XSDL - KQXSDL - Xổ số Đà Lạt - Bảng kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 09/06/2024

G.Tám

49

G.Bảy

401

G.Sáu

7539

9787

6559

G.Năm

8773

G.Tư

26071

54612

34493

55194

84484

41145

26689

G.Ba

86198

56308

G.Nhì

16674

G.Nhất

20050

Đ.Biệt

987763

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 09/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 8
1 2
2  
3 9
4 5
5 0 9
6 3
7 1 3 4
8 4 7 9
9 3 4 8
Lô tô Đuôi
5 0
0 7 1
1 2
6 7 9 3
7 8 9 4
4 5
  6
8 7
0 9 8
3 5 8 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 02/06/2024

G.Tám

90

G.Bảy

028

G.Sáu

1610

1074

2662

G.Năm

9465

G.Tư

16546

41265

28680

86227

57387

35129

48426

G.Ba

87307

68955

G.Nhì

85610

G.Nhất

99541

Đ.Biệt

474651

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 02/06/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 0 0
2 6 7 8 9
3  
4 1 6
5 1 5
6 2 5 5
7 4
8 0 7
9  
Lô tô Đuôi
1 1 8 0
4 5 1
6 2
  3
7 4
5 6 6 5
2 4 6
0 2 8 7
2 8
2 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 26/05/2024

G.Tám

02

G.Bảy

999

G.Sáu

0041

1079

4884

G.Năm

0392

G.Tư

31940

62179

79075

65909

48526

06856

59227

G.Ba

28177

32581

G.Nhì

29930

G.Nhất

65365

Đ.Biệt

294846

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 26/05/2024
Đầu Lô tô
0 9
1  
2 6 7
3 0
4 0 1 6
5 6
6 5
7 5 7 9 9
8 1 4
9 2 9
Lô tô Đuôi
3 4 0
4 8 1
9 2
  3
8 4
6 7 5
2 4 5 6
2 7 7
  8
0 7 7 9 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 19/05/2024

G.Tám

30

G.Bảy

870

G.Sáu

4800

8581

4675

G.Năm

6613

G.Tư

69737

34840

05977

49809

71819

49963

81092

G.Ba

19097

22620

G.Nhì

52264

G.Nhất

01582

Đ.Biệt

589920

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 19/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 9
1 3 9
2 0 0
3 7
4 0
5  
6 3 4
7 0 5 7
8 1 2
9 2 7
Lô tô Đuôi
0 2 2 4 7 0
8 1
8 9 2
1 6 3
6 4
7 5
  6
3 7 9 7
  8
0 1 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 12/05/2024

G.Tám

95

G.Bảy

901

G.Sáu

4400

7284

1929

G.Năm

5223

G.Tư

22228

16211

04594

34530

08717

47073

23945

G.Ba

49583

58467

G.Nhì

54817

G.Nhất

70574

Đ.Biệt

009572

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 12/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 1
1 1 7 7
2 3 8 9
3 0
4 5
5  
6 7
7 2 3 4
8 3 4
9 4
Lô tô Đuôi
0 3 0
0 1 1
7 2
2 7 8 3
7 8 9 4
4 5
  6
1 1 6 7
2 8
2 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 05/05/2024

G.Tám

81

G.Bảy

071

G.Sáu

7791

6716

0619

G.Năm

0729

G.Tư

03690

36668

24818

29385

97498

74126

45674

G.Ba

96906

82717

G.Nhì

42881

G.Nhất

59969

Đ.Biệt

464482

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 05/05/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 6 7 8 9
2 6 9
3  
4  
5  
6 8 9
7 1 4
8 1 2 5
9 0 1 8
Lô tô Đuôi
9 0
7 8 9 1
8 2
  3
7 4
8 5
0 1 2 6
1 7
1 6 9 8
1 2 6 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 28/04/2024

G.Tám

45

G.Bảy

385

G.Sáu

9419

3968

7767

G.Năm

3804

G.Tư

47234

88428

23559

28890

83511

84330

75588

G.Ba

53523

71430

G.Nhì

19365

G.Nhất

33160

Đ.Biệt

602561

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 28/04/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 1 9
2 3 8
3 0 0 4
4  
5 9
6 0 1 5 7 8
7  
8 5 8
9 0
Lô tô Đuôi
3 3 6 9 0
1 6 1
  2
2 3
0 3 4
6 8 5
  6
6 7
2 6 8 8
1 5 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 21/04/2024

G.Tám

55

G.Bảy

479

G.Sáu

2453

4322

1306

G.Năm

2498

G.Tư

54298

13270

90278

98628

96553

75497

73180

G.Ba

05091

80815

G.Nhì

29338

G.Nhất

72773

Đ.Biệt

371556

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 21/04/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 5
2 2 8
3 8
4  
5 3 3 6
6  
7 0 3 8 9
8 0
9 1 7 8 8
Lô tô Đuôi
7 8 0
9 1
2 2
5 5 7 3
  4
1 5
0 5 6
9 7
2 3 7 9 9 8
7 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 14/04/2024

G.Tám

69

G.Bảy

430

G.Sáu

8257

9803

2443

G.Năm

4284

G.Tư

38574

44245

48870

87723

71693

58307

59692

G.Ba

66042

54083

G.Nhì

31036

G.Nhất

97301

Đ.Biệt

402478

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 14/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 3 7
1  
2 3
3 0 6
4 2 3 5
5 7
6  
7 0 4 8
8 3 4
9 2 3
Lô tô Đuôi
3 7 0
0 1
4 9 2
0 2 4 8 9 3
7 8 4
4 5
3 6
0 5 7
7 8
  9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 07/04/2024

G.Tám

20

G.Bảy

240

G.Sáu

3617

4062

1303

G.Năm

2573

G.Tư

76443

71727

48113

31320

94751

91950

37220

G.Ba

17890

89761

G.Nhì

00643

G.Nhất

04717

Đ.Biệt

535569

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 07/04/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 3 7 7
2 0 0 7
3  
4 0 3 3
5 0 1
6 1 2 9
7 3
8  
9 0
Lô tô Đuôi
2 2 4 5 9 0
5 6 1
6 2
0 1 4 4 7 3
  4
  5
  6
1 1 2 7
  8
6 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 31/03/2024

G.Tám

83

G.Bảy

806

G.Sáu

3008

1451

1399

G.Năm

4659

G.Tư

47667

12951

18384

03317

47157

78019

44199

G.Ba

06396

64197

G.Nhì

65562

G.Nhất

25042

Đ.Biệt

721159

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 31/03/2024
Đầu Lô tô
0 6 8
1 7 9
2  
3  
4 2
5 1 1 7 9 9
6 2 7
7  
8 4
9 6 7 9 9
Lô tô Đuôi
  0
5 5 1
4 6 2
  3
8 4
  5
0 9 6
1 5 6 9 7
0 8
1 5 5 9 9 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 24/03/2024

G.Tám

66

G.Bảy

971

G.Sáu

1253

0348

4470

G.Năm

8537

G.Tư

05116

73402

17333

15507

43905

01439

43415

G.Ba

98606

03845

G.Nhì

35670

G.Nhất

90578

Đ.Biệt

792585

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 24/03/2024
Đầu Lô tô
0 2 5 6 7
1 5 6
2  
3 3 7 9
4 5 8
5 3
6  
7 0 0 1 8
8 5
9  
Lô tô Đuôi
7 7 0
7 1
0 2
3 5 3
  4
0 1 4 8 5
0 1 6
0 3 7
4 7 8
3 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 17/03/2024

G.Tám

88

G.Bảy

984

G.Sáu

5163

6624

4403

G.Năm

5830

G.Tư

22045

21186

58199

04639

21087

33932

47394

G.Ba

11653

86842

G.Nhì

08836

G.Nhất

72741

Đ.Biệt

122425

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 17/03/2024
Đầu Lô tô
0 3
1  
2 4 5
3 0 2 6 9
4 1 2 5
5 3
6 3
7  
8 4 6 7
9 4 9
Lô tô Đuôi
3 0
4 1
3 4 2
0 5 6 3
2 8 9 4
2 4 5
3 8 6
8 7
  8
3 9 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 10/03/2024

G.Tám

77

G.Bảy

225

G.Sáu

7876

0710

1731

G.Năm

1666

G.Tư

22354

56360

69327

33658

97061

18871

41741

G.Ba

35115

60035

G.Nhì

69384

G.Nhất

43083

Đ.Biệt

734973

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 10/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 5
2 5 7
3 1 5
4 1
5 4 8
6 0 1 6
7 1 3 6
8 3 4
9  
Lô tô Đuôi
1 6 0
3 4 6 7 1
  2
7 8 3
5 8 4
1 2 3 5
6 7 6
2 7
5 8
  9
XSDL - KQXSDL- Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Lạt cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDL mở thưởng các ngày trước đó.

XSDL - KQXSDL - Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Lạt (XSMN DL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Lạt ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Lạt được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop