XSVL - KQXSVL - Xổ số Vĩnh Long - Bảng kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 19/07/2024

G.Tám

36

G.Bảy

353

G.Sáu

4172

6832

5434

G.Năm

4747

G.Tư

47210

97511

88888

13582

14410

43926

06370

G.Ba

27780

16338

G.Nhì

69877

G.Nhất

43409

Đ.Biệt

129041

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 19/07/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 0 0 1
2 6
3 2 4 8
4 1 7
5 3
6  
7 0 2 7
8 0 2 8
9  
Lô tô Đuôi
1 1 7 8 0
1 4 1
3 7 8 2
5 3
3 4
  5
2 6
4 7 7
3 8 8
0 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 12/07/2024

G.Tám

17

G.Bảy

691

G.Sáu

0686

5780

0965

G.Năm

8635

G.Tư

43077

67947

42666

78863

00350

74437

16999

G.Ba

53707

92145

G.Nhì

15588

G.Nhất

44823

Đ.Biệt

144979

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 12/07/2024
Đầu Lô tô
0 7
1  
2 3
3 5 7
4 5 7
5 0
6 3 5 6
7 7 9
8 0 6 8
9 1 9
Lô tô Đuôi
5 8 0
9 1
  2
2 6 3
  4
3 4 6 5
6 8 6
0 3 4 7 7
8 8
7 9 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 05/07/2024

G.Tám

17

G.Bảy

188

G.Sáu

0500

9454

7800

G.Năm

0353

G.Tư

32991

01425

02935

74970

68351

99184

53597

G.Ba

44081

53815

G.Nhì

67033

G.Nhất

16133

Đ.Biệt

541462

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 05/07/2024
Đầu Lô tô
0 0 0
1 5
2 5
3 3 3 5
4  
5 1 3 4
6 2
7 0
8 1 4 8
9 1 7
Lô tô Đuôi
0 0 7 0
5 8 9 1
6 2
3 3 5 3
5 8 4
1 2 3 5
  6
9 7
8 8
  9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 28/06/2024

G.Tám

61

G.Bảy

814

G.Sáu

6471

6636

2533

G.Năm

1883

G.Tư

65197

24318

09633

93266

04031

33519

54471

G.Ba

47730

72588

G.Nhì

74121

G.Nhất

49063

Đ.Biệt

974635

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 28/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4 8 9
2 1
3 0 1 3 3 5 6
4  
5  
6 3 6
7 1 1
8 3 8
9 7
Lô tô Đuôi
3 0
2 3 7 7 1
  2
3 3 6 8 3
1 4
3 5
3 6 6
9 7
1 8 8
1 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 21/06/2024

G.Tám

22

G.Bảy

043

G.Sáu

3911

7877

3039

G.Năm

6495

G.Tư

64357

17332

35609

56985

42764

30649

98489

G.Ba

45438

27925

G.Nhì

20021

G.Nhất

15770

Đ.Biệt

269072

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 21/06/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 1
2 1 5
3 2 8 9
4 3 9
5 7
6 4
7 0 2 7
8 5 9
9 5
Lô tô Đuôi
7 0
1 2 1
3 7 2
4 3
6 4
2 8 9 5
  6
5 7 7
3 8
0 3 4 8 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 14/06/2024

G.Tám

15

G.Bảy

508

G.Sáu

2968

5410

4760

G.Năm

5822

G.Tư

85713

32799

68075

44929

84652

25990

31390

G.Ba

10516

10724

G.Nhì

40856

G.Nhất

68104

Đ.Biệt

908718

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 14/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 8
1 0 3 6 8
2 2 4 9
3  
4  
5 2 6
6 0 8
7 5
8  
9 0 0 9
Lô tô Đuôi
1 6 9 9 0
  1
2 5 2
1 3
0 2 4
7 5
1 5 6
  7
0 1 6 8
2 9 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 07/06/2024

G.Tám

31

G.Bảy

103

G.Sáu

3304

3322

0541

G.Năm

6516

G.Tư

18106

40949

12389

08227

77091

59134

07467

G.Ba

99869

87005

G.Nhì

01916

G.Nhất

12138

Đ.Biệt

025072

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 07/06/2024
Đầu Lô tô
0 3 4 5 6
1 6 6
2 2 7
3 4 8
4 1 9
5  
6 7 9
7 2
8 9
9 1
Lô tô Đuôi
  0
4 9 1
2 7 2
0 3
0 3 4
0 5
0 1 1 6
2 6 7
3 8
4 6 8 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 31/05/2024

G.Tám

37

G.Bảy

381

G.Sáu

8873

7567

0934

G.Năm

3211

G.Tư

12283

26588

17722

62178

36181

70742

56914

G.Ba

99746

02364

G.Nhì

03737

G.Nhất

40021

Đ.Biệt

944233

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 31/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 4
2 1 2
3 3 4 7
4 2 6
5  
6 4 7
7 3 8
8 1 1 3 8
9  
Lô tô Đuôi
  0
1 2 8 8 1
2 4 2
3 7 8 3
1 3 6 4
  5
4 6
3 6 7
7 8 8
  9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 24/05/2024

G.Tám

88

G.Bảy

632

G.Sáu

0140

7533

3368

G.Năm

7950

G.Tư

17764

63997

80151

67821

90241

70353

81116

G.Ba

73713

29800

G.Nhì

13939

G.Nhất

48373

Đ.Biệt

022364

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 24/05/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 3 6
2 1
3 2 3 9
4 0 1
5 0 1 3
6 4 4 8
7 3
8  
9 7
Lô tô Đuôi
0 4 5 0
2 4 5 1
3 2
1 3 5 7 3
6 6 4
  5
1 6
9 7
6 8
3 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 17/05/2024

G.Tám

34

G.Bảy

170

G.Sáu

6800

0373

0843

G.Năm

9175

G.Tư

86375

65313

19367

84325

03535

40098

01233

G.Ba

58393

47738

G.Nhì

78244

G.Nhất

47569

Đ.Biệt

648431

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 17/05/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 3
2 5
3 1 3 5 8
4 3 4
5  
6 7 9
7 0 3 5 5
8  
9 3 8
Lô tô Đuôi
0 7 0
3 1
  2
1 3 4 7 9 3
4 4
2 3 7 7 5
  6
6 7
3 9 8
6 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 10/05/2024

G.Tám

81

G.Bảy

694

G.Sáu

2012

4405

7969

G.Năm

3384

G.Tư

41474

43467

98369

08316

49955

04474

11279

G.Ba

09246

98156

G.Nhì

18015

G.Nhất

47482

Đ.Biệt

284703

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 10/05/2024
Đầu Lô tô
0 3 5
1 2 5 6
2  
3  
4 6
5 5 6
6 7 9 9
7 4 4 9
8 2 4
9 4
Lô tô Đuôi
  0
  1
1 8 2
0 3
7 7 8 9 4
0 1 5 5
1 4 5 6
6 7
  8
6 6 7 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 03/05/2024

G.Tám

68

G.Bảy

360

G.Sáu

6060

7485

0399

G.Năm

1565

G.Tư

68309

05634

25939

46040

70695

43509

80000

G.Ba

49416

47248

G.Nhì

68142

G.Nhất

93481

Đ.Biệt

875326

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 03/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 9 9
1 6
2 6
3 4 9
4 0 2 8
5  
6 0 0 5
7  
8 1 5
9 5 9
Lô tô Đuôi
0 4 6 6 0
8 1
4 2
  3
3 4
6 8 9 5
1 2 6
  7
4 8
0 0 3 9 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 26/04/2024

G.Tám

60

G.Bảy

663

G.Sáu

9894

7487

1569

G.Năm

3281

G.Tư

82833

23953

03747

77730

61003

27585

10875

G.Ba

70224

16314

G.Nhì

15885

G.Nhất

74496

Đ.Biệt

241559

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 26/04/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 4
2 4
3 0 3
4 7
5 3 9
6 3 9
7 5
8 1 5 5 7
9 4 6
Lô tô Đuôi
3 0
8 1
  2
0 3 5 6 3
1 2 9 4
7 8 8 5
9 6
4 8 7
  8
5 6 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 19/04/2024

G.Tám

97

G.Bảy

935

G.Sáu

4205

4920

5093

G.Năm

3216

G.Tư

81034

57871

92294

70750

14630

99503

23850

G.Ba

20042

33202

G.Nhì

21129

G.Nhất

87067

Đ.Biệt

078640

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 19/04/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 5
1 6
2 0 9
3 0 4 5
4 0 2
5 0 0
6 7
7 1
8  
9 3 4
Lô tô Đuôi
2 3 4 5 5 0
7 1
0 4 2
0 9 3
3 9 4
0 3 5
1 6
6 7
  8
2 9
XSVL - KQXSVL- Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Vĩnh Long cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVL mở thưởng các ngày trước đó.

XSVL - KQXSVL - Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vĩnh Long (XSMN VL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vĩnh Long ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vĩnh Long được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop