XSDNG - KQXSDNG - Xổ số Đà Nẵng - Bảng kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 21/02/2024

G.Tám

00

G.Bảy

845

G.Sáu

7615

0422

8536

G.Năm

6330

G.Tư

47723

24481

44655

75164

14523

78673

11825

G.Ba

93987

37190

G.Nhì

44788

G.Nhất

02248

Đ.Biệt

053869

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 21/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 5
2 2 3 3 5
3 0 6
4 5 8
5 5
6 4 9
7 3
8 1 7 8
9 0
Lô tô Đuôi
3 9 0
8 1
2 2
2 2 7 3
6 4
1 2 4 5 5
3 6
8 7
4 8 8
6 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 17/02/2024

G.Tám

23

G.Bảy

173

G.Sáu

8377

9081

7147

G.Năm

8649

G.Tư

01988

09208

51387

02910

43344

04979

48465

G.Ba

62690

99815

G.Nhì

94099

G.Nhất

24020

Đ.Biệt

837214

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 17/02/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 0 4 5
2 0
3  
4 4 7 9
5  
6 5
7 3 7 9
8 1 7 8
9 0 9
Lô tô Đuôi
1 2 9 0
8 1
  2
7 3
1 4 4
1 6 5
  6
4 7 8 7
0 8 8
4 7 9 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 14/02/2024

G.Tám

15

G.Bảy

589

G.Sáu

5529

8909

5181

G.Năm

6900

G.Tư

02445

93108

55095

48178

11292

44652

72643

G.Ba

90585

16428

G.Nhì

94307

G.Nhất

02445

Đ.Biệt

445451

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 14/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 7 8 9
1  
2 8 9
3  
4 3 5 5
5 1 2
6  
7 8
8 1 5 9
9 2 5
Lô tô Đuôi
0 0
5 8 1
5 9 2
4 3
  4
4 4 8 9 5
  6
0 7
0 2 7 8
0 2 8 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 10/02/2024

G.Tám

40

G.Bảy

060

G.Sáu

3273

5534

4398

G.Năm

4337

G.Tư

81309

10519

96365

09608

86454

86224

35670

G.Ba

49791

35401

G.Nhì

01517

G.Nhất

13286

Đ.Biệt

855278

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 10/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 8 9
1 7 9
2 4
3 4 7
4  
5 4
6 0 5
7 0 3 8
8 6
9 1 8
Lô tô Đuôi
6 7 0
0 9 1
  2
7 3
2 3 5 4
6 5
8 6
1 3 7
0 7 9 8
0 1 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 07/02/2024

G.Tám

48

G.Bảy

847

G.Sáu

4706

7040

9275

G.Năm

8597

G.Tư

41498

63647

06535

04495

69050

12906

82494

G.Ba

70887

48180

G.Nhì

92368

G.Nhất

53263

Đ.Biệt

480177

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 07/02/2024
Đầu Lô tô
0 6 6
1  
2  
3 5
4 0 7 7
5 0
6 3 8
7 5 7
8 0 7
9 4 5 7 8
Lô tô Đuôi
4 5 8 0
  1
  2
6 3
9 4
3 7 9 5
0 0 6
4 4 7 8 9 7
6 9 8
  9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 03/02/2024

G.Tám

62

G.Bảy

124

G.Sáu

8571

4447

5383

G.Năm

0659

G.Tư

74421

93003

29095

36268

10157

61900

47199

G.Ba

50943

79466

G.Nhì

93676

G.Nhất

90893

Đ.Biệt

952660

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 03/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 3
1  
2 1 4
3  
4 3 7
5 7 9
6 0 6 8
7 1 6
8 3
9 3 5 9
Lô tô Đuôi
0 6 0
2 7 1
  2
0 4 8 9 3
2 4
9 5
6 7 6
4 5 7
6 8
5 9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 31/01/2024

G.Tám

66

G.Bảy

408

G.Sáu

7724

6926

1331

G.Năm

7454

G.Tư

54231

01623

63510

98865

48265

60155

24356

G.Ba

01209

70699

G.Nhì

30384

G.Nhất

94591

Đ.Biệt

459870

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 31/01/2024
Đầu Lô tô
0 8 9
1 0
2 3 4 6
3 1 1
4  
5 4 5 6
6 5 5
7 0
8 4
9 1 9
Lô tô Đuôi
1 7 0
3 3 9 1
  2
2 3
2 5 8 4
5 6 6 5
2 5 6
  7
0 8
0 9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 27/01/2024

G.Tám

42

G.Bảy

115

G.Sáu

4900

2126

9777

G.Năm

5405

G.Tư

93547

29957

45763

13397

99204

53376

23132

G.Ba

95475

28096

G.Nhì

60226

G.Nhất

75163

Đ.Biệt

810263

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 27/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 5
1 5
2 6 6
3 2
4 7
5 7
6 3 3 3
7 5 6 7
8  
9 6 7
Lô tô Đuôi
0 0
  1
3 2
6 6 6 3
0 4
0 1 7 5
2 2 7 9 6
4 5 7 9 7
  8
  9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 24/01/2024

G.Tám

61

G.Bảy

229

G.Sáu

3430

3199

7405

G.Năm

2592

G.Tư

34497

47078

42670

50162

63968

93154

39775

G.Ba

53336

97778

G.Nhì

78933

G.Nhất

18504

Đ.Biệt

628497

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 24/01/2024
Đầu Lô tô
0 4 5
1  
2 9
3 0 3 6
4  
5 4
6 2 8
7 0 5 8 8
8  
9 2 7 7 9
Lô tô Đuôi
3 7 0
  1
6 9 2
3 3
0 5 4
0 7 5
3 6
9 9 7
6 7 7 8
2 9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 20/01/2024

G.Tám

66

G.Bảy

280

G.Sáu

9628

8251

3818

G.Năm

0484

G.Tư

23100

20074

94494

16231

19500

50443

19345

G.Ba

56539

86286

G.Nhì

92770

G.Nhất

76017

Đ.Biệt

137402

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 20/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 0 2
1 7 8
2 8
3 1 9
4 3 5
5 1
6  
7 0 4
8 0 4 6
9 4
Lô tô Đuôi
0 0 7 8 0
3 5 1
0 2
4 3
7 8 9 4
4 5
8 6
1 7
1 2 8
3 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 17/01/2024

G.Tám

90

G.Bảy

413

G.Sáu

8334

2286

5586

G.Năm

2791

G.Tư

80517

99269

18982

98013

94999

04523

10224

G.Ba

83653

75586

G.Nhì

49435

G.Nhất

54981

Đ.Biệt

896989

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 17/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 3 7
2 3 4
3 4 5
4  
5 3
6 9
7  
8 1 2 6 6 6 9
9 1 9
Lô tô Đuôi
  0
8 9 1
8 2
1 1 2 5 3
2 3 4
3 5
8 8 8 6
1 7
  8
6 8 9 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 13/01/2024

G.Tám

05

G.Bảy

724

G.Sáu

5531

1037

3340

G.Năm

6002

G.Tư

91192

55090

15297

95479

16224

87650

90121

G.Ba

20760

09905

G.Nhì

37490

G.Nhất

95796

Đ.Biệt

102147

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 13/01/2024
Đầu Lô tô
0 2 5
1  
2 1 4 4
3 1 7
4 0 7
5 0
6 0
7 9
8  
9 0 0 2 6 7
Lô tô Đuôi
4 5 6 9 9 0
2 3 1
0 9 2
  3
2 2 4
0 5
9 6
3 4 9 7
  8
7 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 10/01/2024

G.Tám

81

G.Bảy

113

G.Sáu

2370

1994

5831

G.Năm

1372

G.Tư

30899

15716

50209

84913

61805

05175

37715

G.Ba

44261

03655

G.Nhì

30560

G.Nhất

66737

Đ.Biệt

970808

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 10/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 8 9
1 3 3 5 6
2  
3 1 7
4  
5 5
6 0 1
7 0 2 5
8  
9 4 9
Lô tô Đuôi
6 7 0
3 6 1
7 2
1 1 3
9 4
0 1 5 7 5
1 6
3 7
0 8
0 9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 06/01/2024

G.Tám

48

G.Bảy

552

G.Sáu

6314

6124

9339

G.Năm

7275

G.Tư

50395

06380

75967

78210

63614

53672

66526

G.Ba

22250

44809

G.Nhì

56455

G.Nhất

04242

Đ.Biệt

572898

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 06/01/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 0 4 4
2 4 6
3 9
4 2
5 0 2 5
6 7
7 2 5
8 0
9 5 8
Lô tô Đuôi
1 5 8 0
  1
4 5 7 2
  3
1 1 2 4
5 7 9 5
2 6
6 7
9 8
0 3 9
XSDNG - KQXSDNG- Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Nẵng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNG mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNG - KQXSDNG - Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Nẵng (XSMN DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Nẵng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Nẵng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop