XSBP - KQXSBP - Xổ số Bình Phước - Bảng kết quả xổ số Bình Phước hôm nay

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 08/06/2024

G.Tám

42

G.Bảy

124

G.Sáu

0000

8149

5358

G.Năm

7506

G.Tư

56411

62265

40437

70304

93506

35464

94673

G.Ba

62347

90820

G.Nhì

38602

G.Nhất

52962

Đ.Biệt

070194

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 08/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 2 4 6 6
1 1
2 0 4
3 7
4 7 9
5 8
6 2 4 5
7 3
8  
9 4
Lô tô Đuôi
0 2 0
1 1
0 6 2
7 3
0 2 6 9 4
6 5
0 0 6
3 4 7
5 8
4 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 01/06/2024

G.Tám

84

G.Bảy

308

G.Sáu

1422

5721

1375

G.Năm

5694

G.Tư

14210

04935

70780

41547

12430

87509

03839

G.Ba

76504

62252

G.Nhì

82255

G.Nhất

72148

Đ.Biệt

960451

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 01/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 8 9
1 0
2 1 2
3 0 5 9
4 7 8
5 1 2 5
6  
7 5
8 0
9 4
Lô tô Đuôi
1 3 8 0
2 5 1
2 5 2
  3
0 9 4
3 5 7 5
  6
4 7
0 4 8
0 3 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 25/05/2024

G.Tám

29

G.Bảy

513

G.Sáu

7660

3103

9364

G.Năm

6119

G.Tư

32042

87682

55045

11938

95408

37455

34036

G.Ba

32071

75213

G.Nhì

41715

G.Nhất

39687

Đ.Biệt

840032

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 25/05/2024
Đầu Lô tô
0 3 8
1 3 3 5 9
2  
3 2 6 8
4 2 5
5 5
6 0 4
7 1
8 2 7
9  
Lô tô Đuôi
6 0
7 1
3 4 8 2
0 1 1 3
6 4
1 4 5 5
3 6
8 7
0 3 8
1 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 18/05/2024

G.Tám

41

G.Bảy

288

G.Sáu

9328

7836

8780

G.Năm

5971

G.Tư

98110

53079

72202

33757

62234

58993

60786

G.Ba

80979

21314

G.Nhì

90507

G.Nhất

70309

Đ.Biệt

806781

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 18/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 7 9
1 0 4
2 8
3 4 6
4  
5 7
6  
7 1 9 9
8 0 1 6 8
9 3
Lô tô Đuôi
1 8 0
7 8 1
0 2
9 3
1 3 4
  5
3 8 6
0 5 7
2 8 8
0 7 7 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 11/05/2024

G.Tám

65

G.Bảy

330

G.Sáu

2642

0213

5372

G.Năm

1005

G.Tư

04348

79993

35744

63885

03270

87625

25728

G.Ba

91177

42499

G.Nhì

45481

G.Nhất

23992

Đ.Biệt

490251

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 11/05/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 3
2 5 8
3 0
4 2 4 8
5 1
6  
7 0 2 7
8 1 5
9 2 3 9
Lô tô Đuôi
3 7 0
5 8 1
4 7 9 2
1 9 3
4 4
0 2 8 5
  6
7 7
2 4 8
9 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 04/05/2024

G.Tám

55

G.Bảy

714

G.Sáu

1879

4743

5134

G.Năm

1109

G.Tư

55764

33161

75406

94074

89014

72494

12848

G.Ba

49915

84990

G.Nhì

27275

G.Nhất

94022

Đ.Biệt

988650

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 04/05/2024
Đầu Lô tô
0 6 9
1 4 4 5
2 2
3 4
4 3 8
5 0
6 1 4
7 4 5 9
8  
9 0 4
Lô tô Đuôi
5 9 0
6 1
2 2
4 3
1 1 3 6 7 9 4
1 7 5
0 6
  7
4 8
0 7 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 27/04/2024

G.Tám

20

G.Bảy

367

G.Sáu

7235

5072

3972

G.Năm

1328

G.Tư

71500

66577

02917

44104

93168

80429

51542

G.Ba

13482

67548

G.Nhì

60717

G.Nhất

63807

Đ.Biệt

881827

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 27/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 7
1 7 7
2 7 8 9
3 5
4 2 8
5  
6 7 8
7 2 2 7
8 2
9  
Lô tô Đuôi
0 0
  1
4 7 7 8 2
  3
0 4
3 5
  6
0 1 1 2 6 7 7
2 4 6 8
2 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 20/04/2024

G.Tám

79

G.Bảy

816

G.Sáu

6687

7490

8413

G.Năm

5559

G.Tư

48868

72776

31013

84062

65838

83704

47197

G.Ba

34337

19070

G.Nhì

61173

G.Nhất

39052

Đ.Biệt

911899

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 20/04/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 3 3 6
2  
3 7 8
4  
5 2 9
6 2 8
7 0 3 6
8 7
9 0 7 9
Lô tô Đuôi
7 9 0
  1
5 6 2
1 1 7 3
0 4
  5
1 7 6
3 8 9 7
3 6 8
5 9 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 13/04/2024

G.Tám

72

G.Bảy

368

G.Sáu

1051

8499

0462

G.Năm

7636

G.Tư

54963

10019

05527

62704

40164

98768

95100

G.Ba

82871

88716

G.Nhì

35705

G.Nhất

21360

Đ.Biệt

338795

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 13/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 5
1 6 9
2 7
3 6
4  
5 1
6 0 2 3 4 8 8
7 1
8  
9 5 9
Lô tô Đuôi
0 6 0
5 7 1
6 2
6 3
0 6 4
0 9 5
1 3 6
2 7
6 6 8
1 9 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 06/04/2024

G.Tám

03

G.Bảy

721

G.Sáu

4179

4679

7367

G.Năm

9597

G.Tư

04675

17107

44168

51508

55643

01531

51330

G.Ba

95257

06364

G.Nhì

35665

G.Nhất

27606

Đ.Biệt

766671

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 06/04/2024
Đầu Lô tô
0 6 7 8
1  
2 1
3 0 1
4 3
5 7
6 4 5 7 8
7 1 5 9 9
8  
9 7
Lô tô Đuôi
3 0
2 3 7 1
  2
4 3
6 4
6 7 5
0 6
0 5 6 9 7
0 6 8
7 7 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 30/03/2024

G.Tám

10

G.Bảy

662

G.Sáu

0531

6669

2335

G.Năm

1341

G.Tư

29106

76263

20182

08970

61808

80051

91742

G.Ba

70047

12872

G.Nhì

92067

G.Nhất

02439

Đ.Biệt

479937

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 30/03/2024
Đầu Lô tô
0 6 8
1  
2  
3 1 5 7 9
4 1 2 7
5 1
6 2 3 7 9
7 0 2
8 2
9  
Lô tô Đuôi
7 0
3 4 5 1
4 6 7 8 2
6 3
  4
3 5
0 6
3 4 6 7
0 8
3 6 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 23/03/2024

G.Tám

51

G.Bảy

077

G.Sáu

8740

9909

6898

G.Năm

1539

G.Tư

56218

35479

75861

36616

39531

07875

02078

G.Ba

69814

86546

G.Nhì

11666

G.Nhất

81175

Đ.Biệt

940395

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 23/03/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 4 6 8
2  
3 1 9
4 0 6
5  
6 1 6
7 5 5 7 8 9
8  
9 5 8
Lô tô Đuôi
4 0
3 6 1
  2
  3
1 4
7 7 9 5
1 4 6 6
7 7
1 7 9 8
0 3 7 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 16/03/2024

G.Tám

54

G.Bảy

859

G.Sáu

4347

6156

9574

G.Năm

9868

G.Tư

87996

28642

85912

73482

88953

73412

49814

G.Ba

92066

79570

G.Nhì

75762

G.Nhất

84363

Đ.Biệt

111359

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 16/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2 2 4
2  
3  
4 2 7
5 3 6 9 9
6 2 3 6 8
7 0 4
8 2
9 6
Lô tô Đuôi
7 0
  1
1 1 4 6 8 2
5 6 3
1 7 4
  5
5 6 9 6
4 7
6 8
5 5 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 09/03/2024

G.Tám

53

G.Bảy

329

G.Sáu

2597

3925

6979

G.Năm

7565

G.Tư

93368

72695

46686

88233

48772

24277

58979

G.Ba

13799

41955

G.Nhì

41420

G.Nhất

75736

Đ.Biệt

279102

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 09/03/2024
Đầu Lô tô
0 2
1  
2 0 5 9
3 3 6
4  
5 5
6 5 8
7 2 7 9 9
8 6
9 5 7 9
Lô tô Đuôi
2 0
  1
0 7 2
3 3
  4
2 5 6 9 5
3 8 6
7 9 7
6 8
2 7 7 9 9
XSBP - KQXSBP- Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Phước cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBP mở thưởng các ngày trước đó.

XSBP - KQXSBP - Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Phước ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Phước được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop