XSMN - KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam tại Dự Đoán XS 3 Miền

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN ngày 25/02/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.Tám 87 27 19
G.Bảy 671 580 172
G.Sáu 5298 1224 0079 8614 4966 4516 9652 3765 8515
G.Năm 6456 2026 8948
G.Tư 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404 96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301 90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518
G.Ba 37070 25386 82005 84056 07194 90669
G.Nhì 51290 19825 13230
G.Nhất 48578 03149 92302
Đ.Biệt 392726 195174 195571
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 25/02/2024
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4 1 5 2
1   4 6 8 3 5 8 9
2 4 6 5 6 7  
3 2 4 6   0
4 0 9 7 8
5 3 6 3 6 6 2 8
6   6 5 5 9 9
7 0 1 6 8 9 3 4 1 2 7
8 6 7 0 9  
9 0 8 2 4

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN ngày 24/02/2024

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.Tám 24 93 03 96
G.Bảy 171 416 335 251
G.Sáu 4807 3530 9315 8865 5001 9760 5760 1150 1754 7433 1735 8628
G.Năm 8735 0682 6561 4583
G.Tư 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301
G.Ba 04848 20509 48459 15844 34971 64743 91285 97811
G.Nhì 93320 97168 89537 27820
G.Nhất 11646 80861 34246 97770
Đ.Biệt 034241 565972 029267 054003
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 24/02/2024
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 7 9 1 4 3 1 3
1 5 9 6 6 8 1 3 9
2 0 4 4 8   0 8
3 0 0 5 3 5 7 9 1 3 5
4 1 6 8 4 4 3 6 4
5   2 9 0 4 1 7
6 2 0 1 5 8 0 0 1 7 7  
7 1 6 2 6 1 0 5
8 8 2 1 9 3 5
9   3 7   6

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN ngày 23/02/2024

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.Tám 82 31 50
G.Bảy 143 202 989
G.Sáu 8621 4353 4164 0293 7411 1459 8492 3155 4676
G.Năm 7706 0683 9372
G.Tư 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587 42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780
G.Ba 77718 58769 48073 65248 65707 76939
G.Nhì 03515 86037 28173
G.Nhất 59438 74448 15113
Đ.Biệt 970118 066012 573170
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 23/02/2024
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 2 7
1 5 8 8 8 1 2 3
2 1 1 7   0 9
3 8 0 1 2 7 4 5 9
4 3 6 8 6 8 8  
5 2 3 9 0 5
6 4 9 2 2  
7   3 9 0 2 3 6
8 2 7 3 7 0 9
9   3 2 2 8

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN ngày 22/02/2024

Giải An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.Tám 81 68 73
G.Bảy 170 791 267
G.Sáu 8861 1986 1312 1243 6241 9479 1280 7236 1292
G.Năm 8991 6925 8003
G.Tư 98194 20844 60920 58567 85147 63824 71643 72156 18634 00553 41689 28329 86092 05249 90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342
G.Ba 65867 89686 02023 28134 41563 10409
G.Nhì 86265 74738 40327
G.Nhất 35300 31450 53477
Đ.Biệt 772404 962536 764175
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 22/02/2024
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 0 4   3 9
1 2    
2 0 4 3 5 9 5 7
3   4 4 6 8 2 6
4 3 4 7 1 3 9 2
5   0 3 6 0 8
6 1 5 7 7 8 1 3 7
7 0 9 3 5 7
8 1 6 6 9 0
9 1 4 1 2 0 2

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 21/02/2024

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 68 93 62
G.Bảy 478 120 586
G.Sáu 8374 9291 3604 5616 0448 1925 3729 0702 9289
G.Năm 2449 1870 3854
G.Tư 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067
G.Ba 13638 46192 65328 25988 53677 21247
G.Nhì 14131 39817 76023
G.Nhất 89456 09717 59319
Đ.Biệt 854430 425740 710609
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 21/02/2024
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4   2 9
1   3 6 7 7 9
2 3 0 0 5 8 3 8 9
3 0 1 8 1 2
4 9 9 0 8 7 9
5 4 6 7 8 4
6 8 1 2 7
7 4 8 0 6 1 7
8 7 9 1 8 6 7 9
9 1 2 8 3 1

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN ngày 20/02/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.Tám 48 83 79
G.Bảy 607 152 592
G.Sáu 4624 6977 6210 4236 8770 8850 9723 7108 2985
G.Năm 4425 6350 0830
G.Tư 40586 66957 86503 01607 89913 75771 46610 34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251 24329 25925 34051 80643 08738 36133 52048
G.Ba 85424 17281 00475 69680 24240 14867
G.Nhì 85007 30942 83332
G.Nhất 45021 84439 41891
Đ.Biệt 576381 043811 812901
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 20/02/2024
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 7 7 7   1 8
1 0 0 3 1 3 7  
2 1 4 4 5 2 3 5 9
3   6 6 9 0 2 3 8
4 8 0 2 0 3 8
5 7 0 0 1 2 1
6     7
7 1 7 0 5 9
8 1 1 6 0 3 5
9   6 1 2

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN ngày 19/02/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.Tám 99 92 43
G.Bảy 075 495 207
G.Sáu 9048 3459 1867 8208 0098 8123 7407 2905 8650
G.Năm 8167 5263 4675
G.Tư 88707 98442 29162 73894 38802 07434 83136 22544 67114 30752 44123 02419 98098 22650 77172 12411 29861 70105 74333 44086 28897
G.Ba 21121 57898 81168 12095 96611 75655
G.Nhì 33324 87035 43853
G.Nhất 15989 26974 72292
Đ.Biệt 172724 361025 627736
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 19/02/2024
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 7 8 5 5 7 7
1   4 9 1 1
2 1 4 4 3 3 5  
3 4 6 5 3 6
4 2 8 4 3
5 9 0 2 0 3 5
6 2 7 7 3 8 1
7 5 4 2 5
8 9   6
9 4 8 9 2 5 5 8 8 2 7

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN ngày 18/02/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.Tám 22 90 97
G.Bảy 366 427 064
G.Sáu 1589 2716 2375 2746 3159 5874 4925 3891 1604
G.Năm 6043 5547 7764
G.Tư 66552 11383 33237 50927 30936 56238 07323 61869 14908 81941 72640 31024 50613 53476 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522
G.Ba 56613 04170 03219 21295 61173 56232
G.Nhì 11201 49862 53594
G.Nhất 09252 97868 75282
Đ.Biệt 874539 901656 241415
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 18/02/2024
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 8 4 4
1 3 6 3 9 5 8
2 2 3 7 4 7 2 5 5
3 6 7 8 9   2
4 3 0 1 6 7  
5 2 2 6 9 3 7
6 6 2 8 9 4 4
7 0 5 4 6 3
8 3 9   2 8
9   0 5 1 4 7

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN ngày 17/02/2024

Giải Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.Tám 37 38 40 93
G.Bảy 900 987 604 932
G.Sáu 8723 9695 0750 0113 9613 5405 3368 6797 8994 8066 9247 1822
G.Năm 9606 1990 6442 1539
G.Tư 16351 67135 36176 92097 62601 19208 27132 28022 40464 06970 95652 82812 51140 82636 60949 24270 91863 72144 18880 17526 31890 81028 82972 05006 62816 84346 57290 15455
G.Ba 32715 96871 85297 30867 81330 44869 35047 95542
G.Nhì 01177 58539 74862 61259
G.Nhất 84332 82418 80931 09580
Đ.Biệt 179627 292377 284420 340046
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 17/02/2024
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 1 6 8 5 4 6
1 5 2 3 3 8   6
2 3 7 2 0 6 2 8
3 2 2 5 7 6 8 9 0 1 2 9
4   0 0 2 4 9 2 6 6 7 7
5 0 1 2   5 9
6   4 7 2 3 8 9 6
7 1 6 7 0 7 0 2
8   7 0 0
9 5 7 0 7 0 4 7 0 3

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN ngày 16/02/2024

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.Tám 89 23 89
G.Bảy 446 971 781
G.Sáu 4682 0889 9636 3257 1970 7932 3254 4775 2209
G.Năm 8536 1396 0348
G.Tư 74309 56146 40069 88864 91181 23348 86807 02762 08986 32073 32087 47276 04779 12895 12292 59206 59013 26620 64007 39416 33021
G.Ba 57405 81381 38269 04757 39829 93015
G.Nhì 28174 23625 34785
G.Nhất 87120 94677 95332
Đ.Biệt 861029 657838 819498
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 16/02/2024
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 7 9   6 7 9
1     3 5 6
2 0 9 3 5 0 1 9
3 6 6 2 8 2
4 6 6 8   8
5   7 7 4
6 4 9 2 9  
7 4 0 1 3 6 7 9 5
8 1 1 2 9 9 6 7 1 5 9
9   5 6 2 8

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN ngày 15/02/2024

Giải An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.Tám 34 63 34
G.Bảy 279 874 478
G.Sáu 6542 1032 5290 3525 0601 0736 1576 7479 2161
G.Năm 6701 7553 3721
G.Tư 21385 13056 27515 51874 29720 82980 28545 97431 05985 16763 50772 86408 71517 53705 41882 01193 32686 89778 07353 91587 78193
G.Ba 27754 12420 14782 95662 79900 22396
G.Nhì 29875 21157 59364
G.Nhất 99318 98030 18051
Đ.Biệt 374629 186526 831043
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 15/02/2024
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1 1 5 8 0
1 5 8 7  
2 0 0 9 5 6 1
3 2 4 0 1 6 4
4 2 5   3
5 4 6 3 7 1 3
6   2 3 3 1 4
7 4 5 9 2 4 6 8 8 9
8 0 5 2 5 2 6 7
9 0   3 3 6

XSMN - Kết quả Xổ Số Miền Nam

XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN ngày 14/02/2024

Giải Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.Tám 00 79 56
G.Bảy 465 169 958
G.Sáu 1820 0974 1725 2577 6018 3090 9909 7319 1272
G.Năm 1996 7384 9786
G.Tư 33449 54063 32743 52603 39827 55559 35288 05968 23324 01261 45513 90511 01711 93711 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029
G.Ba 78874 67427 50037 22652 63570 30827
G.Nhì 16422 54961 00183
G.Nhất 39714 08226 85205
Đ.Biệt 496201 981141 024603
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 14/02/2024
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 0 1 3   3 5 9
1 4 1 1 1 3 8 9
2 0 2 5 7 7 4 6 7 9
3   7  
4 3 9 1  
5 9 2 6 8
6 3 5 1 1 8 9 9
7 4 4 7 9 0 2 7
8 8 4 3 4 5 6 6
9 6 0 0

Kết quả Xổ số Miền Nam (KQXS MN)

XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN ngày 13/02/2024

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.Tám 44 35 08
G.Bảy 750 105 599
G.Sáu 0487 9337 7864 4298 3314 8732 1524 0981 6545
G.Năm 2457 3597 9223
G.Tư 30276 51465 78706 61807 58205 07918 69408 62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287 04210 51941 57585 82087 43609 92057 49668
G.Ba 06428 73201 63072 51741 23871 70014
G.Nhì 38517 03783 21134
G.Nhất 01984 75353 18009
Đ.Biệt 702041 824700 789605
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 13/02/2024
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1 5 6 7 8 0 4 5 5 8 9 9
1 7 8 4 5 0 4
2 8 8 3 4
3 7 1 2 5 8 4
4 1 4 1 1 5
5 0 7 3 4 7
6 4 5   8
7 6 2 1
8 4 7 3 7 1 5 7
9   7 8 9

SXMN - Kết quả Sổ Xố Miền Nam Hôm Qua

XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN ngày 12/02/2024

Giải Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.Tám 37 87 37
G.Bảy 501 948 988
G.Sáu 9590 5004 7980 2774 5946 7270 7346 8076 6625
G.Năm 3201 9642 8016
G.Tư 34719 31615 89293 91841 13568 93396 54828 74624 56214 36980 39341 40748 31672 72236 10257 89654 24639 61275 47629 67391 37612
G.Ba 43258 04131 14149 86922 01246 77730
G.Nhì 63095 60486 63736
G.Nhất 06495 00289 78832
Đ.Biệt 433361 659427 261568
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 12/02/2024
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 1 4    
1 5 9 4 2 6
2 8 2 4 7 5 9
3 1 7 6 0 2 6 7 9
4 1 1 2 6 8 8 9 6 6
5 8   4 7
6 1 8   8
7   0 2 4 5 6
8 0 0 6 7 9 8
9 0 3 5 5 6   1

KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam

XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN ngày 11/02/2024

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.Tám 30 18 90
G.Bảy 071 469 767
G.Sáu 6217 8204 1100 9434 8059 1164 1030 9271 8171
G.Năm 3882 6830 4440
G.Tư 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178 51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263
G.Ba 32990 04972 30984 76648 74787 20720
G.Nhì 32199 43150 37216
G.Nhất 26788 61803 57618
Đ.Biệt 109954 026682 507808
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN NGÀY 11/02/2024
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 2 4 1 3 8
1 7 8 6 8 9
2 1   0 6
3 0 0 4 6 0 0
4   8 9 0
5 1 2 4 0 9 5
6   4 9 3 7
7 1 2 2 6 8   1 1 5
8 2 8 1 2 4 4 7
9 0 9 2 4 0 0

GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN TRANG DỰ ĐOÁN XỔ SỐ 3 MIỀN – XSMN – XỔ SỐ MIỀN NAM

XSMN – SXMN – KQXSMN – Xổ số Miền Nam được mở thưởng trực tiếp hàng ngày vào lúc 16h15p – kết thúc vào thời điểm 16h30. Cập nhật dữ liệu trực tiếp tại trường quay các tỉnh miền Nam. Mọi người có thể theo dõi dự đoán xs 3 miền cho các đài XSMN và xem thêm lịch quay XSMN mở thưởng từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần dưới đây.

XSMN - KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam tại Dự Đoán XS 3 Miền

Lịch quay số mở thưởng XSMN hàng tuần

– Lịch quay số mở thưởng XSMN thứ 2 hàng tuần có 3 đài : Xổ Số TP HCM, Xổ Số Đồng Tháp, Xổ Số Cà Mau

– Lịch quay số mở thưởng XSMN thứ 3 hàng tuần có 3 đài Xổ Số Bến Tre, Xổ Số Vũng Tàu, Xổ Số Bạc Liêu

– Lịch quay số mở thưởng XSMN thứ 4 hàng tuần có 3 đài Xổ Số Đồng Nai, Xổ Số Cần Thơ, Xổ Số Sóc Trăng

– Lịch quay số mở thưởng XSMN thứ 5 hàng tuần do 3 đài Xổ SốTây Ninh, Xổ Số An Giang, Xổ Số Bình Thuận

– Lịch quay số mở thưởng XSMN thứ 6 hàng tuần do 3 đàiXổ Số Vĩnh Long, Xổ Số Bình Dương, Xổ Số Trà Vinh

– Lịch quay số mở thưởng XSMN thứ 7 hàng tuần do 4 đài Xổ SốTP Hồ Chí Minh, Xổ Số Long An, Xổ Số Bình Phước, Xổ Số Hậu Giang

– Lịch quay số mở thưởng XSMN Chủ Nhật hàng tuần do 3 đài Xổ Số Tiền Giang, Xổ Số Kiên Giang, Xổ Số Đà Lạt Lâm Đồng

Lưu ý: Kết quả xổ số Miền Nam  mở thưởng cho 3 đài vào ngày thường, 4 đài ngày thứ 7 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Toàn bộ dữ liệu kết quả XSMN 30 ngày, XSMN 60 ngày, XSMN 90 ngày, XSMN 100 ngày đều được chuyên trang https://dudoanxs.org/ cung cấp dư liệu đầy đủ cho toàn thể anh em tham khảo mỗi ngày. Ngoài ra, mục quay thử XSMN cũng được nhiều người chơi tham gia giải trí để tìm ra cặp số đẹp ngẫu nhiên. Trong kỳ quay thưởng xsmn hôm nay – trực tiếp xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác nhé .

Giải thưởng cho vé số miền Nam

Cơ cấu giải thưởng cho các loại vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé mệnh giá 10.000VNĐ. Mỗi tờ vé số miền Nam sẽ được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải 8 bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

– Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 – Số lượng giải: 1 – Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

– Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

– Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 – Số lượng giải: 10 – Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

– Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 – Số lượng giải: 20 – Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 – Số lượng giải: 70 – Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

– Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 – Số lượng giải: 100 – Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

– Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 – Số lượng giải: 300 – Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

– Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 – Số lượng giải: 1.000 – Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

– Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 10.000 – Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

– Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ – Số lượng giải: 9 – Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

– Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ – Số lượng giải: 45 – Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

Cách tra cứu lấy kết quả xổ số miền Nam hàng ngày

– Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

– Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

– Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.

– Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Trên đây là những thông tin quan trọng nhất giới thiệu về các đài mở thưởng xổ số miền Nam, cơ cấu giải thưởng như thế nào? Ngoài ra, còn nhiều dữ liệu quan trọng khác nữa mọi người chú ý đón xem hàng ngày nhé.

Xem ngay trực tiếp XSMN trực tiếp xổ số hôm nay, tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền nam hàng tuần nhanh và chuẩn nhất từ chuyên trang duodoanxs.info .

backtop