XSDLK - KQXSDLK - Xổ số DakLak - Bảng kết quả xổ số DakLak hôm nay

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 05/03/2024

G.Tám

14

G.Bảy

401

G.Sáu

2240

8934

2846

G.Năm

1863

G.Tư

73235

28728

02395

48993

53810

04642

02627

G.Ba

10177

57533

G.Nhì

46465

G.Nhất

64214

Đ.Biệt

433523

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 05/03/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 0 4
2 3 7 8
3 3 4 5
4 0 2 6
5  
6 3 5
7 7
8  
9 3 5
Lô tô Đuôi
1 4 0
0 1
4 2
2 3 6 9 3
1 3 4
3 6 9 5
4 6
2 7 7
2 8
  9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 27/02/2024

G.Tám

18

G.Bảy

328

G.Sáu

3154

4463

9160

G.Năm

0080

G.Tư

67575

62098

60323

34463

51550

93380

03729

G.Ba

48838

61551

G.Nhì

73601

G.Nhất

12429

Đ.Biệt

279870

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 27/02/2024
Đầu Lô tô
0 1
1  
2 3 8 9 9
3 8
4  
5 0 1 4
6 0 3 3
7 0 5
8 0 0
9 8
Lô tô Đuôi
5 6 7 8 8 0
0 5 1
  2
2 6 6 3
5 4
7 5
  6
  7
2 3 9 8
2 2 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 20/02/2024

G.Tám

91

G.Bảy

315

G.Sáu

5040

6504

2847

G.Năm

9869

G.Tư

89509

13689

57889

40885

83802

83254

12865

G.Ba

23412

86383

G.Nhì

55378

G.Nhất

78236

Đ.Biệt

611951

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 20/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 4 9
1 2 5
2  
3 6
4 0 7
5 1 4
6 5 9
7 8
8 3 5 9 9
9  
Lô tô Đuôi
4 0
5 1
0 1 2
8 3
0 5 4
1 6 8 5
3 6
4 7
7 8
0 6 8 8 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 13/02/2024

G.Tám

60

G.Bảy

989

G.Sáu

4748

0793

6717

G.Năm

4169

G.Tư

17409

99591

59826

61241

24617

04128

45958

G.Ba

08972

23312

G.Nhì

27135

G.Nhất

55172

Đ.Biệt

322438

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 13/02/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 2 7 7
2 6 8
3 5 8
4 1 8
5 8
6 9
7 2 2
8 9
9 1 3
Lô tô Đuôi
  0
4 9 1
1 7 7 2
9 3
  4
3 5
2 6
1 1 7
2 3 4 5 8
0 6 8 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 06/02/2024

G.Tám

52

G.Bảy

229

G.Sáu

4414

4214

9008

G.Năm

4995

G.Tư

50308

33314

96752

35752

36786

99001

84518

G.Ba

05709

92311

G.Nhì

01481

G.Nhất

46778

Đ.Biệt

295502

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 06/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 2 8 8 9
1 1 4 4 4 8
2 9
3  
4  
5 2 2
6  
7 8
8 1 6
9 5
Lô tô Đuôi
  0
0 1 8 1
0 5 5 2
  3
1 1 1 4
9 5
8 6
  7
0 0 1 7 8
0 2 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 30/01/2024

G.Tám

98

G.Bảy

631

G.Sáu

6139

7778

8606

G.Năm

8102

G.Tư

01019

98963

11879

76456

15855

10487

17089

G.Ba

52008

09439

G.Nhì

76264

G.Nhất

26047

Đ.Biệt

076623

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 30/01/2024
Đầu Lô tô
0 2 6 8
1 9
2 3
3 1 9 9
4 7
5 5 6
6 3 4
7 8 9
8 7 9
9  
Lô tô Đuôi
  0
3 1
0 2
2 6 3
6 4
5 5
0 5 6
4 8 7
0 7 8
1 3 3 7 8 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 23/01/2024

G.Tám

67

G.Bảy

220

G.Sáu

3509

7876

4278

G.Năm

3647

G.Tư

88045

44940

20360

30515

03379

10328

92860

G.Ba

93520

37606

G.Nhì

42184

G.Nhất

95802

Đ.Biệt

174338

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 23/01/2024
Đầu Lô tô
0 2 6 9
1 5
2 0 0 8
3 8
4 0 5 7
5  
6 0 0
7 6 8 9
8 4
9  
Lô tô Đuôi
2 2 4 6 6 0
  1
0 2
  3
8 4
1 4 5
0 7 6
4 7
2 3 7 8
0 7 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 16/01/2024

G.Tám

28

G.Bảy

672

G.Sáu

2630

9965

3461

G.Năm

9149

G.Tư

12332

73564

55736

54950

36498

43740

30079

G.Ba

55876

93766

G.Nhì

81847

G.Nhất

83473

Đ.Biệt

361364

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 16/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2  
3 0 2 6
4 0 7 9
5 0
6 1 4 4 5 6
7 2 3 6 9
8  
9 8
Lô tô Đuôi
3 4 5 0
6 1
3 7 2
7 3
6 6 4
6 5
3 6 7 6
4 7
9 8
4 7 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 09/01/2024

G.Tám

50

G.Bảy

809

G.Sáu

3492

8153

9514

G.Năm

0713

G.Tư

02958

25454

45241

26529

36016

98182

16546

G.Ba

73694

24495

G.Nhì

27972

G.Nhất

88059

Đ.Biệt

537541

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 09/01/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 3 4 6
2 9
3  
4 1 1 6
5 3 4 8 9
6  
7 2
8 2
9 2 4 5
Lô tô Đuôi
  0
4 4 1
7 8 9 2
1 5 3
1 5 9 4
9 5
1 4 6
  7
5 8
0 2 5 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 02/01/2024

G.Tám

30

G.Bảy

107

G.Sáu

6840

2832

1212

G.Năm

5541

G.Tư

87171

95597

53535

32142

68357

51445

17568

G.Ba

80587

22193

G.Nhì

91018

G.Nhất

31444

Đ.Biệt

931991

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 02/01/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 2 8
2  
3 2 5
4 0 1 2 4 5
5 7
6 8
7 1
8 7
9 1 3 7
Lô tô Đuôi
4 0
4 7 9 1
1 3 4 2
9 3
4 4
3 4 5
  6
0 5 8 9 7
1 6 8
  9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 26/12/2023

G.Tám

04

G.Bảy

730

G.Sáu

1017

7783

6092

G.Năm

9442

G.Tư

17192

52462

11771

06800

98744

45471

75785

G.Ba

11073

19188

G.Nhì

59605

G.Nhất

91162

Đ.Biệt

152875

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 26/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 5
1 7
2  
3 0
4 2 4
5  
6 2 2
7 1 1 3 5
8 3 5 8
9 2 2
Lô tô Đuôi
0 3 0
7 7 1
4 6 6 9 9 2
7 8 3
4 4
0 7 8 5
  6
1 7
8 8
  9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 19/12/2023

G.Tám

90

G.Bảy

622

G.Sáu

5954

1518

8605

G.Năm

5702

G.Tư

10730

84943

06980

84781

58046

43186

30300

G.Ba

65057

12987

G.Nhì

23510

G.Nhất

65470

Đ.Biệt

307971

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 19/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 2 5
1 0 8
2 2
3 0
4 3 6
5 4 7
6  
7 0 1
8 0 1 6 7
9  
Lô tô Đuôi
0 1 3 7 8 0
7 8 1
0 2 2
4 3
5 4
0 5
4 8 6
5 8 7
1 8
  9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 12/12/2023

G.Tám

30

G.Bảy

512

G.Sáu

8296

6644

3318

G.Năm

9475

G.Tư

93639

31338

54434

52140

31133

37725

88608

G.Ba

64847

77526

G.Nhì

08196

G.Nhất

60791

Đ.Biệt

253839

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 12/12/2023
Đầu Lô tô
0 8
1 2 8
2 5 6
3 3 4 8 9 9
4 0 4 7
5  
6  
7 5
8  
9 1 6 6
Lô tô Đuôi
4 0
9 1
1 2
3 3
3 4 4
2 7 5
2 9 9 6
4 7
0 1 3 8
3 3 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 05/12/2023

G.Tám

68

G.Bảy

884

G.Sáu

2592

8387

2605

G.Năm

1157

G.Tư

46307

23330

68951

68771

65416

18164

51816

G.Ba

45024

38626

G.Nhì

92912

G.Nhất

54285

Đ.Biệt

915617

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 05/12/2023
Đầu Lô tô
0 5 7
1 2 6 6 7
2 4 6
3 0
4  
5 1 7
6 4
7 1
8 4 5 7
9 2
Lô tô Đuôi
3 0
5 7 1
1 9 2
  3
2 6 8 4
0 8 5
1 1 2 6
0 1 5 8 7
  8
  9
XSDLK - KQXSDLK- Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS DakLak cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDLK mở thưởng các ngày trước đó.

XSDLK - KQXSDLK - Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài DakLak (XSMN DLK) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số DakLak ở kênh nào

- Kết quả xổ số DakLak được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop