XSTTH - KQXSTTH - Xổ số ThừaThiênHuế - Bảng kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 04/03/2024

G.Tám

06

G.Bảy

139

G.Sáu

4896

7609

1155

G.Năm

6960

G.Tư

15888

37959

33596

74237

55660

13144

83344

G.Ba

50161

59565

G.Nhì

50009

G.Nhất

97969

Đ.Biệt

851389

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 04/03/2024
Đầu Lô tô
0 9 9
1  
2  
3 7 9
4 4 4
5 5 9
6 0 0 1 5 9
7  
8 8 9
9 6 6
Lô tô Đuôi
6 6 0
6 1
  2
  3
4 4 4
5 6 5
9 9 6
3 7
8 8
0 0 3 5 6 8 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 03/03/2024

G.Tám

82

G.Bảy

237

G.Sáu

0483

9871

6147

G.Năm

1975

G.Tư

36146

86602

87012

57444

88707

12300

65044

G.Ba

12539

15012

G.Nhì

60208

G.Nhất

00400

Đ.Biệt

634594

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 03/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 0 2 7 8
1 2 2
2  
3 7 9
4 4 4 6 7
5  
6  
7 1 5
8 3
9 4
Lô tô Đuôi
0 0 0
7 1
0 1 1 2
8 3
4 4 9 4
7 5
4 6
0 3 4 7
0 8
3 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 26/02/2024

G.Tám

12

G.Bảy

449

G.Sáu

0862

9127

9664

G.Năm

1789

G.Tư

53894

43397

48164

89261

96273

63789

60489

G.Ba

79177

80434

G.Nhì

07513

G.Nhất

67090

Đ.Biệt

415322

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 26/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3
2 2 7
3 4
4 9
5  
6 1 2 4 4
7 3 7
8 9 9 9
9 0 4 7
Lô tô Đuôi
9 0
6 1
2 6 2
1 7 3
3 6 6 9 4
  5
  6
2 7 9 7
  8
4 8 8 8 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 25/02/2024

G.Tám

47

G.Bảy

591

G.Sáu

1583

9440

0479

G.Năm

2202

G.Tư

36051

60029

97365

08577

12078

80876

27702

G.Ba

32391

23793

G.Nhì

52834

G.Nhất

58167

Đ.Biệt

276110

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 25/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 2
1 0
2 9
3 4
4 0
5 1
6 5 7
7 6 7 8 9
8 3
9 1 1 3
Lô tô Đuôi
1 4 0
5 9 9 1
0 0 2
8 9 3
3 4
6 5
7 6
6 7 7
7 8
2 7 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 19/02/2024

G.Tám

79

G.Bảy

782

G.Sáu

0573

0600

6416

G.Năm

2103

G.Tư

92273

59958

38512

07162

31345

50028

61058

G.Ba

10627

65529

G.Nhì

53755

G.Nhất

94149

Đ.Biệt

672720

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 19/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 3
1 2 6
2 0 7 8 9
3  
4 5 9
5 5 8 8
6 2
7 3 3
8 2
9  
Lô tô Đuôi
0 2 0
  1
1 6 8 2
0 7 7 3
  4
4 5 5
1 6
2 7
2 5 5 8
2 4 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 18/02/2024

G.Tám

16

G.Bảy

989

G.Sáu

1190

4623

5051

G.Năm

2191

G.Tư

79916

65005

34182

86887

57331

32402

04054

G.Ba

33731

46617

G.Nhì

43843

G.Nhất

70109

Đ.Biệt

595802

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 18/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 2 5 9
1 6 7
2 3
3 1 1
4 3
5 1 4
6  
7  
8 2 7 9
9 0 1
Lô tô Đuôi
9 0
3 3 5 9 1
0 0 8 2
2 4 3
5 4
0 5
1 6
1 8 7
  8
0 8 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 12/02/2024

G.Tám

81

G.Bảy

367

G.Sáu

5234

2927

4245

G.Năm

6322

G.Tư

93888

66172

00748

30528

56418

07040

97579

G.Ba

66309

12478

G.Nhì

48581

G.Nhất

78865

Đ.Biệt

496750

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 12/02/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 8
2 2 7 8
3 4
4 0 5 8
5 0
6 5 7
7 2 8 9
8 1 8
9  
Lô tô Đuôi
4 5 0
8 1
2 7 2
  3
3 4
4 6 5
  6
2 6 7
1 2 4 7 8 8
0 7 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 11/02/2024

G.Tám

50

G.Bảy

856

G.Sáu

1177

0465

6468

G.Năm

0071

G.Tư

10499

32002

66165

74819

75820

08156

07102

G.Ba

26275

99259

G.Nhì

15286

G.Nhất

19753

Đ.Biệt

615244

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 11/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 2
1 9
2 0
3  
4 4
5 3 6 6 9
6 5 5 8
7 1 5 7
8 6
9 9
Lô tô Đuôi
2 0
7 1
0 0 2
5 3
4 4
6 6 7 5
5 5 8 6
7 7
6 8
1 5 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 05/02/2024

G.Tám

41

G.Bảy

712

G.Sáu

8362

2444

4714

G.Năm

8988

G.Tư

77180

69733

44417

22375

65888

83133

01569

G.Ba

77192

66909

G.Nhì

57227

G.Nhất

89282

Đ.Biệt

691996

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 05/02/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 2 4 7
2 7
3 3 3
4 4
5  
6 2 9
7 5
8 0 2 8 8
9 2 6
Lô tô Đuôi
8 0
  1
1 6 8 9 2
3 3 3
1 4 4
7 5
9 6
1 2 7
8 8 8
0 6 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 04/02/2024

G.Tám

97

G.Bảy

040

G.Sáu

3236

1848

4997

G.Năm

3003

G.Tư

57301

01628

06475

89464

72929

66394

03314

G.Ba

79132

43788

G.Nhì

23003

G.Nhất

40535

Đ.Biệt

998266

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 04/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 3 3
1 4
2 8 9
3 2 5 6
4 0 8
5  
6 4 6
7 5
8 8
9 4 7
Lô tô Đuôi
4 0
0 1
3 2
0 0 3
1 6 9 4
3 7 5
3 6 6
9 7
2 4 8 8
2 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 29/01/2024

G.Tám

63

G.Bảy

122

G.Sáu

8443

5467

3221

G.Năm

4606

G.Tư

29816

14769

14100

22165

27379

11789

84398

G.Ba

05581

69632

G.Nhì

00804

G.Nhất

45302

Đ.Biệt

651237

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 29/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 2 4 6
1 6
2 1 2
3 2 7
4 3
5  
6 5 7 9
7 9
8 1 9
9 8
Lô tô Đuôi
0 0
2 8 1
0 2 3 2
4 3
0 4
6 5
0 1 6
3 6 7
9 8
6 7 8 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 28/01/2024

G.Tám

70

G.Bảy

796

G.Sáu

8835

8488

2519

G.Năm

6453

G.Tư

65545

76126

82501

48441

05294

88845

84566

G.Ba

51493

11336

G.Nhì

37211

G.Nhất

01917

Đ.Biệt

085111

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 28/01/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 1 1 7 9
2 6
3 5 6
4 1 5 5
5 3
6 6
7  
8 8
9 3 4 6
Lô tô Đuôi
  0
0 1 1 4 1
  2
5 9 3
9 4
3 4 4 5
2 3 6 9 6
1 7
8 8
1 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 22/01/2024

G.Tám

92

G.Bảy

687

G.Sáu

3304

7022

7116

G.Năm

9835

G.Tư

43566

87260

52024

11688

28680

18140

48780

G.Ba

96687

45239

G.Nhì

43971

G.Nhất

63739

Đ.Biệt

141768

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 22/01/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 6
2 2 4
3 5 9 9
4 0
5  
6 0 6 8
7 1
8 0 0 7 7 8
9  
Lô tô Đuôi
4 6 8 8 0
7 1
2 2
  3
0 2 4
3 5
1 6 6
8 8 7
6 8 8
3 3 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 21/01/2024

G.Tám

34

G.Bảy

103

G.Sáu

3876

5459

3470

G.Năm

4829

G.Tư

66064

23810

75689

31976

04900

53865

68724

G.Ba

61190

56504

G.Nhì

64169

G.Nhất

97755

Đ.Biệt

081510

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 21/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 3 4
1 0 0
2 4 9
3  
4  
5 5 9
6 4 5 9
7 0 6 6
8 9
9 0
Lô tô Đuôi
0 1 1 7 9 0
  1
  2
0 3
0 2 6 4
5 6 5
7 7 6
  7
  8
2 5 6 8 9
XSTTH - KQXSTTH- Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS ThừaThiênHuế cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSTTH - KQXSTTH - Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài ThừaThiênHuế (XSMN TTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số ThừaThiênHuế ở kênh nào

- Kết quả xổ số ThừaThiênHuế được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop