XSTV - KQXSTV - Xổ số Trà Vinh - Bảng kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 01/03/2024

G.Tám

19

G.Bảy

739

G.Sáu

2577

6842

5653

G.Năm

2396

G.Tư

12250

51625

78572

13716

64133

55795

11747

G.Ba

54393

72165

G.Nhì

98154

G.Nhất

20799

Đ.Biệt

047976

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 01/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 6
2 5
3 3 9
4 2 7
5 0 3 4
6 5
7 2 6 7
8  
9 3 5 6 9
Lô tô Đuôi
5 0
  1
4 7 2
3 5 9 3
5 4
2 6 9 5
1 7 9 6
4 7 7
  8
3 9 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 23/02/2024

G.Tám

50

G.Bảy

989

G.Sáu

8492

3155

4676

G.Năm

9372

G.Tư

42235

50792

96634

11529

29498

76820

90780

G.Ba

65707

76939

G.Nhì

28173

G.Nhất

15113

Đ.Biệt

573170

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 23/02/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 3
2 0 9
3 4 5 9
4  
5 5
6  
7 0 2 3 6
8 0 9
9 2 2 8
Lô tô Đuôi
2 7 8 0
  1
7 9 9 2
1 7 3
3 4
3 5 5
7 6
0 7
9 8
2 3 8 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 16/02/2024

G.Tám

89

G.Bảy

781

G.Sáu

3254

4775

2209

G.Năm

0348

G.Tư

12292

59206

59013

26620

64007

39416

33021

G.Ba

39829

93015

G.Nhì

34785

G.Nhất

95332

Đ.Biệt

819498

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 16/02/2024
Đầu Lô tô
0 6 7 9
1 3 5 6
2 0 1 9
3 2
4 8
5 4
6  
7 5
8 1 5
9 2 8
Lô tô Đuôi
2 0
2 8 1
3 9 2
1 3
5 4
1 7 8 5
0 1 6
0 7
4 9 8
0 2 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 09/02/2024

G.Tám

20

G.Bảy

014

G.Sáu

3959

1156

4162

G.Năm

5180

G.Tư

86697

79314

51912

07010

52476

85050

08431

G.Ba

53302

77237

G.Nhì

52519

G.Nhất

37165

Đ.Biệt

550598

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 09/02/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 0 2 4 4 9
2  
3 1 7
4  
5 0 6 9
6 2 5
7 6
8 0
9 7 8
Lô tô Đuôi
1 5 8 0
3 1
0 1 6 2
  3
1 1 4
6 5
5 7 6
3 9 7
9 8
1 5 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 02/02/2024

G.Tám

89

G.Bảy

595

G.Sáu

8028

2841

1348

G.Năm

4198

G.Tư

29130

94600

11924

07819

38842

26857

98766

G.Ba

85044

43047

G.Nhì

02479

G.Nhất

41289

Đ.Biệt

675208

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 02/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 8
1 9
2 4 8
3 0
4 1 2 4 7 8
5 7
6 6
7 9
8 9
9 5 8
Lô tô Đuôi
0 3 0
4 1
4 2
  3
2 4 4
9 5
6 6
4 5 7
0 2 4 9 8
1 7 8 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 26/01/2024

G.Tám

84

G.Bảy

793

G.Sáu

1453

0598

2705

G.Năm

3933

G.Tư

21712

00965

83196

61926

16064

03609

62355

G.Ba

40851

31713

G.Nhì

32502

G.Nhất

90045

Đ.Biệt

129221

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 26/01/2024
Đầu Lô tô
0 2 5 9
1 2 3
2 1 6
3 3
4 5
5 1 3 5
6 4 5
7  
8  
9 3 6 8
Lô tô Đuôi
  0
2 5 1
0 1 2
1 3 5 9 3
6 4
0 4 5 6 5
2 9 6
  7
9 8
0 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 19/01/2024

G.Tám

42

G.Bảy

009

G.Sáu

9083

7302

7708

G.Năm

0882

G.Tư

28148

65680

70789

99441

89138

21014

87113

G.Ba

80978

57291

G.Nhì

98722

G.Nhất

03203

Đ.Biệt

291884

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 19/01/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 8 9
1 3 4
2 2
3 8
4 1 8
5  
6  
7 8
8 0 2 3 4 9
9 1
Lô tô Đuôi
8 0
4 9 1
0 2 8 2
0 1 8 3
1 8 4
  5
  6
  7
0 3 4 7 8
0 8 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 12/01/2024

G.Tám

95

G.Bảy

381

G.Sáu

1220

3391

0687

G.Năm

6587

G.Tư

29799

50526

73380

15634

08862

78983

10993

G.Ba

19290

87072

G.Nhì

73661

G.Nhất

07444

Đ.Biệt

941747

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 12/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 0 6
3 4
4 4 7
5  
6 1 2
7 2
8 0 1 3 7 7
9 0 1 3 9
Lô tô Đuôi
2 8 9 0
6 8 9 1
6 7 2
8 9 3
3 4 4
  5
2 6
4 8 8 7
  8
9 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 05/01/2024

G.Tám

08

G.Bảy

759

G.Sáu

0811

0331

2157

G.Năm

1036

G.Tư

06876

53806

68888

12022

58009

36184

28082

G.Ba

14136

94270

G.Nhì

24181

G.Nhất

75756

Đ.Biệt

141467

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 05/01/2024
Đầu Lô tô
0 6 9
1 1
2 2
3 1 6 6
4  
5 6 7 9
6 7
7 0 6
8 1 2 4 8
9  
Lô tô Đuôi
7 0
1 3 8 1
2 8 2
  3
8 4
  5
0 3 3 5 7 6
5 6 7
8 8
0 5 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 29/12/2023

G.Tám

68

G.Bảy

100

G.Sáu

1986

8142

5460

G.Năm

9662

G.Tư

31912

50666

81736

17763

12190

07378

57093

G.Ba

91884

63018

G.Nhì

77353

G.Nhất

82610

Đ.Biệt

639656

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 29/12/2023
Đầu Lô tô
0 0
1 0 2 8
2  
3 6
4 2
5 3 6
6 0 2 3 6
7 8
8 4 6
9 0 3
Lô tô Đuôi
0 1 6 9 0
  1
1 4 6 2
5 6 9 3
8 4
  5
3 5 6 8 6
  7
1 7 8
  9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 22/12/2023

G.Tám

19

G.Bảy

393

G.Sáu

0093

4146

7916

G.Năm

4690

G.Tư

72179

63158

02326

66744

94838

21578

84384

G.Ba

73830

58360

G.Nhì

97380

G.Nhất

56853

Đ.Biệt

892513

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 22/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 3 6
2 6
3 0 8
4 4 6
5 3 8
6 0
7 8 9
8 0 4
9 0 3 3
Lô tô Đuôi
3 6 8 9 0
  1
  2
1 5 9 9 3
4 8 4
  5
1 2 4 6
  7
3 5 7 8
7 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 15/12/2023

G.Tám

34

G.Bảy

698

G.Sáu

7867

3568

4837

G.Năm

1037

G.Tư

74075

44245

72552

48576

87402

52975

83322

G.Ba

96093

71991

G.Nhì

88266

G.Nhất

00574

Đ.Biệt

946934

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 15/12/2023
Đầu Lô tô
0 2
1  
2 2
3 4 7 7
4 5
5 2
6 6 7 8
7 4 5 5 6
8  
9 1 3 8
Lô tô Đuôi
  0
9 1
0 2 5 2
9 3
3 7 4
4 7 7 5
6 7 6
3 3 6 7
6 9 8
  9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 08/12/2023

G.Tám

39

G.Bảy

092

G.Sáu

0821

6855

5787

G.Năm

1698

G.Tư

15102

42050

21245

01385

56052

53993

24525

G.Ba

16583

43735

G.Nhì

13895

G.Nhất

63451

Đ.Biệt

893275

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 08/12/2023
Đầu Lô tô
0 2
1  
2 1 5
3 5
4 5
5 0 1 2 5
6  
7 5
8 3 5 7
9 2 3 5 8
Lô tô Đuôi
5 0
2 5 1
0 5 9 2
8 9 3
  4
2 3 4 5 7 8 9 5
  6
8 7
9 8
  9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 01/12/2023

G.Tám

87

G.Bảy

834

G.Sáu

2465

9090

3817

G.Năm

8940

G.Tư

57080

50289

60222

67457

05136

74270

88028

G.Ba

07341

78529

G.Nhì

33616

G.Nhất

85730

Đ.Biệt

214903

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 01/12/2023
Đầu Lô tô
0 3
1 6 7
2 2 8 9
3 0 4 6
4 0 1
5 7
6 5
7 0
8 0 9
9 0
Lô tô Đuôi
3 4 7 8 9 0
4 1
2 2
0 3
3 4
6 5
1 3 6
1 5 7
2 8
2 8 9
XSTV - KQXSTV- Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Trà Vinh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTV mở thưởng các ngày trước đó.

XSTV - KQXSTV - Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Trà Vinh (XSMN TV) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Trà Vinh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Trà Vinh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop