 3150 4122 2163 5654 7881
G.Năm 7674 0602 6222
G.Tư 97691 24974 96647 65120 56808 52423 49927 45816 67125 46049 73707 35197 78720 59869 58123 09689 65297 30411 22156 37750 88537
G.Ba 36172 33265 07218 39079 62136 30176
G.Nhì 78029 89301 92053
G.Nhất 65543 40800 15391
Đ.Biệt 660713 983989 641417
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 27/06/2024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 8 0 1 2 7  
1 3 6 8 1 7
2 0 3 6 7 9 0 2 5 9 2 3 3
3 6 4 6 7
4 3 7 8 9  
5 1 0 0 3 4 6
6 5 6 9 3
7 2 4 4 9 6
8   9 1 2 9
9 1 7 1 7

KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT ngày 26/06/2024

Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G.Tám 25 82
G.Bảy 233 637
G.Sáu 0358 0972 1455 6805 6923 9615
G.Năm 1284 4552
G.Tư 84922 31546 89836 87355 54897 93146 89992 07750 78394 40622 31117 74241 16041 27025
G.Ba 70467 47672 81003 07558
G.Nhì 62399 60512
G.Nhất 46460 62572
Đ.Biệt 855306 560700
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 26/06/2024
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 0 3 5
1   2 5 7
2 2 5 2 3 5
3 3 6 7
4 6 6 1 1
5 5 5 8 0 2 8
6 0 7  
7 2 2 2
8 4 2
9 2 7 9 4

XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT ngày 25/06/2024

Giải DakLak Quảng Nam
G.Tám 42 65
G.Bảy 765 866
G.Sáu 3965 2269 5185 8847 2591 2773
G.Năm 3475 7687
G.Tư 92075 58925 83185 39967 39793 76813 64375 30388 37152 13144 75752 85768 25306 73585
G.Ba 12093 86431 56632 91797
G.Nhì 55680 11830
G.Nhất 53608 36540
Đ.Biệt 019687 555714
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 25/06/2024
Đầu DakLak Quảng Nam
0 8 6
1 3 4
2 5  
3 1 0 2
4 2 0 4 7
5   2 2
6 5 5 7 9 5 6 8
7 5 5 5 3
8 0 5 5 7 5 7 8
9 3 3 1 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 24/06/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 80 04
G.Bảy 778 665
G.Sáu 6660 8003 1648 6037 1930 8620
G.Năm 1909 7000
G.Tư 51116 67617 95355 55142 40621 73279 17097 52905 98639 96674 53911 33094 20402 84154
G.Ba 22649 62947 75836 73803
G.Nhì 82558 33681
G.Nhất 12708 17380
Đ.Biệt 093379 442394
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 24/06/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 8 9 0 2 3 4 5
1 6 7 1
2 1 0
3   0 6 7 9
4 2 7 8 9  
5 5 8 4
6 0 5
7 8 9 9 4
8 0 0 1
9 7 4 4

SXMT - Kết quả Sổ Xố Miền Trung Hôm Qua

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT ngày 23/06/2024

Giải Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G.Tám 48 16 97
G.Bảy 861 134 615
G.Sáu 5364 4922 7534 3832 7772 5312 6005 3771 8104
G.Năm 1688 8646 7066
G.Tư 43079 74695 68343 40928 85151 01364 11342 19715 17800 68563 37186 11290 46575 70531 90344 26598 87213 50591 17020 50922 43025
G.Ba 93424 81808 81995 85677 67768 76144
G.Nhì 53703 71362 24257
G.Nhất 31961 80664 81206
Đ.Biệt 019015 515771 670765
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 23/06/2024
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 8 0 4 5 6
1 5 2 5 6 3 5
2 2 4 8   0 2 5
3 4 1 2 4  
4 2 3 8 6 4 4
5 1   7
6 1 1 4 4 2 3 4 5 6 8
7 9 1 2 5 7 1
8 8 6  
9 5 0 5 1 7 8

XSMT 30 ngày – KQXSMT 30 – Kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất – DUDOANXS.ORG

KQXSMT 30 ngày – XSMT 30 ngày – Xổ Số MT 30 ngày – Thống kê kết quả xổ số hôm nay miền Trung 30 ngày gần đây CHÍNH XÁC. Giúp người chơi có được những dữ liệu chuẩn xác khi nhận định hôm nay xổ số miền Trung đánh con gì?

Bảng thống kê KQXS MT 30 ngày đầy đủ và hữu ích giúp người chơi có thể tìm kiếm những điểm chung và phát hiện ra quy luật quay ngay trong bảng tổng hợp xổ số miền Trung trong 30 ngày gần nhất. Ngoài ra bạn còn có thể xem thêm các bộ số đẹp, VIP, có độ tin cậy cao hoàn toàn miễn phí của đài XSMT tại đây nhé.

XSMT 30 ngày - Bảng thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày

Hướng dẫn cách xem thống kê XSMT 30 ngày gần đây

Bước 1: Truy cập vào chuyên trang https://dudoanxs.org/

Bước 2: Tại mục ” Sổ kết quả ” , bạn Click vào mục ” XSMT ” trên thanh công cụ Menu.

Bước 3: Lúc này có 4 tab hiện ra đó là XSMT 30 ngày, XSMT 60 ngày, XSMT 90 ngày, XSMT 100 ngày  hãy chọn sang tab “ XSMT 30 ngày ” để xem toàn bộ thống kê 30 ngày liên tiếp của xổ số truyền thống miền Trung.

Bảng thống kê kết quả XSMT 30 ngày được chúng tôi cập nhật liên tục, sớm nhất và chính xác nhất sau mỗi buổi quay số. Anh em hãy truy cập vào chuyên trang DUDOANXS.ORG thường xuyên để có thể tra cứu bảng thống kê xổ số miền Trung chi tiết và nhận được thêm các cặp số đẹp, loto VIP miền Trung được chúng tôi chia sẻ nữa nhé.

backtop