XSNT - KQXSNT - Xổ số Ninh Thuận - Bảng kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 19/07/2024

G.Tám

43

G.Bảy

340

G.Sáu

6765

8475

9388

G.Năm

5961

G.Tư

88090

33604

22090

24845

12569

01288

19285

G.Ba

91439

92974

G.Nhì

28579

G.Nhất

55353

Đ.Biệt

690254

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 19/07/2024
Đầu Lô tô
0 4
1  
2  
3 9
4 0 5
5 3 4
6 1 5 9
7 4 5 9
8 5 8 8
9 0 0
Lô tô Đuôi
4 9 9 0
6 1
  2
5 3
0 5 7 4
4 6 7 8 5
  6
  7
8 8 8
3 6 7 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 12/07/2024

G.Tám

73

G.Bảy

890

G.Sáu

8743

0554

2494

G.Năm

4928

G.Tư

70292

17477

26385

77985

36605

91050

15086

G.Ba

31684

12795

G.Nhì

47903

G.Nhất

58523

Đ.Biệt

958925

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 12/07/2024
Đầu Lô tô
0 3 5
1  
2 3 5 8
3  
4 3
5 0 4
6  
7 7
8 4 5 5 6
9 0 2 4 5
Lô tô Đuôi
5 9 0
  1
9 2
0 2 4 3
5 8 9 4
0 2 8 8 9 5
8 6
7 7
2 8
  9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 05/07/2024

G.Tám

32

G.Bảy

396

G.Sáu

0934

6010

1871

G.Năm

0486

G.Tư

88974

85995

87011

37811

61045

62384

30944

G.Ba

29031

58904

G.Nhì

86794

G.Nhất

96627

Đ.Biệt

926307

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 05/07/2024
Đầu Lô tô
0 4 7
1 0 1 1
2 7
3 1 4
4 4 5
5  
6  
7 1 4
8 4 6
9 4 5 6
Lô tô Đuôi
1 0
1 1 3 7 1
  2
  3
0 3 4 7 8 9 4
4 9 5
8 9 6
0 2 7
  8
  9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 28/06/2024

G.Tám

99

G.Bảy

036

G.Sáu

7567

4759

4767

G.Năm

0735

G.Tư

42925

92347

36311

98746

54581

28210

96143

G.Ba

54401

81072

G.Nhì

66698

G.Nhất

24366

Đ.Biệt

805487

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 28/06/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 0 1
2 5
3 5 6
4 3 6 7
5 9
6 6 7 7
7 2
8 1 7
9 8
Lô tô Đuôi
1 0
0 1 8 1
7 2
4 3
  4
2 3 5
3 4 6 6
4 6 6 8 7
9 8
5 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 21/06/2024

G.Tám

80

G.Bảy

526

G.Sáu

7235

5810

6074

G.Năm

9863

G.Tư

75104

88198

67904

27263

31435

72927

16289

G.Ba

00756

39628

G.Nhì

48107

G.Nhất

23195

Đ.Biệt

745454

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 21/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 4 7
1 0
2 6 7 8
3 5 5
4  
5 4 6
6 3 3
7 4
8 9
9 5 8
Lô tô Đuôi
1 0
  1
  2
6 6 3
0 0 5 7 4
3 3 9 5
2 5 6
0 2 7
2 9 8
8 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 14/06/2024

G.Tám

80

G.Bảy

936

G.Sáu

0544

8895

5307

G.Năm

4849

G.Tư

60225

40961

90668

23601

84943

79812

78764

G.Ba

30265

33615

G.Nhì

03707

G.Nhất

54744

Đ.Biệt

338892

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 14/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 7 7
1 2 5
2 5
3 6
4 3 4 4 9
5  
6 1 4 5 8
7  
8  
9 2 5
Lô tô Đuôi
  0
0 6 1
1 9 2
4 3
4 4 6 4
1 2 6 9 5
3 6
0 0 7
6 8
4 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 07/06/2024

G.Tám

47

G.Bảy

332

G.Sáu

5717

2965

6926

G.Năm

4170

G.Tư

08537

37651

87964

72772

96217

89693

95308

G.Ba

18558

60480

G.Nhì

83476

G.Nhất

41537

Đ.Biệt

060422

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 07/06/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 7 7
2 2 6
3 2 7 7
4  
5 1 8
6 4 5
7 0 2 6
8 0
9 3
Lô tô Đuôi
7 8 0
5 1
2 3 7 2
9 3
6 4
6 5
2 7 6
1 1 3 3 7
0 5 8
  9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 31/05/2024

G.Tám

00

G.Bảy

300

G.Sáu

5366

7215

6839

G.Năm

7674

G.Tư

00616

94510

60698

15099

54310

06816

70525

G.Ba

49308

62799

G.Nhì

05664

G.Nhất

55029

Đ.Biệt

467613

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 31/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 8
1 0 0 3 5 6 6
2 5 9
3 9
4  
5  
6 4 6
7 4
8  
9 8 9 9
Lô tô Đuôi
0 1 1 0
  1
  2
1 3
6 7 4
1 2 5
1 1 6 6
  7
0 9 8
2 3 9 9 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 24/05/2024

G.Tám

72

G.Bảy

512

G.Sáu

2272

0302

2313

G.Năm

5712

G.Tư

74442

03039

79493

02131

84448

48641

95921

G.Ba

53581

78232

G.Nhì

95710

G.Nhất

24585

Đ.Biệt

052482

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 24/05/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 0 2 2 3
2 1
3 1 2 9
4 1 2 8
5  
6  
7 2
8 1 2 5
9 3
Lô tô Đuôi
1 0
2 3 4 8 1
0 1 1 3 4 7 8 2
1 9 3
  4
8 5
  6
  7
4 8
3 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 17/05/2024

G.Tám

93

G.Bảy

403

G.Sáu

3972

5138

3608

G.Năm

2903

G.Tư

26144

19889

24927

37656

23717

11012

04227

G.Ba

52537

14967

G.Nhì

16895

G.Nhất

17518

Đ.Biệt

886604

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 17/05/2024
Đầu Lô tô
0 3 3 4 8
1 2 7 8
2 7 7
3 7 8
4 4
5 6
6 7
7 2
8 9
9 5
Lô tô Đuôi
  0
  1
1 7 2
0 0 3
0 4 4
9 5
5 6
1 2 2 3 6 7
0 1 3 8
8 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 10/05/2024

G.Tám

68

G.Bảy

183

G.Sáu

0741

1034

8006

G.Năm

3109

G.Tư

85886

05759

13080

15525

26576

88259

06056

G.Ba

48617

24844

G.Nhì

37606

G.Nhất

81486

Đ.Biệt

835554

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 10/05/2024
Đầu Lô tô
0 6 6 9
1 7
2 5
3 4
4 1 4
5 4 6 9 9
6  
7 6
8 0 3 6 6
9  
Lô tô Đuôi
8 0
4 1
  2
8 3
3 4 5 4
2 5
0 0 5 7 8 8 6
1 7
  8
0 5 5 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 03/05/2024

G.Tám

16

G.Bảy

256

G.Sáu

6457

0743

7041

G.Năm

1583

G.Tư

30299

60276

45800

33026

57353

67776

05632

G.Ba

44252

28015

G.Nhì

31911

G.Nhất

41117

Đ.Biệt

920918

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 03/05/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 1 5 7 8
2 6
3 2
4 1 3
5 2 3 6 7
6  
7 6 6
8 3
9 9
Lô tô Đuôi
0 0
1 4 1
3 5 2
4 5 8 3
  4
1 5
2 5 7 7 6
1 5 7
1 8
9 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 26/04/2024

G.Tám

31

G.Bảy

540

G.Sáu

1994

7899

0535

G.Năm

3718

G.Tư

72207

78456

90722

32287

36864

82566

90238

G.Ba

47667

96890

G.Nhì

88618

G.Nhất

76120

Đ.Biệt

780439

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 26/04/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 8 8
2 0 2
3 5 8 9
4 0
5 6
6 4 6 7
7  
8 7
9 0 4 9
Lô tô Đuôi
2 4 9 0
  1
2 2
  3
6 9 4
3 5
5 6 6
0 6 8 7
1 1 3 8
3 9 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 19/04/2024

G.Tám

30

G.Bảy

604

G.Sáu

6556

6128

2687

G.Năm

1437

G.Tư

99298

93081

69100

22458

03046

68537

39233

G.Ba

86811

87469

G.Nhì

62139

G.Nhất

98096

Đ.Biệt

231269

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 19/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 4
1 1
2 8
3 3 7 7 9
4 6
5 6 8
6 9 9
7  
8 1 7
9 6 8
Lô tô Đuôi
0 0
1 8 1
  2
3 3
0 4
  5
4 5 9 6
3 3 8 7
2 5 9 8
3 6 6 9
XSNT - KQXSNT- Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Ninh Thuận cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSNT mở thưởng các ngày trước đó.

XSNT - KQXSNT - Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Ninh Thuận (XSMN NT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Ninh Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Ninh Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop