XSDT - KQXSDT - Xổ số Đồng Tháp - Bảng kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 10/06/2024

G.Tám

69

G.Bảy

585

G.Sáu

1564

2073

8980

G.Năm

2765

G.Tư

34746

35747

12533

50771

66370

19857

00749

G.Ba

44901

68822

G.Nhì

29884

G.Nhất

91935

Đ.Biệt

451188

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 10/06/2024
Đầu Lô tô
0 1
1  
2 2
3 3 5
4 6 7 9
5 7
6 4 5
7 0 1 3
8 0 4 5 8
9  
Lô tô Đuôi
7 8 0
0 7 1
2 2
3 7 3
6 8 4
3 6 8 5
4 6
4 5 7
8 8
4 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 03/06/2024

G.Tám

99

G.Bảy

384

G.Sáu

8677

6475

4756

G.Năm

6475

G.Tư

43058

18384

94610

79801

49986

93460

31972

G.Ba

63223

52829

G.Nhì

93894

G.Nhất

50571

Đ.Biệt

453876

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 03/06/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 0
2 3 9
3  
4  
5 6 8
6 0
7 1 2 5 5 6 7
8 4 4 6
9 4
Lô tô Đuôi
1 6 0
0 7 1
7 2
2 3
8 8 9 4
7 7 5
5 7 8 6
7 7
5 8
2 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 27/05/2024

G.Tám

45

G.Bảy

559

G.Sáu

9919

3111

2550

G.Năm

5832

G.Tư

67307

56100

65126

54553

23014

54923

60575

G.Ba

10005

69028

G.Nhì

01040

G.Nhất

00198

Đ.Biệt

575556

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 27/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 5 7
1 1 4 9
2 3 6 8
3 2
4 0
5 0 3 6 9
6  
7 5
8  
9 8
Lô tô Đuôi
0 4 5 0
1 1
3 2
2 5 3
1 4
0 7 5
2 5 6
0 7
2 9 8
1 5 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 20/05/2024

G.Tám

53

G.Bảy

452

G.Sáu

4326

6767

9475

G.Năm

8579

G.Tư

02542

48600

71637

40175

16263

42309

69548

G.Ba

75330

05031

G.Nhì

82289

G.Nhất

79275

Đ.Biệt

982772

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 20/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 9
1  
2 6
3 0 1 7
4 2 8
5 2
6 3 7
7 2 5 5 5 9
8 9
9  
Lô tô Đuôi
0 3 0
3 1
4 5 7 2
6 3
  4
7 7 7 5
2 6
3 6 7
4 8
0 7 8 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 13/05/2024

G.Tám

64

G.Bảy

214

G.Sáu

9918

7477

0377

G.Năm

3667

G.Tư

15620

42600

20077

77466

45736

65610

37891

G.Ba

77280

81465

G.Nhì

27762

G.Nhất

51682

Đ.Biệt

031128

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 13/05/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 0 4 8
2 0 8
3 6
4  
5  
6 2 5 6 7
7 7 7 7
8 0 2
9 1
Lô tô Đuôi
0 1 2 8 0
9 1
6 8 2
  3
1 4
6 5
3 6 6
6 7 7 7 7
1 2 8
  9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 06/05/2024

G.Tám

71

G.Bảy

932

G.Sáu

0068

1110

7296

G.Năm

9557

G.Tư

60389

11339

89968

46397

28213

87410

75131

G.Ba

46989

78291

G.Nhì

63877

G.Nhất

96193

Đ.Biệt

654038

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 06/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 0 3
2  
3 1 2 8 9
4  
5 7
6 8 8
7 7
8 9 9
9 1 3 6 7
Lô tô Đuôi
1 1 0
3 9 1
3 2
1 9 3
  4
  5
9 6
5 7 9 7
3 6 6 8
3 8 8 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 29/04/2024

G.Tám

48

G.Bảy

417

G.Sáu

8231

5011

3447

G.Năm

5177

G.Tư

38185

28993

17719

02258

11695

95812

88062

G.Ba

82581

80859

G.Nhì

53483

G.Nhất

00449

Đ.Biệt

994054

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 29/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 2 7 9
2  
3 1
4 7 9
5 4 8 9
6 2
7 7
8 1 3 5
9 3 5
Lô tô Đuôi
  0
1 3 8 1
1 6 2
8 9 3
5 4
8 9 5
  6
1 4 7 7
5 8
1 4 5 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 22/04/2024

G.Tám

36

G.Bảy

717

G.Sáu

2465

5294

1957

G.Năm

8845

G.Tư

91257

22443

16090

47153

81140

45221

40404

G.Ba

17597

84172

G.Nhì

23089

G.Nhất

78848

Đ.Biệt

760456

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 22/04/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 7
2 1
3  
4 0 3 5 8
5 3 6 7 7
6 5
7 2
8 9
9 0 4 7
Lô tô Đuôi
4 9 0
2 1
7 2
4 5 3
0 9 4
4 6 5
5 6
1 5 5 9 7
4 8
8 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 15/04/2024

G.Tám

41

G.Bảy

833

G.Sáu

5414

6950

8819

G.Năm

5548

G.Tư

60543

96122

77367

02549

58653

84818

92788

G.Ba

91127

49515

G.Nhì

26044

G.Nhất

51884

Đ.Biệt

746822

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 15/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4 5 8 9
2 2 2 7
3 3
4 3 4 8 9
5 0 3
6 7
7  
8 4 8
9  
Lô tô Đuôi
5 0
  1
2 2 2
3 4 5 3
1 4 8 4
1 5
  6
2 6 7
1 4 8 8
1 4 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 08/04/2024

G.Tám

94

G.Bảy

329

G.Sáu

3115

3225

0078

G.Năm

0037

G.Tư

66044

08285

24924

75626

01956

48827

49746

G.Ba

54419

78499

G.Nhì

55890

G.Nhất

25639

Đ.Biệt

516068

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 08/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 5 9
2 4 5 6 7 9
3 7 9
4 4 6
5 6
6 8
7 8
8 5
9 0 9
Lô tô Đuôi
9 0
  1
  2
  3
2 4 4
1 2 8 5
2 4 5 6
2 3 7
6 7 8
1 2 3 9 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 01/04/2024

G.Tám

69

G.Bảy

500

G.Sáu

5717

4668

9388

G.Năm

3201

G.Tư

76019

04561

45656

62651

74384

19731

81026

G.Ba

41043

41859

G.Nhì

83277

G.Nhất

34258

Đ.Biệt

792804

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 01/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 4
1 7 9
2 6
3 1
4 3
5 1 6 8 9
6 1 8
7 7
8 4 8
9  
Lô tô Đuôi
0 0
0 3 5 6 1
  2
4 3
0 8 4
  5
2 5 6
1 7 7
5 6 8 8
1 5 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

XSDT ngày 25/03/2024

G.Tám

92

G.Bảy

836

G.Sáu

5327

3426

3156

G.Năm

9933

G.Tư

57383

61617

22684

77726

40793

71711

59808

G.Ba

84681

47066

G.Nhì

34654

G.Nhất

07015

Đ.Biệt

860915

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 25/03/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 1 5 5 7
2 6 6 7
3 3 6
4  
5 4 6
6 6
7  
8 1 3 4
9 3
Lô tô Đuôi
  0
1 8 1
  2
3 8 9 3
5 8 4
1 1 5
2 2 3 5 6 6
1 2 7
0 8
  9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

XSDT ngày 18/03/2024

G.Tám

10

G.Bảy

897

G.Sáu

9266

8610

8060

G.Năm

2432

G.Tư

05038

04378

91688

52674

73520

12883

59742

G.Ba

45499

12144

G.Nhì

79146

G.Nhất

70983

Đ.Biệt

644940

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 18/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0
2 0
3 2 8
4 0 2 4 6
5  
6 0 6
7 4 8
8 3 3 8
9 7 9
Lô tô Đuôi
1 2 4 6 0
  1
3 4 2
8 8 3
4 7 4
  5
4 6 6
9 7
3 7 8 8
9 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT ngày 11/03/2024

G.Tám

44

G.Bảy

951

G.Sáu

4220

0777

8194

G.Năm

8640

G.Tư

17650

39731

96942

61302

56831

16021

74864

G.Ba

84421

99921

G.Nhì

72594

G.Nhất

94695

Đ.Biệt

290910

Bảng Loto xổ số Đồng Tháp ngày 11/03/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 0
2 0 1 1 1
3 1 1
4 0 2
5 0 1
6 4
7 7
8  
9 4 4 5
Lô tô Đuôi
1 2 4 5 0
2 2 2 3 3 5 1
0 4 2
  3
6 9 9 4
9 5
  6
7 7
  8
  9
XSDT - KQXSDT- Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Đồng Tháp cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSDT mở thưởng các ngày trước đó.

XSDT - KQXSDT - Dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Đồng Tháp (XSMN DT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Đồng Tháp ở kênh nào

- Kết quả xổ số Đồng Tháp được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Đồng Tháp siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop