XSKT - KQXSKT - Xổ số Kon Tum - Bảng kết quả xổ số Kon Tum hôm nay

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 03/03/2024

G.Tám

05

G.Bảy

212

G.Sáu

1221

0255

4646

G.Năm

7261

G.Tư

14249

86804

42119

03761

72831

04189

61076

G.Ba

22203

29354

G.Nhì

50618

G.Nhất

10126

Đ.Biệt

471041

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 03/03/2024
Đầu Lô tô
0 3 4
1 2 8 9
2 1 6
3 1
4 1 6 9
5 4 5
6 1 1
7 6
8 9
9  
Lô tô Đuôi
  0
2 3 4 6 6 1
1 2
0 3
0 5 4
5 5
2 4 7 6
  7
1 8
1 4 8 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 25/02/2024

G.Tám

54

G.Bảy

178

G.Sáu

8443

6586

4792

G.Năm

6410

G.Tư

99599

41578

96857

15087

16282

30247

58564

G.Ba

84909

96619

G.Nhì

11035

G.Nhất

08116

Đ.Biệt

045153

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 25/02/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 0 6 9
2  
3 5
4 3 7
5 3 7
6 4
7 8 8
8 2 6 7
9 2 9
Lô tô Đuôi
1 0
  1
8 9 2
4 5 3
6 4
3 5
1 8 6
4 5 8 7
7 7 8
0 1 9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 18/02/2024

G.Tám

05

G.Bảy

462

G.Sáu

5393

0020

5386

G.Năm

4930

G.Tư

23402

89912

94114

77061

15354

75526

85756

G.Ba

99538

55270

G.Nhì

39217

G.Nhất

32864

Đ.Biệt

977947

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 18/02/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 2 4 7
2 0 6
3 0 8
4 7
5 4 6
6 1 2 4
7 0
8 6
9 3
Lô tô Đuôi
2 3 7 0
6 1
0 1 6 2
9 3
1 5 6 4
  5
2 5 8 6
1 4 7
3 8
  9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 11/02/2024

G.Tám

81

G.Bảy

386

G.Sáu

8315

2377

1232

G.Năm

1723

G.Tư

93054

93366

04250

61685

00011

00663

23784

G.Ba

67184

80252

G.Nhì

35903

G.Nhất

49049

Đ.Biệt

965046

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 11/02/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 1 5
2 3
3 2
4 6 9
5 0 2 4
6 3 6
7 7
8 4 4 5 6
9  
Lô tô Đuôi
5 0
1 1
3 5 2
0 2 6 3
5 8 8 4
1 8 5
4 6 8 6
7 7
  8
4 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 04/02/2024

G.Tám

73

G.Bảy

605

G.Sáu

4011

4613

0442

G.Năm

6524

G.Tư

87444

39157

83371

78268

16318

39146

51669

G.Ba

02076

99078

G.Nhì

92358

G.Nhất

22851

Đ.Biệt

795661

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 04/02/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 1 3 8
2 4
3  
4 2 4 6
5 1 7 8
6 1 8 9
7 1 6 8
8  
9  
Lô tô Đuôi
  0
1 5 6 7 1
4 2
1 3
2 4 4
0 5
4 7 6
5 7
1 5 6 7 8
6 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 28/01/2024

G.Tám

21

G.Bảy

972

G.Sáu

7754

5441

7527

G.Năm

3616

G.Tư

94822

96455

58002

95042

20344

42857

50726

G.Ba

44357

03656

G.Nhì

50144

G.Nhất

35448

Đ.Biệt

244215

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 28/01/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 5 6
2 2 6 7
3  
4 1 2 4 4 8
5 4 5 6 7 7
6  
7 2
8  
9  
Lô tô Đuôi
  0
4 1
0 2 4 7 2
  3
4 4 5 4
1 5 5
1 2 5 6
2 5 5 7
4 8
  9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 21/01/2024

G.Tám

21

G.Bảy

267

G.Sáu

7364

9151

7695

G.Năm

8803

G.Tư

31505

78289

58729

32645

74099

33110

39221

G.Ba

41142

36299

G.Nhì

69665

G.Nhất

89378

Đ.Biệt

864267

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 21/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 5
1 0
2 1 9
3  
4 2 5
5 1
6 4 5 7 7
7 8
8 9
9 5 9 9
Lô tô Đuôi
1 0
2 5 1
4 2
0 3
6 4
0 4 6 9 5
  6
6 6 7
7 8
2 8 9 9 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 14/01/2024

G.Tám

98

G.Bảy

552

G.Sáu

3809

4520

8381

G.Năm

6780

G.Tư

05612

61884

73565

29761

11627

89828

15866

G.Ba

39810

49983

G.Nhì

11667

G.Nhất

11774

Đ.Biệt

980888

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 14/01/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 0 2
2 0 7 8
3  
4  
5 2
6 1 5 6 7
7 4
8 0 1 3 4 8
9  
Lô tô Đuôi
1 2 8 0
6 8 1
1 5 2
8 3
7 8 4
6 5
6 6
2 6 7
2 8 8
0 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 07/01/2024

G.Tám

84

G.Bảy

797

G.Sáu

9346

0898

7605

G.Năm

1031

G.Tư

12035

42994

19776

30342

94664

64481

77904

G.Ba

01124

64000

G.Nhì

49457

G.Nhất

23394

Đ.Biệt

127270

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 07/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 5
1  
2 4
3 1 5
4 2 6
5 7
6 4
7 0 6
8 1
9 4 4 7 8
Lô tô Đuôi
0 7 0
3 8 1
4 2
  3
0 2 6 9 9 4
0 3 5
4 7 6
5 9 7
9 8
  9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 31/12/2023

G.Tám

43

G.Bảy

344

G.Sáu

7178

4433

6619

G.Năm

9668

G.Tư

39708

31754

99711

84169

46459

92371

48385

G.Ba

94722

53059

G.Nhì

79262

G.Nhất

15611

Đ.Biệt

395088

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 31/12/2023
Đầu Lô tô
0 8
1 1 1 9
2 2
3 3
4 4
5 4 9 9
6 2 8 9
7 1 8
8 5 8
9  
Lô tô Đuôi
  0
1 1 7 1
2 6 2
3 3
4 5 4
8 5
  6
  7
0 6 7 8 8
1 5 5 6 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 24/12/2023

G.Tám

74

G.Bảy

186

G.Sáu

5654

1949

0846

G.Năm

3703

G.Tư

74694

80679

89343

22875

09051

61053

12909

G.Ba

87957

36239

G.Nhì

81629

G.Nhất

54608

Đ.Biệt

192489

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 24/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 8 9
1  
2 9
3 9
4 3 6 9
5 1 3 4 7
6  
7 5 9
8 6 9
9 4
Lô tô Đuôi
  0
5 1
  2
0 4 5 3
5 9 4
7 5
4 8 6
5 7
0 8
0 2 3 4 7 8 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 17/12/2023

G.Tám

43

G.Bảy

161

G.Sáu

2251

6055

8911

G.Năm

5872

G.Tư

35531

08972

64540

50691

54807

68171

94617

G.Ba

27913

34901

G.Nhì

43832

G.Nhất

56005

Đ.Biệt

069880

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 17/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 5 7
1 1 3 7
2  
3 1 2
4 0
5 1 5
6 1
7 1 2 2
8 0
9 1
Lô tô Đuôi
4 8 0
0 1 3 5 6 7 9 1
3 7 7 2
1 3
  4
0 5 5
  6
0 1 7
  8
  9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 10/12/2023

G.Tám

95

G.Bảy

647

G.Sáu

0671

4408

8966

G.Năm

4498

G.Tư

69850

78022

38280

20487

29165

94934

01563

G.Ba

78835

28473

G.Nhì

76491

G.Nhất

69899

Đ.Biệt

382358

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 10/12/2023
Đầu Lô tô
0 8
1  
2 2
3 4 5
4 7
5 0 8
6 3 5 6
7 1 3
8 0 7
9 1 8 9
Lô tô Đuôi
5 8 0
7 9 1
2 2
6 7 3
3 4
3 6 5
6 6
4 8 7
0 5 9 8
9 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 03/12/2023

G.Tám

43

G.Bảy

901

G.Sáu

2175

1619

4485

G.Năm

6983

G.Tư

15841

20040

68671

68459

93959

45232

41847

G.Ba

29442

79152

G.Nhì

26248

G.Nhất

85054

Đ.Biệt

749729

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 03/12/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 9
2 9
3 2
4 0 1 2 7 8
5 2 4 9 9
6  
7 1 5
8 3 5
9  
Lô tô Đuôi
4 0
0 4 7 1
3 4 5 2
8 3
5 4
7 8 5
  6
4 7
4 8
1 2 5 5 9
XSKT - KQXSKT- Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kon Tum cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKT mở thưởng các ngày trước đó.

XSKT - KQXSKT - Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kon Tum (XSMN KT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kon Tum ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kon Tum được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop