XSKG - KQXSKG - Xổ số Kiên Giang - Bảng kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 03/03/2024

G.Tám

52

G.Bảy

358

G.Sáu

1627

0690

5376

G.Năm

3936

G.Tư

85039

92854

76059

65024

98670

10327

90504

G.Ba

47980

77889

G.Nhì

20088

G.Nhất

60266

Đ.Biệt

273043

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 03/03/2024
Đầu Lô tô
0 4
1  
2 4 7 7
3 6 9
4 3
5 4 8 9
6 6
7 0 6
8 0 8 9
9 0
Lô tô Đuôi
7 8 9 0
  1
  2
4 3
0 2 5 4
  5
3 6 7 6
2 2 7
5 8 8
3 5 8 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 25/02/2024

G.Tám

27

G.Bảy

580

G.Sáu

8614

4966

4516

G.Năm

2026

G.Tư

96973

44653

50689

76156

51492

72518

57301

G.Ba

82005

84056

G.Nhì

19825

G.Nhất

03149

Đ.Biệt

195174

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 25/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 5
1 4 6 8
2 5 6
3  
4 9
5 3 6 6
6 6
7 3 4
8 0 9
9 2
Lô tô Đuôi
8 0
0 1
9 2
5 7 3
1 7 4
0 2 5
1 2 5 5 6 6
  7
1 8
4 8 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 18/02/2024

G.Tám

90

G.Bảy

427

G.Sáu

2746

3159

5874

G.Năm

5547

G.Tư

61869

14908

81941

72640

31024

50613

53476

G.Ba

03219

21295

G.Nhì

49862

G.Nhất

97868

Đ.Biệt

901656

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 18/02/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 3 9
2 4 7
3  
4 0 1 6 7
5 6 9
6 2 8 9
7 4 6
8  
9 5
Lô tô Đuôi
4 0
4 1
6 2
1 3
2 7 4
9 5
4 5 7 6
2 4 7
0 6 8
1 5 6 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 11/02/2024

G.Tám

18

G.Bảy

469

G.Sáu

9434

8059

1164

G.Năm

6830

G.Tư

51236

79392

78281

90084

89149

59394

01501

G.Ba

30984

76648

G.Nhì

43150

G.Nhất

61803

Đ.Biệt

026682

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 11/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 3
1  
2  
3 0 4 6
4 8 9
5 0 9
6 4 9
7  
8 1 2 4 4
9 2 4
Lô tô Đuôi
3 5 0
0 8 1
8 9 2
0 3
3 6 8 8 9 4
  5
3 6
  7
4 8
4 5 6 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 04/02/2024

G.Tám

83

G.Bảy

283

G.Sáu

3644

7367

8583

G.Năm

7450

G.Tư

22904

65347

88165

16514

24766

20783

82871

G.Ba

44977

46477

G.Nhì

42371

G.Nhất

41718

Đ.Biệt

286017

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 04/02/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 4 7 8
2  
3  
4 4 7
5 0
6 5 6 7
7 1 1 7 7
8 3 3 3
9  
Lô tô Đuôi
5 0
7 7 1
  2
8 8 8 3
0 1 4 4
6 5
6 6
1 4 6 7 7 7
1 8
  9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 28/01/2024

G.Tám

91

G.Bảy

820

G.Sáu

7044

1828

9756

G.Năm

7431

G.Tư

71318

61245

94881

32994

75688

76248

90011

G.Ba

62137

53563

G.Nhì

86107

G.Nhất

31971

Đ.Biệt

229909

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 28/01/2024
Đầu Lô tô
0 7 9
1 1 8
2 0 8
3 1 7
4 4 5 8
5 6
6 3
7 1
8 1 8
9 4
Lô tô Đuôi
2 0
1 3 7 8 1
  2
6 3
4 9 4
4 5
5 6
0 3 7
1 2 4 8 8
0 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 21/01/2024

G.Tám

57

G.Bảy

741

G.Sáu

9547

7880

6476

G.Năm

0139

G.Tư

99416

84409

66349

98913

58278

57554

69373

G.Ba

78353

11795

G.Nhì

08738

G.Nhất

14017

Đ.Biệt

898524

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 21/01/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 3 6 7
2 4
3 8 9
4 1 7 9
5 3 4
6  
7 3 6 8
8 0
9 5
Lô tô Đuôi
8 0
4 1
  2
1 5 7 3
2 5 4
9 5
1 7 6
1 4 7
3 7 8
0 3 4 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 14/01/2024

G.Tám

23

G.Bảy

606

G.Sáu

4816

8788

6934

G.Năm

9919

G.Tư

64419

64851

48707

20909

31167

08696

70645

G.Ba

77136

22879

G.Nhì

48005

G.Nhất

61285

Đ.Biệt

657413

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 14/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 6 7 9
1 3 6 9 9
2  
3 4 6
4 5
5 1
6 7
7 9
8 5 8
9 6
Lô tô Đuôi
  0
5 1
  2
1 3
3 4
0 4 8 5
0 1 3 9 6
0 6 7
8 8
0 1 1 7 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 07/01/2024

G.Tám

12

G.Bảy

225

G.Sáu

4174

2578

1710

G.Năm

8012

G.Tư

87101

25446

27511

22513

06675

58012

86494

G.Ba

09364

10867

G.Nhì

13387

G.Nhất

05299

Đ.Biệt

930313

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 07/01/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 0 1 2 2 3 3
2 5
3  
4 6
5  
6 4 7
7 4 5 8
8 7
9 4 9
Lô tô Đuôi
1 0
0 1 1
1 1 2
1 1 3
6 7 9 4
2 7 5
4 6
6 8 7
7 8
9 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 31/12/2023

G.Tám

28

G.Bảy

728

G.Sáu

0338

8457

2052

G.Năm

5677

G.Tư

77988

83018

28971

40430

74390

18263

90373

G.Ba

62040

91004

G.Nhì

06679

G.Nhất

22537

Đ.Biệt

259994

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 31/12/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 8
2 8
3 0 7 8
4 0
5 2 7
6 3
7 1 3 7 9
8 8
9 0 4
Lô tô Đuôi
3 4 9 0
7 1
5 2
6 7 3
0 9 4
  5
  6
3 5 7 7
1 2 3 8 8
7 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 24/12/2023

G.Tám

15

G.Bảy

514

G.Sáu

5820

3639

3132

G.Năm

8514

G.Tư

02657

01606

19674

73045

28976

97883

42855

G.Ba

25288

52989

G.Nhì

85602

G.Nhất

50115

Đ.Biệt

821412

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 24/12/2023
Đầu Lô tô
0 2 6
1 2 4 4 5
2 0
3 2 9
4 5
5 5 7
6  
7 4 6
8 3 8 9
9  
Lô tô Đuôi
2 0
  1
0 1 3 2
8 3
1 1 7 4
1 4 5 5
0 7 6
5 7
8 8
3 8 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

XSKG ngày 17/12/2023

G.Tám

43

G.Bảy

171

G.Sáu

7494

8719

7461

G.Năm

2009

G.Tư

55218

30703

15933

44374

02142

08404

45845

G.Ba

59796

04543

G.Nhì

56974

G.Nhất

73148

Đ.Biệt

638942

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 17/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 4 9
1 8 9
2  
3 3
4 2 2 3 5 8
5  
6 1
7 1 4 4
8  
9 4 6
Lô tô Đuôi
  0
6 7 1
4 4 2
0 3 4 3
0 7 7 9 4
4 5
9 6
  7
1 4 8
0 1 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

XSKG ngày 10/12/2023

G.Tám

95

G.Bảy

606

G.Sáu

8027

7419

9306

G.Năm

6125

G.Tư

27856

11839

53318

88116

76436

39500

29375

G.Ba

19298

71270

G.Nhì

14380

G.Nhất

41148

Đ.Biệt

793321

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 10/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 6 6
1 6 8 9
2 1 5 7
3 6 9
4 8
5 6
6  
7 0 5
8 0
9 8
Lô tô Đuôi
0 7 8 0
2 1
  2
  3
  4
2 7 5
0 0 1 3 5 6
2 7
1 4 9 8
1 3 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG ngày 03/12/2023

G.Tám

30

G.Bảy

620

G.Sáu

9870

8106

5410

G.Năm

5938

G.Tư

88814

80915

21814

77233

09300

71238

32630

G.Ba

52767

49813

G.Nhì

19631

G.Nhất

24009

Đ.Biệt

285556

Bảng Loto xổ số Kiên Giang ngày 03/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 6 9
1 0 3 4 4 5
2 0
3 0 1 3 8 8
4  
5 6
6 7
7 0
8  
9  
Lô tô Đuôi
0 1 2 3 7 0
3 1
  2
1 3 3
1 1 4
1 5
0 5 6
6 7
3 3 8
0 9
XSKG - KQXSKG- Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kiên Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKG mở thưởng các ngày trước đó.

XSKG - KQXSKG - Dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kiên Giang (XSMN KG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kiên Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kiên Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kiên Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop