Các loại cổ phiếu phổ biến hiện nay trên thị trường là gì

Các loại cổ phiếu phổ biến hiện nay trên thị trường hiện nay. Cách phân loại các loại cổ phiếu này được dựa trên những yếu tố gì. Cùng tài chính kinh doanh cũng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

Các loại cổ phiếu phổ biến

Hiện tại trên thị trường tài chính có nhiều loại cổ phiếu dưới đây chính là các loại cổ phiếu phổ biến mf nhà đầu tư thường gặp :

 • Cổ phiếu thông thường (Common Stock): Đây là loại cổ phiếu phổ biến nhất và thường được công ty phát hành cho công chúng. Cổ phiếu thông thường đại diện cho sự sở hữu cổ phần trong công ty và mang lại lợi nhuận thông qua cổ tức và tăng trưởng giá trị cổ phiếu.
 • Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock): Cổ phiếu ưu đãi có quyền ưu tiên về cổ tức và phân chia tài sản so với cổ phiếu thông thường. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi thường được ưu tiên trả cổ tức trước cổ phiếu thông thường, nhưng thường không có quyền biểu quyết.
Các loại cổ phiếu
Các loại cổ phiếu
 • Cổ phiếu có quyền biểu quyết (Voting Stock): Loại cổ phiếu này mang lại quyền biểu quyết trong các quyết định quan trọng của công ty, bao gồm việc bầu cử hội đồng quản trị và các quyết định chiến lược. Cổ phiếu có quyền biểu quyết thường đi kèm với cổ tức thấp hơn so với cổ phiếu không có quyền biểu quyết.
 • Cổ phiếu không có quyền biểu quyết (Non-Voting Stock): Loại cổ phiếu này không có quyền biểu quyết trong các quyết định quan trọng của công ty. Người sở hữu cổ phiếu không có quyền biểu quyết vẫn nhận được cổ tức và chia lợi nhuận nhưng không tham gia vào quyết định công ty.
 • Cổ phiếu tăng trưởng (Growth Stock): Cổ phiếu tăng trưởng đại diện cho các công ty có tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai. Nhà đầu tư thường mua cổ phiếu tăng trưởng với hy vọng giá trị cổ phiếu sẽ tăng lên theo thời gian.
 • Cổ phiếu cổ tức cao (Dividend Stock): Loại cổ phiếu này tập trung vào việc trả cổ tức cao cho cổ đông. Các công ty ổn định và có lợi nhuận đều đặn thường phát hành cổ phiếu cổ tức cao để thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến thu nhập từ cổ tức.
 • Cổ phiếu giá trị (Value Stock): Cổ phiếu giá trị là cổ phiếu của các công ty được định giá thấp hơn so với giá trị thực của chúng. Nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các cổ phiếu được coi là bị định giá thấp hơn so với tiềm năng tăng trưởng và các chỉ số tài chính khác.
 • Cổ phiếu quỹ (Index Fund Stock): Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu đại diện cho một quỹ đầu tư được tạo ra để theo dõi hoặc sao chép một chỉ số thị trường như S&P 500 hoặc Dow Jones. Cổ phiếu quỹ cung cấp sự đa dạng hóa và theo dõi sự biến động của thị trường chung.
 • Cổ phiếu tương lai (Future Stock): Đây là cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông, năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp mới nổi. Cổ phiếu tương lai có tiềm năng tăng trưởng cao do ảnh hưởng của các công nghệ mới và xu hướng thị trường mới.
 • Cổ phiếu quốc tế (International Stock): Cổ phiếu quốc tế đại diện cho các công ty có hoạt động và doanh thu từ các thị trường nước ngoài. Đầu tư vào cổ phiếu quốc tế có thể mang lại cơ hội tăng trưởng từ các thị trường phát triển nhanh và đa dạng hóa rủi ro đối với các thị trường trong nước.

Nguyên tắc phân loại các loại cổ phiếu như thế nào

Phân loại cổ phiếu
Phân loại cổ phiếu

Nhìn chung các loại cổ phiếu được phân loại dựa vào những yếu tố sau :

Nguyên tắc phân loại các loại cổ phiếu có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nguồn gốc, quyền lợi, cấu trúc tài sản và phân phối lợi nhuận. Dưới đây là một số nguyên tắc phân loại cổ phiếu phổ biến:

Phân loại các loại cổ phiếu theo nguồn gốc

 • Cổ phiếu thông thường (Common Stock): Đại diện cho sự sở hữu cổ phần và quyền biểu quyết trong công ty. Cổ phiếu này thường được phân phối rộng rãi cho công chúng và mang lại lợi nhuận thông qua cổ tức và tăng trưởng giá trị cổ phiếu.
 • Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock): Thường có quyền ưu tiên về cổ tức và phân chia tài sản so với cổ phiếu thông thường. Tuy nhiên, người sở hữu cổ phiếu ưu đãi thường không có quyền biểu quyết trong các quyết định quan trọng của công ty.

Theo quyền lợi

 • Cổ phiếu có quyền biểu quyết (Voting Stock): Cho phép cổ đông tham gia biểu quyết và có ảnh hưởng đến quyết định quan trọng của công ty, như bầu chọn hội đồng quản trị hay các vấn đề chiến lược.
 • Cổ phiếu không có quyền biểu quyết (Non-Voting Stock): Không có quyền biểu quyết trong các quyết định quan trọng của công ty, nhưng vẫn có quyền nhận cổ tức và chia lợi nhuận.

Theo cấu trúc tài sản

 • Cổ phiếu cơ bản (Common Stock): Đại diện cho sự sở hữu cổ phần trong công ty và có quyền chia lợi nhuận và tài sản dư thừa sau khi trả nợ và các yêu cầu khác.
 • Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock): Thường được ưu tiên về quyền nhận cổ tức và chia lợi nhuận trước các cổ phiếu thông thường. Trong trường hợp công ty phá sản, cổ phiếu ưu đãi thường được ưu tiên trả lại vốn và tài sản hơn cổ phiếu thông thường.

Phân loại các loại cổ phiếu theo phân phối lợi nhuận:

 • Cổ phiếu có cổ tức (Dividend Stock): Cổ phiếu được công ty trả cổ tức đều đặn cho cổ đông, dựa trên lợi nhuận hoặc doanh thu của công ty.
 • Cổ phiếu không có cổ tức (Non-Dividend Stock): Cổ phiếu này không nhận được cổ tức từ công ty, thay vào đó, nhà đầu tư dựa vào tăng trưởng giá trị cổ phiếu để kiếm lời.

Theo ngành hoặc thị trường:

 • Cổ phiếu ngành (Sector Stock): Cổ phiếu thuộc các ngành công nghiệp cụ thể, ví dụ như cổ phiếu ngành công nghệ, cổ phiếu ngành y tế, cổ phiếu ngành năng lượng, vv.
 • Cổ phiếu toàn diện (Diversified Stock): Cổ phiếu của các công ty có hoạt động trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, cung cấp sự đa dạng hóa đầu tư.

Phân loại các loại cổ phiếu theo vốn hóa thị trường:

 • Cổ phiếu vốn hóa lớn (Large-cap Stock): Cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường lớn, thường là các công ty có quy mô lớn và được biết đến rộng rãi.
 • Cổ phiếu vốn hóa trung bình (Mid-cap Stock): Cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường trung bình, vừa đủ lớn để có tiềm năng tăng trưởng, nhưng chưa đạt đến quy mô của các công ty vốn hóa lớn.
 • Cổ phiếu vốn hóa nhỏ (Small-cap Stock): Cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ, thường là các công ty mới thành lập hoặc có quy mô nhỏ.

Các nguyên tắc phân loại trên chỉ là một số cách thường được sử dụng để phân loại các loại cổ phiếu. Quyết định đầu tư vào loại cổ phiếu nào cần dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm mục tiêu đầu tư, độ rủi ro mong muốn và thị trường tài chính hiện tại.

Xem thêm: Đầu tư cổ phiếu dài hạn – những điều nhà đầu tư cần lưu ý

Xem thêm: Bắt đáy cổ phiếu là gì? Chia sẻ cách bắt đáy cổ phiếu hiệu quả

Trên đây là toàn bộ thông tin về các loại cổ phiếu hiện đang có trên thị trường tài chính và phương pháp phân loại các loại cổ phiếu này. Rất hy vọng bài viết đã mang tới cho bạn nhiều thông tin bổ ich.