XSDLK - KQXSDLK - Xổ số DakLak - Bảng kết quả xổ số DakLak hôm nay

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 11/06/2024

G.Tám

22

G.Bảy

083

G.Sáu

5650

3657

8432

G.Năm

5479

G.Tư

57376

70968

10096

56801

30901

04964

85011

G.Ba

58717

02040

G.Nhì

06679

G.Nhất

80758

Đ.Biệt

116270

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 11/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 1
1 1 7
2  
3 2
4 0
5 0 7 8
6 4 8
7 0 6 9 9
8 3
9 6
Lô tô Đuôi
4 5 7 0
0 0 1 1
3 2
8 3
6 4
  5
7 9 6
1 5 7
5 6 8
7 7 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 04/06/2024

G.Tám

77

G.Bảy

106

G.Sáu

7773

1915

9448

G.Năm

6753

G.Tư

90777

35605

53423

75844

29003

26769

33286

G.Ba

88041

55375

G.Nhì

18390

G.Nhất

54852

Đ.Biệt

103914

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 04/06/2024
Đầu Lô tô
0 3 5 6
1 4 5
2 3
3  
4 1 4 8
5 2 3
6 9
7 3 5 7
8 6
9 0
Lô tô Đuôi
9 0
4 1
5 2
0 2 5 7 3
1 4 4
0 1 7 5
0 8 6
7 7
4 8
6 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 28/05/2024

G.Tám

79

G.Bảy

448

G.Sáu

7153

2618

9407

G.Năm

7361

G.Tư

09564

59050

95890

00187

82057

22367

30639

G.Ba

70050

60793

G.Nhì

11426

G.Nhất

93098

Đ.Biệt

704294

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 28/05/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 8
2 6
3 9
4 8
5 0 0 3 7
6 1 4 7
7  
8 7
9 0 3 4 8
Lô tô Đuôi
5 5 9 0
6 1
  2
5 9 3
6 9 4
  5
2 6
0 5 6 8 7
1 4 9 8
3 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 21/05/2024

G.Tám

64

G.Bảy

209

G.Sáu

9303

8792

3642

G.Năm

4133

G.Tư

41836

60907

14185

16547

20731

41704

12842

G.Ba

66842

01443

G.Nhì

66707

G.Nhất

97315

Đ.Biệt

191463

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 21/05/2024
Đầu Lô tô
0 3 4 7 7 9
1 5
2  
3 1 3 6
4 2 2 2 3 7
5  
6 3
7  
8 5
9 2
Lô tô Đuôi
  0
3 1
4 4 4 9 2
0 3 4 6 3
0 4
1 8 5
3 6
0 0 4 7
  8
0 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 14/05/2024

G.Tám

89

G.Bảy

838

G.Sáu

5436

9078

2636

G.Năm

2682

G.Tư

15372

85541

13957

13110

23371

62502

44662

G.Ba

19471

44104

G.Nhì

35452

G.Nhất

87066

Đ.Biệt

929509

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 14/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 4 9
1 0
2  
3 6 6 8
4 1
5 2 7
6 2 6
7 1 1 2 8
8 2
9  
Lô tô Đuôi
1 0
4 7 7 1
0 5 6 7 8 2
  3
0 4
  5
3 3 6 6
5 7
3 7 8
0 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 07/05/2024

G.Tám

71

G.Bảy

748

G.Sáu

3133

4818

3417

G.Năm

4703

G.Tư

10608

17257

72774

29048

54117

56401

47406

G.Ba

78850

35802

G.Nhì

84414

G.Nhất

96522

Đ.Biệt

138194

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 07/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 2 3 6 8
1 4 7 7 8
2 2
3 3
4 8 8
5 0 7
6  
7 4
8  
9 4
Lô tô Đuôi
5 0
0 1
0 2 2
0 3 3
1 7 9 4
  5
0 6
1 1 5 7
0 1 4 4 8
  9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 30/04/2024

G.Tám

20

G.Bảy

073

G.Sáu

3246

6768

7192

G.Năm

7384

G.Tư

82207

39528

06600

56942

94185

74796

59204

G.Ba

31579

59453

G.Nhì

31852

G.Nhất

34861

Đ.Biệt

529219

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 30/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 7
1 9
2 8
3  
4 2 6
5 2 3
6 1 8
7 3 9
8 4 5
9 2 6
Lô tô Đuôi
0 0
6 1
4 5 9 2
5 7 3
0 8 4
8 5
4 9 6
0 7
2 6 8
1 7 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 23/04/2024

G.Tám

86

G.Bảy

214

G.Sáu

0316

5587

4715

G.Năm

4016

G.Tư

55416

36539

09787

81377

56768

16140

55567

G.Ba

79248

43612

G.Nhì

02407

G.Nhất

34986

Đ.Biệt

402215

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 23/04/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 2 4 5 5 6 6 6
2  
3 9
4 0 8
5  
6 7 8
7 7
8 6 7 7
9  
Lô tô Đuôi
4 0
  1
1 2
  3
1 4
1 1 5
1 1 1 8 6
0 6 7 8 8 7
4 6 8
3 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 16/04/2024

G.Tám

42

G.Bảy

777

G.Sáu

0038

4444

2290

G.Năm

8613

G.Tư

85152

03994

00111

63873

68882

25680

82432

G.Ba

83208

63205

G.Nhì

75023

G.Nhất

19525

Đ.Biệt

506704

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 16/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 8
1 1 3
2 3 5
3 2 8
4 4
5 2
6  
7 3 7
8 0 2
9 0 4
Lô tô Đuôi
8 9 0
1 1
3 5 8 2
1 2 7 3
0 4 9 4
0 2 5
  6
7 7
0 3 8
  9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 09/04/2024

G.Tám

32

G.Bảy

917

G.Sáu

1561

5133

8849

G.Năm

5702

G.Tư

16699

85349

31899

79963

20661

90126

98633

G.Ba

00760

28511

G.Nhì

25376

G.Nhất

18579

Đ.Biệt

147361

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 09/04/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 1 7
2 6
3 3 3
4 9 9
5  
6 0 1 1 1 3
7 6 9
8  
9 9 9
Lô tô Đuôi
6 0
1 6 6 6 1
0 2
3 3 6 3
  4
  5
2 7 6
1 7
  8
4 4 7 9 9 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 02/04/2024

G.Tám

07

G.Bảy

102

G.Sáu

4901

6714

8855

G.Năm

2438

G.Tư

18939

58746

38236

50087

03793

85437

58045

G.Ba

62744

78049

G.Nhì

64660

G.Nhất

81637

Đ.Biệt

650210

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 02/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 2
1 0 4
2  
3 6 7 7 8 9
4 4 5 6 9
5 5
6 0
7  
8 7
9 3
Lô tô Đuôi
1 6 0
0 1
0 2
9 3
1 4 4
4 5 5
3 4 6
3 3 8 7
3 8
3 4 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

XSDLK ngày 26/03/2024

G.Tám

81

G.Bảy

664

G.Sáu

9280

5794

4142

G.Năm

6851

G.Tư

93163

95281

35086

34239

46722

28840

06526

G.Ba

63693

89010

G.Nhì

63048

G.Nhất

74697

Đ.Biệt

017700

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 26/03/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 0
2 2 6
3 9
4 0 2 8
5 1
6 3 4
7  
8 0 1 6
9 3 4 7
Lô tô Đuôi
0 1 4 8 0
5 8 1
2 4 2
6 9 3
6 9 4
  5
2 8 6
9 7
4 8
3 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

XSDLK ngày 19/03/2024

G.Tám

18

G.Bảy

553

G.Sáu

7020

2611

5695

G.Năm

5411

G.Tư

50507

12854

63858

00371

93205

73165

93465

G.Ba

94652

19358

G.Nhì

43663

G.Nhất

80042

Đ.Biệt

405329

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 19/03/2024
Đầu Lô tô
0 5 7
1 1 1
2 0 9
3  
4 2
5 2 3 4 8 8
6 3 5 5
7 1
8  
9 5
Lô tô Đuôi
2 0
1 1 7 1
4 5 2
5 6 3
5 4
0 6 6 9 5
  6
0 7
5 5 8
2 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK ngày 12/03/2024

G.Tám

91

G.Bảy

366

G.Sáu

8379

7208

7503

G.Năm

4613

G.Tư

30645

83712

23819

54994

72055

91598

18290

G.Ba

11688

21391

G.Nhì

42370

G.Nhất

35639

Đ.Biệt

509871

Bảng Loto xổ số DakLak ngày 12/03/2024
Đầu Lô tô
0 3 8
1 2 3 9
2  
3 9
4 5
5 5
6 6
7 0 1 9
8 8
9 0 1 4 8
Lô tô Đuôi
7 9 0
7 9 1
1 2
0 1 3
9 4
4 5 5
6 6
  7
0 8 9 8
1 3 7 9
XSDLK - KQXSDLK- Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS DakLak cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDLK mở thưởng các ngày trước đó.

XSDLK - KQXSDLK - Dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài DakLak (XSMN DLK) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số DakLak ở kênh nào

- Kết quả xổ số DakLak được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số DakLak siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop