XSDNO - KQXSDNO - Xổ số Đắc Nông - Bảng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 22/06/2024

G.Tám

14

G.Bảy

028

G.Sáu

7742

8912

1283

G.Năm

6559

G.Tư

52451

93268

62705

57657

74011

57204

21197

G.Ba

01221

31353

G.Nhì

89291

G.Nhất

56155

Đ.Biệt

325107

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 22/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 7
1 1 2
2 1 8
3  
4 2
5 1 3 5 7 9
6 8
7  
8 3
9 1 7
Lô tô Đuôi
  0
1 2 5 9 1
1 4 2
5 8 3
0 4
0 5 5
  6
0 5 9 7
2 6 8
5 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 15/06/2024

G.Tám

44

G.Bảy

589

G.Sáu

5156

8485

8176

G.Năm

6823

G.Tư

56950

17375

11913

42672

20476

09095

04793

G.Ba

95946

02642

G.Nhì

55073

G.Nhất

58837

Đ.Biệt

701315

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 15/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 5
2 3
3 7
4 2 6
5 0 6
6  
7 2 3 5 6 6
8 5 9
9 3 5
Lô tô Đuôi
5 0
  1
4 7 2
1 2 7 9 3
  4
1 7 8 9 5
4 5 7 7 6
3 7
  8
8 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 08/06/2024

G.Tám

47

G.Bảy

015

G.Sáu

5807

9180

5133

G.Năm

1799

G.Tư

10205

26667

64908

69378

20365

11354

82420

G.Ba

41043

66245

G.Nhì

05902

G.Nhất

69732

Đ.Biệt

539125

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 08/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 5 7 8
1 5
2 0 5
3 2 3
4 3 5
5 4
6 5 7
7 8
8 0
9 9
Lô tô Đuôi
2 8 0
  1
0 3 2
3 4 3
5 4
0 1 2 4 6 5
  6
0 6 7
0 7 8
9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 01/06/2024

G.Tám

72

G.Bảy

569

G.Sáu

1852

2668

5716

G.Năm

3733

G.Tư

83942

59728

29169

01697

80635

54313

76660

G.Ba

36740

25729

G.Nhì

74152

G.Nhất

02157

Đ.Biệt

687059

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 01/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 6
2 8 9
3 3 5
4 0 2
5 2 2 7 9
6 0 8 9 9
7  
8  
9 7
Lô tô Đuôi
4 6 0
  1
4 5 5 2
1 3 3
  4
3 5
1 6
5 9 7
2 6 8
2 5 6 6 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 25/05/2024

G.Tám

84

G.Bảy

033

G.Sáu

7080

1757

6006

G.Năm

8286

G.Tư

61167

12217

62875

92445

43902

59322

73331

G.Ba

81761

44140

G.Nhì

04421

G.Nhất

81930

Đ.Biệt

685962

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 25/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 6
1 7
2 1 2
3 0 1 3
4 0 5
5 7
6 1 2 7
7 5
8 0 6
9  
Lô tô Đuôi
3 4 8 0
2 3 6 1
0 2 6 2
3 3
  4
4 7 5
0 8 6
1 5 6 7
  8
  9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 18/05/2024

G.Tám

38

G.Bảy

423

G.Sáu

6072

2295

4868

G.Năm

1466

G.Tư

43834

28565

18480

79952

58895

25702

08331

G.Ba

30492

71099

G.Nhì

02033

G.Nhất

30773

Đ.Biệt

389600

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 18/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 2
1  
2 3
3 1 3 4
4  
5 2
6 5 6 8
7 2 3
8 0
9 2 5 5 9
Lô tô Đuôi
0 8 0
3 1
0 5 7 9 2
2 3 7 3
3 4
6 9 9 5
6 6
  7
6 8
9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 11/05/2024

G.Tám

50

G.Bảy

050

G.Sáu

0933

6907

1338

G.Năm

8302

G.Tư

47260

61719

45636

88884

69092

60015

66053

G.Ba

08739

29967

G.Nhì

07775

G.Nhất

87716

Đ.Biệt

796887

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 11/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 7
1 5 6 9
2  
3 3 6 8 9
4  
5 0 3
6 0 7
7 5
8 4 7
9 2
Lô tô Đuôi
5 6 0
  1
0 9 2
3 5 3
8 4
1 7 5
1 3 6
0 6 8 7
3 8
1 3 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 04/05/2024

G.Tám

64

G.Bảy

417

G.Sáu

7744

7390

9555

G.Năm

7434

G.Tư

66828

85081

90821

88766

88687

66788

98517

G.Ba

25372

32080

G.Nhì

06355

G.Nhất

61288

Đ.Biệt

159781

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 04/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 7 7
2 1 8
3 4
4 4
5 5 5
6 6
7 2
8 0 1 1 7 8 8
9 0
Lô tô Đuôi
8 9 0
2 8 8 1
7 2
  3
3 4 4
5 5 5
6 6
1 1 8 7
2 8 8 8
  9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 27/04/2024

G.Tám

55

G.Bảy

123

G.Sáu

4299

1039

1244

G.Năm

8396

G.Tư

65426

48804

12778

76897

58605

24382

55586

G.Ba

75064

23848

G.Nhì

35656

G.Nhất

50199

Đ.Biệt

575240

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 27/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 5
1  
2 3 6
3 9
4 0 4 8
5 6
6 4
7 8
8 2 6
9 6 7 9 9
Lô tô Đuôi
4 0
  1
8 2
2 3
0 4 6 4
0 5
2 5 8 9 6
9 7
4 7 8
3 9 9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 20/04/2024

G.Tám

52

G.Bảy

094

G.Sáu

4317

4393

1638

G.Năm

9099

G.Tư

85274

70682

63557

71423

59440

16851

25026

G.Ba

85276

21547

G.Nhì

41354

G.Nhất

00514

Đ.Biệt

525010

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 20/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 4 7
2 3 6
3 8
4 0 7
5 1 4 7
6  
7 4 6
8 2
9 3 4 9
Lô tô Đuôi
1 4 0
5 1
8 2
2 9 3
1 5 7 9 4
  5
2 7 6
1 4 5 7
3 8
9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 13/04/2024

G.Tám

95

G.Bảy

543

G.Sáu

8109

7776

6870

G.Năm

7896

G.Tư

84906

86500

01257

33748

84482

65517

87932

G.Ba

49041

00709

G.Nhì

21369

G.Nhất

98417

Đ.Biệt

768029

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 13/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 6 9 9
1 7 7
2 9
3 2
4 1 3 8
5 7
6 9
7 0 6
8 2
9 6
Lô tô Đuôi
0 7 0
4 1
3 8 2
4 3
  4
  5
0 7 9 6
1 1 5 7
4 8
0 0 2 6 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

XSDNO ngày 06/04/2024

G.Tám

93

G.Bảy

508

G.Sáu

4182

9995

2808

G.Năm

6448

G.Tư

17125

01337

73296

45488

36500

23617

59222

G.Ba

77258

33042

G.Nhì

36732

G.Nhất

43448

Đ.Biệt

690805

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 06/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 5 8 8
1 7
2 2 5
3 2 7
4 2 8 8
5 8
6  
7  
8 2 8
9 5 6
Lô tô Đuôi
0 0
  1
2 3 4 8 2
  3
  4
0 2 9 5
9 6
1 3 7
0 0 4 4 5 8 8
  9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

XSDNO ngày 30/03/2024

G.Tám

26

G.Bảy

372

G.Sáu

3005

7205

1719

G.Năm

8674

G.Tư

75659

77652

68756

15076

60093

70912

52074

G.Ba

23957

32521

G.Nhì

54921

G.Nhất

99067

Đ.Biệt

066786

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 30/03/2024
Đầu Lô tô
0 5 5
1 2 9
2 1 1
3  
4  
5 2 6 7 9
6 7
7 2 4 4 6
8 6
9 3
Lô tô Đuôi
  0
2 2 1
1 5 7 2
9 3
7 7 4
0 0 5
5 7 8 6
5 6 7
  8
1 5 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO ngày 23/03/2024

G.Tám

01

G.Bảy

202

G.Sáu

6918

6613

2066

G.Năm

1227

G.Tư

36704

78947

02264

27521

07642

71982

09349

G.Ba

86823

71102

G.Nhì

73279

G.Nhất

66306

Đ.Biệt

460764

Bảng Loto xổ số Đắc Nông ngày 23/03/2024
Đầu Lô tô
0 2 2 4 6
1 3 8
2 1 3 7
3  
4 2 7 9
5  
6 4 4 6
7 9
8 2
9  
Lô tô Đuôi
  0
2 1
0 0 4 8 2
1 2 3
0 6 6 4
  5
0 6 6
2 4 7
1 8
4 7 9
XSDNO - KQXSDNO- Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đắc Nông cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDNO mở thưởng các ngày trước đó.

XSDNO - KQXSDNO - Dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đắc Nông (XSMN DNO) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đắc Nông ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đắc Nông được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đắc Nông siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop