XSHG - KQXSHG - Xổ số Hậu Giang - Bảng kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 20/07/2024

G.Tám

25

G.Bảy

858

G.Sáu

6437

2940

6822

G.Năm

8268

G.Tư

04249

05162

99952

66614

08274

36875

62496

G.Ba

24884

87319

G.Nhì

19623

G.Nhất

29038

Đ.Biệt

504148

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 20/07/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4 9
2 2 3
3 7 8
4 0 8 9
5 2 8
6 2 8
7 4 5
8 4
9 6
Lô tô Đuôi
4 0
  1
2 5 6 2
2 3
1 7 8 4
7 5
9 6
3 7
3 4 5 6 8
1 4 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 13/07/2024

G.Tám

58

G.Bảy

532

G.Sáu

1512

8802

8546

G.Năm

7232

G.Tư

12716

96724

06805

91956

65033

30871

93180

G.Ba

25334

44446

G.Nhì

35053

G.Nhất

42740

Đ.Biệt

624128

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 13/07/2024
Đầu Lô tô
0 2 5
1 2 6
2 4 8
3 2 2 3 4
4 0 6 6
5 3 6
6  
7 1
8 0
9  
Lô tô Đuôi
4 8 0
7 1
0 1 3 3 2
3 5 3
2 3 4
0 5
1 4 4 5 6
  7
2 8
  9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 06/07/2024

G.Tám

28

G.Bảy

330

G.Sáu

9655

9540

5872

G.Năm

8998

G.Tư

25392

87736

16461

74644

89134

00105

30050

G.Ba

72308

12029

G.Nhì

58010

G.Nhất

76044

Đ.Biệt

641500

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 06/07/2024
Đầu Lô tô
0 0 5 8
1 0
2 9
3 0 4 6
4 0 4 4
5 0 5
6 1
7 2
8  
9 2 8
Lô tô Đuôi
0 1 3 4 5 0
6 1
7 9 2
  3
3 4 4 4
0 5 5
3 6
  7
0 9 8
2 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 29/06/2024

G.Tám

64

G.Bảy

470

G.Sáu

2881

9582

8824

G.Năm

3105

G.Tư

46671

09592

43342

91347

54437

48856

07400

G.Ba

87045

61087

G.Nhì

33104

G.Nhất

61546

Đ.Biệt

668606

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 29/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 5 6
1  
2 4
3 7
4 2 5 6 7
5 6
6  
7 0 1
8 1 2 7
9 2
Lô tô Đuôi
0 7 0
7 8 1
4 8 9 2
  3
0 2 4
0 4 5
0 4 5 6
3 4 8 7
  8
  9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 22/06/2024

G.Tám

95

G.Bảy

830

G.Sáu

0649

3152

8186

G.Năm

0730

G.Tư

94479

25029

04298

29694

04437

57500

80313

G.Ba

00108

88205

G.Nhì

29959

G.Nhất

77797

Đ.Biệt

089359

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 22/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 5 8
1 3
2 9
3 0 0 7
4 9
5 2 9 9
6  
7 9
8 6
9 4 7 8
Lô tô Đuôi
0 3 3 0
  1
5 2
1 3
9 4
0 5
8 6
3 9 7
0 9 8
2 4 5 5 7 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 15/06/2024

G.Tám

29

G.Bảy

425

G.Sáu

3981

2827

3527

G.Năm

5593

G.Tư

98980

74857

66456

58782

28236

29771

29976

G.Ba

90275

03237

G.Nhì

80874

G.Nhất

87087

Đ.Biệt

097421

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 15/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 1 5 7 7
3 6 7
4  
5 6 7
6  
7 1 4 5 6
8 0 1 2 7
9 3
Lô tô Đuôi
8 0
2 7 8 1
8 2
9 3
7 4
2 7 5
3 5 7 6
2 2 3 5 8 7
  8
  9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 08/06/2024

G.Tám

50

G.Bảy

200

G.Sáu

2306

8137

6155

G.Năm

1811

G.Tư

27498

94935

19936

01318

63810

32783

28869

G.Ba

83745

85408

G.Nhì

45879

G.Nhất

71371

Đ.Biệt

903513

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 08/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 6 8
1 0 1 3 8
2  
3 5 6 7
4 5
5 5
6 9
7 1 9
8 3
9 8
Lô tô Đuôi
0 1 0
1 7 1
  2
1 8 3
  4
3 4 5 5
0 3 6
3 7
0 1 9 8
6 7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 01/06/2024

G.Tám

84

G.Bảy

507

G.Sáu

0930

2295

8768

G.Năm

5848

G.Tư

46465

47526

43173

53910

24818

40739

59541

G.Ba

25823

15338

G.Nhì

38987

G.Nhất

85680

Đ.Biệt

470840

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 01/06/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 0 8
2 3 6
3 0 8 9
4 0 1 8
5  
6 5 8
7 3
8 0 7
9 5
Lô tô Đuôi
1 3 4 8 0
4 1
  2
2 7 3
  4
6 9 5
2 6
0 8 7
1 3 4 6 8
3 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 25/05/2024

G.Tám

54

G.Bảy

671

G.Sáu

7508

4963

4271

G.Năm

5556

G.Tư

77638

22974

33516

60665

57250

60934

72217

G.Ba

63472

85457

G.Nhì

02190

G.Nhất

76629

Đ.Biệt

692964

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 25/05/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 6 7
2 9
3 4 8
4  
5 0 6 7
6 3 4 5
7 1 1 2 4
8  
9 0
Lô tô Đuôi
5 9 0
7 7 1
7 2
6 3
3 6 7 4
6 5
1 5 6
1 5 7
0 3 8
2 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 18/05/2024

G.Tám

39

G.Bảy

518

G.Sáu

6869

0462

4179

G.Năm

6816

G.Tư

80182

08471

99668

64861

33143

84079

37064

G.Ba

60300

86797

G.Nhì

90943

G.Nhất

46806

Đ.Biệt

713531

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 18/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 6
1 6 8
2  
3 1
4 3 3
5  
6 1 2 4 8 9
7 1 9 9
8 2
9 7
Lô tô Đuôi
0 0
3 6 7 1
6 8 2
4 4 3
6 4
  5
0 1 6
9 7
1 6 8
6 7 7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 11/05/2024

G.Tám

25

G.Bảy

330

G.Sáu

2567

4125

9496

G.Năm

8184

G.Tư

76238

00214

68249

06951

02661

02277

16242

G.Ba

88761

77071

G.Nhì

29621

G.Nhất

31196

Đ.Biệt

218726

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 11/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4
2 1 5 6
3 0 8
4 2 9
5 1
6 1 1 7
7 1 7
8 4
9 6 6
Lô tô Đuôi
3 0
2 5 6 6 7 1
4 2
  3
1 8 4
2 5
2 9 9 6
6 7 7
3 8
4 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

XSHG ngày 04/05/2024

G.Tám

73

G.Bảy

261

G.Sáu

3034

3324

7499

G.Năm

1895

G.Tư

25137

98526

77310

64973

71839

74169

55811

G.Ba

44760

13019

G.Nhì

53430

G.Nhất

72502

Đ.Biệt

757837

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 04/05/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 0 1 9
2 4 6
3 0 4 7 7 9
4  
5  
6 0 1 9
7 3
8  
9 5 9
Lô tô Đuôi
1 3 6 0
1 6 1
0 2
7 3
2 3 4
9 5
2 6
3 3 7
  8
1 3 6 9 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

XSHG ngày 27/04/2024

G.Tám

69

G.Bảy

993

G.Sáu

7339

7987

1499

G.Năm

9151

G.Tư

47952

32248

43941

02885

99864

70263

64589

G.Ba

53000

72959

G.Nhì

32650

G.Nhất

04301

Đ.Biệt

751084

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 27/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 1
1  
2  
3 9
4 1 8
5 0 1 2 9
6 3 4
7  
8 4 5 7 9
9 3 9
Lô tô Đuôi
0 5 0
0 4 5 1
5 2
6 9 3
6 8 4
8 5
  6
8 7
4 8
3 5 8 9 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG ngày 20/04/2024

G.Tám

74

G.Bảy

120

G.Sáu

5138

8801

1977

G.Năm

9248

G.Tư

87608

22870

94632

63082

31680

54883

59307

G.Ba

48928

39716

G.Nhì

36843

G.Nhất

89532

Đ.Biệt

271154

Bảng Loto xổ số Hậu Giang ngày 20/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 7 8
1 6
2 0 8
3 2 2 8
4 3 8
5 4
6  
7 0 7
8 0 2 3
9  
Lô tô Đuôi
2 7 8 0
0 1
3 3 8 2
4 8 3
5 4
  5
1 6
0 7 7
0 2 3 4 8
  9
XSHG - KQXSHG- Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Hậu Giang cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHG mở thưởng các ngày trước đó.

XSHG - KQXSHG - Dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hậu Giang (XSMN HG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hậu Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hậu Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hậu Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop