XSDNG - KQXSDNG - Xổ số Đà Nẵng - Bảng kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 12/06/2024

G.Tám

59

G.Bảy

571

G.Sáu

3347

9950

5733

G.Năm

4515

G.Tư

29066

41051

53181

35748

29465

73385

51978

G.Ba

14176

07232

G.Nhì

98822

G.Nhất

65367

Đ.Biệt

237610

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 12/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 5
2 2
3 2 3
4 7 8
5 0 1
6 5 6 7
7 1 6 8
8 1 5
9  
Lô tô Đuôi
1 5 0
5 7 8 1
2 3 2
3 3
  4
1 6 8 5
6 7 6
4 6 7
4 7 8
  9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 08/06/2024

G.Tám

52

G.Bảy

678

G.Sáu

4312

0492

9529

G.Năm

3601

G.Tư

22932

07055

72358

56795

82267

52260

97857

G.Ba

83744

14776

G.Nhì

88997

G.Nhất

24452

Đ.Biệt

169163

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 08/06/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 2
2 9
3 2
4 4
5 2 5 7 8
6 0 3 7
7 6 8
8  
9 2 5 7
Lô tô Đuôi
6 0
0 1
1 3 5 9 2
6 3
4 4
5 9 5
7 6
5 6 9 7
5 7 8
2 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 05/06/2024

G.Tám

27

G.Bảy

027

G.Sáu

8547

5924

7063

G.Năm

5400

G.Tư

53059

38671

82565

40147

91999

30935

84429

G.Ba

17408

16572

G.Nhì

12182

G.Nhất

03231

Đ.Biệt

617219

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 05/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 8
1 9
2 4 7 9
3 1 5
4 7 7
5 9
6 3 5
7 1 2
8 2
9 9
Lô tô Đuôi
0 0
3 7 1
7 8 2
6 3
2 4
3 6 5
  6
2 4 4 7
0 8
1 2 5 9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 01/06/2024

G.Tám

40

G.Bảy

003

G.Sáu

8350

6374

9645

G.Năm

6143

G.Tư

61322

12257

94055

07278

19401

69082

23265

G.Ba

41628

01749

G.Nhì

93879

G.Nhất

26637

Đ.Biệt

661914

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 01/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 3
1 4
2 2 8
3 7
4 3 5 9
5 0 5 7
6 5
7 4 8 9
8 2
9  
Lô tô Đuôi
5 0
0 1
2 8 2
0 4 3
1 7 4
4 5 6 5
  6
3 5 7
2 7 8
4 7 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 29/05/2024

G.Tám

70

G.Bảy

652

G.Sáu

7570

8270

4452

G.Năm

3074

G.Tư

62200

16200

78905

09266

91766

98022

81536

G.Ba

80794

87322

G.Nhì

32327

G.Nhất

05709

Đ.Biệt

526514

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 29/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 0 5 9
1 4
2 2 2 7
3 6
4  
5 2 2
6 6 6
7 0 0 4
8  
9 4
Lô tô Đuôi
0 0 7 7 0
  1
2 2 5 5 2
  3
1 7 9 4
0 5
3 6 6 6
2 7
  8
0 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 25/05/2024

G.Tám

88

G.Bảy

881

G.Sáu

7896

4981

3544

G.Năm

5062

G.Tư

10838

51168

45114

42798

97620

05078

11047

G.Ba

82867

70423

G.Nhì

17440

G.Nhất

74759

Đ.Biệt

476726

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 25/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4
2 0 3 6
3 8
4 0 4 7
5 9
6 2 7 8
7 8
8 1 1
9 6 8
Lô tô Đuôi
2 4 0
8 8 1
6 2
2 3
1 4 4
  5
2 9 6
4 6 7
3 6 7 9 8
5 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 22/05/2024

G.Tám

83

G.Bảy

915

G.Sáu

1727

0175

6116

G.Năm

1200

G.Tư

55041

28061

38773

88590

45362

78072

36625

G.Ba

14445

41871

G.Nhì

22970

G.Nhất

84593

Đ.Biệt

864720

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 22/05/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 5 6
2 0 5 7
3  
4 1 5
5  
6 1 2
7 0 1 2 3 5
8  
9 0 3
Lô tô Đuôi
0 2 7 9 0
4 6 7 1
6 7 2
7 9 3
  4
1 2 4 7 5
1 6
2 7
  8
  9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 18/05/2024

G.Tám

58

G.Bảy

290

G.Sáu

6607

7514

0308

G.Năm

1160

G.Tư

99439

70875

44807

08655

21657

36188

93913

G.Ba

81647

47397

G.Nhì

95929

G.Nhất

05753

Đ.Biệt

558046

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 18/05/2024
Đầu Lô tô
0 7 7 8
1 3 4
2 9
3 9
4 6 7
5 3 5 7
6 0
7 5
8 8
9 0 7
Lô tô Đuôi
6 9 0
  1
  2
1 5 3
1 4
5 7 5
4 6
0 0 4 5 9 7
0 8 8
2 3 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 15/05/2024

G.Tám

20

G.Bảy

286

G.Sáu

9029

2752

6653

G.Năm

3666

G.Tư

61936

97667

86427

50922

31968

47057

56226

G.Ba

51202

34118

G.Nhì

97831

G.Nhất

99354

Đ.Biệt

421752

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 15/05/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 8
2 2 6 7 9
3 1 6
4  
5 2 2 3 4 7
6 6 7 8
7  
8 6
9  
Lô tô Đuôi
  0
3 1
0 2 5 5 2
5 3
5 4
  5
2 3 6 8 6
2 5 6 7
1 6 8
2 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 11/05/2024

G.Tám

16

G.Bảy

530

G.Sáu

3005

0804

3434

G.Năm

1484

G.Tư

36562

22409

17261

21231

90419

47100

66055

G.Ba

07302

87478

G.Nhì

91940

G.Nhất

25130

Đ.Biệt

377478

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 11/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 2 4 5 9
1 9
2  
3 0 0 1 4
4 0
5 5
6 1 2
7 8 8
8 4
9  
Lô tô Đuôi
0 3 3 4 0
3 6 1
0 6 2
  3
0 3 8 4
0 5 5
  6
  7
7 7 8
0 1 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 08/05/2024

G.Tám

93

G.Bảy

285

G.Sáu

6020

0669

5199

G.Năm

1962

G.Tư

97373

68771

02651

93634

09607

03432

44498

G.Ba

76421

27496

G.Nhì

25831

G.Nhất

93640

Đ.Biệt

762242

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 08/05/2024
Đầu Lô tô
0 7
1  
2 0 1
3 1 2 4
4 0 2
5 1
6 2 9
7 1 3
8 5
9 6 8 9
Lô tô Đuôi
2 4 0
2 3 5 7 1
3 4 6 2
7 3
3 4
8 5
9 6
0 7
9 8
6 9 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

XSDNG ngày 04/05/2024

G.Tám

82

G.Bảy

733

G.Sáu

6383

0731

1787

G.Năm

2555

G.Tư

28728

97039

04845

32443

39471

63591

98635

G.Ba

87884

23108

G.Nhì

17111

G.Nhất

15833

Đ.Biệt

304905

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 04/05/2024
Đầu Lô tô
0 5 8
1 1
2 8
3 1 3 3 5 9
4 3 5
5 5
6  
7 1
8 3 4 7
9 1
Lô tô Đuôi
  0
1 3 7 9 1
  2
3 3 4 8 3
8 4
0 3 4 5 5
  6
8 7
0 2 8
3 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

XSDNG ngày 01/05/2024

G.Tám

88

G.Bảy

853

G.Sáu

9313

2220

8483

G.Năm

0699

G.Tư

07848

54004

78207

68767

88881

38691

40057

G.Ba

91756

09287

G.Nhì

66704

G.Nhất

02495

Đ.Biệt

330440

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 01/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 4 7
1 3
2 0
3  
4 0 8
5 3 6 7
6 7
7  
8 1 3 7
9 1 5 9
Lô tô Đuôi
2 4 0
8 9 1
  2
1 5 8 3
0 0 4
9 5
5 6
0 5 6 8 7
4 8
9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG ngày 27/04/2024

G.Tám

79

G.Bảy

801

G.Sáu

3191

6337

4833

G.Năm

4077

G.Tư

85127

03396

83448

12267

63739

73770

85317

G.Ba

57193

91662

G.Nhì

66007

G.Nhất

94259

Đ.Biệt

341749

Bảng Loto xổ số Đà Nẵng ngày 27/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 7
1 7
2 7
3 3 7 9
4 8 9
5 9
6 2 7
7 0 7
8  
9 1 3 6
Lô tô Đuôi
7 0
0 9 1
6 2
3 9 3
  4
  5
9 6
0 1 2 3 6 7 7
4 8
3 4 5 9
XSDNG - KQXSDNG- Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đà Nẵng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNG mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNG - KQXSDNG - Dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đà Nẵng (XSMN DNG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đà Nẵng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đà Nẵng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đà Nẵng siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop