XSKH - KQXSKH - Xổ số Khánh Hòa - Bảng kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 21/02/2024

G.Tám

01

G.Bảy

527

G.Sáu

0786

0917

1979

G.Năm

4674

G.Tư

01639

45273

63543

47778

08796

21887

43138

G.Ba

96187

83915

G.Nhì

92146

G.Nhất

08287

Đ.Biệt

454123

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 21/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 5 7
2 3 7
3 8 9
4 3 6
5  
6  
7 3 4 8 9
8 6 7 7 7
9 6
Lô tô Đuôi
  0
  1
  2
2 4 7 3
7 4
1 5
4 8 9 6
1 2 8 8 8 7
3 7 8
3 7 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 18/02/2024

G.Tám

30

G.Bảy

560

G.Sáu

8276

8989

3964

G.Năm

9945

G.Tư

25227

14820

04973

02259

01948

14335

00406

G.Ba

13810

07635

G.Nhì

01875

G.Nhất

68374

Đ.Biệt

195624

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 18/02/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 0
2 0 4 7
3 5 5
4 5 8
5 9
6 0 4
7 3 4 5 6
8 9
9  
Lô tô Đuôi
1 2 6 0
  1
  2
7 3
2 6 7 4
3 3 4 7 5
0 7 6
2 7
4 8
5 8 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 14/02/2024

G.Tám

87

G.Bảy

330

G.Sáu

6403

2051

1271

G.Năm

1213

G.Tư

14962

08176

17189

01582

07424

20768

25733

G.Ba

16707

86246

G.Nhì

68611

G.Nhất

68831

Đ.Biệt

611547

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 14/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 7
1 1 3
2 4
3 0 1 3
4 6 7
5 1
6 2 8
7 1 6
8 2 9
9  
Lô tô Đuôi
3 0
1 3 5 7 1
6 8 2
0 1 3 3
2 4
  5
4 7 6
0 4 7
6 8
8 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 11/02/2024

G.Tám

98

G.Bảy

572

G.Sáu

0932

1708

0202

G.Năm

9334

G.Tư

97673

26379

69224

94866

30623

57811

29048

G.Ba

43684

00037

G.Nhì

72446

G.Nhất

15341

Đ.Biệt

881049

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 11/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 8
1 1
2 3 4
3 2 4 7
4 1 6 8 9
5  
6 6
7 2 3 9
8 4
9  
Lô tô Đuôi
  0
1 4 1
0 3 7 2
2 7 3
2 3 8 4
  5
4 6 6
3 7
0 4 8
4 7 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 07/02/2024

G.Tám

75

G.Bảy

292

G.Sáu

5616

6320

1374

G.Năm

3168

G.Tư

80315

67568

31199

07542

88966

59470

16631

G.Ba

31490

15893

G.Nhì

96997

G.Nhất

87240

Đ.Biệt

125098

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 07/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 5 6
2 0
3 1
4 0 2
5  
6 6 8 8
7 0 4
8  
9 0 2 3 7 8 9
Lô tô Đuôi
2 4 7 9 0
3 1
4 9 2
9 3
7 4
1 5
1 6 6
9 7
6 6 9 8
9 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 04/02/2024

G.Tám

36

G.Bảy

422

G.Sáu

2430

6634

9691

G.Năm

3993

G.Tư

65146

39860

73244

74402

51580

62490

95009

G.Ba

55438

71877

G.Nhì

97467

G.Nhất

86128

Đ.Biệt

008488

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 04/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 9
1  
2 2 8
3 0 4 8
4 4 6
5  
6 0 7
7 7
8 0 8
9 0 1 3
Lô tô Đuôi
3 6 8 9 0
9 1
0 2 2
9 3
3 4 4
  5
4 6
6 7 7
2 3 8 8
0 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 31/01/2024

G.Tám

43

G.Bảy

306

G.Sáu

9327

6358

1878

G.Năm

7986

G.Tư

07781

03565

03365

69419

13417

53466

72224

G.Ba

46852

85169

G.Nhì

95209

G.Nhất

17301

Đ.Biệt

878327

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 31/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 6 9
1 7 9
2 4 7 7
3  
4  
5 2 8
6 5 5 6 9
7 8
8 1 6
9  
Lô tô Đuôi
  0
0 8 1
5 2
  3
2 4
6 6 5
0 6 8 6
1 2 2 7
5 7 8
0 1 6 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 28/01/2024

G.Tám

66

G.Bảy

137

G.Sáu

3759

0444

1589

G.Năm

8409

G.Tư

27262

50929

45324

38391

01865

50176

96931

G.Ba

95984

60025

G.Nhì

82568

G.Nhất

42734

Đ.Biệt

075089

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 28/01/2024
Đầu Lô tô
0 9
1  
2 4 5 9
3 1 4 7
4 4
5 9
6 2 5 8
7 6
8 4 9 9
9 1
Lô tô Đuôi
  0
3 9 1
6 2
  3
2 3 4 8 4
2 6 5
7 6
3 7
6 8
0 2 5 8 8 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 24/01/2024

G.Tám

40

G.Bảy

016

G.Sáu

6412

3626

3463

G.Năm

0481

G.Tư

84488

19649

88401

80324

93667

24395

05974

G.Ba

12980

57413

G.Nhì

13733

G.Nhất

83610

Đ.Biệt

097951

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 24/01/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 0 2 3 6
2 4 6
3 3
4 9
5 1
6 3 7
7 4
8 0 1 8
9 5
Lô tô Đuôi
1 8 0
0 5 8 1
1 2
1 3 6 3
2 7 4
9 5
1 2 6
6 7
8 8
4 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 21/01/2024

G.Tám

93

G.Bảy

552

G.Sáu

2921

2593

9026

G.Năm

8873

G.Tư

83537

51007

45299

18553

81287

00662

94656

G.Ba

45995

46843

G.Nhì

87142

G.Nhất

80257

Đ.Biệt

326998

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 21/01/2024
Đầu Lô tô
0 7
1  
2 1 6
3 7
4 2 3
5 2 3 6 7
6 2
7 3
8 7
9 3 5 8 9
Lô tô Đuôi
  0
2 1
4 5 6 2
4 5 7 9 3
  4
9 5
2 5 6
0 3 5 8 7
9 8
9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 17/01/2024

G.Tám

58

G.Bảy

116

G.Sáu

4783

0210

4172

G.Năm

7871

G.Tư

52123

87312

31236

06495

48869

91420

73087

G.Ba

62856

31058

G.Nhì

13475

G.Nhất

06180

Đ.Biệt

066469

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 17/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 2 6
2 0 3
3 6
4  
5 6 8
6 9 9
7 1 2 5
8 0 3 7
9 5
Lô tô Đuôi
1 2 8 0
7 1
1 7 2
2 8 3
  4
7 9 5
1 3 5 6
8 7
5 8
6 6 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

XSKH ngày 14/01/2024

G.Tám

20

G.Bảy

575

G.Sáu

5816

6888

7414

G.Năm

8631

G.Tư

83278

84794

61856

63822

51795

62188

53838

G.Ba

31075

18577

G.Nhì

80012

G.Nhất

62182

Đ.Biệt

852112

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 14/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2 2 4 6
2 2
3 1 8
4  
5 6
6  
7 5 5 7 8
8 2 8 8
9 4 5
Lô tô Đuôi
  0
3 1
1 1 2 8 2
  3
1 9 4
7 7 9 5
1 5 6
7 7
3 7 8 8 8
  9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

XSKH ngày 10/01/2024

G.Tám

39

G.Bảy

344

G.Sáu

7161

0215

3882

G.Năm

1488

G.Tư

37431

82023

14376

19492

84291

08573

21075

G.Ba

15651

85802

G.Nhì

69411

G.Nhất

97408

Đ.Biệt

982711

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 10/01/2024
Đầu Lô tô
0 2 8
1 1 1 5
2 3
3 1
4 4
5 1
6 1
7 3 5 6
8 2 8
9 1 2
Lô tô Đuôi
  0
1 1 3 5 6 9 1
0 8 9 2
2 7 3
4 4
1 7 5
7 6
  7
0 8 8
  9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH ngày 07/01/2024

G.Tám

34

G.Bảy

021

G.Sáu

9436

8081

7769

G.Năm

4101

G.Tư

77336

03171

23228

87229

85344

44723

49554

G.Ba

08769

98649

G.Nhì

79962

G.Nhất

94557

Đ.Biệt

657289

Bảng Loto xổ số Khánh Hòa ngày 07/01/2024
Đầu Lô tô
0 1
1  
2 1 3 8 9
3 6 6
4 4 9
5 4 7
6 2 9 9
7 1
8 1 9
9  
Lô tô Đuôi
  0
0 2 7 8 1
6 2
2 3
4 5 4
  5
3 3 6
5 7
2 8
2 4 6 6 8 9
XSKH - KQXSKH- Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Khánh Hòa cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKH mở thưởng các ngày trước đó.

XSKH - KQXSKH - Dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Khánh Hòa (XSMN KH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Khánh Hòa ở kênh nào

- Kết quả xổ số Khánh Hòa được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Khánh Hòa siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop