XSDL - KQXSDL - Xổ số Đà Lạt - Bảng kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 03/03/2024

G.Tám

68

G.Bảy

502

G.Sáu

9479

6452

8455

G.Năm

9505

G.Tư

08187

92294

54441

84212

84864

18417

64175

G.Ba

41328

43591

G.Nhì

48872

G.Nhất

18364

Đ.Biệt

483028

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 03/03/2024
Đầu Lô tô
0 2 5
1 2 7
2 8 8
3  
4 1
5 2 5
6 4 4
7 2 5 9
8 7
9 1 4
Lô tô Đuôi
  0
4 9 1
0 1 5 7 2
  3
6 6 9 4
0 5 7 5
  6
1 8 7
2 2 8
7 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 25/02/2024

G.Tám

19

G.Bảy

172

G.Sáu

9652

3765

8515

G.Năm

8948

G.Tư

90813

07047

22077

73458

75165

80969

22518

G.Ba

07194

90669

G.Nhì

13230

G.Nhất

92302

Đ.Biệt

195571

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 25/02/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 3 5 8
2  
3 0
4 7 8
5 2 8
6 5 5 9 9
7 1 2 7
8  
9 4
Lô tô Đuôi
3 0
7 1
0 5 7 2
1 3
9 4
1 6 6 5
  6
4 7 7
1 4 5 8
6 6 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 18/02/2024

G.Tám

97

G.Bảy

064

G.Sáu

4925

3891

1604

G.Năm

7764

G.Tư

52088

36453

92225

60057

82404

79218

68522

G.Ba

61173

56232

G.Nhì

53594

G.Nhất

75282

Đ.Biệt

241415

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 18/02/2024
Đầu Lô tô
0 4 4
1 5 8
2 2 5 5
3 2
4  
5 3 7
6 4 4
7 3
8 2 8
9 1 4
Lô tô Đuôi
  0
9 1
2 3 8 2
5 7 3
0 0 6 6 9 4
1 2 2 5
  6
5 7
1 8 8
  9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 11/02/2024

G.Tám

90

G.Bảy

767

G.Sáu

1030

9271

8171

G.Năm

4440

G.Tư

87026

30675

25655

48130

50490

89319

89263

G.Ba

74787

20720

G.Nhì

37216

G.Nhất

57618

Đ.Biệt

507808

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 11/02/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 6 8 9
2 0 6
3 0 0
4 0
5 5
6 3 7
7 1 1 5
8 7
9 0
Lô tô Đuôi
2 3 3 4 9 0
7 7 1
  2
6 3
  4
5 7 5
1 2 6
6 8 7
0 1 8
1 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 04/02/2024

G.Tám

26

G.Bảy

136

G.Sáu

6519

0190

8278

G.Năm

9146

G.Tư

52530

05304

06854

20541

26283

43616

66940

G.Ba

31408

00510

G.Nhì

37850

G.Nhất

88778

Đ.Biệt

959134

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 04/02/2024
Đầu Lô tô
0 4 8
1 0 6 9
2  
3 0 4 6
4 0 1 6
5 0 4
6  
7 8 8
8 3
9 0
Lô tô Đuôi
1 3 4 5 9 0
4 1
  2
8 3
0 3 5 4
  5
1 3 4 6
  7
0 7 7 8
1 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 28/01/2024

G.Tám

44

G.Bảy

766

G.Sáu

7631

0054

8132

G.Năm

1099

G.Tư

01627

91018

41013

09438

35780

78443

83972

G.Ba

92321

53083

G.Nhì

20571

G.Nhất

89360

Đ.Biệt

816662

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 28/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 8
2 1 7
3 1 2 8
4 3
5 4
6 0 2 6
7 1 2
8 0 3
9 9
Lô tô Đuôi
6 8 0
2 3 7 1
3 6 7 2
1 4 8 3
5 4
  5
6 6
2 7
1 3 8
9 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 21/01/2024

G.Tám

41

G.Bảy

391

G.Sáu

1676

7062

6552

G.Năm

0230

G.Tư

84839

61095

98750

95159

54506

49295

26259

G.Ba

79924

48019

G.Nhì

35313

G.Nhất

98158

Đ.Biệt

491635

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 21/01/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 3 9
2 4
3 0 5 9
4  
5 0 2 8 9 9
6 2
7 6
8  
9 1 5 5
Lô tô Đuôi
3 5 0
9 1
5 6 2
1 3
2 4
3 9 9 5
0 7 6
  7
5 8
1 3 5 5 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 14/01/2024

G.Tám

50

G.Bảy

932

G.Sáu

9293

0438

1360

G.Năm

5376

G.Tư

36287

19731

01495

24570

08426

15689

82480

G.Ba

29426

11816

G.Nhì

50168

G.Nhất

85640

Đ.Biệt

909300

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 14/01/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 6
2 6 6
3 1 2 8
4 0
5  
6 0 8
7 0 6
8 0 7 9
9 3 5
Lô tô Đuôi
0 4 6 7 8 0
3 1
3 2
9 3
  4
9 5
1 2 2 7 6
8 7
3 6 8
8 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 07/01/2024

G.Tám

31

G.Bảy

522

G.Sáu

5882

9128

0010

G.Năm

7421

G.Tư

90002

60801

87688

25132

09549

31283

70447

G.Ba

00230

94014

G.Nhì

56676

G.Nhất

47611

Đ.Biệt

082618

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 07/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 2
1 0 1 4 8
2 1 2 8
3 0 2
4 7 9
5  
6  
7 6
8 2 3 8
9  
Lô tô Đuôi
1 3 0
0 1 2 1
0 2 3 8 2
8 3
1 4
  5
7 6
4 7
1 2 8 8
4 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 31/12/2023

G.Tám

78

G.Bảy

611

G.Sáu

0588

5436

9420

G.Năm

9249

G.Tư

34667

20847

64540

40756

00635

76987

39175

G.Ba

73998

08831

G.Nhì

67206

G.Nhất

37338

Đ.Biệt

966248

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 31/12/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 1
2 0
3 1 5 6 8
4 0 7 8 9
5 6
6 7
7 5
8 7 8
9 8
Lô tô Đuôi
2 4 0
1 3 1
  2
  3
  4
3 7 5
0 3 5 6
4 6 8 7
3 4 8 9 8
4 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 24/12/2023

G.Tám

90

G.Bảy

995

G.Sáu

9365

4178

0680

G.Năm

8566

G.Tư

80284

34718

15178

89091

11303

20957

58888

G.Ba

70206

10863

G.Nhì

47219

G.Nhất

94452

Đ.Biệt

240358

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 24/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 6
1 8 9
2  
3  
4  
5 2 7 8
6 3 5 6
7 8 8
8 0 4 8
9 1 5
Lô tô Đuôi
8 0
9 1
5 2
0 6 3
8 4
6 9 5
0 6 6
5 7
1 5 7 7 8 8
1 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

XSDL ngày 17/12/2023

G.Tám

75

G.Bảy

823

G.Sáu

8683

9450

6150

G.Năm

0139

G.Tư

59209

18172

03149

36137

60627

71605

59513

G.Ba

45650

92745

G.Nhì

13542

G.Nhất

51950

Đ.Biệt

391536

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 17/12/2023
Đầu Lô tô
0 5 9
1 3
2 3 7
3 6 7 9
4 2 5 9
5 0 0 0 0
6  
7 2
8 3
9  
Lô tô Đuôi
5 5 5 5 0
  1
4 7 2
1 2 8 3
  4
0 4 5
3 6
2 3 7
  8
0 3 4 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

XSDL ngày 10/12/2023

G.Tám

53

G.Bảy

581

G.Sáu

5432

8630

4054

G.Năm

8663

G.Tư

89202

44644

41827

01961

71842

61005

23208

G.Ba

29470

65181

G.Nhì

38632

G.Nhất

48394

Đ.Biệt

323859

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 10/12/2023
Đầu Lô tô
0 2 5 8
1  
2 7
3 0 2 2
4 2 4
5 4 9
6 1 3
7 0
8 1 1
9 4
Lô tô Đuôi
3 7 0
6 8 8 1
0 3 3 4 2
6 3
4 5 9 4
0 5
  6
2 7
0 8
5 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL ngày 03/12/2023

G.Tám

95

G.Bảy

157

G.Sáu

5604

7911

2351

G.Năm

6373

G.Tư

76104

80171

92188

79776

77188

11079

31191

G.Ba

37985

92431

G.Nhì

29482

G.Nhất

80444

Đ.Biệt

685570

Bảng Loto xổ số Đà Lạt ngày 03/12/2023
Đầu Lô tô
0 4 4
1 1
2  
3 1
4 4
5 1 7
6  
7 0 1 3 6 9
8 2 5 8 8
9 1
Lô tô Đuôi
7 0
1 3 5 7 9 1
8 2
7 3
0 0 4 4
8 5
7 6
5 7
8 8 8
7 9
XSDL - KQXSDL- Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Lạt cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDL mở thưởng các ngày trước đó.

XSDL - KQXSDL - Dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Lạt (XSMN DL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Lạt ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Lạt được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Lạt siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop