XSDN - KQXSDN - Xổ số Đồng Nai - Bảng kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 17/07/2024

G.Tám

51

G.Bảy

044

G.Sáu

8436

7114

5108

G.Năm

1914

G.Tư

23596

67867

95783

85420

67783

91737

95399

G.Ba

21715

63187

G.Nhì

44887

G.Nhất

17978

Đ.Biệt

153597

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 17/07/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 4 4 5
2 0
3 6 7
4 4
5  
6 7
7 8
8 3 3 7 7
9 6 7 9
Lô tô Đuôi
2 0
  1
  2
8 8 3
1 1 4 4
1 5
3 9 6
3 6 8 8 9 7
0 7 8
9 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 10/07/2024

G.Tám

53

G.Bảy

577

G.Sáu

3742

8857

5763

G.Năm

1461

G.Tư

69462

78806

40799

26897

64067

52385

18019

G.Ba

56745

93148

G.Nhì

07897

G.Nhất

96763

Đ.Biệt

513322

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 10/07/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 9
2 2
3  
4 2 5 8
5 7
6 1 2 3 3 7
7 7
8 5
9 7 7 9
Lô tô Đuôi
  0
6 1
2 4 6 2
6 6 3
  4
4 8 5
0 6
5 6 7 9 9 7
4 8
1 9 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 03/07/2024

G.Tám

42

G.Bảy

779

G.Sáu

5483

5530

5890

G.Năm

6509

G.Tư

87360

96062

69931

77537

57258

62464

84152

G.Ba

65991

78096

G.Nhì

50012

G.Nhất

82904

Đ.Biệt

408403

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 03/07/2024
Đầu Lô tô
0 3 4 9
1 2
2  
3 0 1 7
4  
5 2 8
6 0 2 4
7 9
8 3
9 0 1 6
Lô tô Đuôi
3 6 9 0
3 9 1
1 5 6 2
0 8 3
0 6 4
  5
9 6
3 7
5 8
0 7 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 26/06/2024

G.Tám

25

G.Bảy

367

G.Sáu

6135

7195

5626

G.Năm

8855

G.Tư

07434

71398

66661

16482

85348

95559

68850

G.Ba

31956

12549

G.Nhì

73761

G.Nhất

74664

Đ.Biệt

439496

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 26/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 6
3 4 5
4 8 9
5 0 5 6 9
6 1 1 4 7
7  
8 2
9 5 6 8
Lô tô Đuôi
5 0
6 6 1
8 2
  3
3 6 4
3 5 9 5
2 5 9 6
6 7
4 9 8
4 5 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 19/06/2024

G.Tám

85

G.Bảy

323

G.Sáu

1885

9990

8274

G.Năm

8189

G.Tư

26108

08267

23635

68446

62069

65442

95851

G.Ba

03801

30398

G.Nhì

39429

G.Nhất

25434

Đ.Biệt

925862

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 19/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 8
1  
2 3 9
3 4 5
4 2 6
5 1
6 2 7 9
7 4
8 5 9
9 0 8
Lô tô Đuôi
9 0
0 5 1
4 6 2
2 3
3 7 4
3 8 5
4 6
6 7
0 9 8
2 6 8 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 12/06/2024

G.Tám

68

G.Bảy

228

G.Sáu

8683

0771

7776

G.Năm

2992

G.Tư

71974

26549

79562

17601

67739

20463

70302

G.Ba

95704

44657

G.Nhì

21096

G.Nhất

65383

Đ.Biệt

369574

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 12/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 2 4
1  
2 8
3 9
4 9
5 7
6 2 3
7 1 4 4 6
8 3 3
9 2 6
Lô tô Đuôi
  0
0 7 1
0 6 9 2
6 8 8 3
0 7 7 4
  5
7 9 6
5 7
2 8
3 4 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 05/06/2024

G.Tám

92

G.Bảy

715

G.Sáu

7865

7422

2840

G.Năm

1176

G.Tư

93490

51445

88779

77939

65061

70625

43545

G.Ba

82366

57977

G.Nhì

06534

G.Nhất

07141

Đ.Biệt

445102

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 05/06/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 5
2 2 5
3 4 9
4 0 1 5 5
5  
6 1 5 6
7 6 7 9
8  
9 0
Lô tô Đuôi
4 9 0
4 6 1
0 2 2
  3
3 4
1 2 4 4 6 5
6 7 6
7 7
  8
3 7 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 29/05/2024

G.Tám

83

G.Bảy

120

G.Sáu

4970

8282

2144

G.Năm

2654

G.Tư

30137

98011

14218

67980

09411

94350

63401

G.Ba

81439

50275

G.Nhì

66822

G.Nhất

54024

Đ.Biệt

570453

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 29/05/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 1 1 8
2 0 2 4
3 7 9
4 4
5 0 3 4
6  
7 0 5
8 0 2
9  
Lô tô Đuôi
2 5 7 8 0
0 1 1 1
2 8 2
5 3
2 4 5 4
7 5
  6
3 7
1 8
3 9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 22/05/2024

G.Tám

87

G.Bảy

485

G.Sáu

8747

7914

8262

G.Năm

8708

G.Tư

34223

09028

36396

06217

58174

64798

38390

G.Ba

62083

62916

G.Nhì

50849

G.Nhất

83031

Đ.Biệt

449809

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 22/05/2024
Đầu Lô tô
0 8 9
1 4 6 7
2 3 8
3 1
4 7 9
5  
6 2
7 4
8 3 5
9 0 6 8
Lô tô Đuôi
9 0
3 1
6 2
2 8 3
1 7 4
8 5
1 9 6
1 4 7
0 2 9 8
0 4 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 15/05/2024

G.Tám

78

G.Bảy

118

G.Sáu

2614

3598

7416

G.Năm

9637

G.Tư

65762

85019

00929

55053

94966

44430

49395

G.Ba

35197

41093

G.Nhì

15700

G.Nhất

97565

Đ.Biệt

098850

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 15/05/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 4 6 8 9
2 9
3 0 7
4  
5 0 3
6 2 5 6
7  
8  
9 3 5 7 8
Lô tô Đuôi
0 3 5 0
  1
6 2
5 9 3
1 4
6 9 5
1 6 6
3 9 7
1 9 8
1 2 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 08/05/2024

G.Tám

98

G.Bảy

766

G.Sáu

8332

7567

2228

G.Năm

0763

G.Tư

60588

37832

98213

80491

59501

07794

08164

G.Ba

03177

96697

G.Nhì

31168

G.Nhất

09893

Đ.Biệt

930917

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 08/05/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 3 7
2 8
3 2 2
4  
5  
6 3 4 6 7 8
7 7
8 8
9 1 3 4 7
Lô tô Đuôi
  0
0 9 1
3 3 2
1 6 9 3
6 9 4
  5
6 6
1 6 7 9 7
2 6 8 8
  9

SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai

XSDN ngày 01/05/2024

G.Tám

82

G.Bảy

655

G.Sáu

1810

6897

1694

G.Năm

5403

G.Tư

86526

65789

04566

91486

89193

89850

32755

G.Ba

07732

00551

G.Nhì

06375

G.Nhất

59000

Đ.Biệt

117281

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 01/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 3
1 0
2 6
3 2
4  
5 0 1 5 5
6 6
7 5
8 1 6 9
9 3 4 7
Lô tô Đuôi
0 1 5 0
5 8 1
3 2
0 9 3
9 4
5 5 7 5
2 6 8 6
9 7
  8
8 9

XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay

XSDN ngày 24/04/2024

G.Tám

11

G.Bảy

710

G.Sáu

3710

8154

0910

G.Năm

0493

G.Tư

55554

59629

03395

69068

51832

82346

64160

G.Ba

42657

45390

G.Nhì

72208

G.Nhất

37499

Đ.Biệt

159380

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 24/04/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 0 0 0
2 9
3 2
4 6
5 4 4 7
6 0 8
7  
8 0
9 0 3 5 9
Lô tô Đuôi
1 1 1 6 8 9 0
  1
3 2
9 3
5 5 4
9 5
4 6
5 7
0 6 8
2 9 9

KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai

XSDN ngày 17/04/2024

G.Tám

02

G.Bảy

740

G.Sáu

3505

9927

1632

G.Năm

8031

G.Tư

76918

51601

26010

38853

30389

04881

85544

G.Ba

67229

66894

G.Nhì

19518

G.Nhất

99898

Đ.Biệt

461037

Bảng Loto xổ số Đồng Nai ngày 17/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 5
1 0 8 8
2 7 9
3 1 2 7
4 0 4
5 3
6  
7  
8 1 9
9 4 8
Lô tô Đuôi
1 4 0
0 3 8 1
3 2
5 3
4 9 4
0 5
  6
2 3 7
1 1 9 8
2 8 9
XSDN - KQXSDN- Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Đồng Nai cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDN mở thưởng các ngày trước đó.

XSDN - KQXSDN - Dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Nai (XSMN DN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Nai ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Nai được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Nai siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop