XSMB - XSTD - XSKT - Kết quả xổ số miền Bắc tại Dự Đoán XS 3 Miền

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 04/03/2024

Ký tự

13GS-2GS-7GS-8GS-11GS-16GS-6GS-15GS

ĐB

58535

G.Nhất

12691

G.Nhì

00638

31420

G.Ba

57770

73871

09120

81336

55270

35872

G.Tư

7247

3943

1366

8508

G.Năm

4707

3421

6900

7216

1233

6993

G.Sáu

264

316

608

G.Bảy

42

62

65

51

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 04/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 7 8 8
1 6 6
2 0 0 1
3 3 5 6 8
4 2 3 7
5 1
6 2 4 5 6
7 0 0 1 2
8  
9 1 3
Lô tô Đuôi
0 2 2 7 7 0
2 5 7 9 1
4 6 7 2
3 4 9 3
6 4
3 6 5
1 1 3 6 6
0 4 7
0 0 3 8
  9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB ngày 03/03/2024

Ký tự

1GR-10GR-9GR-8GR-16GR-19GR-12GR-4GR

ĐB

17632

G.Nhất

94774

G.Nhì

16188

17377

G.Ba

04817

77472

39263

02216

51663

23400

G.Tư

4505

3347

3003

7595

G.Năm

5793

1299

3483

9811

6264

8486

G.Sáu

695

008

399

G.Bảy

40

14

44

37

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 03/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 3 5 8
1 1 4 6 7
2  
3 2 7
4 0 4 7
5  
6 3 3 4
7 2 4 7
8 3 6 8
9 3 5 5 9 9
Lô tô Đuôi
0 4 0
1 1
3 7 2
0 6 6 8 9 3
1 4 6 7 4
0 9 9 5
1 8 6
1 3 4 7 7
0 8 8
9 9 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB ngày 02/03/2024

Ký tự

9GQ-10GQ-7GQ-19GQ-12GQ-13GQ-11GQ-18GQ

ĐB

77433

G.Nhất

74982

G.Nhì

86227

74919

G.Ba

78519

65124

47963

10766

16187

87960

G.Tư

9494

1898

3887

7871

G.Năm

0791

6933

0328

3582

1207

8431

G.Sáu

741

053

377

G.Bảy

93

95

06

91

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 02/03/2024
Đầu Lô tô
0 6 7
1 9 9
2 4 7 8
3 1 3 3
4 1
5 3
6 0 3 6
7 1 7
8 2 2 7 7
9 1 1 3 4 5 8
Lô tô Đuôi
6 0
3 4 7 9 9 1
8 8 2
3 3 5 6 9 3
2 9 4
9 5
0 6 6
0 2 7 8 8 7
2 9 8
1 1 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB ngày 01/03/2024

Ký tự

18GP-5GP-13GP-10GP-3GP-6GP-8GP-7GP

ĐB

71961

G.Nhất

83331

G.Nhì

77826

34607

G.Ba

42063

15142

67205

32829

72584

04871

G.Tư

7471

1023

0796

5943

G.Năm

6600

3416

2788

2153

6425

3770

G.Sáu

386

092

940

G.Bảy

21

23

65

46

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 01/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 5 7
1 6
2 1 3 3 5 6 9
3 1
4 0 2 3 6
5 3
6 1 3 5
7 0 1 1
8 4 6 8
9 2 6
Lô tô Đuôi
0 4 7 0
2 3 6 7 7 1
4 9 2
2 2 4 5 6 3
8 4
0 2 6 5
1 2 4 8 9 6
0 7
8 8
2 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB ngày 29/02/2024

Ký tự

2GN-13GN-12GN-1GN-10GN-20GN-9GN-14GN

ĐB

39648

G.Nhất

89254

G.Nhì

83310

67194

G.Ba

17553

16513

90168

81966

67408

22446

G.Tư

2546

1126

7889

3202

G.Năm

8654

2727

2819

4960

8883

8030

G.Sáu

429

531

092

G.Bảy

28

92

23

99

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 29/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 8
1 0 3 9
2 3 6 7 8 9
3 0 1
4 6 6 8
5 3 4 4
6 0 6 8
7  
8 3 9
9 2 2 4 9
Lô tô Đuôi
1 3 6 0
3 1
0 9 9 2
1 2 5 8 3
5 5 9 4
  5
2 4 4 6 6
2 7
0 2 4 6 8
1 2 8 9 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB ngày 28/02/2024

Ký tự

5GM-18GM-2GM-14GM-8GM-16GM-19GM-10GM

ĐB

77645

G.Nhất

06477

G.Nhì

84305

38394

G.Ba

71202

93049

90021

21978

87788

04853

G.Tư

0790

0256

2861

3114

G.Năm

7552

7033

7276

1129

7595

4489

G.Sáu

652

476

788

G.Bảy

67

96

37

17

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 28/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 5
1 4 7
2 1 9
3 3 7
4 5 9
5 2 2 3 6
6 1 7
7 6 6 7 8
8 8 8 9
9 0 4 5 6
Lô tô Đuôi
9 0
2 6 1
0 5 5 2
3 5 3
1 9 4
0 4 9 5
5 7 7 9 6
1 3 6 7 7
7 8 8 8
2 4 8 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB ngày 27/02/2024

Ký tự

20GL-19GL-3GL-11GL-16GL-18GL-1GL-17GL

ĐB

36209

G.Nhất

22265

G.Nhì

97620

79071

G.Ba

17063

61654

47294

39697

85597

98822

G.Tư

5624

5402

3167

0381

G.Năm

7878

9350

3316

8097

0986

7762

G.Sáu

378

568

805

G.Bảy

85

80

61

76

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 27/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 5 9
1 6
2 0 2 4
3  
4  
5 0 4
6 1 2 3 5 7 8
7 1 6 8 8
8 0 1 5 6
9 4 7 7 7
Lô tô Đuôi
2 5 8 0
6 7 8 1
0 2 6 2
6 3
2 5 9 4
0 6 8 5
1 7 8 6
6 9 9 9 7
6 7 7 8
0 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 26/02/2024

Ký tự

9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK

ĐB

27234

G.Nhất

61620

G.Nhì

29442

71430

G.Ba

71285

37989

62482

67475

65703

34114

G.Tư

4653

9878

4471

1839

G.Năm

0133

7292

8297

0646

4652

3382

G.Sáu

424

832

419

G.Bảy

63

88

24

56

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 26/02/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 4 9
2 0 4 4
3 0 2 3 4 9
4 2 6
5 2 3 6
6 3
7 1 5 8
8 2 2 5 8 9
9 2 7
Lô tô Đuôi
2 3 0
7 1
3 4 5 8 8 9 2
0 3 5 6 3
1 2 2 3 4
7 8 5
4 5 6
9 7
7 8 8
1 3 8 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB ngày 25/02/2024

Ký tự

5GH-7GH-1GH-11GH-4GH-10GH-15GH-12GH

ĐB

15545

G.Nhất

85710

G.Nhì

17410

30692

G.Ba

77641

63547

40180

61070

59567

02946

G.Tư

5607

7989

8806

1262

G.Năm

0689

4410

5587

5247

7619

8861

G.Sáu

204

487

280

G.Bảy

16

06

98

51

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 25/02/2024
Đầu Lô tô
0 4 6 6 7
1 0 0 0 6 9
2  
3  
4 1 5 6 7 7
5 1
6 1 2 7
7 0
8 0 0 7 7 9 9
9 2 8
Lô tô Đuôi
1 1 1 7 8 8 0
4 5 6 1
6 9 2
  3
0 4
4 5
0 0 1 4 6
0 4 4 6 8 8 7
9 8
1 8 8 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB ngày 24/02/2024

Ký tự

20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF

ĐB

57333

G.Nhất

81369

G.Nhì

30504

76199

G.Ba

33651

22945

66456

46182

39290

34970

G.Tư

7837

6860

3636

6890

G.Năm

1619

7224

1740

4222

1496

0442

G.Sáu

247

752

331

G.Bảy

43

44

35

45

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 24/02/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 9
2 2 4
3 1 3 5 6 7
4 0 2 3 4 5 5 7
5 1 2 6
6 0 9
7 0
8 2
9 0 0 6 9
Lô tô Đuôi
4 6 7 9 9 0
3 5 1
2 4 5 8 2
3 4 3
0 2 4 4
3 4 4 5
3 5 9 6
3 4 7
  8
1 6 9 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB ngày 23/02/2024

Ký tự

19GE-2GE-14GE-10GE-5GE-11GE-18GE-15GE

ĐB

16053

G.Nhất

88635

G.Nhì

25337

63488

G.Ba

59775

29439

27290

24040

82530

67189

G.Tư

0547

6741

7941

7289

G.Năm

7824

5469

8625

7168

1204

5983

G.Sáu

308

973

820

G.Bảy

79

00

93

45

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 23/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 8
1  
2 0 4 5
3 0 5 7 9
4 0 1 1 5 7
5 3
6 8 9
7 3 5 9
8 3 8 9 9
9 0 3
Lô tô Đuôi
0 2 3 4 9 0
4 4 1
  2
5 7 8 9 3
0 2 4
2 3 4 7 5
  6
3 4 7
0 6 8 8
3 6 7 8 8 9

XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB ngày 22/02/2024

Ký tự

7GD-6GD-10GD-2GD-11GD-3GD-18GD-12GD

ĐB

82488

G.Nhất

52311

G.Nhì

07072

42726

G.Ba

40481

49867

76166

29399

36193

63578

G.Tư

9404

2834

6012

1448

G.Năm

4126

1347

1048

7295

7820

8038

G.Sáu

450

637

460

G.Bảy

25

70

90

13

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 22/02/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 1 2 3
2 0 5 6 6
3 4 7 8
4 7 8 8
5 0
6 0 6 7
7 0 2 8
8 1 8
9 0 3 5 9
Lô tô Đuôi
2 5 6 7 9 0
1 8 1
1 7 2
1 9 3
0 3 4
2 9 5
2 2 6 6
3 4 6 7
3 4 4 7 8 8
9 9

Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)

XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB ngày 21/02/2024

Ký tự

9GC-7GC-17GC-2GC-14GC-5GC-20GC-13GC

ĐB

99937

G.Nhất

73548

G.Nhì

40187

24052

G.Ba

45049

69513

00318

99864

37934

67528

G.Tư

9969

4749

3131

7918

G.Năm

5983

3688

4919

7340

8836

1898

G.Sáu

661

051

291

G.Bảy

08

64

72

91

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 21/02/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 3 8 8 9
2 8
3 1 4 6 7
4 0 8 9 9
5 1 2
6 1 4 4 9
7 2
8 3 7 8
9 1 1 8
Lô tô Đuôi
4 0
3 5 6 9 9 1
5 7 2
1 8 3
3 6 6 4
  5
3 6
3 8 7
0 1 1 2 4 8 9 8
1 4 4 6 9

SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua

XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB ngày 20/02/2024

Ký tự

13GB-2GB-5GB-7GB-17GB-12GB-6GB-20GB

ĐB

57406

G.Nhất

97758

G.Nhì

37216

24939

G.Ba

30032

78750

31430

43822

43341

22605

G.Tư

7939

8580

7131

0783

G.Năm

0866

9656

7260

4515

7573

3621

G.Sáu

592

419

079

G.Bảy

68

18

78

00

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 20/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 5 6
1 5 6 8 9
2 1 2
3 0 1 2 9 9
4 1
5 0 6 8
6 0 6 8
7 3 8 9
8 0 3
9 2
Lô tô Đuôi
0 3 5 6 8 0
2 3 4 1
2 3 9 2
7 8 3
  4
0 1 5
0 1 5 6 6
  7
1 5 6 7 8
1 3 3 7 9

KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 19/02/2024

Ký tự

3GA-2GA-11GA-9GA-10GA-18GA-17GA-7GA

ĐB

75801

G.Nhất

19995

G.Nhì

93219

56742

G.Ba

13459

21260

02582

01053

92502

27859

G.Tư

1440

1020

4024

9170

G.Năm

0057

6215

3858

8144

3559

8224

G.Sáu

554

331

982

G.Bảy

64

85

24

66

Bảng loto xổ số Miền Bắc Ngày 19/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 2
1 5 9
2 0 4 4 4
3 1
4 0 2 4
5 3 4 7 8 9 9 9
6 0 4 6
7 0
8 2 2 5
9 5
Lô tô Đuôi
2 4 6 7 0
0 3 1
0 4 8 8 2
5 3
2 2 2 4 5 6 4
1 8 9 5
6 6
5 7
5 8
1 5 5 5 9

GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN TRANG DỰ ĐOÁN XỔ SỐ 3 MIỀN – XSMB

XSMB - XSTD - XSKT - Kết quả xổ số miền Bắc tại Dự Đoán XS 3 Miền

XSMB – SXMB – XSTD – XSHN – KQXSMB – Xổ số miền Bắc là sản phẩm/trò chơi xổ số truyền thống được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết miền Bắc trực thuộc nhà nước VN. Lịch quay mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần ( trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch) để phục vụ nhu cầu giải trí của toàn bộ người dân. Trong bảng kết quả xổ số MB tất cả có 27 giải trong đó bao gồm:

 • 1 giải đặc biệt 5 số
 • 1 giải nhất 5 số
 • 2 giải nhì 5 số
 • 6 giải ba 5 số
 • 4 giải tư 4 số
 • 6 giải năm 4 số
 • 3 giải sáu 3 số
 • 4 giải bảy 2 số

Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ

Cập nhật lịch quay mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc các ngày tuần

XSMB – XSTD – SXMB – XSKT – Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay được chúng tôi tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 18h15p và kết thúc vào 18h30 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật. Trong mỗi thứ trong tuần sẽ được mở thưởng ở các tính khác nhau. Đặc biệt riêng đài Xổ số Thủ Đô có đến 2 ngày mở thưởng trong tuần đó là thứ 2 và thứ 5.

 • XSMB Thứ 2 : XSTD – Kết quả xổ số Thủ Đô.
 • XSMB Thứ 3 : XSQN – Kết quả xổ số Quảng Ninh.
 • XSMB Thứ 4 : XSBN – Kết quả xổ số Bắc Ninh.
 • XSMB Thứ 5 : XSHN – Kết quả xổ số Thủ Đô.
 • XSMB Thứ 6 : XSHP – Kết quả xổ số Hải Phòng.
 • XSMB Thứ 7 : XSND – Kết quả xổ số Nam Định.
 • XSMB Chủ Nhật : XSTB – Kết quả xổ số Thái Bình.

Thời gian quay số hàng ngày: Thời gian bắt đầu quay từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người dân có thể đến xem trực tiếp trực tiếp được nhé.

Hướng dẫn cách tra cứu KQXS miền Bắc hàng ngày

Truy cập website dudoanxs.org của chúng tôi để xem kết quả XSMB hôm nay,. Bạn cầm tờ vé số của mình rồi so sánh những con số theo các giải mở thưởng ngày hôm đó như sau :

– Dò vé trúng giải 7 XSMB: Kiểm tra 2 số cuối của vé, nếu trùng khớp thì bạn đã trúng thưởng còn không trùng tức là bạn không trúng thưởng.

– Dò vé trúng giải 6, 5, 4, 3, giài nhì và giải nhất: Bạn dò 2 số cuối theo bảng lô tô 2 số bên dưới, nếu trùng khớp thì kéo lên bảng truyền thống và kiểm tra các số còn lại. Nếu 2 số này không giống thì tức là bạn không đoạt giải.

– Dò vé trúng giải đặc biệt: Xem 2 số cuối có giống với cặp số được bôi đỏ trong bảng lô tô hay không, nếu giống thì bạn dò tiếp các số còn lại. Kiểm tra tiếp phần ký hiệu giải đặc biệt của vé trong ngày hôm đó, nếu khớp thì bạn trúng thưởng giải đặc biệt, ngược lại nếu không khớp thì bạn trúng giải phụ đặc biệt.

** Lưu ý: Kể từ 3/10/2017, đài mở thưởng XSMB thứ 3 và thứ 5 giải ĐB trị giá 3 Tỷ VNĐ và giải phụ ĐB có giá trị là 15.000.000VNĐ. Ngoài ra, vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải ĐB thì người mua sẽ trúng giải khuyến khích, trị giá là 40,000 đồng.

Trên đây là những giới thiệu chi tiết nhất của chuyên trang dự đoán xs 3 miền cho đài mở thưởng xổ số Miền Bắc. Để có được thêm kiến thức về xổ số đừng quên truy cập chuyên trang https://dudoanxs.org/ chúng tôi thường xuyên nhé nhé. Chúc may mắn.

backtop