XSQNI - KQXSQNI - Xổ số Quảng Ngãi - Bảng kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI ngày 20/07/2024

G.Tám

14

G.Bảy

492

G.Sáu

2191

2441

5262

G.Năm

9182

G.Tư

22743

36030

39052

70956

29209

94655

22552

G.Ba

91889

70527

G.Nhì

22717

G.Nhất

02722

Đ.Biệt

973360

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 20/07/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 7
2 2 7
3 0
4 1 3
5 2 2 5 6
6 0 2
7  
8 2 9
9 1 2
Lô tô Đuôi
3 6 0
4 9 1
2 5 5 6 8 9 2
4 3
  4
5 5
5 6
1 2 7
  8
0 8 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI ngày 13/07/2024

G.Tám

52

G.Bảy

772

G.Sáu

7279

6993

1875

G.Năm

0974

G.Tư

16374

63501

95354

43214

16309

32200

57086

G.Ba

55820

18087

G.Nhì

30856

G.Nhất

56962

Đ.Biệt

654542

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 13/07/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 9
1 4
2 0
3  
4 2
5 4 6
6 2
7 2 4 4 5 9
8 6 7
9 3
Lô tô Đuôi
0 2 0
0 1
4 6 7 2
9 3
1 5 7 7 4
7 5
5 8 6
8 7
  8
0 7 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI ngày 06/07/2024

G.Tám

05

G.Bảy

783

G.Sáu

6160

5084

3285

G.Năm

7173

G.Tư

26876

85257

08143

83726

44835

28011

76552

G.Ba

02796

59332

G.Nhì

16990

G.Nhất

43500

Đ.Biệt

421628

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 06/07/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 1
2 6 8
3 2 5
4 3
5 2 7
6 0
7 3 6
8 3 4 5
9 0 6
Lô tô Đuôi
0 6 9 0
1 1
3 5 2
4 7 8 3
8 4
3 8 5
2 7 9 6
5 7
2 8
  9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI ngày 29/06/2024

G.Tám

55

G.Bảy

751

G.Sáu

7490

3083

5318

G.Năm

9869

G.Tư

14249

72603

77861

52311

16406

77002

90078

G.Ba

56596

53878

G.Nhì

89319

G.Nhất

28638

Đ.Biệt

408691

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 29/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 6
1 1 8 9
2  
3 8
4 9
5 1
6 1 9
7 8 8
8 3
9 0 1 6
Lô tô Đuôi
9 0
1 5 6 9 1
0 2
0 8 3
  4
  5
0 9 6
  7
1 3 7 7 8
1 4 6 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI ngày 22/06/2024

G.Tám

07

G.Bảy

215

G.Sáu

8662

9413

5460

G.Năm

7487

G.Tư

12765

46253

56636

82764

05895

55854

60936

G.Ba

27639

34274

G.Nhì

22427

G.Nhất

33671

Đ.Biệt

336636

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 22/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 5
2 7
3 6 6 6 9
4  
5 3 4
6 0 2 4 5
7 1 4
8 7
9 5
Lô tô Đuôi
6 0
7 1
6 2
1 5 3
5 6 7 4
1 6 9 5
3 3 3 6
2 8 7
  8
3 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI ngày 15/06/2024

G.Tám

51

G.Bảy

014

G.Sáu

2501

3742

3088

G.Năm

2372

G.Tư

58149

97212

35062

77664

77063

58594

87074

G.Ba

51635

22879

G.Nhì

72928

G.Nhất

49302

Đ.Biệt

588522

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 15/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 2
1 2 4
2 2 8
3 5
4 2 9
5  
6 2 3 4
7 2 4 9
8 8
9 4
Lô tô Đuôi
  0
0 1
0 1 2 4 6 7 2
6 3
1 6 7 9 4
3 5
  6
  7
2 8 8
4 7 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI ngày 08/06/2024

G.Tám

93

G.Bảy

023

G.Sáu

5460

6241

8709

G.Năm

1406

G.Tư

52235

92021

43478

72889

20233

50061

03514

G.Ba

26419

89362

G.Nhì

07605

G.Nhất

69134

Đ.Biệt

976944

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 08/06/2024
Đầu Lô tô
0 5 6 9
1 4 9
2 1 3
3 3 4 5
4 1 4
5  
6 0 1 2
7 8
8 9
9  
Lô tô Đuôi
6 0
2 4 6 1
6 2
2 3 3
1 3 4 4
0 3 5
0 6
  7
7 8
0 1 8 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI ngày 01/06/2024

G.Tám

57

G.Bảy

181

G.Sáu

1734

5259

6242

G.Năm

0007

G.Tư

32703

09313

18838

83042

65939

32614

02598

G.Ba

86759

16590

G.Nhì

78593

G.Nhất

39098

Đ.Biệt

782998

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 01/06/2024
Đầu Lô tô
0 3 7
1 3 4
2  
3 4 8 9
4 2 2
5 9 9
6  
7  
8 1
9 0 3 8 8 8
Lô tô Đuôi
9 0
8 1
4 4 2
0 1 9 3
1 3 4
  5
  6
0 7
3 9 9 9 8
3 5 5 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI ngày 25/05/2024

G.Tám

99

G.Bảy

091

G.Sáu

8037

1549

6704

G.Năm

5345

G.Tư

23488

98913

51174

13360

04073

14859

52847

G.Ba

71548

62892

G.Nhì

44178

G.Nhất

37278

Đ.Biệt

743279

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 25/05/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 3
2  
3 7
4 5 7 8 9
5 9
6 0
7 3 4 8 8 9
8 8
9 1 2
Lô tô Đuôi
6 0
9 1
9 2
1 7 3
0 7 4
4 5
  6
3 4 7
4 7 7 8 8
4 5 7 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI ngày 18/05/2024

G.Tám

93

G.Bảy

806

G.Sáu

1409

2770

3883

G.Năm

6092

G.Tư

14292

12543

17962

66320

32846

73449

78514

G.Ba

89286

89601

G.Nhì

92897

G.Nhất

15772

Đ.Biệt

613514

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 18/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 6 9
1 4 4
2 0
3  
4 3 6 9
5  
6 2
7 0 2
8 3 6
9 2 2 7
Lô tô Đuôi
2 7 0
0 1
6 7 9 9 2
4 8 3
1 1 4
  5
0 4 8 6
9 7
  8
0 4 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI ngày 11/05/2024

G.Tám

05

G.Bảy

391

G.Sáu

2222

7260

4696

G.Năm

9885

G.Tư

42129

24356

63247

18468

06036

16613

55754

G.Ba

31787

70402

G.Nhì

33375

G.Nhất

02078

Đ.Biệt

995138

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 11/05/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 3
2 2 9
3 6 8
4 7
5 4 6
6 0 8
7 5 8
8 5 7
9 1 6
Lô tô Đuôi
6 0
9 1
0 2 2
1 3
5 4
7 8 5
3 5 9 6
4 8 7
3 6 7 8
2 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

XSQNI ngày 04/05/2024

G.Tám

14

G.Bảy

416

G.Sáu

9065

3662

5288

G.Năm

8108

G.Tư

30762

41336

13123

08472

55192

81660

90017

G.Ba

53593

45642

G.Nhì

51996

G.Nhất

86364

Đ.Biệt

335201

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 04/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 8
1 6 7
2 3
3 6
4 2
5  
6 0 2 2 4 5
7 2
8 8
9 2 3 6
Lô tô Đuôi
6 0
0 1
4 6 6 7 9 2
2 9 3
6 4
6 5
1 3 9 6
1 7
0 8 8
  9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

XSQNI ngày 27/04/2024

G.Tám

27

G.Bảy

980

G.Sáu

4879

9392

1211

G.Năm

6501

G.Tư

70744

64946

89336

20001

88947

84105

33408

G.Ba

10231

06997

G.Nhì

26212

G.Nhất

52970

Đ.Biệt

487281

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 27/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 1 5 8
1 1 2
2  
3 1 6
4 4 6 7
5  
6  
7 0 9
8 0 1
9 2 7
Lô tô Đuôi
7 8 0
0 0 1 3 8 1
1 9 2
  3
4 4
0 5
3 4 6
4 9 7
0 8
7 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI ngày 20/04/2024

G.Tám

76

G.Bảy

567

G.Sáu

4834

7128

4367

G.Năm

6833

G.Tư

95504

05196

06192

31570

94654

98251

26004

G.Ba

47928

42735

G.Nhì

02873

G.Nhất

35946

Đ.Biệt

022733

Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi ngày 20/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 4
1  
2 8 8
3 3 3 4 5
4 6
5 1 4
6 7 7
7 0 3
8  
9 2 6
Lô tô Đuôi
7 0
5 1
9 2
3 3 7 3
0 0 3 5 4
3 5
4 9 6
6 6 7
2 2 8
  9
XSQNI - KQXSQNI- Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Quảng Ngãi cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQNI mở thưởng các ngày trước đó.

XSQNI - KQXSQNI - Dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Ngãi (XSMN QNI) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Ngãi ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Ngãi được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Ngãi siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop