XSHCM - KQXSHCM - Xổ số Hồ Chí Minh - Bảng kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 10/06/2024

G.Tám

96

G.Bảy

045

G.Sáu

2574

6006

4625

G.Năm

8661

G.Tư

80726

24511

62680

78957

40550

85396

11062

G.Ba

14418

64804

G.Nhì

03305

G.Nhất

27235

Đ.Biệt

506737

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 10/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 6
1 1 8
2 5 6
3 5 7
4 5
5 0 7
6 1 2
7 4
8 0
9 6
Lô tô Đuôi
5 8 0
1 6 1
6 2
  3
0 7 4
0 2 3 4 5
0 2 9 6
3 5 7
1 8
  9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 08/06/2024

G.Tám

33

G.Bảy

732

G.Sáu

9232

7652

4501

G.Năm

5342

G.Tư

69711

97466

05379

18298

10103

96823

55731

G.Ba

46801

73473

G.Nhì

37156

G.Nhất

17601

Đ.Biệt

409833

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 08/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 1 1 3
1 1
2 3
3 1 2 2 3
4 2
5 2 6
6 6
7 3 9
8  
9 8
Lô tô Đuôi
  0
0 0 0 1 3 1
3 3 4 5 2
0 2 3 7 3
  4
  5
5 6 6
  7
9 8
7 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 03/06/2024

G.Tám

18

G.Bảy

383

G.Sáu

8799

9860

6908

G.Năm

4714

G.Tư

50143

38217

16269

14299

89250

57692

94795

G.Ba

56447

92889

G.Nhì

95350

G.Nhất

98269

Đ.Biệt

247480

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 03/06/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 4 7
2  
3  
4 3 7
5 0 0
6 0 9 9
7  
8 0 3 9
9 2 5 9 9
Lô tô Đuôi
5 5 6 8 0
  1
9 2
4 8 3
1 4
9 5
  6
1 4 7
0 8
6 6 8 9 9 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 01/06/2024

G.Tám

10

G.Bảy

366

G.Sáu

6844

5855

6197

G.Năm

4376

G.Tư

55409

70611

50702

20036

62480

57110

63433

G.Ba

34095

96878

G.Nhì

23403

G.Nhất

71112

Đ.Biệt

333958

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 01/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 9
1 0 1 2
2  
3 3 6
4 4
5 5 8
6 6
7 6 8
8 0
9 5 7
Lô tô Đuôi
1 8 0
1 1
0 1 2
0 3 3
4 4
5 9 5
3 6 7 6
9 7
5 7 8
0 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 27/05/2024

G.Tám

27

G.Bảy

711

G.Sáu

3477

1426

4465

G.Năm

4571

G.Tư

63287

38594

91657

35083

10533

41451

56399

G.Ba

34246

22339

G.Nhì

55513

G.Nhất

14593

Đ.Biệt

765258

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 27/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 3
2 6
3 3 9
4 6
5 1 7 8
6 5
7 1 7
8 3 7
9 3 4 9
Lô tô Đuôi
  0
1 5 7 1
  2
1 3 8 9 3
9 4
6 5
2 4 6
5 7 8 7
5 8
3 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 25/05/2024

G.Tám

56

G.Bảy

346

G.Sáu

0453

2799

3508

G.Năm

1332

G.Tư

23678

45681

06355

80042

69522

74957

33392

G.Ba

53620

33972

G.Nhì

44220

G.Nhất

18331

Đ.Biệt

056236

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 25/05/2024
Đầu Lô tô
0 8
1  
2 0 0 2
3 1 2 6
4 2 6
5 3 5 7
6  
7 2 8
8 1
9 2 9
Lô tô Đuôi
2 2 0
3 8 1
2 3 4 7 9 2
5 3
  4
5 5
3 4 6
5 7
0 7 8
9 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 20/05/2024

G.Tám

85

G.Bảy

652

G.Sáu

6618

3005

4307

G.Năm

1931

G.Tư

75791

88011

09284

81848

54210

16359

55293

G.Ba

24794

79754

G.Nhì

92683

G.Nhất

37865

Đ.Biệt

817292

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 20/05/2024
Đầu Lô tô
0 5 7
1 0 1 8
2  
3 1
4 8
5 2 4 9
6 5
7  
8 3 4
9 1 2 3 4
Lô tô Đuôi
1 0
1 3 9 1
5 9 2
8 9 3
5 8 9 4
0 6 5
  6
0 7
1 4 8
5 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 18/05/2024

G.Tám

18

G.Bảy

644

G.Sáu

6977

4069

2583

G.Năm

7046

G.Tư

75112

69899

73261

41899

34195

83141

16416

G.Ba

50419

25948

G.Nhì

50566

G.Nhất

81584

Đ.Biệt

067456

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 18/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2 6 9
2  
3  
4 1 4 6 8
5 6
6 1 6 9
7 7
8 3 4
9 5 9 9
Lô tô Đuôi
  0
4 6 1
1 2
8 3
4 8 4
9 5
1 4 5 6 6
7 7
4 8
1 6 9 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 13/05/2024

G.Tám

38

G.Bảy

649

G.Sáu

9782

5090

4323

G.Năm

9344

G.Tư

01892

79035

04069

85861

92539

22624

74152

G.Ba

76210

98118

G.Nhì

48222

G.Nhất

35512

Đ.Biệt

968020

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 13/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 2 8
2 0 2 3 4
3 5 9
4 4 9
5 2
6 1 9
7  
8 2
9 0 2
Lô tô Đuôi
1 2 9 0
6 1
1 2 5 8 9 2
2 3
2 4 4
3 5
  6
  7
1 8
3 4 6 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 11/05/2024

G.Tám

63

G.Bảy

133

G.Sáu

6778

9029

0341

G.Năm

9655

G.Tư

93664

49006

76322

94256

40581

26258

18239

G.Ba

38619

25628

G.Nhì

26648

G.Nhất

53134

Đ.Biệt

416236

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 11/05/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 9
2 2 8 9
3 3 4 6 9
4 1 8
5 5 6 8
6 4
7 8
8 1
9  
Lô tô Đuôi
  0
4 8 1
2 2
3 3
3 6 4
5 5
0 3 5 6
  7
2 4 5 7 8
1 2 3 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 06/05/2024

G.Tám

20

G.Bảy

035

G.Sáu

8249

1183

9938

G.Năm

4487

G.Tư

49008

77595

24881

80293

30158

02758

76579

G.Ba

64996

70372

G.Nhì

99786

G.Nhất

97762

Đ.Biệt

833301

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 06/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 8
1  
2  
3 5 8
4 9
5 8 8
6 2
7 2 9
8 1 3 6 7
9 3 5 6
Lô tô Đuôi
  0
0 8 1
6 7 2
8 9 3
  4
3 9 5
8 9 6
8 7
0 3 5 5 8
4 7 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 04/05/2024

G.Tám

60

G.Bảy

696

G.Sáu

5406

8132

8130

G.Năm

3319

G.Tư

03149

73454

50400

49097

79262

34507

66844

G.Ba

00130

41719

G.Nhì

74106

G.Nhất

54533

Đ.Biệt

742011

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 04/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 6 6 7
1 1 9 9
2  
3 0 0 2 3
4 4 9
5 4
6 2
7  
8  
9 6 7
Lô tô Đuôi
0 3 3 0
1 1
3 6 2
3 3
4 5 4
  5
0 0 9 6
0 9 7
  8
1 1 4 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 29/04/2024

G.Tám

11

G.Bảy

249

G.Sáu

7277

9218

3780

G.Năm

9412

G.Tư

73560

41630

97601

35273

03888

78777

77508

G.Ba

44130

62631

G.Nhì

10798

G.Nhất

95677

Đ.Biệt

393297

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 29/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 8
1 2 8
2  
3 0 0 1
4 9
5  
6 0
7 3 7 7 7
8 0 8
9 7 8
Lô tô Đuôi
3 3 6 8 0
0 3 1
1 2
7 3
  4
  5
  6
7 7 7 9 7
0 1 8 9 8
4 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 27/04/2024

G.Tám

80

G.Bảy

925

G.Sáu

7867

9520

2730

G.Năm

8722

G.Tư

46731

28295

55330

49083

84028

94037

93382

G.Ba

29448

35953

G.Nhì

28423

G.Nhất

18456

Đ.Biệt

598621

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 27/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 0 1 2 3 5 8
3 0 0 1 7
4 8
5 3 6
6 7
7  
8 2 3
9 5
Lô tô Đuôi
2 3 3 0
2 3 1
2 8 2
2 5 8 3
  4
2 9 5
5 6
3 6 7
2 4 8
  9
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó.

XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop