XSNT - KQXSNT - Xổ số Ninh Thuận - Bảng kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 23/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

tructiep

G.Sáu

tructiep

tructiep

tructiep

G.Năm

tructiep

G.Tư

tructiep

tructiep

tructiep

tructiep

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

tructiep

tructiep

G.Nhì

tructiep

G.Nhất

tructiep

Đ.Biệt

tructiep

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 23/02/2024
Đầu Lô tô
0
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
Lô tô Đuôi
0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 16/02/2024

G.Tám

61

G.Bảy

489

G.Sáu

8552

4464

3824

G.Năm

3405

G.Tư

17033

55543

09031

13812

17608

74106

59531

G.Ba

07192

23676

G.Nhì

85035

G.Nhất

45504

Đ.Biệt

143106

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 16/02/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 6 6 8
1 2
2 4
3 1 1 3 5
4 3
5 2
6 4
7 6
8 9
9 2
Lô tô Đuôi
  0
3 3 1
1 5 9 2
3 4 3
0 2 6 4
0 3 5
0 0 7 6
  7
0 8
8 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 09/02/2024

G.Tám

26

G.Bảy

715

G.Sáu

5184

4065

3131

G.Năm

4276

G.Tư

04751

15882

47786

31959

41859

34265

49025

G.Ba

67034

11440

G.Nhì

40211

G.Nhất

17545

Đ.Biệt

189383

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 09/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 5
2 5
3 1 4
4 0 5
5 1 9 9
6 5 5
7 6
8 2 3 4 6
9  
Lô tô Đuôi
4 0
1 3 5 1
8 2
8 3
3 8 4
1 2 4 6 6 5
7 8 6
  7
  8
5 5 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 02/02/2024

G.Tám

76

G.Bảy

128

G.Sáu

2686

3979

0425

G.Năm

5035

G.Tư

26919

53748

49383

26390

51034

90437

75704

G.Ba

63767

29769

G.Nhì

12351

G.Nhất

17275

Đ.Biệt

725861

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 02/02/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 9
2 5 8
3 4 5 7
4 8
5 1
6 1 7 9
7 5 9
8 3 6
9 0
Lô tô Đuôi
9 0
5 6 1
  2
8 3
0 3 4
2 3 7 5
8 6
3 6 7
2 4 8
1 6 7 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 26/01/2024

G.Tám

37

G.Bảy

064

G.Sáu

3425

5777

6369

G.Năm

6351

G.Tư

74388

91621

36440

94862

91468

18118

61943

G.Ba

98009

90732

G.Nhì

25889

G.Nhất

05766

Đ.Biệt

793295

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 26/01/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 8
2 1 5
3 2
4 0 3
5 1
6 2 4 6 8 9
7 7
8 8 9
9 5
Lô tô Đuôi
4 0
2 5 1
3 6 2
4 3
6 4
2 9 5
6 6
7 7
1 6 8 8
0 6 8 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 19/01/2024

G.Tám

40

G.Bảy

976

G.Sáu

2280

2834

3543

G.Năm

3102

G.Tư

24998

09020

51266

47561

68416

42983

45653

G.Ba

90349

09516

G.Nhì

19575

G.Nhất

51366

Đ.Biệt

385198

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 19/01/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 6 6
2 0
3 4
4 3 9
5 3
6 1 6 6
7 5 6
8 0 3
9 8 8
Lô tô Đuôi
2 8 0
6 1
0 2
4 5 8 3
3 4
7 5
1 1 6 6 7 6
  7
9 9 8
4 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 12/01/2024

G.Tám

35

G.Bảy

411

G.Sáu

6499

6087

6447

G.Năm

8206

G.Tư

78494

90961

99371

82861

62053

27997

30015

G.Ba

94039

93804

G.Nhì

34584

G.Nhất

16332

Đ.Biệt

413037

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 12/01/2024
Đầu Lô tô
0 4 6
1 1 5
2  
3 2 7 9
4 7
5 3
6 1 1
7 1
8 4 7
9 4 7 9
Lô tô Đuôi
  0
1 6 6 7 1
3 2
5 3
0 8 9 4
1 5
0 6
3 4 8 9 7
  8
3 9 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 05/01/2024

G.Tám

82

G.Bảy

146

G.Sáu

2428

6826

2190

G.Năm

7352

G.Tư

81057

92661

55521

75639

78872

16199

04725

G.Ba

70964

01730

G.Nhì

76794

G.Nhất

66575

Đ.Biệt

355850

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 05/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 1 5 6 8
3 0 9
4 6
5 0 2 7
6 1 4
7 2 5
8  
9 0 4 9
Lô tô Đuôi
3 5 9 0
2 6 1
5 7 2
  3
6 9 4
2 7 5
2 4 6
5 7
2 8
3 9 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 29/12/2023

G.Tám

82

G.Bảy

962

G.Sáu

4724

0161

2314

G.Năm

8120

G.Tư

93457

53637

60605

00795

18595

43646

15584

G.Ba

85766

86949

G.Nhì

41795

G.Nhất

07657

Đ.Biệt

616590

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 29/12/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 4
2 0 4
3 7
4 6 9
5 7 7
6 1 2 6
7  
8 4
9 0 5 5 5
Lô tô Đuôi
2 9 0
6 1
6 2
  3
1 2 8 4
0 9 9 9 5
4 6 6
3 5 5 7
  8
4 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 22/12/2023

G.Tám

18

G.Bảy

972

G.Sáu

4332

1697

3408

G.Năm

9732

G.Tư

61295

35445

21216

40283

24647

00615

65968

G.Ba

19929

71103

G.Nhì

51549

G.Nhất

47865

Đ.Biệt

609514

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 22/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 8
1 4 5 6
2 9
3 2 2
4 5 7 9
5  
6 5 8
7 2
8 3
9 5 7
Lô tô Đuôi
  0
  1
3 3 7 2
0 8 3
1 4
1 4 6 9 5
1 6
4 9 7
0 6 8
2 4 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 15/12/2023

G.Tám

49

G.Bảy

028

G.Sáu

9900

3311

2393

G.Năm

6565

G.Tư

51683

63929

12830

67015

71219

15001

35952

G.Ba

71560

89834

G.Nhì

11661

G.Nhất

47619

Đ.Biệt

666650

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 15/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 1
1 1 5 9 9
2 8 9
3 0 4
4  
5 0 2
6 0 1 5
7  
8 3
9 3
Lô tô Đuôi
0 3 5 6 0
0 1 6 1
5 2
8 9 3
3 4
1 6 5
  6
  7
2 8
1 1 2 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

XSNT ngày 08/12/2023

G.Tám

18

G.Bảy

934

G.Sáu

5479

8848

9073

G.Năm

3613

G.Tư

02226

81018

01999

21008

47848

86893

40905

G.Ba

72162

83589

G.Nhì

98326

G.Nhất

89123

Đ.Biệt

435861

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 08/12/2023
Đầu Lô tô
0 5 8
1 3 8
2 3 6 6
3 4
4 8 8
5  
6 1 2
7 3 9
8 9
9 3 9
Lô tô Đuôi
  0
6 1
6 2
1 2 7 9 3
3 4
0 5
2 2 6
  7
0 1 4 4 8
7 8 9 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

XSNT ngày 01/12/2023

G.Tám

44

G.Bảy

645

G.Sáu

5285

9513

4584

G.Năm

3913

G.Tư

58344

97731

00785

15418

21396

39244

35309

G.Ba

02140

42326

G.Nhì

01620

G.Nhất

99789

Đ.Biệt

000736

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 01/12/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 3 3 8
2 0 6
3 1 6
4 0 4 4 5
5  
6  
7  
8 4 5 5 9
9 6
Lô tô Đuôi
2 4 0
3 1
  2
1 1 3
4 4 8 4
4 8 8 5
2 3 9 6
  7
1 8
0 8 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT ngày 24/11/2023

G.Tám

68

G.Bảy

396

G.Sáu

6578

0864

0081

G.Năm

6179

G.Tư

87543

25335

40537

34751

95135

83085

50164

G.Ba

25955

65598

G.Nhì

29994

G.Nhất

02870

Đ.Biệt

419588

Bảng Loto xổ số Ninh Thuận ngày 24/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2  
3 5 5 7
4 3
5 1 5
6 4 4
7 0 8 9
8 1 5 8
9 4 6 8
Lô tô Đuôi
7 0
5 8 1
  2
4 3
6 6 9 4
3 3 5 8 5
9 6
3 7
7 8 9 8
7 9
XSNT - KQXSNT- Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Ninh Thuận cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSNT mở thưởng các ngày trước đó.

XSNT - KQXSNT - Dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Ninh Thuận (XSMN NT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Ninh Thuận ở kênh nào

- Kết quả xổ số Ninh Thuận được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Ninh Thuận siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop