XSKT - KQXSKT - Xổ số Kon Tum - Bảng kết quả xổ số Kon Tum hôm nay

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 09/06/2024

G.Tám

74

G.Bảy

726

G.Sáu

5730

3203

8573

G.Năm

4655

G.Tư

40123

53086

59401

07225

98093

80233

14566

G.Ba

72412

13051

G.Nhì

44509

G.Nhất

95420

Đ.Biệt

083627

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 09/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 3 9
1 2
2 0 3 5 6 7
3 0 3
4  
5 1 5
6 6
7 3
8 6
9 3
Lô tô Đuôi
2 3 0
0 5 1
1 2
0 2 3 7 9 3
  4
2 5 5
2 6 8 6
2 7
  8
0 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 02/06/2024

G.Tám

12

G.Bảy

565

G.Sáu

5624

7222

3866

G.Năm

3984

G.Tư

30663

57355

42443

18509

12059

42552

27199

G.Ba

22618

28378

G.Nhì

27580

G.Nhất

84990

Đ.Biệt

107816

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 02/06/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 6 8
2 2 4
3  
4 3
5 2 5 9
6 3 5 6
7 8
8 0 4
9 0 9
Lô tô Đuôi
8 9 0
  1
2 5 2
4 6 3
2 8 4
5 6 5
1 6 6
  7
1 7 8
0 5 9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 26/05/2024

G.Tám

36

G.Bảy

405

G.Sáu

3776

6702

5742

G.Năm

6215

G.Tư

70172

81041

41556

25685

11900

25330

31356

G.Ba

74690

21801

G.Nhì

90756

G.Nhất

44949

Đ.Biệt

255020

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 26/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 2 5
1 5
2 0
3 0
4 1 2 9
5 6 6 6
6  
7 2 6
8 5
9 0
Lô tô Đuôi
0 2 3 9 0
0 4 1
0 4 7 2
  3
  4
0 1 8 5
5 5 5 7 6
  7
  8
4 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 19/05/2024

G.Tám

06

G.Bảy

573

G.Sáu

7090

6133

8510

G.Năm

9792

G.Tư

39615

41186

17274

56183

08029

72406

22188

G.Ba

89275

95067

G.Nhì

14112

G.Nhất

49802

Đ.Biệt

839184

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 19/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 6
1 0 2 5
2 9
3 3
4  
5  
6 7
7 3 4 5
8 3 4 6 8
9 0 2
Lô tô Đuôi
1 9 0
  1
0 1 9 2
3 7 8 3
7 8 4
1 7 5
0 8 6
6 7
8 8
2 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 12/05/2024

G.Tám

23

G.Bảy

225

G.Sáu

1667

5119

8554

G.Năm

1904

G.Tư

02390

77922

21454

56238

52626

53205

53532

G.Ba

15442

17891

G.Nhì

56286

G.Nhất

12096

Đ.Biệt

756179

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 12/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 5
1 9
2 2 5 6
3 2 8
4 2
5 4 4
6 7
7 9
8 6
9 0 1 6
Lô tô Đuôi
9 0
9 1
2 3 4 2
  3
0 5 5 4
0 2 5
2 8 9 6
6 7
3 8
1 7 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 05/05/2024

G.Tám

89

G.Bảy

712

G.Sáu

8549

0719

6344

G.Năm

2616

G.Tư

89749

32671

96938

57247

67019

78784

97178

G.Ba

55215

82410

G.Nhì

41357

G.Nhất

81902

Đ.Biệt

992050

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 05/05/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 0 2 5 6 9 9
2  
3 8
4 4 7 9 9
5 0 7
6  
7 1 8
8 4
9  
Lô tô Đuôi
1 5 0
7 1
0 1 2
  3
4 8 4
1 5
1 6
4 5 7
3 7 8
1 1 4 4 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 28/04/2024

G.Tám

25

G.Bảy

787

G.Sáu

2091

0114

8858

G.Năm

9318

G.Tư

26257

70549

09056

96633

35585

94738

50173

G.Ba

32784

24151

G.Nhì

83021

G.Nhất

97638

Đ.Biệt

905021

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 28/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4 8
2 1 1
3 3 8 8
4 9
5 1 6 7 8
6  
7 3
8 4 5 7
9 1
Lô tô Đuôi
  0
2 2 5 9 1
  2
3 7 3
1 8 4
8 5
5 6
5 8 7
1 3 3 5 8
4 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 21/04/2024

G.Tám

48

G.Bảy

864

G.Sáu

2137

1699

5360

G.Năm

1813

G.Tư

99416

49944

80354

41746

87940

32612

06792

G.Ba

04426

86261

G.Nhì

56022

G.Nhất

39427

Đ.Biệt

735295

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 21/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2 3 6
2 2 6 7
3 7
4 0 4 6
5 4
6 0 1 4
7  
8  
9 2 5 9
Lô tô Đuôi
4 6 0
6 1
1 2 9 2
1 3
4 5 6 4
9 5
1 2 4 6
2 3 7
  8
9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 14/04/2024

G.Tám

86

G.Bảy

261

G.Sáu

0851

2622

4416

G.Năm

0328

G.Tư

71136

97286

55146

23941

69310

23713

38784

G.Ba

27122

86964

G.Nhì

59686

G.Nhất

25568

Đ.Biệt

270022

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 14/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 3 6
2 2 2 2 8
3 6
4 1 6
5 1
6 1 4 8
7  
8 4 6 6
9  
Lô tô Đuôi
1 0
4 5 6 1
2 2 2 2
1 3
6 8 4
  5
1 3 4 8 8 6
  7
2 6 8
  9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 07/04/2024

G.Tám

80

G.Bảy

449

G.Sáu

0345

6068

0997

G.Năm

5106

G.Tư

50498

43038

56035

49303

15632

17220

49190

G.Ba

94461

01794

G.Nhì

93930

G.Nhất

17006

Đ.Biệt

608750

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 07/04/2024
Đầu Lô tô
0 3 6 6
1  
2 0
3 0 2 5 8
4 5 9
5 0
6 1 8
7  
8  
9 0 4 7 8
Lô tô Đuôi
2 3 5 9 0
6 1
3 2
0 3
9 4
3 4 5
0 0 6
9 7
3 6 9 8
4 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 31/03/2024

G.Tám

12

G.Bảy

860

G.Sáu

6020

0915

3245

G.Năm

9948

G.Tư

81926

22695

75582

86774

23470

88836

60882

G.Ba

89502

90713

G.Nhì

17483

G.Nhất

23776

Đ.Biệt

155156

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 31/03/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 3 5
2 0 6
3 6
4 5 8
5 6
6 0
7 0 4 6
8 2 2 3
9 5
Lô tô Đuôi
2 6 7 0
  1
0 8 8 2
1 8 3
7 4
1 4 9 5
2 3 5 7 6
  7
4 8
  9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT ngày 24/03/2024

G.Tám

90

G.Bảy

185

G.Sáu

6619

9069

2962

G.Năm

4338

G.Tư

45533

86478

11262

31447

66697

13738

80928

G.Ba

00466

11259

G.Nhì

94522

G.Nhất

62035

Đ.Biệt

266187

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 24/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 9
2 2 8
3 3 5 8 8
4 7
5 9
6 2 2 6 9
7 8
8 5 7
9 7
Lô tô Đuôi
  0
  1
2 6 6 2
3 3
  4
3 8 5
6 6
4 8 9 7
2 3 3 7 8
1 5 6 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT ngày 17/03/2024

G.Tám

02

G.Bảy

236

G.Sáu

7273

8514

3055

G.Năm

1050

G.Tư

87668

27966

61035

82176

50231

30979

97639

G.Ba

30413

42427

G.Nhì

94571

G.Nhất

31080

Đ.Biệt

649696

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 17/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 4
2 7
3 1 5 6 9
4  
5 0 5
6 6 8
7 1 3 6 9
8 0
9 6
Lô tô Đuôi
5 8 0
3 7 1
  2
1 7 3
1 4
3 5 5
3 6 7 9 6
2 7
6 8
3 7 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT ngày 10/03/2024

G.Tám

98

G.Bảy

614

G.Sáu

3542

3760

7662

G.Năm

6754

G.Tư

38416

19765

81304

37080

73735

73139

77775

G.Ba

47136

49772

G.Nhì

04924

G.Nhất

86304

Đ.Biệt

638893

Bảng Loto xổ số Kon Tum ngày 10/03/2024
Đầu Lô tô
0 4 4
1 4 6
2 4
3 5 6 9
4 2
5 4
6 0 2 5
7 2 5
8 0
9 3
Lô tô Đuôi
6 8 0
  1
4 6 7 2
9 3
0 0 1 2 5 4
3 6 7 5
1 3 6
  7
  8
3 9
XSKT - KQXSKT- Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Kon Tum cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSKT mở thưởng các ngày trước đó.

XSKT - KQXSKT - Dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Kon Tum (XSMN KT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Kon Tum ở kênh nào

- Kết quả xổ số Kon Tum được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Kon Tum siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop