XSDT - KQXSDT - Xổ số Đồng Tháp - Bảng kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 04/03/2024

G.Tám

69

G.Bảy

937

G.Sáu

5337

7021

5601

G.Năm

8097

G.Tư

99487

27542

81655

14489

33056

86612

83040

G.Ba

65293

35227

G.Nhì

58030

G.Nhất

10253

Đ.Biệt

726934

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 04/03/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 2
2 1 7
3 0 4 7 7
4 0 2
5 3 5 6
6  
7  
8 7 9
9 3 7
Lô tô Đuôi
3 4 0
0 2 1
1 4 2
5 9 3
3 4
5 5
5 6
2 3 3 8 9 7
  8
8 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 26/02/2024

G.Tám

83

G.Bảy

649

G.Sáu

4724

0987

0326

G.Năm

7632

G.Tư

86713

70023

98294

36597

92267

98679

43406

G.Ba

06176

13490

G.Nhì

89129

G.Nhất

59582

Đ.Biệt

111134

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 26/02/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 3
2 3 4 6 9
3 2 4
4 9
5  
6 7
7 6 9
8 2 7
9 0 4 7
Lô tô Đuôi
9 0
  1
3 8 2
1 2 3
2 3 9 4
  5
0 2 7 6
6 8 9 7
  8
2 4 7 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 19/02/2024

G.Tám

92

G.Bảy

495

G.Sáu

8208

0098

8123

G.Năm

5263

G.Tư

22544

67114

30752

44123

02419

98098

22650

G.Ba

81168

12095

G.Nhì

87035

G.Nhất

26974

Đ.Biệt

361025

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 19/02/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 4 9
2 3 3 5
3 5
4 4
5 0 2
6 3 8
7 4
8  
9 5 5 8 8
Lô tô Đuôi
5 0
  1
5 2
2 2 6 3
1 4 7 4
2 3 9 9 5
  6
  7
0 6 9 9 8
1 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 12/02/2024

G.Tám

87

G.Bảy

948

G.Sáu

2774

5946

7270

G.Năm

9642

G.Tư

74624

56214

36980

39341

40748

31672

72236

G.Ba

14149

86922

G.Nhì

60486

G.Nhất

00289

Đ.Biệt

659427

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 12/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4
2 2 4 7
3 6
4 1 2 6 8 8 9
5  
6  
7 0 2 4
8 0 6 9
9  
Lô tô Đuôi
7 8 0
4 1
2 4 7 2
  3
1 2 7 4
  5
3 4 8 6
2 7
4 4 8
4 8 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 05/02/2024

G.Tám

45

G.Bảy

628

G.Sáu

3224

6978

6477

G.Năm

6213

G.Tư

11200

24558

32647

69076

66865

49945

84541

G.Ba

88878

29537

G.Nhì

72389

G.Nhất

35915

Đ.Biệt

215543

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 05/02/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 3 5
2 4 8
3 7
4 1 3 5 7
5 8
6 5
7 6 7 8 8
8 9
9  
Lô tô Đuôi
0 0
4 1
  2
1 4 3
2 4
1 4 6 5
7 6
3 4 7 7
2 5 7 7 8
8 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 29/01/2024

G.Tám

33

G.Bảy

369

G.Sáu

6589

7286

9298

G.Năm

0772

G.Tư

04065

15968

93649

47270

10533

14458

73077

G.Ba

36217

82434

G.Nhì

82819

G.Nhất

66290

Đ.Biệt

252764

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 29/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 7 9
2  
3 3 4
4 9
5 8
6 4 5 8 9
7 0 2 7
8 6 9
9 0 8
Lô tô Đuôi
7 9 0
  1
7 2
3 3
3 6 4
6 5
8 6
1 7 7
5 6 9 8
1 4 6 8 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 22/01/2024

G.Tám

93

G.Bảy

744

G.Sáu

7611

1547

9312

G.Năm

1237

G.Tư

98899

36921

85535

75074

07059

24586

60979

G.Ba

78777

36932

G.Nhì

65890

G.Nhất

57775

Đ.Biệt

383815

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 22/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 2 5
2 1
3 2 5 7
4 4 7
5 9
6  
7 4 5 7 9
8 6
9 0 9
Lô tô Đuôi
9 0
1 2 1
1 3 2
  3
4 7 4
1 3 7 5
8 6
3 4 7 7
  8
5 7 9 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 15/01/2024

G.Tám

86

G.Bảy

577

G.Sáu

6546

6724

8266

G.Năm

0976

G.Tư

25138

50939

31338

03074

86621

47158

77398

G.Ba

64881

41990

G.Nhì

32225

G.Nhất

51502

Đ.Biệt

473495

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 15/01/2024
Đầu Lô tô
0 2
1  
2 1 4 5
3 8 8 9
4 6
5 8
6 6
7 4 6 7
8 1
9 0 5 8
Lô tô Đuôi
9 0
2 8 1
0 2
  3
2 7 4
2 9 5
4 6 7 6
7 7
3 3 5 9 8
3 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 08/01/2024

G.Tám

97

G.Bảy

116

G.Sáu

6506

9350

6745

G.Năm

6451

G.Tư

76694

49980

65068

14198

24034

82886

72777

G.Ba

24303

82902

G.Nhì

28553

G.Nhất

12445

Đ.Biệt

600981

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 08/01/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 6
1 6
2  
3 4
4 5 5
5 0 1 3
6 8
7 7
8 0 1 6
9 4 8
Lô tô Đuôi
5 8 0
5 8 1
0 2
0 5 3
3 9 4
4 4 5
0 1 8 6
7 7
6 9 8
  9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 01/01/2024

G.Tám

10

G.Bảy

381

G.Sáu

1846

0901

5749

G.Năm

9273

G.Tư

47638

12065

76748

96187

64030

42408

63647

G.Ba

01007

16843

G.Nhì

54371

G.Nhất

44005

Đ.Biệt

664781

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 01/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 5 7 8
1  
2  
3 0 8
4 3 6 7 8 9
5  
6 5
7 1 3
8 1 1 7
9  
Lô tô Đuôi
3 0
0 7 8 8 1
  2
4 7 3
  4
0 6 5
4 6
0 4 8 7
0 3 4 8
4 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 25/12/2023

G.Tám

59

G.Bảy

013

G.Sáu

9721

9072

3058

G.Năm

8317

G.Tư

88642

96502

50595

28071

39639

79324

77549

G.Ba

06554

58167

G.Nhì

72972

G.Nhất

37918

Đ.Biệt

221165

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 25/12/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 3 7 8
2 1 4
3 9
4 2 9
5 4 8
6 5 7
7 1 2 2
8  
9 5
Lô tô Đuôi
  0
2 7 1
0 4 7 7 2
1 3
2 5 4
6 9 5
  6
1 6 7
1 5 8
3 4 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 18/12/2023

G.Tám

80

G.Bảy

597

G.Sáu

3345

7316

3490

G.Năm

5849

G.Tư

54892

97728

03267

80673

30833

53400

71317

G.Ba

64216

62968

G.Nhì

96613

G.Nhất

82072

Đ.Biệt

845829

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 18/12/2023
Đầu Lô tô
0 0
1 3 6 6 7
2 8 9
3 3
4 5 9
5  
6 7 8
7 2 3
8  
9 0 2 7
Lô tô Đuôi
0 9 0
  1
7 9 2
1 3 7 3
  4
4 5
1 1 6
1 6 9 7
2 6 8
2 4 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 11/12/2023

G.Tám

61

G.Bảy

243

G.Sáu

9991

4050

9573

G.Năm

2514

G.Tư

26514

33038

62243

20632

04031

72580

86683

G.Ba

92933

23759

G.Nhì

77255

G.Nhất

75819

Đ.Biệt

915400

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 11/12/2023
Đầu Lô tô
0 0
1 4 4 9
2  
3 1 2 3 8
4 3 3
5 0 5 9
6  
7 3
8 0 3
9 1
Lô tô Đuôi
0 5 8 0
3 9 1
3 2
3 4 4 7 8 3
1 1 4
5 5
  6
  7
3 8
1 5 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 04/12/2023

G.Tám

81

G.Bảy

293

G.Sáu

7688

8031

2695

G.Năm

7224

G.Tư

42932

48156

91570

36106

49732

49798

25472

G.Ba

47239

60093

G.Nhì

75044

G.Nhất

87008

Đ.Biệt

496576

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 04/12/2023
Đầu Lô tô
0 6 8
1  
2 4
3 1 2 2 9
4 4
5 6
6  
7 0 2 6
8 8
9 3 3 5 8
Lô tô Đuôi
7 0
3 1
3 3 7 2
9 9 3
2 4 4
9 5
0 5 7 6
  7
0 8 9 8
3 9
XSDT - KQXSDT- Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Tháp cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDT mở thưởng các ngày trước đó.

XSDT - KQXSDT - Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Tháp (XSMN DT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Tháp ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Tháp được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop