XSLA - KQXSLA - Xổ số Long An - Bảng kết quả xổ số Long An hôm nay

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 22/06/2024

G.Tám

81

G.Bảy

474

G.Sáu

2947

4454

9277

G.Năm

9772

G.Tư

40932

18241

05770

29784

87631

64322

99977

G.Ba

00936

50040

G.Nhì

88795

G.Nhất

13871

Đ.Biệt

782514

Bảng Loto xổ số Long An ngày 22/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4
2 2
3 1 2 6
4 0 1 7
5 4
6  
7 0 1 2 4 7 7
8 4
9 5
Lô tô Đuôi
4 7 0
3 4 7 1
2 3 7 2
  3
1 5 7 8 4
9 5
3 6
4 7 7 7
  8
  9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 15/06/2024

G.Tám

65

G.Bảy

530

G.Sáu

2683

2170

9967

G.Năm

4310

G.Tư

41509

00179

49587

39711

72899

11034

15791

G.Ba

67127

87326

G.Nhì

12395

G.Nhất

08283

Đ.Biệt

449449

Bảng Loto xổ số Long An ngày 15/06/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 0 1
2 6 7
3 0 4
4 9
5  
6 7
7 0 9
8 3 3 7
9 1 5 9
Lô tô Đuôi
1 3 7 0
1 9 1
  2
8 8 3
3 4
9 5
2 6
2 6 8 7
  8
0 4 7 9 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 08/06/2024

G.Tám

89

G.Bảy

764

G.Sáu

4397

7037

2215

G.Năm

8655

G.Tư

89669

32895

52727

69753

87828

30529

47163

G.Ba

60182

82506

G.Nhì

72422

G.Nhất

31161

Đ.Biệt

881616

Bảng Loto xổ số Long An ngày 08/06/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 5 6
2 2 7 8 9
3 7
4  
5 3 5
6 1 3 4 9
7  
8 2
9 5 7
Lô tô Đuôi
  0
6 1
2 8 2
5 6 3
6 4
1 5 9 5
0 1 6
2 3 9 7
2 8
2 6 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 01/06/2024

G.Tám

42

G.Bảy

436

G.Sáu

0184

3203

9321

G.Năm

7397

G.Tư

21400

97035

08298

44819

50462

43830

99002

G.Ba

16247

40949

G.Nhì

74052

G.Nhất

91772

Đ.Biệt

827194

Bảng Loto xổ số Long An ngày 01/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 2 3
1 9
2 1
3 0 5 6
4 7 9
5 2
6 2
7 2
8 4
9 4 7 8
Lô tô Đuôi
0 3 0
2 1
0 5 6 7 2
0 3
8 9 4
3 5
3 6
4 9 7
9 8
1 4 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 25/05/2024

G.Tám

28

G.Bảy

805

G.Sáu

9235

4527

4503

G.Năm

3273

G.Tư

88242

05982

82978

45636

75486

00764

83274

G.Ba

92004

13961

G.Nhì

03502

G.Nhất

25893

Đ.Biệt

459577

Bảng Loto xổ số Long An ngày 25/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 4 5
1  
2 7
3 5 6
4 2
5  
6 1 4
7 3 4 7 8
8 2 6
9 3
Lô tô Đuôi
  0
6 1
0 4 8 2
0 7 9 3
0 6 7 4
0 3 5
3 8 6
2 7 7
7 8
  9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 18/05/2024

G.Tám

13

G.Bảy

294

G.Sáu

6480

7889

2136

G.Năm

8528

G.Tư

67093

85438

90391

71831

57055

47553

97442

G.Ba

44554

82810

G.Nhì

26809

G.Nhất

81964

Đ.Biệt

779547

Bảng Loto xổ số Long An ngày 18/05/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 0
2 8
3 1 6 8
4 2 7
5 3 4 5
6 4
7  
8 0 9
9 1 3 4
Lô tô Đuôi
1 8 0
3 9 1
4 2
5 9 3
5 6 9 4
5 5
3 6
4 7
2 3 8
0 8 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 11/05/2024

G.Tám

96

G.Bảy

882

G.Sáu

3878

7988

6237

G.Năm

9515

G.Tư

57791

63434

48682

28302

45733

41730

56370

G.Ba

78859

35507

G.Nhì

58289

G.Nhất

82694

Đ.Biệt

082275

Bảng Loto xổ số Long An ngày 11/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 7
1 5
2  
3 0 3 4 7
4  
5 9
6  
7 0 5 8
8 2 2 8 9
9 1 4
Lô tô Đuôi
3 7 0
9 1
0 8 8 2
3 3
3 9 4
1 7 5
  6
0 3 7
7 8 8
5 8 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 04/05/2024

G.Tám

84

G.Bảy

590

G.Sáu

0408

8349

9166

G.Năm

1177

G.Tư

29138

37495

33596

54265

83003

31405

54639

G.Ba

15686

74968

G.Nhì

99085

G.Nhất

00367

Đ.Biệt

856788

Bảng Loto xổ số Long An ngày 04/05/2024
Đầu Lô tô
0 3 5 8
1  
2  
3 8 9
4 9
5  
6 5 6 7 8
7 7
8 5 6 8
9 0 5 6
Lô tô Đuôi
9 0
  1
  2
0 3
  4
0 6 8 9 5
6 8 9 6
6 7 7
0 3 6 8 8
3 4 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 27/04/2024

G.Tám

03

G.Bảy

350

G.Sáu

7124

9169

1056

G.Năm

6406

G.Tư

25675

71544

42093

90584

88005

68857

40855

G.Ba

76399

49504

G.Nhì

51546

G.Nhất

37879

Đ.Biệt

984354

Bảng Loto xổ số Long An ngày 27/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 6
1  
2 4
3  
4 4 6
5 0 4 5 6 7
6 9
7 5 9
8 4
9 3 9
Lô tô Đuôi
5 0
  1
  2
9 3
0 2 4 5 8 4
0 5 7 5
0 4 5 6
5 7
  8
6 7 9 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 20/04/2024

G.Tám

56

G.Bảy

224

G.Sáu

5749

5484

9607

G.Năm

3478

G.Tư

83153

36057

05245

71222

56942

96851

32233

G.Ba

97977

54431

G.Nhì

11592

G.Nhất

36734

Đ.Biệt

765578

Bảng Loto xổ số Long An ngày 20/04/2024
Đầu Lô tô
0 7
1  
2 2 4
3 1 3 4
4 2 5 9
5 1 3 7
6  
7 7 8 8
8 4
9 2
Lô tô Đuôi
  0
3 5 1
2 4 9 2
3 5 3
2 3 8 4
4 5
  6
0 5 7 7
7 7 8
4 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 13/04/2024

G.Tám

40

G.Bảy

800

G.Sáu

1392

0560

5778

G.Năm

4109

G.Tư

66023

00455

27663

11808

51920

09742

23419

G.Ba

89808

65235

G.Nhì

10854

G.Nhất

65753

Đ.Biệt

569704

Bảng Loto xổ số Long An ngày 13/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 8 8 9
1 9
2 0 3
3 5
4 2
5 3 4 5
6 0 3
7 8
8  
9 2
Lô tô Đuôi
0 2 6 0
  1
4 9 2
2 5 6 3
0 5 4
3 5 5
  6
  7
0 0 7 8
0 1 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 06/04/2024

G.Tám

81

G.Bảy

446

G.Sáu

8294

4262

1335

G.Năm

3383

G.Tư

58946

58108

76959

92181

41257

93875

44812

G.Ba

78642

20985

G.Nhì

58950

G.Nhất

86352

Đ.Biệt

522519

Bảng Loto xổ số Long An ngày 06/04/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 2 9
2  
3 5
4 2 6 6
5 0 2 7 9
6 2
7 5
8 1 3 5
9 4
Lô tô Đuôi
5 0
8 1
1 4 5 6 2
8 3
9 4
3 7 8 5
4 4 6
5 7
0 8
1 5 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 30/03/2024

G.Tám

56

G.Bảy

203

G.Sáu

9738

4040

0424

G.Năm

8873

G.Tư

14979

09493

30076

90293

67243

78572

11717

G.Ba

72684

36600

G.Nhì

45026

G.Nhất

17584

Đ.Biệt

565625

Bảng Loto xổ số Long An ngày 30/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 3
1 7
2 4 5 6
3 8
4 0 3
5  
6  
7 2 3 6 9
8 4 4
9 3 3
Lô tô Đuôi
0 4 0
  1
7 2
0 4 7 9 9 3
2 8 8 4
2 5
2 7 6
1 7
3 8
7 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 23/03/2024

G.Tám

39

G.Bảy

347

G.Sáu

9654

7497

7772

G.Năm

5192

G.Tư

92127

85779

15239

54189

91404

59544

26877

G.Ba

42132

04321

G.Nhì

18522

G.Nhất

11432

Đ.Biệt

706387

Bảng Loto xổ số Long An ngày 23/03/2024
Đầu Lô tô
0 4
1  
2 1 2 7
3 2 2 9
4 4 7
5 4
6  
7 2 7 9
8 7 9
9 2 7
Lô tô Đuôi
  0
2 1
2 3 3 7 9 2
  3
0 4 5 4
  5
  6
2 4 7 8 9 7
  8
3 7 8 9
XSLA - KQXSLA- Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Long An cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSLA mở thưởng các ngày trước đó.

XSLA - KQXSLA - Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Long An ở kênh nào

- Kết quả xổ số Long An được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop