XSCT - KQXSCT - Xổ số Cần Thơ - Bảng kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 19/06/2024

G.Tám

15

G.Bảy

291

G.Sáu

6394

9868

6832

G.Năm

1205

G.Tư

81664

29148

61818

37866

79329

54158

06896

G.Ba

63840

49729

G.Nhì

50095

G.Nhất

04771

Đ.Biệt

897704

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 19/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 5
1 8
2 9 9
3 2
4 0 8
5 8
6 4 6 8
7 1
8  
9 1 4 5 6
Lô tô Đuôi
4 0
7 9 1
3 2
  3
0 6 9 4
0 9 5
6 9 6
  7
1 4 5 6 8
2 2 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 12/06/2024

G.Tám

15

G.Bảy

742

G.Sáu

8522

3927

3344

G.Năm

5600

G.Tư

61540

14780

19555

67739

16173

13545

64848

G.Ba

61273

92067

G.Nhì

26021

G.Nhất

97086

Đ.Biệt

745560

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 12/06/2024
Đầu Lô tô
0 0
1  
2 1 2 7
3 9
4 0 2 4 5 8
5 5
6 0 7
7 3 3
8 0 6
9  
Lô tô Đuôi
0 4 6 8 0
2 1
2 4 2
7 7 3
4 4
4 5 5
8 6
2 6 7
4 8
3 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 05/06/2024

G.Tám

41

G.Bảy

315

G.Sáu

5365

3471

8057

G.Năm

6469

G.Tư

83327

54758

81254

27268

49292

55874

64568

G.Ba

30084

15687

G.Nhì

73856

G.Nhất

75486

Đ.Biệt

786745

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 05/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 5
2 7
3  
4 5
5 4 6 7 8
6 5 8 8 9
7 1 4
8 4 6 7
9 2
Lô tô Đuôi
  0
7 1
9 2
  3
5 7 8 4
1 4 6 5
5 8 6
2 5 8 7
5 6 6 8
6 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 29/05/2024

G.Tám

90

G.Bảy

502

G.Sáu

5822

8399

7765

G.Năm

8449

G.Tư

77543

45864

27895

90493

13853

28715

64320

G.Ba

14796

50753

G.Nhì

28426

G.Nhất

78540

Đ.Biệt

244368

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 29/05/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 5
2 0 2 6
3  
4 0 3 9
5 3 3
6 4 5 8
7  
8  
9 3 5 6 9
Lô tô Đuôi
2 4 0
  1
0 2 2
4 5 5 9 3
6 4
1 6 9 5
2 9 6
  7
6 8
4 9 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 22/05/2024

G.Tám

15

G.Bảy

125

G.Sáu

3454

3538

0865

G.Năm

1957

G.Tư

33572

12851

62777

30981

09615

72638

82894

G.Ba

12543

99532

G.Nhì

55777

G.Nhất

12969

Đ.Biệt

968505

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 22/05/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 5
2 5
3 2 8 8
4 3
5 1 4 7
6 5 9
7 2 7 7
8 1
9 4
Lô tô Đuôi
  0
5 8 1
3 7 2
4 3
5 9 4
0 1 2 6 5
  6
5 7 7 7
3 3 8
6 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 15/05/2024

G.Tám

81

G.Bảy

482

G.Sáu

3143

8430

4852

G.Năm

6239

G.Tư

02402

81603

15794

81292

49022

91336

37162

G.Ba

86149

85156

G.Nhì

62207

G.Nhất

77146

Đ.Biệt

611405

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 15/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 5 7
1  
2 2
3 0 6 9
4 3 6 9
5 2 6
6 2
7  
8 2
9 2 4
Lô tô Đuôi
3 0
  1
0 2 5 6 8 9 2
0 4 3
9 4
0 5
3 4 5 6
0 7
  8
3 4 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 08/05/2024

G.Tám

56

G.Bảy

270

G.Sáu

5090

6298

5132

G.Năm

3717

G.Tư

42385

90761

80432

04557

34015

47674

90027

G.Ba

08305

70854

G.Nhì

62271

G.Nhất

65877

Đ.Biệt

422896

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 08/05/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 5 7
2 7
3 2 2
4  
5 4 7
6 1
7 0 1 4 7
8 5
9 0 6 8
Lô tô Đuôi
7 9 0
6 7 1
3 3 2
  3
5 7 4
0 1 8 5
9 6
1 2 5 7 7
9 8
  9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 01/05/2024

G.Tám

49

G.Bảy

406

G.Sáu

5767

2732

7802

G.Năm

1883

G.Tư

56267

18813

87621

17508

71981

34898

42163

G.Ba

89886

93928

G.Nhì

63525

G.Nhất

36558

Đ.Biệt

075937

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 01/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 6 8
1 3
2 1 5 8
3 2 7
4  
5 8
6 3 7 7
7  
8 1 3 6
9 8
Lô tô Đuôi
  0
2 8 1
0 3 2
1 6 8 3
  4
2 5
0 8 6
3 6 6 7
0 2 5 9 8
  9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 24/04/2024

G.Tám

27

G.Bảy

052

G.Sáu

1534

4427

2109

G.Năm

3543

G.Tư

76690

25995

64627

06891

52843

08849

18619

G.Ba

01272

23791

G.Nhì

75504

G.Nhất

94164

Đ.Biệt

564839

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 24/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1 9
2 7 7
3 4 9
4 3 3 9
5 2
6 4
7 2
8  
9 0 1 1 5
Lô tô Đuôi
9 0
9 9 1
5 7 2
4 4 3
0 3 6 4
9 5
  6
2 2 7
  8
0 1 3 4 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 17/04/2024

G.Tám

33

G.Bảy

288

G.Sáu

3238

4089

7754

G.Năm

2775

G.Tư

31651

38507

10849

31897

75773

22060

24334

G.Ba

08540

08375

G.Nhì

39330

G.Nhất

76953

Đ.Biệt

659227

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 17/04/2024
Đầu Lô tô
0 7
1  
2 7
3 0 4 8
4 0 9
5 1 3 4
6 0
7 3 5 5
8 8 9
9 7
Lô tô Đuôi
3 4 6 0
5 1
  2
5 7 3
3 5 4
7 7 5
  6
0 2 9 7
3 8 8
4 8 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 10/04/2024

G.Tám

69

G.Bảy

392

G.Sáu

3956

7413

5966

G.Năm

0406

G.Tư

53233

68601

30634

37070

21831

20851

22947

G.Ba

77228

79605

G.Nhì

81783

G.Nhất

87305

Đ.Biệt

041655

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 10/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 5 5 6
1 3
2 8
3 1 3 4
4 7
5 1 5 6
6 6
7 0
8 3
9 2
Lô tô Đuôi
7 0
0 3 5 1
9 2
1 3 8 3
3 4
0 0 5 5
0 5 6 6
4 7
2 8
  9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

XSCT ngày 03/04/2024

G.Tám

33

G.Bảy

172

G.Sáu

6765

1014

2608

G.Năm

8429

G.Tư

45399

72248

29988

94251

00328

00379

82575

G.Ba

10878

69493

G.Nhì

55093

G.Nhất

70600

Đ.Biệt

786266

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 03/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 8
1 4
2 8 9
3  
4 8
5 1
6 5 6
7 2 5 8 9
8 8
9 3 3 9
Lô tô Đuôi
0 0
5 1
7 2
9 9 3
1 4
6 7 5
6 6
  7
0 2 4 7 8 8
2 7 9 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

XSCT ngày 27/03/2024

G.Tám

23

G.Bảy

346

G.Sáu

6530

9253

9759

G.Năm

9851

G.Tư

89504

50742

87325

69688

45121

64555

27576

G.Ba

81934

25092

G.Nhì

58542

G.Nhất

44758

Đ.Biệt

573218

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 27/03/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 8
2 1 5
3 0 4
4 2 2 6
5 1 3 5 8 9
6  
7 6
8 8
9 2
Lô tô Đuôi
3 0
2 5 1
4 4 9 2
5 3
0 3 4
2 5 5
4 7 6
  7
1 5 8 8
5 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT ngày 20/03/2024

G.Tám

55

G.Bảy

941

G.Sáu

5898

5369

7477

G.Năm

6621

G.Tư

63748

37709

51805

49947

82592

01533

52037

G.Ba

26869

45788

G.Nhì

97634

G.Nhất

21406

Đ.Biệt

945344

Bảng Loto xổ số Cần Thơ ngày 20/03/2024
Đầu Lô tô
0 5 6 9
1  
2 1
3 3 4 7
4 1 4 7 8
5  
6 9 9
7 7
8 8
9 2 8
Lô tô Đuôi
  0
2 4 1
9 2
3 3
3 4 4
0 5
0 6
3 4 7 7
4 8 9 8
0 6 6 9
XSCT - KQXSCT- Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Cần Thơ cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSCT mở thưởng các ngày trước đó.

XSCT - KQXSCT - Dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Cần Thơ ở kênh nào

- Kết quả xổ số Cần Thơ được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Cần Thơ siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop