XSKH - KQXSKH - Xổ số Khánh Hòa - Bảng kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 12/06/2024

G.Tám

78

G.Bảy

657

G.Sáu

5443

6402

7710

G.Năm

8414

G.Tư

45383

48590

51721

94444

22781

75141

81247

G.Ba

50957

41738

G.Nhì

78547

G.Nhất

04189

Đ.Biệt

268689

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 12/06/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 0 4
2 1
3 8
4 1 3 4 7 7
5 7 7
6  
7  
8 1 3 9 9
9 0
Lô tô Đuôi
1 9 0
2 4 8 1
0 2
4 8 3
1 4 4
  5
  6
4 4 5 5 7
3 8
8 8 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 09/06/2024

G.Tám

22

G.Bảy

937

G.Sáu

0050

8918

5702

G.Năm

2747

G.Tư

88096

09398

75555

68340

44903

34139

53589

G.Ba

87560

34287

G.Nhì

62907

G.Nhất

68310

Đ.Biệt

720703

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 09/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 3 7
1 0 8
2  
3 7 9
4 0 7
5 0 5
6 0
7  
8 7 9
9 6 8
Lô tô Đuôi
1 4 5 6 0
  1
0 2
0 0 3
  4
5 5
9 6
0 3 4 8 7
1 9 8
3 8 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 05/06/2024

G.Tám

98

G.Bảy

418

G.Sáu

3195

1167

0278

G.Năm

4769

G.Tư

45677

27647

42031

16608

45285

53304

48394

G.Ba

13038

94150

G.Nhì

20908

G.Nhất

76366

Đ.Biệt

206039

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 05/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 8 8
1 8
2  
3 1 8 9
4 7
5 0
6 6 7 9
7 7 8
8 5
9 4 5
Lô tô Đuôi
5 0
3 1
  2
  3
0 9 4
8 9 5
6 6
4 6 7 7
0 0 1 3 7 8
3 6 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 02/06/2024

G.Tám

34

G.Bảy

422

G.Sáu

9123

8720

3539

G.Năm

8751

G.Tư

28421

40072

95592

37620

68406

76710

05247

G.Ba

58346

75275

G.Nhì

61804

G.Nhất

55513

Đ.Biệt

084132

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 02/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 6
1 0 3
2 0 0 1 2 3
3 2 9
4 6 7
5 1
6  
7 2 5
8  
9 2
Lô tô Đuôi
1 2 2 0
2 5 1
2 3 7 9 2
1 2 3
0 4
7 5
0 4 6
4 7
  8
3 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 29/05/2024

G.Tám

21

G.Bảy

552

G.Sáu

9329

2274

5079

G.Năm

8944

G.Tư

35202

36593

77991

11864

21473

49762

15619

G.Ba

26127

63914

G.Nhì

18628

G.Nhất

16049

Đ.Biệt

749809

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 29/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 9
1 4 9
2 7 8 9
3  
4 4 9
5 2
6 2 4
7 3 4 9
8  
9 1 3
Lô tô Đuôi
  0
9 1
0 5 6 2
7 9 3
1 4 6 7 4
  5
  6
2 7
2 8
0 1 2 4 7 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 26/05/2024

G.Tám

79

G.Bảy

285

G.Sáu

5196

3481

3243

G.Năm

8751

G.Tư

98918

21097

92334

65407

28483

25384

85512

G.Ba

02839

96116

G.Nhì

85452

G.Nhất

83429

Đ.Biệt

051987

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 26/05/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 2 6 8
2 9
3 4 9
4 3
5 1 2
6  
7  
8 1 3 4 5 7
9 6 7
Lô tô Đuôi
  0
5 8 1
1 5 2
4 8 3
3 8 4
8 5
1 9 6
0 8 9 7
1 8
2 3 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 22/05/2024

G.Tám

01

G.Bảy

657

G.Sáu

3916

7719

9904

G.Năm

3815

G.Tư

36423

29143

84044

27784

45861

20252

99028

G.Ba

14607

73089

G.Nhì

30175

G.Nhất

38925

Đ.Biệt

890557

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 22/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 7
1 5 6 9
2 3 5 8
3  
4 3 4
5 2 7 7
6 1
7 5
8 4 9
9  
Lô tô Đuôi
  0
6 1
5 2
2 4 3
0 4 8 4
1 2 7 5
1 6
0 5 5 7
2 8
1 8 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 19/05/2024

G.Tám

39

G.Bảy

425

G.Sáu

7919

3574

2056

G.Năm

3538

G.Tư

75272

79848

81975

67348

91011

67044

00610

G.Ba

58839

94058

G.Nhì

38556

G.Nhất

15570

Đ.Biệt

298117

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 19/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 1 7 9
2 5
3 8 9
4 4 8 8
5 6 6 8
6  
7 0 2 4 5
8  
9  
Lô tô Đuôi
1 7 0
1 1
7 2
  3
4 7 4
2 7 5
5 5 6
1 7
3 4 4 5 8
1 3 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 15/05/2024

G.Tám

00

G.Bảy

682

G.Sáu

5479

5582

9976

G.Năm

3127

G.Tư

15214

15989

09346

44446

81217

36222

08386

G.Ba

92375

59315

G.Nhì

14039

G.Nhất

08006

Đ.Biệt

861225

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 15/05/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 4 5 7
2 2 5 7
3 9
4 6 6
5  
6  
7 5 6 9
8 2 2 6 9
9  
Lô tô Đuôi
  0
  1
2 8 8 2
  3
1 4
1 2 7 5
0 4 4 7 8 6
1 2 7
  8
3 7 8 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 12/05/2024

G.Tám

42

G.Bảy

422

G.Sáu

6759

1156

1636

G.Năm

4966

G.Tư

83982

69176

08056

29710

45718

19143

64764

G.Ba

41565

29865

G.Nhì

76408

G.Nhất

39521

Đ.Biệt

293762

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 12/05/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 0 8
2 1 2
3 6
4 3
5 6 6 9
6 2 4 5 5 6
7 6
8 2
9  
Lô tô Đuôi
1 0
2 1
2 6 8 2
4 3
6 4
6 6 5
3 5 5 6 7 6
  7
0 1 8
5 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 08/05/2024

G.Tám

23

G.Bảy

803

G.Sáu

7080

8393

4653

G.Năm

3755

G.Tư

84856

29929

45998

44405

39904

31729

76944

G.Ba

02666

16854

G.Nhì

96078

G.Nhất

85209

Đ.Biệt

136971

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 08/05/2024
Đầu Lô tô
0 3 4 5 9
1  
2 9 9
3  
4 4
5 3 4 5 6
6 6
7 1 8
8 0
9 3 8
Lô tô Đuôi
8 0
7 1
  2
0 5 9 3
0 4 5 4
0 5 5
5 6 6
  7
7 9 8
0 2 2 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 05/05/2024

G.Tám

99

G.Bảy

662

G.Sáu

5891

0155

9660

G.Năm

2433

G.Tư

31542

19625

46707

68415

55146

28062

08743

G.Ba

78645

26516

G.Nhì

51587

G.Nhất

93932

Đ.Biệt

300892

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 05/05/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 5 6
2 5
3 2 3
4 2 3 5 6
5 5
6 0 2 2
7  
8 7
9 1 2
Lô tô Đuôi
6 0
9 1
3 4 6 6 9 2
3 4 3
  4
1 2 4 5 5
1 4 6
0 8 7
  8
  9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 01/05/2024

G.Tám

02

G.Bảy

823

G.Sáu

0615

5539

6274

G.Năm

6972

G.Tư

20644

99177

77616

98745

53372

24576

70708

G.Ba

76313

74509

G.Nhì

93371

G.Nhất

41026

Đ.Biệt

846835

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 01/05/2024
Đầu Lô tô
0 8 9
1 3 5 6
2 3 6
3 5 9
4 4 5
5  
6  
7 1 2 2 4 6 7
8  
9  
Lô tô Đuôi
  0
7 1
7 7 2
1 2 3
4 7 4
1 3 4 5
1 2 7 6
7 7
0 8
0 3 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 28/04/2024

G.Tám

68

G.Bảy

230

G.Sáu

7221

9368

0733

G.Năm

5194

G.Tư

42835

21521

37930

00826

33550

92100

98962

G.Ba

73119

64036

G.Nhì

85874

G.Nhất

19874

Đ.Biệt

014259

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 28/04/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 9
2 1 1 6
3 0 0 3 5 6
4  
5 0 9
6 2 8
7 4 4
8  
9 4
Lô tô Đuôi
0 3 3 5 0
2 2 1
6 2
3 3
7 7 9 4
3 5
2 3 6
  7
6 8
1 5 9
XSKH - KQXSKH- Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Khánh Hòa cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKH mở thưởng các ngày trước đó.

XSKH - KQXSKH - Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Khánh Hòa (XSMN KH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Khánh Hòa ở kênh nào

- Kết quả xổ số Khánh Hòa được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop