XSHCM - KQXSHCM - Xổ số Hồ Chí Minh - Bảng kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 19/02/2024

G.Tám

99

G.Bảy

075

G.Sáu

9048

3459

1867

G.Năm

8167

G.Tư

88707

98442

29162

73894

38802

07434

83136

G.Ba

21121

57898

G.Nhì

33324

G.Nhất

15989

Đ.Biệt

172724

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 19/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 7
1  
2 1 4 4
3 4 6
4 2 8
5 9
6 2 7 7
7 5
8 9
9 4 8
Lô tô Đuôi
  0
2 1
0 4 6 2
  3
2 2 3 9 4
7 5
3 6
0 6 6 7
4 9 8
5 8 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 17/02/2024

G.Tám

37

G.Bảy

900

G.Sáu

8723

9695

0750

G.Năm

9606

G.Tư

16351

67135

36176

92097

62601

19208

27132

G.Ba

32715

96871

G.Nhì

01177

G.Nhất

84332

Đ.Biệt

179627

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 17/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 6 8
1 5
2 3 7
3 2 2 5
4  
5 0 1
6  
7 1 6 7
8  
9 5 7
Lô tô Đuôi
0 5 0
0 5 7 1
3 3 2
2 3
  4
1 3 9 5
0 7 6
2 7 9 7
0 8
  9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 12/02/2024

G.Tám

37

G.Bảy

501

G.Sáu

9590

5004

7980

G.Năm

3201

G.Tư

34719

31615

89293

91841

13568

93396

54828

G.Ba

43258

04131

G.Nhì

63095

G.Nhất

06495

Đ.Biệt

433361

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 12/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 1 4
1 5 9
2 8
3 1
4 1
5 8
6 1 8
7  
8 0
9 0 3 5 5 6
Lô tô Đuôi
8 9 0
0 0 3 4 6 1
  2
9 3
0 4
1 9 9 5
9 6
  7
2 5 6 8
1 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 10/02/2024

G.Tám

89

G.Bảy

621

G.Sáu

4028

5723

0634

G.Năm

2862

G.Tư

59691

50922

25668

74960

94763

03164

49828

G.Ba

77538

29466

G.Nhì

05733

G.Nhất

11027

Đ.Biệt

850589

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 10/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 1 2 3 7 8 8
3 3 4 8
4  
5  
6 0 2 3 4 6 8
7  
8 9
9 1
Lô tô Đuôi
6 0
2 9 1
2 6 2
2 3 6 3
3 6 4
  5
6 6
2 7
2 2 3 6 8
8 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 05/02/2024

G.Tám

13

G.Bảy

270

G.Sáu

9163

8353

5506

G.Năm

9675

G.Tư

84173

19512

60946

79102

60199

50838

18536

G.Ba

68322

79038

G.Nhì

16472

G.Nhất

25103

Đ.Biệt

983646

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 05/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 6
1 2
2 2
3 6 8 8
4 6 6
5 3
6 3
7 0 2 3 5
8  
9 9
Lô tô Đuôi
7 0
  1
0 1 2 7 2
0 5 6 7 3
  4
7 5
0 3 4 4 6
  7
3 3 8
9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 03/02/2024

G.Tám

07

G.Bảy

291

G.Sáu

9839

3044

9311

G.Năm

7640

G.Tư

35524

37291

09198

72435

31063

49728

59396

G.Ba

87958

20788

G.Nhì

51424

G.Nhất

68811

Đ.Biệt

582950

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 03/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 1
2 4 4 8
3 5 9
4 0 4
5 0 8
6 3
7  
8 8
9 1 1 6 8
Lô tô Đuôi
4 5 0
1 1 9 9 1
  2
6 3
2 2 4 4
3 5
9 6
  7
2 5 8 9 8
3 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 29/01/2024

G.Tám

58

G.Bảy

968

G.Sáu

9597

7106

9330

G.Năm

8620

G.Tư

03725

90537

74819

31356

02831

96983

58898

G.Ba

18114

80292

G.Nhì

33927

G.Nhất

14199

Đ.Biệt

046413

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 29/01/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 3 4 9
2 0 5 7
3 0 1 7
4  
5 6
6 8
7  
8 3
9 2 7 8 9
Lô tô Đuôi
2 3 0
3 1
9 2
1 8 3
1 4
2 5
0 5 6
2 3 9 7
6 9 8
1 9 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 27/01/2024

G.Tám

28

G.Bảy

655

G.Sáu

2391

4961

3783

G.Năm

1398

G.Tư

49444

83614

33740

40888

71595

78399

81277

G.Ba

09074

94545

G.Nhì

60292

G.Nhất

77332

Đ.Biệt

299997

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 27/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4
2  
3 2
4 0 4 5
5 5
6 1
7 4 7
8 3 8
9 1 2 5 7 8 9
Lô tô Đuôi
4 0
6 9 1
3 9 2
8 3
1 4 7 4
4 5 9 5
  6
7 9 7
8 9 8
9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 22/01/2024

G.Tám

57

G.Bảy

159

G.Sáu

2598

9725

5388

G.Năm

1309

G.Tư

95857

19139

46833

41162

18701

51000

95811

G.Ba

67438

36498

G.Nhì

56153

G.Nhất

96362

Đ.Biệt

121543

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 22/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 9
1 1
2 5
3 3 8 9
4 3
5 3 7 9
6 2 2
7  
8 8
9 8 8
Lô tô Đuôi
0 0
0 1 1
6 6 2
3 4 5 3
  4
2 5
  6
5 7
3 8 9 9 8
0 3 5 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 20/01/2024

G.Tám

11

G.Bảy

874

G.Sáu

8892

0961

3538

G.Năm

5953

G.Tư

12608

84418

11737

62486

89896

56325

46865

G.Ba

51058

76068

G.Nhì

91186

G.Nhất

75990

Đ.Biệt

132339

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 20/01/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 8
2 5
3 7 8 9
4  
5 3 8
6 1 5 8
7 4
8 6 6
9 0 2 6
Lô tô Đuôi
9 0
6 1
9 2
5 3
7 4
2 6 5
8 8 9 6
3 7
0 1 3 5 6 8
3 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 15/01/2024

G.Tám

97

G.Bảy

831

G.Sáu

0424

7857

5755

G.Năm

8457

G.Tư

14576

80905

48885

60474

56679

53372

31091

G.Ba

06172

05926

G.Nhì

22508

G.Nhất

95132

Đ.Biệt

184783

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 15/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 8
1  
2 4 6
3 1 2
4  
5 5 7 7
6  
7 2 2 4 6 9
8 3 5
9 1
Lô tô Đuôi
  0
3 9 1
3 7 7 2
8 3
2 7 4
0 5 8 5
2 7 6
5 5 7
0 8
7 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 13/01/2024

G.Tám

22

G.Bảy

976

G.Sáu

6022

1059

6363

G.Năm

1042

G.Tư

36866

28048

76610

42564

27903

11679

91266

G.Ba

51700

07693

G.Nhì

83239

G.Nhất

82691

Đ.Biệt

322823

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 13/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 3
1 0
2 2 3
3 9
4 2 8
5 9
6 3 4 6 6
7 6 9
8  
9 1 3
Lô tô Đuôi
0 1 0
9 1
2 4 2
0 2 6 9 3
6 4
  5
6 6 7 6
  7
4 8
3 5 7 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

XSHCM ngày 08/01/2024

G.Tám

34

G.Bảy

364

G.Sáu

1291

6519

9477

G.Năm

1739

G.Tư

47010

75728

77917

43266

20000

90849

88409

G.Ba

27891

06501

G.Nhì

01689

G.Nhất

08276

Đ.Biệt

037227

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 08/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 9
1 0 7 9
2 7 8
3 9
4 9
5  
6 4 6
7 6 7
8 9
9 1 1
Lô tô Đuôi
0 1 0
0 9 9 1
  2
  3
6 4
  5
6 7 6
1 2 7 7
2 8
0 1 3 4 8 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM ngày 06/01/2024

G.Tám

26

G.Bảy

306

G.Sáu

3158

3444

1517

G.Năm

2266

G.Tư

01076

11563

21246

01956

92778

51941

77436

G.Ba

94671

78467

G.Nhì

03177

G.Nhất

53373

Đ.Biệt

032799

Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh ngày 06/01/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 7
2  
3 6
4 1 4 6
5 6 8
6 3 6 7
7 1 3 6 7 8
8  
9 9
Lô tô Đuôi
  0
4 7 1
  2
6 7 3
4 4
  5
0 3 4 5 6 7 6
1 6 7 7
5 7 8
9 9
XSHCM - KQXSHCM- Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Hồ Chí Minh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSHCM mở thưởng các ngày trước đó.

XSHCM - KQXSHCM - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Hồ Chí Minh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Hồ Chí Minh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Hồ Chí Minh siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop