XSTG - KQXSTG - Xổ số Tiền Giang - Bảng kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 23/06/2024

G.Tám

99

G.Bảy

817

G.Sáu

7716

5447

8926

G.Năm

2620

G.Tư

61615

89128

93366

03004

79093

19380

88683

G.Ba

48895

26753

G.Nhì

18892

G.Nhất

04886

Đ.Biệt

567164

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 23/06/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 5 6 7
2 0 6 8
3  
4 7
5 3
6 4 6
7  
8 0 3 6
9 2 3 5
Lô tô Đuôi
2 8 0
  1
9 2
5 8 9 3
0 6 4
1 9 5
1 2 6 8 6
1 4 7
2 8
  9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 16/06/2024

G.Tám

40

G.Bảy

126

G.Sáu

7647

2384

3075

G.Năm

2206

G.Tư

03950

40055

80789

48995

83780

68024

90302

G.Ba

51388

97837

G.Nhì

13443

G.Nhất

64493

Đ.Biệt

976784

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 16/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 6
1  
2 4 6
3 7
4 3 7
5 0 5
6  
7 5
8 0 4 4 8 9
9 3 5
Lô tô Đuôi
5 8 0
  1
0 2
4 9 3
2 8 8 4
5 7 9 5
0 2 6
3 4 7
8 8
8 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 09/06/2024

G.Tám

76

G.Bảy

522

G.Sáu

0893

8814

8823

G.Năm

0865

G.Tư

16275

72613

31392

21036

01217

69846

82479

G.Ba

77238

69887

G.Nhì

48624

G.Nhất

93779

Đ.Biệt

110288

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 09/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 4 7
2 2 3 4
3 6 8
4 6
5  
6 5
7 5 9 9
8 7 8
9 2 3
Lô tô Đuôi
  0
  1
2 9 2
1 2 9 3
1 2 4
6 7 5
3 4 6
1 8 7
3 8 8
7 7 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 02/06/2024

G.Tám

19

G.Bảy

995

G.Sáu

8015

4167

9889

G.Năm

3246

G.Tư

91786

80446

22701

85747

25205

68677

82728

G.Ba

00305

78449

G.Nhì

07063

G.Nhất

62412

Đ.Biệt

221983

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 02/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 5 5
1 2 5
2 8
3  
4 6 6 7 9
5  
6 3 7
7 7
8 3 6 9
9 5
Lô tô Đuôi
  0
0 1
1 2
6 8 3
  4
0 0 1 9 5
4 4 8 6
4 6 7 7
2 8
4 8 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 26/05/2024

G.Tám

60

G.Bảy

099

G.Sáu

5210

0326

9926

G.Năm

0251

G.Tư

48891

00029

58356

14839

39498

92807

47798

G.Ba

86153

54969

G.Nhì

00401

G.Nhất

30738

Đ.Biệt

295126

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 26/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 7
1 0
2 6 6 6 9
3 8 9
4  
5 1 3 6
6 9
7  
8  
9 1 8 8 9
Lô tô Đuôi
1 0
0 5 9 1
  2
5 3
  4
  5
2 2 2 5 6
0 7
3 9 9 8
2 3 6 9 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 19/05/2024

G.Tám

65

G.Bảy

369

G.Sáu

1669

3686

8992

G.Năm

4983

G.Tư

51513

43470

90320

91484

45179

25072

70978

G.Ba

89326

53009

G.Nhì

64357

G.Nhất

62959

Đ.Biệt

168593

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 19/05/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 3
2 0 6
3  
4  
5 7 9
6 9 9
7 0 2 8 9
8 3 4 6
9 2 3
Lô tô Đuôi
2 7 0
  1
7 9 2
1 8 9 3
8 4
  5
2 8 6
5 7
7 8
0 5 6 6 7 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 12/05/2024

G.Tám

00

G.Bảy

474

G.Sáu

2647

0797

6157

G.Năm

9910

G.Tư

42331

22590

83392

16721

96059

43505

29135

G.Ba

14167

98771

G.Nhì

79958

G.Nhất

05143

Đ.Biệt

539211

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 12/05/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 0 1
2 1
3 1 5
4 3 7
5 7 8 9
6 7
7 1 4
8  
9 0 2 7
Lô tô Đuôi
1 9 0
1 2 3 7 1
9 2
4 3
7 4
0 3 5
  6
4 5 6 9 7
5 8
5 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 05/05/2024

G.Tám

89

G.Bảy

471

G.Sáu

1802

4531

0005

G.Năm

7204

G.Tư

74832

81460

06157

28318

40853

70073

55020

G.Ba

31106

89749

G.Nhì

82609

G.Nhất

77596

Đ.Biệt

442385

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 05/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 4 5 6 9
1 8
2 0
3 1 2
4 9
5 3 7
6 0
7 1 3
8 5
9 6
Lô tô Đuôi
2 6 0
3 7 1
0 3 2
5 7 3
0 4
0 8 5
0 9 6
5 7
1 8
0 4 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 28/04/2024

G.Tám

87

G.Bảy

209

G.Sáu

2263

0668

1190

G.Năm

3277

G.Tư

25147

71552

64407

16629

99475

66471

64276

G.Ba

42849

89850

G.Nhì

32202

G.Nhất

69453

Đ.Biệt

659746

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 28/04/2024
Đầu Lô tô
0 2 7 9
1  
2 9
3  
4 6 7 9
5 0 2 3
6 3 8
7 1 5 6 7
8  
9 0
Lô tô Đuôi
5 9 0
7 1
0 5 2
5 6 3
  4
7 5
4 7 6
0 4 7 7
6 8
0 2 4 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 21/04/2024

G.Tám

93

G.Bảy

535

G.Sáu

1415

8741

3811

G.Năm

0989

G.Tư

37497

45392

93158

47943

56844

06824

03766

G.Ba

55419

18016

G.Nhì

73297

G.Nhất

24201

Đ.Biệt

943309

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 21/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 9
1 1 5 6 9
2 4
3 5
4 1 3 4
5 8
6 6
7  
8 9
9 2 7 7
Lô tô Đuôi
  0
0 1 4 1
9 2
4 3
2 4 4
1 3 5
1 6 6
9 9 7
5 8
0 1 8 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 14/04/2024

G.Tám

78

G.Bảy

365

G.Sáu

6259

7467

5687

G.Năm

4570

G.Tư

88555

83095

09403

98261

40365

15728

93203

G.Ba

45347

53531

G.Nhì

85963

G.Nhất

09435

Đ.Biệt

952073

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 14/04/2024
Đầu Lô tô
0 3 3
1  
2 8
3 1 5
4 7
5 5 9
6 1 3 5 5 7
7 0 3
8 7
9 5
Lô tô Đuôi
7 0
3 6 1
  2
0 0 6 7 3
  4
3 5 6 6 9 5
  6
4 6 8 7
2 8
5 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 07/04/2024

G.Tám

51

G.Bảy

515

G.Sáu

2827

0794

0144

G.Năm

7621

G.Tư

89161

82913

47374

83111

44453

80566

64527

G.Ba

33483

12115

G.Nhì

33875

G.Nhất

40026

Đ.Biệt

388389

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 07/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 3 5 5
2 1 6 7 7
3  
4 4
5 3
6 1 6
7 4 5
8 3 9
9 4
Lô tô Đuôi
  0
1 2 6 1
  2
1 5 8 3
4 7 9 4
1 1 7 5
2 6 6
2 2 7
  8
8 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 31/03/2024

G.Tám

51

G.Bảy

805

G.Sáu

6323

0808

8538

G.Năm

0393

G.Tư

41375

05571

74635

88530

57943

56594

27002

G.Ba

25584

10494

G.Nhì

45902

G.Nhất

92299

Đ.Biệt

237298

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 31/03/2024
Đầu Lô tô
0 2 2 5 8
1  
2 3
3 0 5 8
4 3
5  
6  
7 1 5
8 4
9 3 4 4 8 9
Lô tô Đuôi
3 0
7 1
0 0 2
2 4 9 3
8 9 9 4
0 3 7 5
  6
  7
0 3 9 8
9 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 24/03/2024

G.Tám

77

G.Bảy

914

G.Sáu

7292

3833

6384

G.Năm

1468

G.Tư

04381

63292

25561

99762

88721

82982

29161

G.Ba

12660

50652

G.Nhì

74443

G.Nhất

62739

Đ.Biệt

620045

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 24/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4
2 1
3 3 9
4 3 5
5 2
6 0 1 1 2 8
7  
8 1 2 4
9 2 2
Lô tô Đuôi
6 0
2 6 6 8 1
5 6 8 9 9 2
3 4 3
1 8 4
4 5
  6
  7
6 8
3 9
XSTG - KQXSTG- Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tiền Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTG mở thưởng các ngày trước đó.

XSTG - KQXSTG - Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tiền Giang (XSMN TG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tiền Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tiền Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop