XSBD - KQXSBD - Xổ số Bình Dương - Bảng kết quả xổ số Bình Dương hôm nay

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 23/02/2024

G.Tám

31

G.Bảy

202

G.Sáu

0293

7411

1459

G.Năm

0683

G.Tư

40230

50462

83732

46446

16179

67762

07587

G.Ba

48073

65248

G.Nhì

86037

G.Nhất

74448

Đ.Biệt

066012

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 23/02/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 1 2
2  
3 0 2 7
4 6 8 8
5 9
6 2 2
7 3 9
8 3 7
9 3
Lô tô Đuôi
3 0
1 1
0 1 3 6 6 2
7 8 9 3
  4
  5
4 6
3 8 7
4 4 8
5 7 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 16/02/2024

G.Tám

23

G.Bảy

971

G.Sáu

3257

1970

7932

G.Năm

1396

G.Tư

02762

08986

32073

32087

47276

04779

12895

G.Ba

38269

04757

G.Nhì

23625

G.Nhất

94677

Đ.Biệt

657838

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 16/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 5
3 2 8
4  
5 7 7
6 2 9
7 0 1 3 6 7 9
8 6 7
9 5 6
Lô tô Đuôi
7 0
7 1
3 6 2
7 3
  4
2 9 5
7 8 9 6
5 5 7 8 7
3 8
6 7 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 09/02/2024

G.Tám

95

G.Bảy

426

G.Sáu

0886

6250

9629

G.Năm

2690

G.Tư

61637

39767

06322

56351

35583

66213

51216

G.Ba

40231

79984

G.Nhì

03529

G.Nhất

83178

Đ.Biệt

818015

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 09/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 5 6
2 2 6 9 9
3 1 7
4  
5 0 1
6 7
7 8
8 3 4 6
9 0
Lô tô Đuôi
5 9 0
3 5 1
2 2
1 8 3
8 4
1 5
1 2 8 6
3 6 7
7 8
2 2 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 02/02/2024

G.Tám

12

G.Bảy

685

G.Sáu

5753

0576

7292

G.Năm

1558

G.Tư

73561

92830

42419

86131

35832

59723

14905

G.Ba

03116

35420

G.Nhì

97837

G.Nhất

58625

Đ.Biệt

809593

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 02/02/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 6 9
2 0 3 5
3 0 1 2 7
4  
5 3 8
6 1
7 6
8 5
9 2 3
Lô tô Đuôi
2 3 0
3 6 1
3 9 2
2 5 9 3
  4
0 2 8 5
1 7 6
3 7
5 8
1 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 26/01/2024

G.Tám

71

G.Bảy

635

G.Sáu

9122

5969

0450

G.Năm

2043

G.Tư

88162

85833

56121

18468

70048

78728

29312

G.Ba

48540

19318

G.Nhì

30071

G.Nhất

25706

Đ.Biệt

048387

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 26/01/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 2 8
2 1 2 8
3 3 5
4 0 3 8
5 0
6 2 8 9
7 1
8 7
9  
Lô tô Đuôi
4 5 0
2 7 1
1 2 6 2
3 4 3
  4
3 5
0 6
8 7
1 2 4 6 8
6 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 19/01/2024

G.Tám

27

G.Bảy

423

G.Sáu

1341

1229

2928

G.Năm

6285

G.Tư

58722

99368

28075

48773

10068

05609

78868

G.Ba

19419

83852

G.Nhì

51108

G.Nhất

92277

Đ.Biệt

050160

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 19/01/2024
Đầu Lô tô
0 8 9
1 9
2 2 3 8 9
3  
4 1
5 2
6 0 8 8 8
7 3 5 7
8 5
9  
Lô tô Đuôi
6 0
4 1
2 5 2
2 7 3
  4
7 8 5
  6
7 7
0 2 6 6 6 8
0 1 2 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 12/01/2024

G.Tám

80

G.Bảy

656

G.Sáu

1040

8120

9228

G.Năm

8109

G.Tư

52229

41856

78595

93052

88385

56467

09089

G.Ba

24589

77608

G.Nhì

31728

G.Nhất

60806

Đ.Biệt

305787

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 12/01/2024
Đầu Lô tô
0 6 8 9
1  
2 0 8 8 9
3  
4 0
5 2 6 6
6 7
7  
8 5 7 9 9
9 5
Lô tô Đuôi
2 4 0
  1
5 2
  3
  4
8 9 5
0 5 5 6
6 8 7
0 2 2 8
0 2 8 8 9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 05/01/2024

G.Tám

71

G.Bảy

087

G.Sáu

9126

0608

7254

G.Năm

2258

G.Tư

97650

31669

74810

33771

69668

20628

61601

G.Ba

90283

73288

G.Nhì

60507

G.Nhất

88792

Đ.Biệt

593993

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 05/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 7 8
1 0
2 6 8
3  
4  
5 0 4 8
6 8 9
7 1
8 3 7 8
9 2 3
Lô tô Đuôi
1 5 0
0 7 1
9 2
8 9 3
5 4
  5
2 6
0 8 7
0 2 5 6 8 8
6 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 29/12/2023

G.Tám

72

G.Bảy

583

G.Sáu

3075

8241

3791

G.Năm

8085

G.Tư

47658

52187

21685

18248

87794

58835

99234

G.Ba

60734

17097

G.Nhì

71658

G.Nhất

07896

Đ.Biệt

000964

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 29/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2  
3 4 4 5
4 1 8
5 8 8
6 4
7 5
8 3 5 5 7
9 1 4 6 7
Lô tô Đuôi
  0
4 9 1
  2
8 3
3 3 6 9 4
3 7 8 8 5
9 6
8 9 7
4 5 5 8
  9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 22/12/2023

G.Tám

71

G.Bảy

392

G.Sáu

0642

5643

3225

G.Năm

3533

G.Tư

19843

19724

15678

86283

16791

52156

85834

G.Ba

70492

74968

G.Nhì

75491

G.Nhất

91322

Đ.Biệt

558595

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 22/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 2 4 5
3 3 4
4 2 3 3
5 6
6 8
7 8
8 3
9 1 1 2 2 5
Lô tô Đuôi
  0
9 9 1
2 4 9 9 2
3 4 4 8 3
2 3 4
2 9 5
5 6
  7
6 7 8
  9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 15/12/2023

G.Tám

01

G.Bảy

652

G.Sáu

4595

2107

6589

G.Năm

5879

G.Tư

35055

69916

74626

03107

99796

91359

81766

G.Ba

10348

47427

G.Nhì

39938

G.Nhất

18136

Đ.Biệt

336737

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 15/12/2023
Đầu Lô tô
0 7 7
1 6
2 6 7
3 6 7 8
4 8
5 2 5 9
6 6
7 9
8 9
9 5 6
Lô tô Đuôi
  0
  1
5 2
  3
  4
5 9 5
1 2 3 6 9 6
0 0 2 3 7
3 4 8
5 7 8 9

SXBD - Kết Quả Sổ Xố Bình Dương

XSBD ngày 08/12/2023

G.Tám

34

G.Bảy

408

G.Sáu

8025

2843

9390

G.Năm

8287

G.Tư

69846

14385

48388

64139

20663

48158

70952

G.Ba

40003

72932

G.Nhì

41978

G.Nhất

27347

Đ.Biệt

314708

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 08/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 8 8
1  
2 5
3 2 9
4 3 6 7
5 2 8
6 3
7 8
8 5 7 8
9 0
Lô tô Đuôi
9 0
  1
3 5 2
0 4 6 3
  4
2 8 5
4 6
4 8 7
0 0 5 7 8 8
3 9

XSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương Hôm Nay

XSBD ngày 01/12/2023

G.Tám

27

G.Bảy

442

G.Sáu

0360

5972

6287

G.Năm

9768

G.Tư

23524

73877

07476

60551

24894

91577

21005

G.Ba

27300

30113

G.Nhì

66835

G.Nhất

57388

Đ.Biệt

551880

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 01/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 5
1 3
2 4
3 5
4 2
5 1
6 0 8
7 2 6 7 7
8 0 7 8
9 4
Lô tô Đuôi
0 6 8 0
5 1
4 7 2
1 3
2 9 4
0 3 5
7 6
7 7 8 7
6 8 8
  9

KQXSBD - Kết Quả Xổ Số Bình Dương

XSBD ngày 24/11/2023

G.Tám

71

G.Bảy

473

G.Sáu

4355

7356

7109

G.Năm

6843

G.Tư

15156

19558

19080

87021

65743

88071

10125

G.Ba

78920

38273

G.Nhì

52362

G.Nhất

30608

Đ.Biệt

453096

Bảng Loto xổ số Bình Dương ngày 24/11/2023
Đầu Lô tô
0 8 9
1  
2 0 1 5
3  
4 3 3
5 5 6 6 8
6 2
7 1 3 3
8 0
9 6
Lô tô Đuôi
2 8 0
2 7 1
6 2
4 4 7 7 3
  4
2 5 5
5 5 9 6
  7
0 5 8
0 9
XSBD - KQXSBD- Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Dương cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBD mở thưởng các ngày trước đó.

XSBD - KQXSBD - Dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Dương ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Dương được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Dương siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop