XSLA - KQXSLA - Xổ số Long An - Bảng kết quả xổ số Long An hôm nay

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 17/02/2024

G.Tám

38

G.Bảy

987

G.Sáu

0113

9613

5405

G.Năm

1990

G.Tư

28022

40464

06970

95652

82812

51140

82636

G.Ba

85297

30867

G.Nhì

58539

G.Nhất

82418

Đ.Biệt

292377

Bảng Loto xổ số Long An ngày 17/02/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 2 3 3 8
2 2
3 6 9
4 0
5 2
6 4 7
7 0 7
8 7
9 0 7
Lô tô Đuôi
4 7 9 0
  1
1 2 5 2
1 1 3
6 4
0 5
3 6
6 7 8 9 7
1 8
3 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 10/02/2024

G.Tám

00

G.Bảy

329

G.Sáu

6497

1828

4586

G.Năm

8236

G.Tư

94942

72073

17680

52081

88738

79548

10133

G.Ba

34709

55475

G.Nhì

60244

G.Nhất

72026

Đ.Biệt

628605

Bảng Loto xổ số Long An ngày 10/02/2024
Đầu Lô tô
0 5 9
1  
2 6 8 9
3 3 6 8
4 2 4 8
5  
6  
7 3 5
8 0 1 6
9 7
Lô tô Đuôi
8 0
8 1
4 2
3 7 3
4 4
0 7 5
2 3 8 6
9 7
2 3 4 8
0 2 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 03/02/2024

G.Tám

57

G.Bảy

122

G.Sáu

6390

0619

7363

G.Năm

7265

G.Tư

97088

96388

79310

03293

43435

92070

32246

G.Ba

44857

30568

G.Nhì

80907

G.Nhất

31596

Đ.Biệt

114920

Bảng Loto xổ số Long An ngày 03/02/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 0 9
2 0 2
3 5
4 6
5 7
6 3 5 8
7 0
8 8 8
9 0 3 6
Lô tô Đuôi
1 2 7 9 0
  1
2 2
6 9 3
  4
3 6 5
4 9 6
0 5 7
6 8 8 8
1 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 27/01/2024

G.Tám

26

G.Bảy

545

G.Sáu

2691

8472

6548

G.Năm

2291

G.Tư

40583

31830

64772

07652

36122

06094

96292

G.Ba

79025

55313

G.Nhì

01819

G.Nhất

85633

Đ.Biệt

874063

Bảng Loto xổ số Long An ngày 27/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 9
2 2 5
3 0 3
4 5 8
5 2
6 3
7 2 2
8 3
9 1 1 2 4
Lô tô Đuôi
3 0
9 9 1
2 5 7 7 9 2
1 3 6 8 3
9 4
2 4 5
  6
  7
4 8
1 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 20/01/2024

G.Tám

49

G.Bảy

160

G.Sáu

2945

6714

2701

G.Năm

6455

G.Tư

61444

22392

07443

67824

25718

98816

25242

G.Ba

24424

97036

G.Nhì

96502

G.Nhất

79843

Đ.Biệt

321930

Bảng Loto xổ số Long An ngày 20/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 2
1 4 6 8
2 4 4
3 0 6
4 2 3 3 4 5
5 5
6 0
7  
8  
9 2
Lô tô Đuôi
3 6 0
0 1
0 4 9 2
4 4 3
1 2 2 4 4
4 5 5
1 3 6
  7
1 8
  9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 13/01/2024

G.Tám

50

G.Bảy

413

G.Sáu

8585

9299

8619

G.Năm

5110

G.Tư

70947

98709

33060

99409

52715

55985

84330

G.Ba

01983

68447

G.Nhì

38386

G.Nhất

94093

Đ.Biệt

661433

Bảng Loto xổ số Long An ngày 13/01/2024
Đầu Lô tô
0 9 9
1 0 3 5 9
2  
3 0 3
4 7 7
5  
6 0
7  
8 3 5 5 6
9 3 9
Lô tô Đuôi
1 3 6 0
  1
  2
1 3 8 9 3
  4
1 8 8 5
8 6
4 4 7
  8
0 0 1 9 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 06/01/2024

G.Tám

74

G.Bảy

786

G.Sáu

5588

4423

4113

G.Năm

8849

G.Tư

38676

75489

66467

91522

71297

85594

15144

G.Ba

87114

68025

G.Nhì

36045

G.Nhất

89384

Đ.Biệt

654403

Bảng Loto xổ số Long An ngày 06/01/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 3 4
2 2 3 5
3  
4 4 5 9
5  
6 7
7 6
8 4 6 8 9
9 4 7
Lô tô Đuôi
  0
  1
2 2
0 1 2 3
1 4 8 9 4
2 4 5
7 8 6
6 9 7
8 8
4 8 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 30/12/2023

G.Tám

81

G.Bảy

017

G.Sáu

9905

0386

3483

G.Năm

6067

G.Tư

43057

55869

18096

77729

51942

68415

87716

G.Ba

90374

69072

G.Nhì

02928

G.Nhất

83202

Đ.Biệt

547623

Bảng Loto xổ số Long An ngày 30/12/2023
Đầu Lô tô
0 2 5
1 5 6 7
2 3 8 9
3  
4 2
5 7
6 7 9
7 2 4
8 3 6
9 6
Lô tô Đuôi
  0
  1
0 4 7 2
2 8 3
7 4
0 1 5
1 8 9 6
1 5 6 7
2 8
2 6 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 23/12/2023

G.Tám

13

G.Bảy

052

G.Sáu

6279

1457

7253

G.Năm

1307

G.Tư

15251

27445

93959

19011

72445

75772

34897

G.Ba

66868

65555

G.Nhì

52804

G.Nhất

84406

Đ.Biệt

176870

Bảng Loto xổ số Long An ngày 23/12/2023
Đầu Lô tô
0 4 6 7
1 1
2  
3  
4 5 5
5 1 2 3 5 7 9
6 8
7 0 2 9
8  
9 7
Lô tô Đuôi
7 0
1 5 1
5 7 2
5 3
0 4
4 4 5 5
0 6
0 5 9 7
6 8
5 7 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 16/12/2023

G.Tám

90

G.Bảy

468

G.Sáu

8853

3706

3617

G.Năm

0720

G.Tư

48278

58248

83229

57682

50343

13767

37131

G.Ba

74352

15806

G.Nhì

13355

G.Nhất

77554

Đ.Biệt

018531

Bảng Loto xổ số Long An ngày 16/12/2023
Đầu Lô tô
0 6 6
1 7
2 0 9
3 1 1
4 3 8
5 2 3 4 5
6 7 8
7 8
8 2
9  
Lô tô Đuôi
2 0
3 3 1
5 8 2
4 5 3
5 4
5 5
0 0 6
1 6 7
4 6 7 8
2 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 09/12/2023

G.Tám

14

G.Bảy

867

G.Sáu

4298

7490

8076

G.Năm

8176

G.Tư

96767

38455

21505

80917

71189

82813

43049

G.Ba

30777

30977

G.Nhì

54358

G.Nhất

83325

Đ.Biệt

903175

Bảng Loto xổ số Long An ngày 09/12/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 3 7
2 5
3  
4 9
5 5 8
6 7 7
7 5 6 6 7 7
8 9
9 0 8
Lô tô Đuôi
9 0
  1
  2
1 3
  4
0 2 5 7 5
7 7 6
1 6 6 7 7 7
5 9 8
4 8 9

SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An

XSLA ngày 02/12/2023

G.Tám

09

G.Bảy

947

G.Sáu

9085

9453

7709

G.Năm

1974

G.Tư

28882

77427

13358

30343

65757

81450

58610

G.Ba

26475

26054

G.Nhì

35332

G.Nhất

04281

Đ.Biệt

669051

Bảng Loto xổ số Long An ngày 02/12/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 0
2 7
3 2
4 3 7
5 0 1 3 4 7 8
6  
7 4 5
8 1 2 5
9  
Lô tô Đuôi
1 5 0
5 8 1
3 8 2
4 5 3
5 7 4
7 8 5
  6
2 4 5 7
5 8
0 9

XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay

XSLA ngày 25/11/2023

G.Tám

39

G.Bảy

027

G.Sáu

3575

1920

4916

G.Năm

1502

G.Tư

88769

57408

76707

71366

37210

61585

99950

G.Ba

54079

16935

G.Nhì

26503

G.Nhất

12463

Đ.Biệt

736932

Bảng Loto xổ số Long An ngày 25/11/2023
Đầu Lô tô
0 2 3 7 8
1 0 6
2 0 7
3 2 5
4  
5 0
6 3 6 9
7 5 9
8 5
9  
Lô tô Đuôi
1 2 5 0
  1
0 3 2
0 6 3
  4
3 7 8 5
1 6 6
0 2 7
0 8
6 7 9

KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An

XSLA ngày 18/11/2023

G.Tám

21

G.Bảy

778

G.Sáu

0910

0217

2485

G.Năm

4873

G.Tư

03438

74181

21439

71527

18441

43833

09690

G.Ba

60766

56412

G.Nhì

33488

G.Nhất

14351

Đ.Biệt

033554

Bảng Loto xổ số Long An ngày 18/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 2 7
2 7
3 3 8 9
4 1
5 1 4
6 6
7 3 8
8 1 5 8
9 0
Lô tô Đuôi
1 9 0
4 5 8 1
1 2
3 7 3
5 4
8 5
6 6
1 2 7
3 7 8 8
3 9
XSLA - KQXSLA- Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Long An cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSLA mở thưởng các ngày trước đó.

XSLA - KQXSLA - Dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Long An (XSMN LA) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Long An ở kênh nào

- Kết quả xổ số Long An được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Long An siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop