XSBD - KQXSBD - Xổ số Bình Dương - Bảng kết quả xổ số Bình Dương hôm nay

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 07/06/2024

G.Tám

30

G.Bảy

119

G.Sáu

1618

4006

1746

G.Năm

1054

G.Tư

49407

33060

90123

03375

94207

28453

89596

G.Ba

39991

58620

G.Nhì

33403

G.Nhất

31746

Đ.Biệt

714218

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 07/06/2024
Đầu Lô tô
0 3 6 7 7
1 8 8 9
2 0 3
3  
4 6 6
5 3 4
6 0
7 5
8  
9 1 6
Lô tô Đuôi
2 6 0
9 1
  2
0 2 5 3
5 4
7 5
0 4 4 9 6
0 0 7
1 1 8
1 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 31/05/2024

G.Tám

90

G.Bảy

319

G.Sáu

8045

1250

8648

G.Năm

7698

G.Tư

13355

88943

84264

60043

49092

33638

89786

G.Ba

07149

09358

G.Nhì

64933

G.Nhất

23761

Đ.Biệt

419373

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 31/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 9
2  
3 3 8
4 3 3 5 8 9
5 0 5 8
6 1 4
7 3
8 6
9 2 8
Lô tô Đuôi
5 0
6 1
9 2
3 4 4 7 3
6 4
4 5 5
8 6
  7
3 4 5 9 8
1 4 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 24/05/2024

G.Tám

07

G.Bảy

522

G.Sáu

8048

0975

2534

G.Năm

2660

G.Tư

36480

28250

43626

91453

15801

93876

50407

G.Ba

50630

71546

G.Nhì

70170

G.Nhất

19624

Đ.Biệt

509824

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 24/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 7
1  
2 2 4 4 6
3 0 4
4 6 8
5 0 3
6 0
7 0 5 6
8 0
9  
Lô tô Đuôi
3 5 6 7 8 0
0 1
2 2
5 3
2 2 3 4
7 5
2 4 7 6
0 7
4 8
  9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 17/05/2024

G.Tám

72

G.Bảy

753

G.Sáu

3589

7395

3819

G.Năm

4481

G.Tư

64736

04608

40344

39275

95741

95178

43631

G.Ba

10268

78091

G.Nhì

01658

G.Nhất

43848

Đ.Biệt

572177

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 17/05/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 9
2  
3 1 6
4 1 4 8
5 3 8
6 8
7 5 7 8
8 1 9
9 1 5
Lô tô Đuôi
  0
3 4 8 9 1
  2
5 3
4 4
7 9 5
3 6
7 7
0 4 5 6 7 8
1 8 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 10/05/2024

G.Tám

15

G.Bảy

108

G.Sáu

7632

0465

5085

G.Năm

5232

G.Tư

80529

38130

93197

80980

65274

19372

25201

G.Ba

17283

35464

G.Nhì

51723

G.Nhất

45638

Đ.Biệt

241962

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 10/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 8
1  
2 3 9
3 0 2 2 8
4  
5  
6 2 4 5
7 2 4
8 0 3 5
9 7
Lô tô Đuôi
3 8 0
0 1
3 3 6 7 2
2 8 3
6 7 4
6 8 5
  6
9 7
0 3 8
2 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 03/05/2024

G.Tám

91

G.Bảy

794

G.Sáu

7300

2723

6364

G.Năm

5849

G.Tư

21204

72180

73318

80686

32033

72980

11525

G.Ba

86900

23886

G.Nhì

17318

G.Nhất

36637

Đ.Biệt

578368

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 03/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 0 4
1 8 8
2 3 5
3 3 7
4 9
5  
6 4 8
7  
8 0 0 6 6
9 4
Lô tô Đuôi
0 0 8 8 0
  1
  2
2 3 3
0 6 9 4
2 5
8 8 6
3 7
1 1 6 8
4 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 26/04/2024

G.Tám

21

G.Bảy

128

G.Sáu

2764

0406

5662

G.Năm

6740

G.Tư

83826

71525

75611

49484

70385

62417

73500

G.Ba

18081

49464

G.Nhì

01770

G.Nhất

44194

Đ.Biệt

374688

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 26/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 6
1 1 7
2 5 6 8
3  
4 0
5  
6 2 4 4
7 0
8 1 4 5 8
9 4
Lô tô Đuôi
0 4 7 0
1 8 1
6 2
  3
6 6 8 9 4
2 8 5
0 2 6
1 7
2 8 8
  9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 19/04/2024

G.Tám

22

G.Bảy

179

G.Sáu

0297

3244

7846

G.Năm

8626

G.Tư

49139

56992

77386

63298

37315

26615

85954

G.Ba

96965

01802

G.Nhì

14202

G.Nhất

50877

Đ.Biệt

925135

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 19/04/2024
Đầu Lô tô
0 2 2
1 5 5
2 6
3 5 9
4 4 6
5 4
6 5
7 7 9
8 6
9 2 7 8
Lô tô Đuôi
  0
  1
0 0 9 2
  3
4 5 4
1 1 3 6 5
2 4 8 6
7 9 7
9 8
3 7 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 12/04/2024

G.Tám

91

G.Bảy

365

G.Sáu

8247

1634

5823

G.Năm

8361

G.Tư

15995

32232

60209

70985

20735

32832

41444

G.Ba

83381

42863

G.Nhì

57750

G.Nhất

47773

Đ.Biệt

924807

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 12/04/2024
Đầu Lô tô
0 7 9
1  
2 3
3 2 2 4 5
4 4 7
5 0
6 1 3 5
7 3
8 1 5
9 5
Lô tô Đuôi
5 0
6 8 1
3 3 2
2 6 7 3
3 4 4
3 6 8 9 5
  6
0 4 7
  8
0 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 05/04/2024

G.Tám

27

G.Bảy

131

G.Sáu

1098

7894

7981

G.Năm

1691

G.Tư

78032

81761

83269

33219

49406

79012

79494

G.Ba

50525

55711

G.Nhì

13554

G.Nhất

04570

Đ.Biệt

717252

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 05/04/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 1 2 9
2 5
3 1 2
4  
5 2 4
6 1 9
7 0
8 1
9 1 4 4 8
Lô tô Đuôi
7 0
1 3 6 8 9 1
1 3 5 2
  3
5 9 9 4
2 5
0 6
  7
9 8
1 6 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 29/03/2024

G.Tám

13

G.Bảy

053

G.Sáu

7523

3120

8730

G.Năm

3788

G.Tư

58225

73835

59728

54635

99982

20652

82362

G.Ba

84206

12533

G.Nhì

53550

G.Nhất

67948

Đ.Biệt

984849

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 29/03/2024
Đầu Lô tô
0 6
1  
2 0 3 5 8
3 0 3 5 5
4 8 9
5 0 2 3
6 2
7  
8 2 8
9  
Lô tô Đuôi
2 3 5 0
  1
5 6 8 2
2 3 5 3
  4
2 3 3 5
0 6
  7
2 4 8 8
4 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 22/03/2024

G.Tám

97

G.Bảy

366

G.Sáu

8574

2056

7385

G.Năm

5744

G.Tư

20008

14231

83037

75229

91491

39161

13314

G.Ba

71099

55739

G.Nhì

96265

G.Nhất

24641

Đ.Biệt

633459

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 22/03/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 4
2 9
3 1 7 9
4 1 4
5 6 9
6 1 5 6
7 4
8 5
9 1 9
Lô tô Đuôi
  0
3 4 6 9 1
  2
  3
1 4 7 4
6 8 5
5 6 6
3 7
0 8
2 3 5 9 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 15/03/2024

G.Tám

13

G.Bảy

000

G.Sáu

2101

2453

9449

G.Năm

0201

G.Tư

18798

57793

82219

06053

21546

39305

38834

G.Ba

44289

24405

G.Nhì

57358

G.Nhất

76532

Đ.Biệt

970015

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 15/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 1 5 5
1 5 9
2  
3 2 4
4 6 9
5 3 3 8
6  
7  
8 9
9 3 8
Lô tô Đuôi
0 0
0 0 1
3 2
5 5 9 3
3 4
0 0 1 5
4 6
  7
5 9 8
1 4 8 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 08/03/2024

G.Tám

18

G.Bảy

770

G.Sáu

6982

9266

3551

G.Năm

9908

G.Tư

89957

20697

27930

98717

32306

16030

58010

G.Ba

99662

38465

G.Nhì

97037

G.Nhất

07221

Đ.Biệt

050654

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 08/03/2024
Đầu Lô tô
0 6 8
1 0 7
2 1
3 0 0 7
4  
5 1 4 7
6 2 5 6
7 0
8 2
9 7
Lô tô Đuôi
1 3 3 7 0
2 5 1
6 8 2
  3
5 4
6 5
0 6 6
1 3 5 9 7
0 8
  9
XSBD - KQXSBD- Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Dương cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBD mở thưởng các ngày trước đó.

XSBD - KQXSBD - Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Dương ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Dương được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop