XSBDH - KQXSBDH - Xổ số Bình Định - Bảng kết quả xổ số Bình Định hôm nay

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 20/06/2024

G.Tám

72

G.Bảy

519

G.Sáu

3975

8568

6961

G.Năm

3888

G.Tư

37128

82228

11071

11578

83814

45221

39178

G.Ba

40083

04298

G.Nhì

26771

G.Nhất

01968

Đ.Biệt

283930

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 20/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4 9
2 1 8 8
3 0
4  
5  
6 1 8 8
7 1 1 5 8 8
8 3 8
9 8
Lô tô Đuôi
3 0
2 6 7 7 1
  2
8 3
1 4
7 5
  6
  7
2 2 6 6 7 7 8 9 8
1 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 13/06/2024

G.Tám

32

G.Bảy

655

G.Sáu

6342

0448

6202

G.Năm

7141

G.Tư

23089

62436

21031

07927

96222

61079

01714

G.Ba

08921

28777

G.Nhì

37098

G.Nhất

99204

Đ.Biệt

866431

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 13/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 4
1 4
2 1 2 7
3 1 1 6
4 1 2 8
5 5
6  
7 7 9
8 9
9 8
Lô tô Đuôi
  0
2 3 3 4 1
0 2 4 2
  3
0 1 4
5 5
3 6
2 7 7
4 9 8
7 8 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 06/06/2024

G.Tám

66

G.Bảy

851

G.Sáu

7392

9523

1698

G.Năm

4302

G.Tư

53119

22969

65963

29968

39687

75973

80658

G.Ba

59842

69307

G.Nhì

45036

G.Nhất

37126

Đ.Biệt

609435

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 06/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 7
1 9
2 3 6
3 5 6
4 2
5 1 8
6 3 8 9
7 3
8 7
9 2 8
Lô tô Đuôi
  0
5 1
0 4 9 2
2 6 7 3
  4
3 5
2 3 6
0 8 7
5 6 9 8
1 6 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 30/05/2024

G.Tám

43

G.Bảy

908

G.Sáu

9865

5283

6960

G.Năm

6822

G.Tư

36001

06062

56804

77846

63843

10965

83734

G.Ba

79868

30470

G.Nhì

70133

G.Nhất

46203

Đ.Biệt

109868

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 30/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 3 4 8
1  
2 2
3 3 4
4 3 6
5  
6 0 2 5 5 8 8
7 0
8 3
9  
Lô tô Đuôi
6 7 0
0 1
2 6 2
0 3 4 8 3
0 3 4
6 6 5
4 6
  7
0 6 6 8
  9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 23/05/2024

G.Tám

52

G.Bảy

814

G.Sáu

2985

9681

9431

G.Năm

6578

G.Tư

56586

31309

27709

97043

68173

32473

42717

G.Ba

48938

81618

G.Nhì

63991

G.Nhất

46247

Đ.Biệt

725475

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 23/05/2024
Đầu Lô tô
0 9 9
1 4 7 8
2  
3 1 8
4 3 7
5  
6  
7 3 3 5 8
8 1 5 6
9 1
Lô tô Đuôi
  0
3 8 9 1
  2
4 7 7 3
1 4
7 8 5
8 6
1 4 7
1 3 7 8
0 0 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 16/05/2024

G.Tám

56

G.Bảy

356

G.Sáu

5523

8800

4872

G.Năm

6066

G.Tư

00875

72944

15426

45424

37476

63152

80669

G.Ba

79283

03641

G.Nhì

18448

G.Nhất

58606

Đ.Biệt

229333

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 16/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 6
1  
2 3 4 6
3 3
4 1 4 8
5 2 6
6 6 9
7 2 5 6
8 3
9  
Lô tô Đuôi
0 0
4 1
5 7 2
2 3 8 3
2 4 4
7 5
0 2 5 6 7 6
  7
4 8
6 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 09/05/2024

G.Tám

37

G.Bảy

833

G.Sáu

9910

0909

0857

G.Năm

3793

G.Tư

24812

01274

56360

16754

69700

66163

34906

G.Ba

88414

01286

G.Nhì

23277

G.Nhất

88904

Đ.Biệt

051442

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 09/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 6 9
1 0 2 4
2  
3 3
4 2
5 4 7
6 0 3
7 4 7
8 6
9 3
Lô tô Đuôi
0 1 6 0
  1
1 4 2
3 6 9 3
0 1 5 7 4
  5
0 8 6
5 7 7
  8
0 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 02/05/2024

G.Tám

09

G.Bảy

676

G.Sáu

7250

9879

7905

G.Năm

3343

G.Tư

77545

11881

23755

57082

84392

85735

37917

G.Ba

62689

36338

G.Nhì

93687

G.Nhất

60719

Đ.Biệt

517422

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 02/05/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 7 9
2 2
3 5 8
4 3 5
5 0 5
6  
7 6 9
8 1 2 7 9
9 2
Lô tô Đuôi
5 0
8 1
2 8 9 2
4 3
  4
0 3 4 5 5
7 6
1 8 7
3 8
1 7 8 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 25/04/2024

G.Tám

98

G.Bảy

288

G.Sáu

5186

3211

7358

G.Năm

4623

G.Tư

62990

97757

43117

51659

47174

19987

20573

G.Ba

07704

72501

G.Nhì

94393

G.Nhất

16539

Đ.Biệt

288648

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 25/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 4
1 1 7
2 3
3 9
4 8
5 7 8 9
6  
7 3 4
8 6 7 8
9 0 3
Lô tô Đuôi
9 0
0 1 1
  2
2 7 9 3
0 7 4
  5
8 6
1 5 8 7
4 5 8 8
3 5 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 18/04/2024

G.Tám

25

G.Bảy

493

G.Sáu

5115

3631

9334

G.Năm

9579

G.Tư

14184

36074

39297

25331

03336

60411

92149

G.Ba

43212

33240

G.Nhì

06731

G.Nhất

84329

Đ.Biệt

645366

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 18/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 2 5
2 9
3 1 1 1 4 6
4 0 9
5  
6 6
7 4 9
8 4
9 3 7
Lô tô Đuôi
4 0
1 3 3 3 1
1 2
9 3
3 7 8 4
1 5
3 6 6
9 7
  8
2 4 7 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 11/04/2024

G.Tám

40

G.Bảy

178

G.Sáu

0168

2812

0482

G.Năm

5765

G.Tư

26779

14682

33233

61033

17099

83483

16241

G.Ba

93435

53438

G.Nhì

19714

G.Nhất

09089

Đ.Biệt

413781

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 11/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2 4
2  
3 3 3 5 8
4 1
5  
6 5 8
7 8 9
8 1 2 2 3 9
9 9
Lô tô Đuôi
  0
4 8 1
1 8 8 2
3 3 8 3
1 4
3 6 5
  6
  7
3 6 7 8
7 8 9 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 04/04/2024

G.Tám

41

G.Bảy

939

G.Sáu

9383

0006

8297

G.Năm

5660

G.Tư

39118

59460

67627

81154

30934

87871

28260

G.Ba

45206

49292

G.Nhì

13620

G.Nhất

73965

Đ.Biệt

217426

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 04/04/2024
Đầu Lô tô
0 6 6
1 8
2 0 6 7
3 4 9
4  
5 4
6 0 0 0 5
7 1
8 3
9 2 7
Lô tô Đuôi
2 6 6 6 0
7 1
9 2
8 3
3 5 4
6 5
0 0 2 6
2 9 7
1 8
3 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 28/03/2024

G.Tám

93

G.Bảy

559

G.Sáu

3071

2578

7629

G.Năm

7583

G.Tư

42052

83847

57948

32345

23679

83723

23086

G.Ba

58560

79183

G.Nhì

55250

G.Nhất

47528

Đ.Biệt

315683

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 28/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 3 8 9
3  
4 5 7 8
5 0 2 9
6 0
7 1 8 9
8 3 3 3 6
9  
Lô tô Đuôi
5 6 0
7 1
5 2
2 8 8 8 3
  4
4 5
8 6
4 7
2 4 7 8
2 5 7 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 21/03/2024

G.Tám

65

G.Bảy

800

G.Sáu

0943

6653

5909

G.Năm

7877

G.Tư

23750

89687

81470

59966

35453

25920

07042

G.Ba

97641

40616

G.Nhì

37642

G.Nhất

79228

Đ.Biệt

666069

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 21/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 9
1 6
2 0 8
3  
4 1 2 2 3
5 0 3 3
6 6 9
7 0 7
8 7
9  
Lô tô Đuôi
0 2 5 7 0
4 1
4 4 2
4 5 5 3
  4
  5
1 6 6
7 8 7
2 8
0 6 9
XSBDH - KQXSBDH- Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Định cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBDH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBDH - KQXSBDH - Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Định (XSMN BDH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Định ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Định được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop