XSBDH - KQXSBDH - Xổ số Bình Định - Bảng kết quả xổ số Bình Định hôm nay

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 29/02/2024

G.Tám

23

G.Bảy

416

G.Sáu

9656

3120

1715

G.Năm

8933

G.Tư

81727

17122

90298

86210

36890

37026

36895

G.Ba

00050

51940

G.Nhì

74210

G.Nhất

39084

Đ.Biệt

525120

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 29/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 0 5 6
2 0 0 2 6 7
3 3
4 0
5 0 6
6  
7  
8 4
9 0 5 8
Lô tô Đuôi
1 1 2 2 4 5 9 0
  1
2 2
3 3
8 4
1 9 5
1 2 5 6
2 7
9 8
  9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 22/02/2024

G.Tám

38

G.Bảy

931

G.Sáu

6197

7105

0980

G.Năm

0249

G.Tư

31410

07023

18410

94324

44135

33551

33641

G.Ba

65658

11286

G.Nhì

34325

G.Nhất

25964

Đ.Biệt

070593

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 22/02/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 0 0
2 3 4 5
3 1 5
4 1 9
5 1 8
6 4
7  
8 0 6
9 3 7
Lô tô Đuôi
1 1 8 0
3 4 5 1
  2
2 9 3
2 6 4
0 2 3 5
8 6
9 7
5 8
4 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 15/02/2024

G.Tám

97

G.Bảy

630

G.Sáu

8835

0891

2350

G.Năm

3678

G.Tư

12959

36324

71858

30329

45094

06565

71736

G.Ba

41718

67094

G.Nhì

61133

G.Nhất

24562

Đ.Biệt

159648

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 15/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 8
2 4 9
3 0 3 5 6
4 8
5 0 8 9
6 2 5
7 8
8  
9 1 4 4
Lô tô Đuôi
3 5 0
9 1
6 2
3 3
2 9 9 4
3 6 5
3 6
  7
1 4 5 7 8
2 5 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 08/02/2024

G.Tám

79

G.Bảy

898

G.Sáu

2034

4096

7336

G.Năm

9783

G.Tư

88211

90222

97055

52001

47840

98626

49966

G.Ba

96659

68741

G.Nhì

82442

G.Nhất

69623

Đ.Biệt

642864

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 08/02/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 1
2 2 3 6
3 4 6
4 0 1 2
5 5 9
6 4 6
7  
8 3
9 6 8
Lô tô Đuôi
4 0
0 1 4 1
2 4 2
2 8 3
3 6 4
5 5
2 3 6 9 6
  7
9 8
5 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 01/02/2024

G.Tám

67

G.Bảy

225

G.Sáu

9092

2141

3486

G.Năm

1539

G.Tư

08950

78654

62449

36693

63905

38139

12592

G.Ba

53521

20317

G.Nhì

47581

G.Nhất

99299

Đ.Biệt

348464

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 01/02/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 7
2 1 5
3 9 9
4 1 9
5 0 4
6 4
7  
8 1 6
9 2 2 3 9
Lô tô Đuôi
5 0
2 4 8 1
9 9 2
9 3
5 6 4
0 2 5
8 6
1 7
  8
3 3 4 9 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 25/01/2024

G.Tám

21

G.Bảy

292

G.Sáu

7813

0130

5387

G.Năm

1961

G.Tư

53646

35052

42266

81277

76709

43091

15245

G.Ba

62883

27152

G.Nhì

79947

G.Nhất

04761

Đ.Biệt

037760

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 25/01/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 3
2  
3 0
4 5 6 7
5 2 2
6 0 1 1 6
7 7
8 3 7
9 1 2
Lô tô Đuôi
3 6 0
6 6 9 1
5 5 9 2
1 8 3
  4
4 5
4 6 6
4 7 8 7
  8
0 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 18/01/2024

G.Tám

40

G.Bảy

820

G.Sáu

3414

5874

7685

G.Năm

3725

G.Tư

89977

61049

32845

08528

76350

64517

70504

G.Ba

29264

45132

G.Nhì

09504

G.Nhất

26456

Đ.Biệt

355932

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 18/01/2024
Đầu Lô tô
0 4 4
1 4 7
2 0 5 8
3 2 2
4 5 9
5 0 6
6 4
7 4 7
8 5
9  
Lô tô Đuôi
2 5 0
  1
3 3 2
  3
0 0 1 6 7 4
2 4 8 5
5 6
1 7 7
2 8
4 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 11/01/2024

G.Tám

98

G.Bảy

562

G.Sáu

1758

3354

3180

G.Năm

0003

G.Tư

23329

18759

49006

15156

20637

06561

12837

G.Ba

68684

58496

G.Nhì

46753

G.Nhất

09146

Đ.Biệt

440661

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 11/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 6
1  
2 9
3 7 7
4 6
5 3 4 6 8 9
6 1 1 2
7  
8 0 4
9 6
Lô tô Đuôi
8 0
6 6 1
6 2
0 5 3
5 8 4
  5
0 4 5 9 6
3 3 7
5 8
2 5 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 04/01/2024

G.Tám

32

G.Bảy

920

G.Sáu

2310

7738

8208

G.Năm

0040

G.Tư

07061

70745

04549

27717

68576

18265

26626

G.Ba

23021

34424

G.Nhì

86251

G.Nhất

48209

Đ.Biệt

443605

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 04/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 8 9
1 0 7
2 0 1 4 6
3 8
4 0 5 9
5 1
6 1 5
7 6
8  
9  
Lô tô Đuôi
1 2 4 0
2 5 6 1
  2
  3
2 4
0 4 6 5
2 7 6
1 7
0 3 8
0 4 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 28/12/2023

G.Tám

47

G.Bảy

616

G.Sáu

7098

8513

0509

G.Năm

0239

G.Tư

98709

33428

85010

26331

98205

16935

08352

G.Ba

30233

17306

G.Nhì

34870

G.Nhất

16682

Đ.Biệt

579838

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 28/12/2023
Đầu Lô tô
0 5 6 9 9
1 0 3 6
2 8
3 1 3 5 8 9
4  
5 2
6  
7 0
8 2
9 8
Lô tô Đuôi
1 7 0
3 1
5 8 2
1 3 3
  4
0 3 5
0 1 6
  7
2 3 9 8
0 0 3 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 21/12/2023

G.Tám

24

G.Bảy

691

G.Sáu

5767

0375

8237

G.Năm

0417

G.Tư

72130

10608

75333

90784

51519

84019

36016

G.Ba

76895

72274

G.Nhì

96805

G.Nhất

89335

Đ.Biệt

509339

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 21/12/2023
Đầu Lô tô
0 5 8
1 6 7 9 9
2  
3 0 3 5 7 9
4  
5  
6 7
7 4 5
8 4
9 1 5
Lô tô Đuôi
3 0
9 1
  2
3 3
7 8 4
0 3 7 9 5
1 6
1 3 6 7
0 8
1 1 3 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

XSBDH ngày 14/12/2023

G.Tám

43

G.Bảy

437

G.Sáu

8761

8614

8569

G.Năm

3818

G.Tư

66567

39285

75031

18375

53325

22011

72107

G.Ba

39807

74150

G.Nhì

73682

G.Nhất

92864

Đ.Biệt

987011

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 14/12/2023
Đầu Lô tô
0 7 7
1 1 1 4 8
2 5
3 1 7
4  
5 0
6 1 4 7 9
7 5
8 2 5
9  
Lô tô Đuôi
5 0
1 1 3 6 1
8 2
  3
1 6 4
2 7 8 5
  6
0 0 3 6 7
1 8
6 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

XSBDH ngày 07/12/2023

G.Tám

74

G.Bảy

989

G.Sáu

5985

9231

1046

G.Năm

0398

G.Tư

58477

31272

60382

20608

44325

46230

79929

G.Ba

88467

02281

G.Nhì

14423

G.Nhất

61434

Đ.Biệt

875543

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 07/12/2023
Đầu Lô tô
0 8
1  
2 3 5 9
3 0 1 4
4 3 6
5  
6 7
7 2 7
8 1 2 5 9
9 8
Lô tô Đuôi
3 0
3 8 1
7 8 2
2 4 3
3 4
2 8 5
4 6
6 7 7
0 9 8
2 8 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH ngày 30/11/2023

G.Tám

29

G.Bảy

343

G.Sáu

9300

2459

3847

G.Năm

5911

G.Tư

63293

96488

97938

32866

09467

97783

93338

G.Ba

16255

53964

G.Nhì

32734

G.Nhất

25564

Đ.Biệt

832616

Bảng Loto xổ số Bình Định ngày 30/11/2023
Đầu Lô tô
0 0
1 1 6
2  
3 4 8 8
4 3 7
5 5 9
6 4 4 6 7
7  
8 3 8
9 3
Lô tô Đuôi
0 0
1 1
  2
4 8 9 3
3 6 6 4
5 5
1 6 6
4 6 7
3 3 8 8
5 9
XSBDH - KQXSBDH- Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Định cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBDH mở thưởng các ngày trước đó.

XSBDH - KQXSBDH - Dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Định (XSMN BDH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Định ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Định được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Định siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop