XSBP - KQXSBP - Xổ số Bình Phước - Bảng kết quả xổ số Bình Phước hôm nay

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 17/02/2024

G.Tám

40

G.Bảy

604

G.Sáu

3368

6797

8994

G.Năm

6442

G.Tư

60949

24270

91863

72144

18880

17526

31890

G.Ba

81330

44869

G.Nhì

74862

G.Nhất

80931

Đ.Biệt

284420

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 17/02/2024
Đầu Lô tô
0 4
1  
2 0 6
3 0 1
4 2 4 9
5  
6 2 3 8 9
7 0
8 0
9 0 4 7
Lô tô Đuôi
2 3 7 8 9 0
3 1
4 6 2
6 3
0 4 9 4
  5
2 6
9 7
6 8
4 6 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 10/02/2024

G.Tám

77

G.Bảy

057

G.Sáu

3840

1594

5189

G.Năm

0055

G.Tư

20038

04933

82583

35036

10322

65162

22929

G.Ba

42275

35486

G.Nhì

22490

G.Nhất

74296

Đ.Biệt

317633

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 10/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 2 9
3 3 3 6 8
4 0
5 5 7
6 2
7 5
8 3 6 9
9 0 4 6
Lô tô Đuôi
4 9 0
  1
2 6 2
3 3 8 3
9 4
5 7 5
3 8 9 6
5 7
3 8
2 8 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 03/02/2024

G.Tám

93

G.Bảy

454

G.Sáu

9220

5968

4125

G.Năm

4864

G.Tư

42658

94855

80331

25921

24835

13126

03291

G.Ba

78156

02480

G.Nhì

01077

G.Nhất

79309

Đ.Biệt

448719

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 03/02/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 9
2 0 1 5 6
3 1 5
4  
5 4 5 6 8
6 4 8
7 7
8 0
9 1
Lô tô Đuôi
2 8 0
2 3 9 1
  2
  3
5 6 4
2 3 5 5
2 5 6
7 7
5 6 8
0 1 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 27/01/2024

G.Tám

69

G.Bảy

875

G.Sáu

7013

0027

3089

G.Năm

8225

G.Tư

94794

64995

44507

54264

75746

50598

76142

G.Ba

93623

82183

G.Nhì

82883

G.Nhất

20992

Đ.Biệt

172692

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 27/01/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 3
2 3 5 7
3  
4 2 6
5  
6 4
7 5
8 3 3 9
9 2 2 4 5 8
Lô tô Đuôi
  0
  1
4 9 9 2
1 2 8 8 3
6 9 4
2 7 9 5
4 6
0 2 7
9 8
8 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 20/01/2024

G.Tám

20

G.Bảy

616

G.Sáu

2429

0159

8632

G.Năm

3760

G.Tư

20112

37663

74894

09589

81295

10153

88624

G.Ba

69891

79156

G.Nhì

21218

G.Nhất

49126

Đ.Biệt

517325

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 20/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2 6 8
2 4 5 6 9
3 2
4  
5 3 6 9
6 0 3
7  
8 9
9 1 4 5
Lô tô Đuôi
6 0
9 1
1 3 2
5 6 3
2 9 4
2 9 5
1 2 5 6
  7
1 8
2 5 8 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 13/01/2024

G.Tám

18

G.Bảy

385

G.Sáu

3343

6970

0506

G.Năm

4606

G.Tư

92895

82344

95657

25849

84661

92838

79274

G.Ba

95548

62371

G.Nhì

49391

G.Nhất

82913

Đ.Biệt

804467

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 13/01/2024
Đầu Lô tô
0 6 6
1 3
2  
3 8
4 3 4 8 9
5 7
6 1 7
7 0 1 4
8 5
9 1 5
Lô tô Đuôi
7 0
6 7 9 1
  2
1 4 3
4 7 4
8 9 5
0 0 6
5 6 7
3 4 8
4 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 06/01/2024

G.Tám

72

G.Bảy

535

G.Sáu

0190

9311

2712

G.Năm

2845

G.Tư

36514

38755

34841

32066

03846

92126

84546

G.Ba

10155

05885

G.Nhì

49430

G.Nhất

49392

Đ.Biệt

867511

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 06/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 1 2 4
2 6
3 0 5
4 1 5 6 6
5 5 5
6 6
7  
8 5
9 0 2
Lô tô Đuôi
3 9 0
1 1 4 1
1 9 2
  3
1 4
3 4 5 5 8 5
2 4 4 6 6
  7
  8
  9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 30/12/2023

G.Tám

71

G.Bảy

223

G.Sáu

7006

1645

1614

G.Năm

1438

G.Tư

35071

30389

26051

36615

10251

50776

15867

G.Ba

21025

10687

G.Nhì

31072

G.Nhất

55002

Đ.Biệt

071782

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 30/12/2023
Đầu Lô tô
0 2 6
1 4 5
2 3 5
3 8
4 5
5 1 1
6 7
7 1 2 6
8 2 7 9
9  
Lô tô Đuôi
  0
5 5 7 1
0 7 8 2
2 3
1 4
1 2 4 5
0 7 6
6 8 7
3 8
8 9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 23/12/2023

G.Tám

64

G.Bảy

825

G.Sáu

1050

5657

1416

G.Năm

7260

G.Tư

24879

28728

07035

23647

69494

64328

01976

G.Ba

41368

16451

G.Nhì

91093

G.Nhất

76350

Đ.Biệt

211233

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 23/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 6
2 5 8 8
3 3 5
4 7
5 0 0 1 7
6 0 8
7 6 9
8  
9 3 4
Lô tô Đuôi
5 5 6 0
5 1
  2
3 9 3
9 4
2 3 5
1 7 6
4 5 7
2 2 6 8
7 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 16/12/2023

G.Tám

74

G.Bảy

968

G.Sáu

6608

7950

2282

G.Năm

5630

G.Tư

00195

03536

39841

94486

50172

05323

32517

G.Ba

53228

66643

G.Nhì

36796

G.Nhất

58083

Đ.Biệt

063764

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 16/12/2023
Đầu Lô tô
0 8
1 7
2 3 8
3 0 6
4 1 3
5 0
6 4 8
7 2
8 2 3 6
9 5 6
Lô tô Đuôi
3 5 0
4 1
7 8 2
2 4 8 3
6 4
9 5
3 8 9 6
1 7
0 2 6 8
  9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 09/12/2023

G.Tám

86

G.Bảy

273

G.Sáu

9794

6762

7713

G.Năm

7817

G.Tư

78227

16483

61967

31307

24182

42844

94878

G.Ba

77822

85757

G.Nhì

05885

G.Nhất

18255

Đ.Biệt

290156

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 09/12/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 3 7
2 2 7
3  
4 4
5 5 6 7
6 2 7
7 3 8
8 2 3 5
9 4
Lô tô Đuôi
  0
  1
2 6 8 2
1 7 8 3
4 9 4
5 8 5
5 6
0 1 2 5 6 7
7 8
  9

SXBP - Kết Quả Sổ Xố Bình Phước

XSBP ngày 02/12/2023

G.Tám

17

G.Bảy

930

G.Sáu

1131

3844

6542

G.Năm

7426

G.Tư

25936

21082

58797

93908

19100

33079

09637

G.Ba

97745

27403

G.Nhì

11140

G.Nhất

23132

Đ.Biệt

097415

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 02/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 3 8
1 5
2 6
3 0 1 2 6 7
4 0 2 4 5
5  
6  
7 9
8 2
9 7
Lô tô Đuôi
0 3 4 0
3 1
3 4 8 2
0 3
4 4
1 4 5
2 3 6
3 9 7
0 8
7 9

XSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước Hôm Nay

XSBP ngày 25/11/2023

G.Tám

65

G.Bảy

869

G.Sáu

0642

7846

9819

G.Năm

6315

G.Tư

33117

92633

68878

21191

27938

55405

50182

G.Ba

77713

93696

G.Nhì

09340

G.Nhất

65906

Đ.Biệt

504117

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 25/11/2023
Đầu Lô tô
0 5 6
1 3 5 7 7 9
2  
3 3 8
4 0 2 6
5  
6 9
7 8
8 2
9 1 6
Lô tô Đuôi
4 0
9 1
4 8 2
1 3 3
  4
0 1 5
0 4 9 6
1 1 7
3 7 8
1 6 9

KQXSBP - Kết Quả Xổ Số Bình Phước

XSBP ngày 18/11/2023

G.Tám

67

G.Bảy

534

G.Sáu

3283

2342

7409

G.Năm

7883

G.Tư

28289

59015

91569

79663

76271

02135

60787

G.Ba

96397

70022

G.Nhì

97802

G.Nhất

79242

Đ.Biệt

227867

Bảng Loto xổ số Bình Phước ngày 18/11/2023
Đầu Lô tô
0 2 9
1 5
2 2
3 4 5
4 2 2
5  
6 3 7 9
7 1
8 3 3 7 9
9 7
Lô tô Đuôi
  0
7 1
0 2 4 4 2
6 8 8 3
3 4
1 3 5
  6
6 8 9 7
  8
0 6 8 9
XSBP - KQXSBP- Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Bình Phước cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSBP mở thưởng các ngày trước đó.

XSBP - KQXSBP - Dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Bình Phước (XSMN BP) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Bình Phước ở kênh nào

- Kết quả xổ số Bình Phước được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Bình Phước siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop