XSHCM - KQXSHCM - Xổ số Hồ Chí Minh - Bảng kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 24/06/2024

G.Tám

63

G.Bảy

100

G.Sáu

3331

9071

5894

G.Năm

0896

G.Tư

55803

36470

76311

87112

50911

20703

61490

G.Ba

50581

72587

G.Nhì

68582

G.Nhất

61127

Đ.Biệt

142066

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 24/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 3 3
1 1 1 2
2 7
3 1
4  
5  
6 6
7 0 1
8 1 2 7
9 0 4 6
Lô tô Đuôi
0 7 9 0
1 1 3 7 8 1
1 8 2
0 0 3
9 4
  5
6 9 6
2 8 7
  8
  9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 22/06/2024

G.Tám

13

G.Bảy

597

G.Sáu

2839

4975

9089

G.Năm

9877

G.Tư

76662

04889

52371

53610

32998

86948

46921

G.Ba

46928

84494

G.Nhì

76038

G.Nhất

73409

Đ.Biệt

632991

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 22/06/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 0
2 1 8
3 8 9
4 8
5  
6 2
7 1 5 7
8 9 9
9 1 4 7 8
Lô tô Đuôi
1 0
2 7 9 1
6 2
  3
9 4
7 5
  6
7 9 7
2 3 4 9 8
0 3 8 8 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 17/06/2024

G.Tám

00

G.Bảy

307

G.Sáu

7552

9404

9356

G.Năm

6872

G.Tư

14165

24372

23819

64365

68248

96832

07768

G.Ba

34387

58556

G.Nhì

92356

G.Nhất

67157

Đ.Biệt

327882

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 17/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 7
1 9
2  
3 2
4 8
5 2 6 6 6 7
6 5 5 8
7 2 2
8 2 7
9  
Lô tô Đuôi
  0
  1
3 5 7 7 8 2
  3
0 4
6 6 5
5 5 5 6
0 5 8 7
4 6 8
1 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 15/06/2024

G.Tám

61

G.Bảy

212

G.Sáu

6612

7109

9046

G.Năm

3636

G.Tư

20335

80216

76116

78374

57299

70896

85051

G.Ba

73686

49663

G.Nhì

06178

G.Nhất

25900

Đ.Biệt

993308

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 15/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 8 9
1 2 2 6 6
2  
3 5 6
4 6
5 1
6 3
7 4 8
8 6
9 6 9
Lô tô Đuôi
0 0
5 1
1 1 2
6 3
7 4
3 5
1 1 3 4 8 9 6
  7
0 7 8
0 9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 10/06/2024

G.Tám

96

G.Bảy

045

G.Sáu

2574

6006

4625

G.Năm

8661

G.Tư

80726

24511

62680

78957

40550

85396

11062

G.Ba

14418

64804

G.Nhì

03305

G.Nhất

27235

Đ.Biệt

506737

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 10/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 6
1 1 8
2 5 6
3 5 7
4 5
5 0 7
6 1 2
7 4
8 0
9 6
Lô tô Đuôi
5 8 0
1 6 1
6 2
  3
0 7 4
0 2 3 4 5
0 2 9 6
3 5 7
1 8
  9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 08/06/2024

G.Tám

33

G.Bảy

732

G.Sáu

9232

7652

4501

G.Năm

5342

G.Tư

69711

97466

05379

18298

10103

96823

55731

G.Ba

46801

73473

G.Nhì

37156

G.Nhất

17601

Đ.Biệt

409833

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 08/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 1 1 3
1 1
2 3
3 1 2 2 3
4 2
5 2 6
6 6
7 3 9
8  
9 8
Lô tô Đuôi
  0
0 0 0 1 3 1
3 3 4 5 2
0 2 3 7 3
  4
  5
5 6 6
  7
9 8
7 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 03/06/2024

G.Tám

18

G.Bảy

383

G.Sáu

8799

9860

6908

G.Năm

4714

G.Tư

50143

38217

16269

14299

89250

57692

94795

G.Ba

56447

92889

G.Nhì

95350

G.Nhất

98269

Đ.Biệt

247480

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 03/06/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 4 7
2  
3  
4 3 7
5 0 0
6 0 9 9
7  
8 0 3 9
9 2 5 9 9
Lô tô Đuôi
5 5 6 8 0
  1
9 2
4 8 3
1 4
9 5
  6
1 4 7
0 8
6 6 8 9 9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 01/06/2024

G.Tám

10

G.Bảy

366

G.Sáu

6844

5855

6197

G.Năm

4376

G.Tư

55409

70611

50702

20036

62480

57110

63433

G.Ba

34095

96878

G.Nhì

23403

G.Nhất

71112

Đ.Biệt

333958

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 01/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 9
1 0 1 2
2  
3 3 6
4 4
5 5 8
6 6
7 6 8
8 0
9 5 7
Lô tô Đuôi
1 8 0
1 1
0 1 2
0 3 3
4 4
5 9 5
3 6 7 6
9 7
5 7 8
0 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 27/05/2024

G.Tám

27

G.Bảy

711

G.Sáu

3477

1426

4465

G.Năm

4571

G.Tư

63287

38594

91657

35083

10533

41451

56399

G.Ba

34246

22339

G.Nhì

55513

G.Nhất

14593

Đ.Biệt

765258

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 27/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 3
2 6
3 3 9
4 6
5 1 7 8
6 5
7 1 7
8 3 7
9 3 4 9
Lô tô Đuôi
  0
1 5 7 1
  2
1 3 8 9 3
9 4
6 5
2 4 6
5 7 8 7
5 8
3 9 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 25/05/2024

G.Tám

56

G.Bảy

346

G.Sáu

0453

2799

3508

G.Năm

1332

G.Tư

23678

45681

06355

80042

69522

74957

33392

G.Ba

53620

33972

G.Nhì

44220

G.Nhất

18331

Đ.Biệt

056236

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 25/05/2024
Đầu Lô tô
0 8
1  
2 0 0 2
3 1 2 6
4 2 6
5 3 5 7
6  
7 2 8
8 1
9 2 9
Lô tô Đuôi
2 2 0
3 8 1
2 3 4 7 9 2
5 3
  4
5 5
3 4 6
5 7
0 7 8
9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 20/05/2024

G.Tám

85

G.Bảy

652

G.Sáu

6618

3005

4307

G.Năm

1931

G.Tư

75791

88011

09284

81848

54210

16359

55293

G.Ba

24794

79754

G.Nhì

92683

G.Nhất

37865

Đ.Biệt

817292

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 20/05/2024
Đầu Lô tô
0 5 7
1 0 1 8
2  
3 1
4 8
5 2 4 9
6 5
7  
8 3 4
9 1 2 3 4
Lô tô Đuôi
1 0
1 3 9 1
5 9 2
8 9 3
5 8 9 4
0 6 5
  6
0 7
1 4 8
5 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 18/05/2024

G.Tám

18

G.Bảy

644

G.Sáu

6977

4069

2583

G.Năm

7046

G.Tư

75112

69899

73261

41899

34195

83141

16416

G.Ba

50419

25948

G.Nhì

50566

G.Nhất

81584

Đ.Biệt

067456

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 18/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2 6 9
2  
3  
4 1 4 6 8
5 6
6 1 6 9
7 7
8 3 4
9 5 9 9
Lô tô Đuôi
  0
4 6 1
1 2
8 3
4 8 4
9 5
1 4 5 6 6
7 7
4 8
1 6 9 9 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 13/05/2024

G.Tám

38

G.Bảy

649

G.Sáu

9782

5090

4323

G.Năm

9344

G.Tư

01892

79035

04069

85861

92539

22624

74152

G.Ba

76210

98118

G.Nhì

48222

G.Nhất

35512

Đ.Biệt

968020

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 13/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 2 8
2 0 2 3 4
3 5 9
4 4 9
5 2
6 1 9
7  
8 2
9 0 2
Lô tô Đuôi
1 2 9 0
6 1
1 2 5 8 9 2
2 3
2 4 4
3 5
  6
  7
1 8
3 4 6 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 11/05/2024

G.Tám

63

G.Bảy

133

G.Sáu

6778

9029

0341

G.Năm

9655

G.Tư

93664

49006

76322

94256

40581

26258

18239

G.Ba

38619

25628

G.Nhì

26648

G.Nhất

53134

Đ.Biệt

416236

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 11/05/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 9
2 2 8 9
3 3 4 6 9
4 1 8
5 5 6 8
6 4
7 8
8 1
9  
Lô tô Đuôi
  0
4 8 1
2 2
3 3
3 6 4
5 5
0 3 5 6
  7
2 4 5 7 8
1 2 3 9
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó.

XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop